എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത – 2

എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത 2

Ente Khadeeja Itha Part 2 | Author : Guhan | Previous Part

 

(ഇതിലും ഫോകസ് വാണമടി കഥയില് തന്നെ ആണ് )
ഇതില് അവസാനത്തെ സാങ്കല്പിക കഥ ആയിരികും .
അടുത്ത പാർട്ട് തൊട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തന്നെ മുൻപോട്ട് പോവും .

ആദ്യമേ ഇപ്പഴത്തെ സിറ്റേഷ്വൻ പറയാം ..
അങ്ങനെ ഞാൻ എൻജിനിയറിങ് പാസ് ആയി.
ഒരു ഐടി കൊമ്പനിയില് ജോലിയും കിട്ടി .
വീടിൽ നിന്ന് പോയി വെരാവുന്ന ദൂരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ .
പാർവതികും ജോലി ആയി . അവളക് വേറെ ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു .
പക്ഷേ അടുത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു .
ജോലി ആയപ്പോള് അവളക് വീടിൽ നിന്ന് കുറചൂടേ ഫ്രീഡം ഒകെ കിട്ടി തുടങ്ങി .
മറ്റേത് അങ്ങനെ കറങ്ങാന് പോവാന് ഒന്നും വീടില്ലായിരുന്നു . ഇപ്പോ അതൊന്നും സീൻ ഇല്ല .
അവൽഡേ വീടിൽ നിന്ന് അര മണികൂർ എടുകും കമ്പനിയില് എത്താന് . എനിക് 10 മിനിറ്റ് മതി അവടെ എത്താന് .
അവളെ ബസ് സ്റ്റോപ്പില് നിന്ന് ഓഫീസിലോട് ആകുന്നത് ഞാൻ ആണ് .
അങ്ങനേ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു വര്ഷം കഴിഞ്ഞു . എനികും അവളകും 23 വയസ്സ് ആയി . ഇത്താക് 37ും ആയി .
ഇത്താക് വയസ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ മാറ്റങ്ങള് ഇല്ലായിരുന്നു . ഒരേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ആയിരുന്നു .
അടിപൊളി കുണ്ടിയും മുലയും നല്ല ഐശ്വര്യവും .
അവൽഡേ വീടിൽ കല്യാണ കാര്യം ഒകെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി .
അവൾ ഒരു വര്ഷം കൂടെ സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നികുന്നു .
ഞാൻ ഒരു കളി കിട്ടാന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നു .
പക്ഷേ അത് മാത്രം അവൾ സമ്മതിച്ചില്ല .
പിടി ഒകെ തെരുമായിരുന്നു . പിടിച്ച് പിടിച്ച് അവൽഡേ മുലയും ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാകിയിടുണ്ട് .
അവൾ എനിക് വായിലെടുത്ത് തെരും മിക്കപ്പോഴും .
ഹോ അവൽഡേ ഊമ്പല് അത് ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ് .
അവൾക്കു ഞാൻ നക്കി കൊടുകാറുണ്ട് .
പക്ഷേ കുണ്ണ കേറ്റാൻ മാത്രം സമ്മതികൂല .
അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മതി എന്നാണ് അവൾ പറയാറുള്ളത് .
ബാക്കി ഇത്തയിലോട് വരാം..
മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും പർദ്ദ ഒന്നും ഇടാറില്ലായിരുന്നു ഇത്ത .
പുറത്ത് പോവുമ്പോള് മിക്കപ്പോഴും ചുരിതാർ ആയിരുന്നു വേഷം . തട്ടം പോലെ ശാളും ഇടും .
പക്ഷേ ഈ അടുത്ത ഇടക് ഖദീജ ഇത്തയെ ഒരു കല്യാണത്തിന് വെച്ച് കണ്ടു ,അത് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു . എപ്പഴും ചുരിദാർ ആയിരുന്നു പുറത്ത് പോവുമ്പോള് ഇടുന്നത് .
