മാളുവിന്‌ സ്പോർട്സ് സാറിന്റെ നീന്തൽ പരിശീലനം

“സാറേ.. ആ.. എനിക്ക് വയ്യ.. ആ.. ആഹ്. അടിക്ക് സാറേ.. വേഗം അടിച്ച്‌ പൊളിക്ക്”.

“സുഖമുണ്ടോ, മാളു?”, സാർ അടിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു. “സുഖമുണ്ട്, സാറേ. നല്ല സുഖം”, ടേബിളിൽ കിടന്ന് സാറിന്റെ അടിക്കനുസരിച്ച്‌ കുലുങ്ങിക്കൊണ്ട് മാളു പറഞ്ഞു.

“സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞും തരുമോടി നിന്റെ പൂർ?”, സാർ ചോദിച്ചു. “തരാം, സാറേ. എന്നും തരാം. ആ.. സാറേ അടിച്ച്‌ പൊളിക്ക്”, മാളു കൂകി.

മാളു സാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാർ കുണ്ണ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അടിച്ച്‌ കൊടുത്തു. അടിച്ച്‌ അടിച്ച്‌ പത വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാളു സാറിന്റെ കുണ്ണയെ പിടിച്ച്‌ പിഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് പൂർ മുകളിലേക്ക് പൊക്കികൊണ്ട് തേൻ ചീറ്റിച്ച്‌ പിടഞ്ഞു.

“ആഹ്.. ആഹ്.. ആ.. ആഹ്”, ടേബിളിൽ നടുവ് വളച്ച്‌ നിന്ന് മാളു തുള്ളിയപ്പോൾ സാർ അവളുടെ കുണ്ടിക്കടിയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വീണ്ടും അടിച്ച്‌ കൊണ്ടിരുന്നു. സാറിന്റെ മുഴുത്ത ഉണ്ടകൾ വീർത്തു വന്നിരുന്നു. പാൽ കുണ്ണയിലേക്ക് ഇരച്ച്‌ കയറി വന്നു.

“ആഹ്.ഉം..ഉം..ആ”, സാറിന്റെ ആ അടിയിൽ സാറിന്റെ കുണ്ണയും ചൂട് കുണ്ണപ്പാൽ മാളുവിന്റെ ചക്കയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തു.

“ഉം.. ഉം.. ആ… ഉം… ഉം”, അരക്കെട്ട് വിറപ്പിച്ച്‌ സാറിന്റെ പെരുംകുണ്ണ മാളുവിന്റെ ഇളം ചക്കയിൽ പാൽ വർഷം നടത്തി.

“ആഹ്.. ആ.. ആ.. ഉം.. ഉം”, സാർ കുണ്ണ ഇട്ട് വിറപ്പിച്ച്‌ പാൽ മുഴുവൻ ചാടിച്ചു. തേൻ ചീറ്റിക്കഴിഞ്ഞ മാളു നടുവ് താഴ്ത്തി ടേബിളിൽ കിടന്ന് കിതച്ചു. സാറിന്റെ കുണ്ണ മാളുവിന്റെ പൂറ്റിലെ ചൂടിൽ മയങ്ങിക്കിടന്നു. കണ്ണടച്ച് കിടന്ന് കിതക്കുന്ന മാളുവിന്റെ തലയിൽ തഴുകികൊണ്ട് സിമിയും അവിടെ നിന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.