കൊലുസിട്ട കാല് – 1 Like

ഞാൻ ജയ…കൊലുസും മിഞ്ചിയും കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എഴുതിയതാണ് ഇത്. കാരണം ഞാൻ കാരണം ആ കഥയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്… എൻ്റെ കഥ പറയാം.

ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഒരു കോളനി പോലെ സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ ധാരാളം ആൺപിള്ളേരുണ്ട്. അത് തന്നെയല്ല ഞങ്ങൾടെ വീടിന്നടുത്തു കൂടെയാണ് കനാൽ ഒഴുകുന്നത്. ആ കനാലിലാണ് ഞാനടക്കം എല്ലാവരും വൈകുന്നേരം കുളിക്കാൻ പോവുന്നത്.ആ പോക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊച്ചുവർത്താനം എല്ലാം പറയുന്നത്.ഈ കനാൽ അത്യാവശ്യം ആഴമുണ്ട്.ഞങ്ങൾടെ മുമ്പിലായിട്ടാണ് ആൺകുട്ടികൾകനാലിൽ എടുത്തു ചാടി കുളിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയ അണ്ടി എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഞങ്ങൾ പറയും ദേ നോക്കിയേടി ചെറിയ കുടപ്പൻ പോലെ അവന്മാരുടെ അണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കളിയാക്കി ചിരിക്കും.

അങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ എന്നും കുറച്ച് ആൺ പിള്ളേരുടെ സാധനം സ്ഥിരം കാണാറുണ്ട്. അവന്മാർ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലുമില്ല.അങ്ങിനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്കു കൂട്ടുകാരിയുടെ 18 വയസുള്ള മകനേക്കറിച്ച് പറയുന്നത്.കാരണം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ അവൻ്റെ സാധനം ചെറുതാണ്. നല്ലവണ്ണമുണ്ട് പക്ഷേ സാധനം തീരെച്ചെറുതാ ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചു അപ്പാൾ പറഞ്ഞു അത് പ്രായമാവുമ്പോൾ ശരിയാവും എന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് നമ്മുടെ കാലുകൊണ്ട് നല്ല ഒന്നാം തരം ചികത്സയുണ്ടല്ലോ എന്ന്.

പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരിയോട് നീ ഫുട് ജോബ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്ന്. അവൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലാ എന്ന്. എന്നാൽ വാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം അവൾ പറഞ്ഞു ഒക്കെ

അവൾ പറഞ്ഞു ചേച്ചി പറയൂ കേൾക്കട്ടെ എന്ത ഈ ഫുട് ജോബ് ? പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കാലുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രയോജനമുണ്ടെന്നറിയാമോ? കൂട്ടുകാരി ആ … അറിയില്ല. നടക്കാൻ അല്ലാണ്ടെന്താ എനിക്കറിയില്ല.

എന്നാ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ കാല് വിരൽ കൊണ്ട് ഒരു സൂത്രമുണ്ട്. അത് എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവിൻ്റെ അണ്ടിയിൽ കാൽ കൊണ്ട്….. ഒരു സൂത്രം ഒപ്പിക്കുമെന്നും ഞാൻ .

ചേച്ചി പറ….
ഞാൻ കാൽവിരലിൻ്റെ അതായത് തള്ളവിരലിൻ്റെയും അപ്പുറത്തെ വിരലിൻ്റേയും ഇടയ്ക്ക് വച്ച് അണ്ടി ഇറുക്കി വലിച്ച് നീട്ടും.. എന്നിട്ട് വിരൽ കൊണ്ട് താഴേക്ക് ഇറുക്കി താഴ്ത്തും അന്നേരം ആ ചുവന്ന തക്കാളിപ്പഴം പോലെ ഒരു വെട്ട് ഇങ്ങിനെ തൊലിഞ്ഞ് വരും. എന്നിട്ട് മറ്റേ കാലുകൊണ്ട് ആ ചുവപ്പിൽ ഇറുക്കി വലിച്ചു നീട്ടും അന്നേരംഭർത്താവിൻ്റെ സന്തോഷം ഒന്നു കാണണം.

ആണോ ചേച്ചി…

ഉം അതേ … എൻ്റെ കാലിൽ നോക്കിയേ സ്വർണകൊലുസും സ്വർണമിഞ്ചിയും കണ്ടോ ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞ വെഡ്ഡിംഗ് ആനുവേഴ്സിറക്ക് വാങ്ങിത്തന്നതാ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ. ഞാൻ എന്നും ചെയ്യാറുേണ്ട്.