പക്ഷേ അന്ന് ഇത്തയെ കാണണം എന്ന് എപ്പഴും ആഗ്രഹികുന്ന അതേ ഡ്രസ്സിൽ …. ഒരു ചുവന്ന സാരീ ആയിരുന്നു ഉടുതിരുന്നത് .
തലയില് വേറെ തട്ടമോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു . ഒരു സിന്ദൂരവും പൊട്ടും കൂടെ ഇട്ടാല് ഇപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു
ഹിന്ദു കഴപ്പി പെണ്ണിനെ പോലെ തോന്നും . അത് എന്നെങ്കിലും കളികാൻ കിട്ടിയാല് ഞാൻ ചെയ്തിരികും .
ഇത്തയെ സാരിയില് ഒരു സിന്ദൂരവും പൊട്ടും ഒകെ ഇട്ട് കാണണമെന്നത് എന്റെ ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു .
കണ്ണ് ഒകെ ഏഴുതീടൂ ഉണ്ടായിരുന്നു . ആ മുലവെട്ടിന്റെ ഇടക്കോട്ട് കിടന്ന താലിമാല ആരും കാണാതെ എടുത്ത്
പുറത്ത് ഇടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു . ഹോ അതിന്റെ ഒകെ ഒരു ഭാഗ്യം . അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത്ത എന്നെ കണ്ടു .
എണീറ്റ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട് പറഞ്ഞു “നിന്നെ ഇപ്പോ കാണുന്നില്ലലോഡ ,നീ താടി ഒകെ വന്നൂ ആൾ അങ് അടിപൊളി ആയല്ലോ”.
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട താടി നല്ല പോലെ വളർത്തുന്നേ . തൊട്ട് അടുത്ത് ആണ് വീട് എങ്കിലും ജോലി ഒകെ ഉണ്ടായോണ്ട് ഞങ്ങള്
തമ്മില് കണ്ടിട്ട് തന്നെ രണ്ട് മാസം എങ്കിലും ആയി കാണും . അത് കേടപ്പോള് കെട്ടിപ്പിടച്ച് ഒരു ഉമ്മ കൊടുകാൻ തോന്നി .
പക്ഷേ പറ്റത്തിലലോ … ഞാൻ ചുമ്മാ ചിരിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു
ഞാൻ: സാരീ നല്ലപോലെ ചേരുന്നുണ്ട് ..
ഇത്ത : ഹോ നീ നമ്മളെ ഒകെ ശ്രദ്ധികുവോ ..
ഞാൻ: പിന്നേ .. ഇത്ത നമൂടേ മുത്ത് അല്ലേ .
ഇത്ത :പോടാ ..
ഞാൻ:എന്തേ പെട്ടന്ന് സാരിയിലൊട് മാറിയത് .
ഇത്ത :എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റീ ഒകെ വേണ്ടേ .
ഞാൻ: എങ്കില് ഒരു പൊട്ടും കൂടെ ഇഡ് .
ഇത്ത :പൊട്ടു മാത്രം ആകണ്ട ഒരു സിന്ദൂരം കൂടെ ഇട്ട് നീ എന്നെ അങ് കെട്ടികൊ .
(മയിര് അത് കെടപ്പോള് കുണ്ണ വടി പോലെ ആയി ,അകത്ത് ജെട്ടി ഉള്ളത് ഭാഗ്യം )
ഞാൻ:ഞാൻ റെഡി ..
ഇത്ത : ശ്രീജ ചേച്ചി(എന്റെ അമ്മ ) സമ്മതികുവോ ..
ഞാൻ:നമുക് ചോതിച്ച് നോകാം .. അല്ലെങ്കില് ഒളിച്ചോടാം .
ഇത്ത :ഫാ ഓടികും നിന്നെ ഞാൻ .. നിന്നെ ഉടനെ പിടിച്ച് കെട്ടികാൻ പറയണം . ഞാൻ:കുറചൂടേ അടിച്ചുപ്പോളിച്ചു നടകട്ട് എന്റെ ഖദീജത്താ …
ഇത്ത : എന്താടാ ചുറ്റി കളി വലോം ഉണ്ടോ .
ഞാൻ: ചുറ്റികളി ഇല്ല പക്ഷേ ഒരുത്തിയെ ഇഷ്ടമാണ് …
ഇത്ത : നീ ആൾ കോളാമല്ലോ .. ഫോട്ടോ കാണികട ..
(ഫോണില് ഫോട്ടോ കാണിച്ച് കൊടുത്തു )
ഞാൻ:എങ്ങനെ ഉണ്ട് .
ഇത്ത :കോളാട .. സുന്ദരി കുട്ടി .. നിനക് ചേരും …
ഞാൻ:ഹ .. പിന്ന എന്താ ഒണ്ട് …
ഇത്ത :ഓഹ് ഒന്നുമില്ലട .. നീ പുതിയ സിനിമ വലോം ഉണ്ടെങ്കില് സെൻഡ് ചെയ് .

