കുഞ്ഞാമ

Kambikadha – കുഞ്ഞാമ
ഞാൻ ഒരു മലബാറുക്കാരൻ ആണ് .പേര് അസീബ് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ബാബു എന്നു വിളിക്കും. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 21 വയസുണ്ട് കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല . വെളുത്ത് ആവശ്യത്തിനു തടിയും ഉണ്ട്.ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയിലെ താരം സഫിയ എനിക്ക് എളയമ്മയാണ്.32വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ വെളുത്തിട്ടാണ് വലിയ തടി ഇല്ല. ഉടയാത്ത മുലകളാണ് .നല്ല തലമുടിയും .എന്റ ഇളയപ്പൻ ഗൾഫിൽ ആണ് സമ്പന്ന കുടുമ്പമാണ് ഞങ്ങളുടേത്.

ഇളയപ്പൻ ഗൾഫിൽ ആണ്. അവർക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ചെറുതാണ്. തറവാട്ടിൽ വലിയുമ്മയും കുഞ്ഞാമയുമാണ് താമസിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്നേയാണു വിളിക്കാറുള്ളത്. എന്നെ വലിയ ഇഷ്ട്ടമാണ് കുഞ്ഞാമ്മക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോക്കറ്റ് മണിയും തരും.

അവരുടെ ബെഡ് റൂമിൽ പോലും എനിക്ക് എപ്പോഴും കഴറിചെല്ലാനുള്ള അനുവാതമുണ്ട് എനിക്ക്. അവരുടെ വലിയ മകൾ ഫെബ്ന മൂന്നാം ക്ലാസിൽ ആണു പടിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയാണവൾ .സ്ക്കൂളിലെ ശാസ്ത്രമേളക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുപോവാൻ അവളെയാണു തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് .കുഞ്ഞാമ വെകുന്നേരം എന്നെ വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു.അവർക്കറിയില്ല നീ പഠിപ്പിക്കുമോ ബാബു എന്നേന്നോടു ചോദിച്ചു.

ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ’ മൂന്നു ദിവസം മാത്രമേ സമയമുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നു രാത്രി അവിടെ പ്പോയി പഠിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കുഞ്ഞാമ്മയുടെ റൂമിൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇരുന്നത് .അവർ രാത്രി ധരിക്കുന്ന ബനിയൻ കോത്ത് മാക്സി ആണ് ധരിച്ചിരുന്നത് .ആ ഡ്രസിൽ അവരുടെ ശരീര ഭാഗം എനിക്ക് വളരെ കൃത്രമായി കാണാമായിരുന്നു.

അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി .അവൾക്ക് എത്ര പഠിപ്പിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആദ്യ ഭാഗം നാളേക്ക് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്നു പോന്നു. പിറ്റേന്ന് രാത്രിയിൽ വീണ്ടും പിപ്പിക്കാൻ ചെന്നു. അന്ന് കുഞ്ഞാമ പനിയായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു.വലിയുമ്മയാണ് വാതിൽ തുറന്നു തന്നത്.

ഞാൻ വേഗം ചെന്ന് പനിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചു ഗുളിക കുടിച്ചെന്നു പറഞ്ഞു.അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചത് .ബനിയൻ കോത്ത് മാക്സി ധരിച്ച് തിരിഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് അവരുടെ ബ്രയുടേയും ഷഡിയും പുറത്തേക്ക് കണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അതു വരെ ഇല്ലാത്താ ചില ചിന്തകൾ എനിക്ക് വന്നു.ഞാൻ അവരുടെ ശരീര ഘടന ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു.കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു അതിൽ എനിക്ക് ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു വിറയൽ കടന്നുപോയി അവരുടെ മാറിടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് നിൽക്കുന്നു പ കുതിയിലതികം മുലയും പുറത്തായിരുന്നു .

തുടരും ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.