റബർ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഒളിജീവിതം – 2

സുഖമായോടാ… പുന്നാരപൂറിമോനെ…?
സുഖമായി ഇച്ഛായാ… ഞാൻ പറഞ്ഞു.
ഇത്രയും നല്ല വിരുന്ന് സൽക്കാരം നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടില്ല. ആന്റി എന്റെ മുഖത്തു നിന്നും എഴുനേറ്റ് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
ആന്റിയുടെ മുട്ടിലും കാല്പാദത്തിലുമൊക്കെ കറുത്ത ചെളി ഒലിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നെ നിലത്തു നിന്ന് എണീപ്പിച്ച് പുറത്തെ ചെളിയെല്ലാം ഒന്നൂടെ പുറത്ത് തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചു. എന്നെ ആന്റി പിന്നിലൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പുറത്തുമ്മ വെച്ചു .
വന്നേ വന്നേ…. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ചിക്കൻ അൽഫാം ആവില്ല… എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇച്ഛായന്റെയും എന്റെയും കുണ്ണ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് ആന്റി മുന്നോട്ട് നടന്നു.
പിന്നെയും ആന്റിയുടെ മുളക് പറ്റിയ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച ഞങ്ങളുടെ കുണ്ണകൾക്ക് നീറ്റൽ തുടങ്ങി.
എടി പോത്തിന് ഉണ്ടായവളെ… നീ ഇതെന്തു ഭാവിച്ചാ…
ഇച്ഛായൻ ചോദിച്ചു.
അയ്യോ.. ഞാൻ ഓർത്തില്ല.. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് രണ്ടു പേരും ഇങ്ങോട്ട് വാ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്…

(തുടരും)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.