കുട്ടി സ്റ്റോറി സീരീസ് – 1

രണ്ടുപേരും നിമിഷങ്ങളോളം അങ്ങനെ ആ ബെഡിൽ കെട്ടിപുണര്ന്നു കിടന്നു.””””””

 

അന്ന് രാത്രി നടന്ന സംഭവം പിന്നീട് പല പ്രാവിശ്യം നടന്നു.. ഓഫിസിൽ വെച്ച് സൽമയെയും സ്വാതിയെയും മാറിമാറി വിനു കളിച്ചു. ഇടയ്ക്കു സൽ‍മ അവനെ വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചു വരുത്തിയും കളി കൊടുത്തു.”””

_________________________

ഈ സ്റ്റോറി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു…