സ്നേഹ സമ്പന്നം 7

“മോനെ നിൻ്റെ സാധനം കയറ്റി ഒന്നു സുഖിപ്പിക്കടാ അമ്മയെ..”

ഇതു കേൾക്കേണ്ട താമസം ഞാൻ അമ്മയുടെ മുകളിൽ കയറി. സാധനം പതുക്കെ അവിടെ വച്ചു ഒരു തള്ളു കൊടുത്തു. ചെളിയിൽ കാലു പുതയുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തോടു കൂടി അത് അകത്തു കയറി.

ഞാൻ സാവധാനത്തിൽ അതു ചലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അമ്മയുടെ ചുണ്ടു ചപ്പിക്കുടിച്ചു. കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ തുടർന്നപ്പോൾ എനിക്കു സുഖം തോന്നി. അമ്മയെന്നോടു പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്കു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, വേഗത്തിൽ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്കും അതെ അവസ്ഥയായിരുന്നു.

ഞാൻ പറന്നടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് പെട്ടെന്നു അകത്തു നിന്നും എന്തൊക്കെയോ തോന്നി. എനിക്കു വെള്ളം വരാറായി എന്നു ഞാൻ അമ്മയോടു പറഞ്ഞു. അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്കും വരുന്നുണ്ടെന്ന്.

അമ്മ പറഞ്ഞു, “പറന്നടിക്ക് മോനെ, അമ്മയ്ക്കു വരാറായടാ.. അടിച്ചു പൊളിക്കടാ..”

പെട്ടെന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു ലാവാപ്രവാഹമുണ്ടായി. അമ്മയ്ക്കും അതേ സമയം തന്നെ വെള്ളം വന്നു എന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കെട്ടിപിടിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നതോർത്ത് എനിക്കു കുളിർമ തോന്നി..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *