നയനമനോഹരം – 1

എന്തൊരു ചപ്പലാടി കുറച്ചു തുപ്പല് കുട്ടു നയന തുപ്പല് കുട്ടി ചപ്പാൻ തുടങ്ങി ഹുഗോ സുഖം     ആ ഉണ്ടയും വായില് എടുക്ക് നയന ഉണ്ട വായില് എടുത്തു ഒന്ന് ഊമ്പി ഹൊഊഊ                 നല്ലോണം തുപ്പല് കുട്ടി അവള് കുണ്ണയും ഉണ്ടയും മാറി മാറി ചപ്പാൻ തുടങ്ങി “””””””””””

കൊള്ളാം എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഇങ്ങോട്ട് എനിക്കെടി,,, അവൻ നയനയെ എനിപ്പിച്ചു ഒരു കാൽ ഏറു മഠത്തിന്റെ കൈവരിയിൽ കയറ്റി വച്ചു തന്റെ കുട്ടൻ തൊലിച്ചു ആ പൂർ ഇതൾ നോക്കി ഒന്ന് ഉറച്ചു പിന്നെ മെല്ലെ അവനെ കയറ്റി  ഊൗ നയനയുടെ വാ ‘പെളിഞ്ഞു പോയി മുഴുത്ത കുണ്ണ കേറി ഇറങ്ങ് കൊണ്ട് ഇരിക്കുവാ തന്റെ പൂർ ഭിത്തിയിൽ ബാലു ആഞ്ഞു ആഞ്ഞു പണ്ണാൻ തുടങ്ങി പ്ലക് പ്ലക് പ്ലക്                    കൊള്ളാവോടി എന്റെ അടി

ആആആആ  അവൾ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു എനിക്കു വരുന്നുടെടി ഇതാ വന്നു ബാലുന്റെ കിണ്ണ വെടി പൊട്ടിച്ചു തന്റെ വായില് വരെ ആ പാല് കേറി വന്നത് പോലെ നയനക്ക് തോന്നി കണ്ണിന്നു പൊന്നീച്ച പാറി അവക്ക് ബാലു അവളെ എടുത്തു നിലത്തു കിടത്തി ഇനി കുറച്ചു വിശ്രമം അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു ബാലു കിടന്നു

Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.