ചേട്ടത്തിയുടെ രതിവിക്രയങ്ങൾ

ഷഢി ു പുറമെ തന്നെ അതിന്റെ ചാലില് അമര്ത്തി കിസ് ചെയ്തു. മിനി കട്ടിലില് ഇരുന്നു ഞെളിപിരികൊു. ‘ഹോ….ശ്യോ…മതീന്നെ’ എന്നൊക്കെ പുലമ്പിക്കൊിരുന്നു. സോണി കട്ടിലില്നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ ഷെഢി ഊരിമാറ്റി. അവന് കുനിഞ്ഞ് ആതുടകള് രും പിടിച്ചകറ്റി വഴുവഴുപ്പുള്ള ആ ചെമന്ന പൂറ്റില് നക്കി. അതിന്റെ പോളകളെ പതിയെ വായിലെടുത്ത് ചപ്പി. അതിന്റെ ഉള്ളിലേ ് നാക്ക് ചുഴറ്റിക്കേറ്റി. മിനി കാല് കൂടുതല് അകറ്റിപ്പോയി. അവള് നെടുവീര്പ്പിട്ടു. ‘ശ്യോ…മതീന്നെ’ അവള് പറഞ്ഞു. സോണി പത്തു നിമിഷത്തോളം ആര്ത്തിയോടെ നക്കിക്കൊിരുന്നു. മിനി ് പൂറ്റില് എന്തോ ചുരത്തി വരുന്നതു പോലെ.

അവള് ആകെ ചൂടുപിടിച്ച് നില്ക്കുകയാണ്. എന്നും കാച്ചികൊടുക്കുന്ന അവളുടെ ചേട്ടന്റെ അഭാവം, ഇന്ന് ഒരുമാസം തികഞ്ഞു. നാളുകളായി അവള് കഴപ്പുമുറ്റി നില്ക്കുകയാണ്. അ ജനാണെങ്കിലും സോണിയുടെ കിടപ്പറയില് കടന്ന് ആതുണി പിടിച്ചുമാറ്റി അവന്റെ അരക്കെട്ടിലെ ചിമിറ്റന് കുണ്ണയെ ഊമ്പിയെടുത്ത് കമ്പിയാക്കി കവച്ചിരുന്ന് പൊതിച്ച് സുഖിക്കാന് പലവട്ടം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ദിവസം രാത്രി അവള് അവന്റെ മുറിയുടെ വാതുക്കല് വരെ എത്തിയതാണ്. പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നടന്നു. അന്ന് ഷാമ്പൂ കുപ്പി പൂറ്റില് തിരുകി കയറ്റിയാണ് കടി തീര്ത്തത്. കുപ്പിയുടെ വായ് കൊ് അന്ന് പൂറിന്റെ സൈഡ് ഉരഞ്ഞ് തൊലിപൊട്ടി. മൂത്രമൊഴി ുമ്പോള് രുമൂന്ന് ദിവസത്തേ ് വലിയ നീറ്റലായിരുന്നു. പിന്നീടെന്നും ശരി ് വിരലിട്ടിളക്കുന്നുങ്കെിലും ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല.

ഇതാ ഇപ്പോള് തന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ രാജാവ് യഥാര്ത്ഥമായി തന്റെ പൂറിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തില് ചെങ്കോല് നാട്ടാന് പോകുന്നു. ആ കിന്നരിവെച്ച തകര്പ്പന് കുണ്ണ അഴകുള്ള കരുത്തന് ഉലക്കക്കുണ്ണ. സോണി അവളുടെ പൂറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നാക്കിട്ട് കശക്കി. പൂറ്റി ള്ളില് പറയാന് വയ്യാത്ത ഒരുതരം ആനന്ദവും ചൊറിച്ചലും മിനിക്ക് അ ഭവപ്പെട്ടു. ‘മതി പൊന്നെ’ മിനി അ ജന്റെ തല പിടിച്ചുമാറ്റി. സോണി എണീറ്റു് അവന്റെ കൈലി പറിച്ചു കളഞ്ഞു. തിരക്കിട്ട് മിനി തന്നെ അവന്റെ ഷഢി ഊരിക്കളഞ്ഞു.

ആ കുലച്ചു നില്ക്കുന്ന പിമ്പിരിയന് സാധനം അവള് വലതു കയ്യില് പിടിച്ചു. പതിയെ തൊലിച്ചും അടിച്ചും മിനി അ ജന്റെ സമാനം കു രസിച്ചു. സോണിയും കയറു പൊട്ടിച്ച് നില്ക്കുകയായിരുന്നു. അവന് കട്ടിലിന്റെ വിളുമ്പിലേക്ക് തന്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മയെ നിരക്കിയിരുത്തിയിട്ട് നടുവ് കുനിച്ച് കവച്ചവന് തറയില് നിന്നു. നടുവ് ചേച്ചിയുടെ അരക്കെട്ടിലേക്ക് ചേര്ത്തു. മിനി തുടകള് അകാവുന്ന അത്ര അകത്തിവെച്ചു. സോണി ആ മല.ര്ന്നു തുറന്ന ചെമ്പൂറ്റിലേക്ക് അവന്റെ കുണ്ണയുടെ തല കേറ്റി. മിനി അപ്പോള്എല്ലാം മറന്ന് അവളുടെ അരക്കെട്ട് മുമ്പോട്ട് തള്ളി.

സോണിയും തള്ളി. അവന്റെ കാരിരുമ്പു കുണ്ണ അവളുടെ പൊളിഞ്ഞിരുന്ന പൂറിലേക്ക് ഊര്ന്നു കയറി. ആ വഴുക്കലുള്ള പൂറ്റില് അവന് നടുവു കുലുക്കി കുണ്ണ കുതിപ്പിച്ച് കേറ്റുകയും വലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊിരുന്നു. സോണി ചേച്ചിയുടെ അരക്കെട്ടിനെ കൈ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു. മിനി അ ജന്റെ ചന്തികളിലും വട്ടം പിടിച്ചു. പിന്നെ അവര് മല്സരിക്കയായിരുന്നു. സോണി ഈ ലോകം മറന്നു. അവന് വികാരത്തിന്റെ വേലിയേറ്റത്തില് തന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയുടെ പൂറ്റിലേക്ക് കടത്തി വെട്ടി. മിനി ഒരു കാമദേവതയെപ്പോലെ പറന്നടിച്ചു. ആവിയന്ത്രത്തിന്റെ പിസ്റ്റണ് പോലെ സോണിയുടെ ഇരുമ്പു ദണ്ഡ് മിനിയുടെ റോസപ്പൂ പൂറ്റില് അതിവേഗം കയറിയിറങ്ങി.

അടി മൂത്തപ്പോള് മിനി കട്ടിലില് നിന്നും ചന്തി പൊക്കിപ്പിടിച്ചു. അവള് നിലത്തു കാലൂന്നി ചന്തി പൊക്കി നിന്നു. സോണി അടിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവളും താങ്ങിക്കൊടുത്തു. രുപേരും മല്സരിച്ചു ചേര്ന്ന് ഒന്നായി നിന്നവര് അരയിളക്കി ഉഗ്രനായി കാച്ചി. അവന്റെ പാല് ചീറ്റാറായി. അവന് നന്നായി വലിച്ചും കേറ്റിയും പണിതു. മിനിയും ഒന്നിലും പുറകിലല്ലായിരുന്നു. അവള് ഇറുക്കിപ്പിടിച്ച് ശരി ും കാച്ചി. ഒടുവില് അവന്റെ കട്ടപ്പാല് അവളുടെ കടിയിളകിയ പൂറ്റില് ഒലിച്ചു ചാടി. അപ്പോഴേ ും മിനിക്കും തേന് ഒലിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ ി ലുക്കല് സവധാനത്തിലായി. അതു മെല്ലെ നിന്നു. രുപേരും സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയായിരുന്നു. പാല് ചീറ്റിച്ചാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള് സോണിക്ക് ഒരതരം നാണം തോന്നി. ചേട്ടന്റെ ഭാര്യക്കിട്ടാണ് കേറി പണിതത്.

ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നിച്ചു അവന്. സോണി വെക്കകറി വെച്ചതുപോലുള്ള പൂറ്റി ള്ളില് നിന്നും കുണ്ണ ഊരിയെടുത്തു. അപ്പോഴും അവന്റെ കുണ്ണ തളര്ന്നിരുന്നില്ല. അത് ചെമന്നു തുടുത്ത് കമ്പിയായിത്തന്നെ നിന്നു. മിനി കവച്ചു തന്നെ ഇരുന്നു. ആ പൊളന്ന ഇറുക്കമുള്ള പൂറ്റിലേക്ക് സോണി നോക്കി. ചുുകള് പിളര്ത്തി പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് വാ വിടര്ത്തിയതു പോലെ അത് അകന്നിരിക്കു . ആ കൂതിയുടെ തിുകള് രും കവിളുകള് പോലെ പൂറിന്റെ താഴെ തുട ചേരുന്നിടത്ത് തടിച്ചു നില്ക്കുന്നു്. പൂര് തടിച്ചു നില്ക്കു . അവിടെനിന്നും കൂതിവരെയുള്ള ചാല് നന്നായി അടുത്ത് ഇറുകിയിരിക്കു . ആ തുടകള് കപ്പോള് ചേട്ടത്തിയമ്മയെ ഒ അറുക്കുവാന് തോന്നി അവന്. അവന് അവളുടെ മുഖത്തേ ് നോക്കി. അവള് ചുകള് കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊ് മെല്ലെ ചാഞ്ഞ് അവന്റെ മുഖത്തേ ് നോക്കി.

സോണിക്ക് ഒരുവട്ടം പാല് ചീറ്റിയതായി തോന്നിയില്ല. അവന്റെ ചിമിറ്റന് കുണ്ണ ഉലക്ക പരുവത്തില് പൂറ്റിലോ, കുിയിലോ, കേറി ഒന്നുകൂടി പണ്ണിക്കൊടുക്കുവാന് തയ്യാറായി നില്ക്കുകയാണ്. സോണി സ്വയം അവന്റെ കുണ്ണയില് വലതു കയ്യ് കൊ് പിടിച്ച് തൊലിച്ചു. അങ്ങിനെ തൊലിച്ച് വളയത്തില് അമര്ത്തിപ്പിടിച്ച് കൊ് തൊലി താഴേക്ക് അമര്ത്തിപ്പിടിച്ച് അവന് നി . അവന്റെ കുണ്ണയുടെ മകുടം കൂടുതല് രക്തം തുടിച്ച് ഓന്ത് തല ചുവപ്പിച്ച് നില്ക്കുന്നതുപോലെ വീര്ത്തുനി . മിനി അങ്ങിനെ കവച്ചിരു കൊ് അ ജന്റെ കവക്കിടയില് നോക്കി.

ആ ചോരമുറ്റിയ പണിയായുധം നാവില് വെച്ച് ഈമ്പുവാന് അവള് കൊതിച്ചു. സോണി മിനിയുടെ കവ പുളത്തിയ തുടയിടുക്കില് നോക്കി. അവളുടെ ചുുകള് വിടര്ത്തിയ റോസപ്പൂ പൂറ്റില് നി ം മുമ്പ് അവന് കോരി ഒഴിച്ച കട്ടപ്പാല് ഒഴുകി ഇറ്റു വരുന്നുായിരു . മിനി പൂറിട്ട് പതിയെ ചലിപ്പിച്ചു കൊും ഇരു . വെട്ടിച്ചുകൊുള്ള പണി. മീന് ചെകിള തുറന്നടക്കുന്നതു പോലെ അവളുടെ പൂറിന്റെ പേശികള് ചലിച്ചു കൊിരു . അതോടൊപ്പം കുറേശ്ശെ പാല് ഇറ്റു വീഴു ായിരു . അത് പതിയെ ഒഴുകി കൂതിയുടെ വിടവിലൂടെ ഒലിച്ച് കട്ടിലില് പതിച്ചു. സോണി രും കല്പ്പിച്ച് തന്റെ ചേച്ചിയെ വീും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അവന് ആര്ത്തി കൊള്ളുകയായിരു .

ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ www.kambi.pw ഈ സൈറ്റ് ൽ വന്നാൽ മതി .........

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.