അങ്ങനെ സിനിമ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നംബർ ചോതികാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നികുമ്പോള് ആണ് എന്റെ അമ്മയുടെ എൻട്രി .
അമ്മ വന്ന് ഇത്തയുടെ സൈഡില് നിന്നു. അമ്മ ഒരു കറുപ്പ് സാരീ ആയിരുന്നു . കറുത്ത പൊട്ട് ഒകെ ഇട്ടു അടിപൊളി ലുക്കില് നികുന്നു .
അമ്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞാല് എന്റ അതേ നീളം ,43 വയസ്സ് പ്രായം , കണ്ടാൽ പക്ഷേ അത്രയും തോന്നികകൂല .
അമ്മയെ ആദ്യമായി കമ്പി രീതിയില് ശ്രദ്ധിച്ചത് അന്ന് ആണ് . മുലക് ഓക്കേ നല്ല ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു . ഏകദേശം ഒരു 34 ബി വെരുമായിരുന്നു സൈസ്സ് .
നല്ല ഷേപ്പ് ഉള്ള കുണ്ടിയും ഉണ്ട് . രണ്ടിനേയും കൂടെ അങ്ങനേ കണ്ടതും എന്റെ കൺട്രോൾ പോയി തുടങ്ങി .
ആ സമയം തന്നെ അമ്മ വീടിൽ പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞു . ഇത്തയുടെ നംബർ വാൻഗികാനും പറ്റിയില്ല .
പക്ഷേ വീടിൽ പോയി നേരെ വാണം അടിച്ച് കളഞ്ഞില്ല . എന്തേലും കഥ ആലോചിച്ച് വാണം അടികുന്നത് പ്രേതേക സുഖം ആണ് .

(ഇനി ആ സാങ്കല്പിക കഥയിലോട് കടകാം ,ഈ പ്രാവിഷ്യം ഒരു പുതിയ കഥാപാത്രം കൂടെ വാണ കഥയില് ഉണ്ട് .. എന്റെ അമ്മ ശ്രീജ )
ഈ കഥ തുടങ്ങുമ്പോള് തന്നെ എന്റെ അമ്മ എനിക് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ട് ആണ് തുടങ്ങുന്നത് .
അച്ഛന് ദൂരെ ആണ് ജോലി .. മാസത്തില് ഒരികൽ വെരും . സെക്സില് വലിയ താല്പര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു (ഇത് ഒറിജിനൽ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരൂന്നു ).
ഒരു ദിവസം അമ്മ വിരലിടോൻഡ് ഇരുന്നപ്പോള് ഞാൻ അങ്ങോട് ചെന്ന് കേറി കൊടുത്തു .
ആ ഒരു വിഷയത്തില് പിടിച്ച് പയ്യേ പയ്യേ ഞങ്ങള് തമ്മില് ഉഗ്രന് കളികൾ ആയി മാറി .
ഇനി കഥയിലോട് ..
ഒരു ദിവസം ഉറകം എഴുന്നേറ്റ് ചെലുമ്പോള് അമ്മ അടുകളയില് ജോലിയില് ആയിരുന്നു .
ദോശ ചൂടോൻഡ് ഇരികുമ്പോള് ഞാൻ ചെന്ന് പുറകില് കൂടെ കെട്ടിപിടിച്ചു .
ഒറ്റ മോന് ആയത് കൊണ്ടും അപ്പൂപ്പനും അമ്മുമയും ഒകെ മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ടും ഞങ്ങളക് വീടിൽ വേറെ ആരുഡയും
ശല്യം ഇല്ലായിരുന്നു . പെട്ടന്ന് അമ്മ തിരിഞ്ഞു എന്നിട് എനിക് ദീർഘ ചുംബനം തന്നു . ഉറകം എണീറ്റ് വാ കഴുകാതെ വന്നത് ഒന്നും
അമ്മകു ഒരു പ്രശ്നം അല്ല . കാരണം ഞങ്ങള് അങ്ങനേ ആയിരുന്നു .
അമ്മ :രാവിലെ തന്നെ എന്തുവാ ഉദേശം …
ഞാൻ : അത് എന്തേ .. ഞാൻ ദോശ കഴികാൻ വന്നതാ …
അമ്മ : എന്റ കല്ല് ചൂട് ആയാല് ,പിന്ന നീയും ഞാനും ഇന്ന് ദോശ കഴികണ്ടി വെരുതില്ല .
ഞാൻ :എങ്കില് ഞാൻ അത് അങ് ചൂട് ആകടെ കൊച്ചു കള്ളി ….
അമ്മ :ഇപ്പോ വേണ്ടട.. നമുക് ഫുട് ഒകെ കഴിച്ചിട് മതി.
ഞാൻ :എങ്കില് ഓക്കെ .
അമ്മ :മോന് ഇപ്പോ പോയി ഫ്രെഷ് ആയിട് വാ ….
ഞാൻ :ഒഓഹ് ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.