കൂട്ടുകാരി.. എന്നും വലിക്കാറുണ്ടോ തീർച്ചയായും

ഞാൻ തുടർന്നു. ഭർത്താവിൻ്റെ മാത്രമല്ല. ഭർത്താവിൻ്റെ പെങ്ങൾടെ രണ്ട് ആൺ പിളളയെ വലിക്കാറുണ്ട് കാൽ വിരൽ കൊണ്ട്. അവധിക്ക് അവൻ മരേയും വലിക്കാറുണ്ട്.

കൂട്ടുകാരി : അതെങ്ങിനെ?

അതോ ഞാൻ കാലുമസ്സാജ് ചെയ്യിക്കു ടി വി കാണുമ്പോൾ .അവനോട് താഴെ ഇരിക്കാൻ പറയും. അന്നേരം അവൻ കാലിൽ മസ്സാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാല് അവൻ്റെ അണ്ടിയിലായിരിക്കും. പയ്യെ വിരൽ കൊണ്ട് തൊട്ടു നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായി ബലം വച്ചു വരും. ഞാൻ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ TV കാണും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ അണ്ടി പയ്യെ പുറത്തിടും ഞാൻ അറിയാത്തതുപോലെ വിരലിനിടയിൽ വച്ച് ചെറുതായി ഇറുക്കും. എന്നിട്ട് പയ്യെ വലിച്ച് വിടും അവൻ ഇങ്ങനെ സുഖിച്ചിരിക്കും. അന്നേരം അവൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം ത്രിലോകത്തിലായിരിക്കും സുഖിച്ച്….

കൂട്ടുകാരി : ,ആണോ?

ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നിൻ്റെ പയ്യനും സാധനം ചെറുതാണ്. നീ ഇത് പോലെ ചെയ്യു… കുറച്ച് നാൾകഴിയുമ്പോൾ നോർമ്മൽ ആവും…ഉറപ്പ്

കൂട്ടുകാരി :ഞാനെങ്ങിനെയാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്തോ ഒരു മടി…

എന്നാ ഞാൻ വലിക്കാം. നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ.
കൂടുകാരി: അ തെങ്ങനെ?

നാളെ നേരത്തെ കുളിക്കാൻ പോവും നമ്മൾ അവനേയും കൂട്ടി….

കൂട്ടുകാരി : എന്നിട്ടോ?

നമ്മൾ അലക്കുന്നത് അവനോട് വിരിച്ചിടാൻ ഏൽപ്പിക്കും…. അവസാനം നമ്മുടെ അടുത്ത് അവനെ നിർത്തും കനാലിൽ നമ്മൾ രണ്ടു പേരും കനാലിലെ സ്റ്റെറ്റെപ്പിൽ .ഇരിക്കും.

കൂട്ടുകാരി: എന്നിട്ടോ?
ഞാൻ പറയും കാലിലെ മസ്സിൽ കയറി ഒന്ന് തിരുമ്മിത്താടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയും. അന്നേരം നീയും പറയണം എടാ ഒന്ന് വേഗം തിരുമ്മി കൊടുക്കടാ എന്ന്.
അന്നേരം അവൻ കനാലിൽ നിന്നു കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ വച്ച് തിരുമ്മിത്തരും. വെള്ളംവച്ച് തിരു മിയാൽ വേഗം വേദന മാറും എന്ന് ഞാൻ പറയും.
. കൂട്ടുകാരി : കൊള്ളാലോ എന്നിട്ട്?
അന്നേരം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കാരണം അവൻ്റെ തുവർത്തുമുണ്ട് രണ്ട് വശത്തേക്കും നീങ്ങിയിരിക്കും. അന്നേരം ഞാൻ വലതു കാല് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ആ ചെറിയ സാധനത്തിൽ മിഞ്ചിയിട്ട വിരൽ കൊണ്ട് ഇറുക്കിപ്പിടിക്കും…. എന്നിട്ട് നന്നായിത്തന്നെ ഇറുക്കി വലിച്ചു നീട്ടും. അപ്പോഴും ഞാൻ വേദന അഭിനയിച്ച് കരയും. തിരുമാൻ പറയും ഞാൻ അന്നേരം കാൽ വിരൽ കൊണ്ട് പശൂനെ കറക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ കറക്കും….

കൂട്ടുകാരി : നീയാള് കൊള്ളാലോ
ജീവിതം ഒന്നേയൊള്ളൂ അത് നന്നായി ആഘോഷിക്കുക. എൻ്റെ തീയറി അങ്ങിനെയാണ്.
അന്നേരം എൻ്റെ പൊന്നുമോൾ കാലുകൊണ്ട് അങ്ങ് ധൈര്യത്തോടെ വലിക്ക് .. അവൻ സമ്മതിക്കും.. എന്തു പറയുന്നു.?
കൂട്ടുകാരി. ഞാൻ ശ്രമിക്കാം.
ശ്രമിക്കാന്നോ? അവൻ്റെ അണ്ടി വലുതാവണ്ടേ.? കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കെട്ടിക്കണ്ടേ. അന്നേരം ഈ ചെറിയ സാധനം വെച്ചോണ്ട് നടന്നാൽ പെണ്ണ് പെണ്ണിൻ്റെ പാട്ടിന് പോവും. പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട.

കൂട്ടുകാരി: നാളെ ഞാനും വലിക്കാം.
നല്ല മിടുക്കി കുട്ടി. നിനക്ക് കൊലുസും മിഞ്ചി ഇല്ല.?
കൂട്ടുകാരി :കൊലുസ് ഊരി വച്ചിരിക്കുവാ വെള്ളി… മിഞ്ചി ഇല്ല.
നാളെ കൊലുസ് ഇടണം. മിഞ്ചി ഒരെണ്ണം അങ്ങ് വാങ്ങു…

കൂട്ടുകാരി :കൊലുസും മിഞ്ചി ഇട്ടാലാണോ വലിക്കാൻ പറ്റൂ.

ഞാൻ: അതല്ല കൊലുസ് മിഞ്ചിയും ഇട്ടാലേ അതിനൊരു രസം ഉണ്ടാവൂ.
കൂട്ടുകാരി : ഞാൻ കൊലുസ് ഇന്ന് ഇടാം. മിഞ്ചി ഇനി കടയിൽ ചെന്നിട്ട് വാങ്ങാം എന്നാ ശരിചേച്ചി നാളെ കനാലിൽ വച്ച് കാണാം.
ഞാൻ . ശരി..

ഞാൻ ആണേൽ ഒത്തിരി നാളായി ചെറുതുങ്ങളെ കാലുകൊണ്ട് ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട്.. അത് കൊണ്ട് കാലിൽ നല്ല ചുവന്ന നെയിൽ പോളീഷ് ഇട്ടു.നല്ല സെക്സി ലൂക്കാക്കി നഖം അൽപ്പം നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് പോളിഷ് ഇട്ടു. മിഞ്ചിയെല്ലാം നേരെ പിടിച്ചിട്ടു നാളത്തെ ആ സുദിനം സ്വ് പ്നം കണ്ട് കിടന്നു.
പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ കനാലിൽ കുളിക്കാൻ വന്നു. രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ആരും കാണില്ല .. ഞങ്ങൾ Plan ചെയ്തതുപോലെ Set ചെയ്തു.അങ്ങിനെ ആ നിമിഷം എത്തി. പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ അയ്യോ .എൻ്റെ ഇടതുകാലിലെ മസ്സിൽ പിടിച്ച് ഒന്ന് തിരിമ്മിത്താടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു. അവൾ ചെറുതായി ചിരിച്ചു. അവൻ ഓടി കനാലിൽ ഇറങ്ങി. നെഞ്ചോടൊപ്പം വെള്ളമുണ്ട് ഞാൻ നടക്കല്ലിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന് കാലു രണ്ടും വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി. അവൻ ഓടി വന്ന് എന്താ ചേച്ചി പറ്റില്ല എന്ന് ചോദിച്ച് അടുത്ത് വന്നു. എൻ്റെ കാല് രോമം നിറഞ്ഞ വെളുത്ത കാല് വെള്ളത്തിൽ ഒന്നു ടി ഭംഗിയായി തോന്നി. എടാ ഇടതുകാൽ വെള്ളത്തിൽ വച്ച് തിരിമ്മിത്താടാ എന്ന് പറഞ്ഞു.കൂട്ടുകാരിയും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ചതു പോലെ തന്നെ തുവർത്തു മുണ്ട് ഒഴുക്കകാരണം രണ്ടായി നീങ്ങിേപ്പോയി. അന്നേരം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ കുഞ്ഞണ്ടി കണ്ടു.പറഞ്ഞത പോലെ ഇത് തീരെ ചെറുതാണല്ലോ എന്ന് പതിയെ അവളോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട്
ഞാൻ വലതുകാൽ പയ്യെ തള്ളവിരലും മിഞ്ചി ഇട്ട വിരലും പയ്യെ അകത്തി അവൻ്റെ അണ്ടിയിൽ പിടിച്ചു. അവൻ ഒരു ചാട്ടം. അപ്പാൾ നന്നായി ഇറുക്കി പിടിച്ചു ഞാൻ. അവൻ ചമ്മിയമുഖത്തോടെ ഞങ്ങളെ രണ്ടു പേരെയും നോക്കി. ഞാൻ ഇറുക്കി ആ തുമ്പത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് വലിച്ച് വിട്ടു അന്നേരം റബ്ബർ ബാൻ്റ് തെറിക്കുന്നത് പോലെ വിട്ടു പോയി. ഞാൻ വീണ്ടും കാൽ വിരൽ കൊണ്ട് ചെന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും കറവ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *