കാത്തിരുന്നു കിട്ടിയ നിധി

മലയാളം കമ്പികഥ – കാത്തിരുന്നു കിട്ടിയ നിധി

ഞാന് കോളേജ് ജിവിതം കഴിഞ്ഞ് ഒരുജൊലിക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയം എന്െന്റ അമ്മാവനും അമമായി അവധിക്ക് നാട്ടില് വന്നു . അമ്മാവന് ഒരു ഫ്രൈവട്റ്റ് കമ്പനി യില് മെക്കാനിക്കല് എന്ജിനീര് ആണ്ണ് അവര്ക്ക് മക്കള് ഒന്നും ഇല്ല

അവധിക്ക് ശേഷം അവര് എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അമ്മാവന് യന്നും രാവിലെ പോയാല് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ആണ്ണ് വരുന്നത് അതുവരെ ഞാനും അമ്മായും തനിചാണ്ണ് വീട്ടില് ഞാന് എപ്പോഴും ടി വി കണ്ട് കൊണ്ട് ഇരിക്കും ചിലപ്പോള് ബാല്ക്കണിയില് നിന്ന് റോടില് കുടി പോകുന്ന സുന്ദരി കളെ നോക്കി നില്ക്കും അത് അതികനേരം നോക്കി നില്ക്കാന് കഴിയില്ലാ അപ്പൊഴെക്കുമ്മ് എന്റ്യ് കുണ്ണ കുട്ടന് ഉണരും പതിയെ ഞാന് എന്റ്യ് മുറിയിലേക്ക് പോകും പതിയെ കുട്ടനെ പുറത്ത് എടുത്ത് തടവും

ഇനി അമ്മായിയെ പരി ജയപെടുത്താം രമ 35 വയസ് നല്ല വെളുത്ത നിറം ആലില വയര് നിതംബം മറയുന്ന കര്കുന്ദല് ഒതുങ്ങിയ അരകെട്ട് ഏതോ രാജശില്പി കൊത്തി വെച്ച ശില്പം മാതിരി വടിവൊത്ത മാറും നിതംബവും ആരും നോക്കി നിന്ന് പോകും യാത്രോ രാത്രികളില് അമ്മായി യന്റ്യ സ്വപ്നങ്ങളില് വന്ന് യന്നെ കമ്പി അടിപ്പിച്ചു ഒരു അവസരം കിട്ടിയാല് അമ്മയെ പണ്ണാന് തന്നെ തിരുമാനിച്ചു അതിനായി അമ്മയി യോട് കുടുതല് അടുക്കണം
അമ്മായി അടുക്കളയില് യന്തോ ജോലിചെയ്ത്കൊണ്ട് നില്ക്കുവ ഞ്യാന് അങ്ങൊട്ട് ചെന്നു അമ്മായി യപ്പോഴും നൈടി യാ ഇടുന്നത് അമ്മായി പുരംതിരിഞ്ഞ് നിന്ന് എന്തോ ചെയ്യുവ അവരുടെ നൈറ്റീക്ക് ഉള്ളില്കുടി ബ്രായിസരിന്റ്റ് വള്ളി തെളിഞ് കാണാം
അടിപവാട ഇട്ടിട്ടില്ല പന്ടീ സ് തെളിഞ് കണ്ണാം കുറേ നേരം അമ്മയെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു യെന്റ്യ് കുണ്ണ കുട്ടന് ഉണര്ന്നു ഓടിചെന്ന് കെട്ടി പിടിക്കാന് തോന്നി
മ് എന്ത് വേണം അമ്മായിയുടെ ചോദ്യം
അമ്മായിയെ വേണം ഞ്യാന് പെട്ടന്ന് പറഞ്ഞ്പോയി
യെന്ത്
അത് പിന്നെ വള്ളം വേണം
ഞ്യാന് യങ്ങനൊ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു അമ്മയിയെനിക്ക് വള്ളം തന്നു ഞ്യാന് വാങ്ങി കുടിച്ചി ട്ട് ടി വി യുടെ മുന്പിലേക്ക് പോയി ആകെ ഒരു പേടി
യന്താകും അമ്മായി അമ്മാവനോട് പറയുമോ യെയി ഇല്ല അമ്മായി ടെ മുഗത്ത് ഭാവമാറ്റം ഒന്നും കണ്ടില്ല

ഉച്ച ഉണന് കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ അമ്മായി 4 മണി വരെ ഉറങ്ങരാണ്ണ് പതിവ്
പക്ഷേ അമ്മായി ഇന്ന് ബാത്ത് റൂമിലേക്ക് കുളിക്കാന് ആണ്ണ് പോയത്
ഞ്യാന് പതുക്കെ ബാത്ത് റുമിന് അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഒളിഞ്ഞ്നോക്കി
ഷവറില് നിന്ന് വെള്ളം വീഷുന്ന സൗണ്ട് മാത്രം കേള്ക്കാം നിരാശയോടെ ഞ്യാന് തിരികെപോന്നു
കുറച്ച്കഴിന്ജ് അമ്മായി അമ്മായിടെ രുമിലൊട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു
എന്താ അമ്മായി ………. അമ്മായി എന്നെ വിളിച്ചോ ഞാന് അമ്മായിടെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അമ്മായി ഒരു റ്റൗവല് മാത്രം ഉടുത്ത് കൊണ്ട് നില്ക്കുകയാണ്ണ് ഞാന് കൊരിതരിച്ച്പോയി അമ്മായി പറഞ്ഞു ടാ മോനെ ….. നീ എന്റ്യ് ബ്രായുടെ ഹുക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് തരാമോടാ ഞാന് ഞെട്ടിപ്പോയി
ഞാന് കൊതിച്ചിരുന്ന യെന്റ്യ് അമ്മായി ബ്രയിസരിന്റ്യ് ഹുക്കിടാന് പറയുന്നു ഞാന് അമ്മായിയുടെ അടുത്ചെന്നു അവളുടെ നഗ്നമായ തോളില് തൊട്ടു ഹുക്കിടാന് എന്നാ വ്യാജേന യന്നിലെക്ക് അടിപ്പിച്ചു അമ്മായി ഒരു യെതിര്പ്പുംകുടാതെ നിന്നുതന്നു ഞാന് അമ്മായിയുടെ ചുണ്ടില് ഉമ്മവെച്ചു അമ്മായി ഒരു ഭാര്യെ പോലെ നിന്നു തന്നു എടാ മോനെ നിയെന്നെ യന്ത് ചെയ്യുവാ ഞാന് നിന്റ്യ് അമ്മയിയല്ലയോ
ഞാന് പറഞ്ഞു എടി മോളെ നിന്നെ ഒന്ന് തൊടാന് ഞാന് കൊതിക്കുവയിരുന്നു നിന്റ്യ് മാദക സരിരം ഞ്യാന് ഒന്നുകണ്ടോട്ട്യെ എത്ര നാളായി നിന്ന്യേ നോക്കി വാണം അടിക്കുന്നു അമ്മായി ചോദിച്ചു കണ്ടാല് മാത്രം മതിയോ …… ഞാന് പറഞ്ഞു പോരാ യനിക്ക് ആമധന പൊയ്കയില്നിന്ന് തേന് കുടിക്കണം
അമ്മായി പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാന് എല്ലാം തരാമെടാ കുട്ടാ …. നിയെന്റ്യ് കുട്ടനല്ലേ , ഞാന് അമ്മായിയുടെ ടൌവല് അഴിച്ച്മാറ്റി ഇപ്പോള് അമ്മായി പുര്ണനഗ്ന്നയായി അമ്മായിയുടെ കൊഴുത്ത മുലകള് ഞാന് ചപ്പികുടിച്ചു അവയെന്ടി കൈകളില് ഒതുങ്ങുന്നില്ലയിരുന്നു ആ കൊഴുത്ത മുലകള് കണ്ട് യെന്റ്യ് കുണ്ണ പൊങ്ങി യന്ത്യെ കൈകള് യെല്ലയെല്ലമായ അമ്മായിയുടെ യോനിയില് തൊട്ടു അമ്മായിയുടെ പുറിന് ചുറ്റു നിറയേ കറുത്ത രോമാങ്ങലയിരുന്നു ഞാന് അമ്മായിയുടെ പുറില് വിരല് ഇട്ട് കൊടുത്തു ….. അമ്മായി സുഖം കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു ….. യെടമോനെ യെന്റ്യ് പുര് ഒന്ന് നക്കിതാട ….. ഞാന് അമ്മായിയെ കട്ടിലില് അമ്മായിയുടെ തുടയില്നിന്ന് നാക്കാന് തുടങ്ങി ആപുരിലെക്ക് ഞാന് നാക്ക് കടത്തി നക്കി മാധനപോയ്കയില് നിന്ന് തേന് നക്കികുടിച്ചു പിന്നെ അമ്മായിയുടെ പുരിലേക്ക് കുണ്ണ അടി ച്കെറ്റി അടിച് അടിച്ച സുഗിപിച്ച് ആ ….. ആ …. ആ … നല്ല സുഖം അടിച്ച്കെറ്റ് അടിച്ച്കെറ്റ് മോനെ
അമ്മായിയുടെ പൂര് അടിച്ച്പോളിക്ക്ടമോനെ
നിനക്ക് പാല് വരരയോട യന്ട്യെ വായില് ഒഴിക്ക് ഞാന് കുണ്ണ ഉരി അമ്മായിയുടെ വായില് വച്ച്കൊടുത്തു അമ്മായി യെന്റ്യ് കുണ്ണ ഊംബി വലിച്ച്കുടിച്ചു ഞാന് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നു അമ്മായിയുടെ പുര് നക്കാന് തുടങ്ങി അമ്മായി യെന്റ്യ് കുണ്ണ ഊംബി കുടിച്ചു അവസാനം യനിക്ക് പാല് വന്നു അമ്മായി അതെല്ലാം കുടിച്ചു ഞാന് ആ പൂര് നക്കി തുടച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണില് നിന്നുള്ള മാധകസുഗം അറിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാന് ഒരുപാട് ദിവസം അമ്മായിയെ പണ്ണി..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.