ചിറ്റയുടെ മോനു

ചില പച്ചമരുന്നുകളുടെ സഹായത്താൽ എൻ്റെ കുട്ടൻ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വളർന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പെൻഡിങ്ങാക്കിയ എൻ്റെ കോഴ്സ് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി. സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനേയും കല്യാണം കഴിച്ച് മൂന്ന് പിള്ളാരുമായി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു.

പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇന്നും ചിറ്റ എൻ്റെ കുണ്ടിയിൽ തളർന്ന തൻ്റെ കന്ത് ഉരച്ച് സുഖം പ്രാപിക്കും. മാത്രമല്ല യമുന എന്ന എൻ്റെ ചേച്ചിയെ ഇന്നും എനിക്ക് പേടിയാണ്. അത് എന്തോ മാറിയില്ല. ഇനി ഒട്ട് മാറാനും പോകുന്നില്ല.

(ശുഭം)

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.