ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ 1

ഇത് തികച്ചും ഒരു ഫാന്റസി വിഭാഗത്തിലുള്ള കഥയാണ്

യുക്തി ചിന്ത കളഞ്ഞു വേണം വായിക്കാൻ..

എം എസ്സ് സി ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന് പഠിക്കുന്ന കാതറിന്റെയും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളുടേയും കഥയാണിത്

കോളജ് ഹോസ്റ്റലിലെ അന്തേവാസികൾ

കാതറിൻ അപാര തന്റേടിയാണ്…

ആരെയും കൂസാതെ എന്തും തുറന്നടിക്കുന്ന പ്രകൃതം.

ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സംസാര രീതിയാണ് കാതറിന്റെ മുഖ്യ സവിശേഷത

ഒരു പാട് വലിയ സുന്ദരി ഒന്നുമല്ല കാഴ്ചയിൽ, കാതറിൻ

പക്ഷേ ഉള്ള സൗന്ദര്യം ഇരട്ടിപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നു… അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം

കണ്ടാൽ ആരും ദോഷം പറയാത്ത വിധം മുലയും ചന്തിയും കാതറിന് സ്വന്തം

െമാട്ടു പിന്നോളമുള്ള െവള്ള െെ വരക്കൽ മൂക്കുത്തി വല്ലാത്ത ദൃശ്യ ഭംഗി നൽകുന്നു

കാതറിനെ പോലുള്ള പെണ്ണ് െ പാക്കിളിന് കീഴെ സാരി ഉടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് മാനവരാശിയോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി ആയേ കാണാൻ കഴിയു..

അത്രകണ്ട് സുന്ദരമാണ് ആ െ പാക്കിൾ…!

െ പാക്കിളിന്റെ േമൽ ചുണ്ട് തുളച്ച് ഒരു റിംഗ് ധരിച്ചത് ഭംഗി ഇരട്ടി ആക്കുന്നു

പൊക്കിളിൽ നിന്നും ഉദ് ഭവിക്കുന്ന േരാമ രാജിക്ക് കറുപ്പ് ഏറി വരുന്നതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടെ സാരി മാറി കിടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ആൺ കുലത്തെ കമ്പി അടിപ്പിച്ച് നിർത്തും.
” േബാറ്… ഈ പെണ്ണിന് ഇത് വടിച്ച് കളഞ്ഞുടെ…?”

എന്ന് നമ്മെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിലാ അവളുടെ വിജയം…

കീഴോട്ട് പോകും തോറും കറുപ്പ് ഏറി വരുന്നതും ബാക്കി ഊഹിക്കാൻ വിടുന്നതും…..!

പോരെ ഒരാളെ വടി പോലെ നിർത്താൻ…!

ഏറെ പറയണ്ട….. അപാര സെക്സിയാണ് കാതറിൻ… !

ഏതൊരുവനും കാണുന്ന കാഴ്ചയിൽ അവളെ പിടിച്ച് അടുപ്പിച്ച് കുനിച്ച് നിർത്തി പിൻപൂറ്റിൽ ഒന്ന് പൂശാൻ െകാതി ച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തൊ സാരമായ പിശക് അയാൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും….

കാതറിന്റെ റൂം മേറ്റ് രൂപ തീരെ മോശമല്ല…

കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് കാതറിന്റെ ഒപ്പം നില്ക്കും…

അവൾക്കും ഈ പറേന്നപോലെ എല്ലാ രൂപലാവണ്യവും ഉണ്ട് തന്നെ….

എന്നാൽ രൂപയുടെ െഹെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ ചന്തി തന്നെ…..

എന്ന് വച്ചാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ചന്തിയാ…!

ക്ലാസ്സിലെ ആൺ കുട്ടികൾ കളിയാക്കി ആരോടെന്നില്ലാെതെ പറയും…,

” ഇവിടെ ചിലർക്കൊക്കെ കയ്യുള്ള കസേര അലർജിയാ…!”

മുമ്പൊക്കെ അത് േകൾക്കുമ്പോൾ ചങ്ക് പിടയുമായിരുന്നു, രൂപയ്ക്ക്…

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ശീലമായി…

അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചന്തി താള നിബിദ്ധമായി ചലിപ്പിച്ച് ” കണ്ട് വേണേൽ െപരുപ്പിച്ചോടാ…” എന്ന മട്ടിൽ കുലുക്കി കാണിക്കയും െചയ്ത് തുടങ്ങി..

മറ്റ് മിക്ക േ ലഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലേയും പോലെ അടിമുടി അവർ ഭംഗിയായി പരസ്പരം വടിച്ച് െകാടുക്കയും െചയ്യുന്നു…

ഒരു ദിവസം കാതറിൻ രൂപയുടെ പൂറ് തിരിച്ചും മറിച്ചും കിടത്തി നന്നായി വടിച്ച് െകാടുത്തു…

ശേഷം രൂപയുടെ തടിച്ചുന്തിയ പൂർതടത്തിൽ അലക്ഷ്യമായി വിരൽ പായിച്ച് കാതറിൻ നനുത്ത ശബ്ദത്തിൽ മൊഴിഞ്ഞു…
” എന്ത് ഭംഗിയാ പെണ്ണേ നിന്റെ പൂ….. വിന്…?”

” എന്താടി…. ഇന്നൊരു പുതുമ….? ആദ്യായിട്ടാ കാണുന്നത്….?”

” അല്ല മോളെ… നന്നായി വടിച്ചങ്ങ് നിർത്തിയപ്പോ…. ഹോ…. ഒരു വല്ലാത്ത…… രാത്രി ബെഡ് ലാമ്പിന്റെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ നിന്റെ നയിറ്റി മാറി കിടന്നപ്പോൾ സാൻഡ് പേപ്പർ പോലെ കണ്ടതാ…. ഇതിപ്പം ക്യൂട്ടായിരിക്കുന്നു…”

പറഞ്ഞ് തീർന്നില്ല…. കാതറിന്റെ നാവ് രൂപയുടെ മിനുത്ത പൂർതട്ടിൽ പൂണ്ട് വിളയാടാൻ തുടങ്ങി….

ഓർക്കാപുറത്ത് കാതറിൻ കനിഞ്ഞ് നല്കിയ രസത്തിൽ രൂപ കിടന്ന് കുറുകി….

” ആഹ്.. ഹ്.. ഹ്…”

സുഖാലസ്യത്തിൽ രൂപ കാതറിന്റെ മുഖം തുടകൾക്കിടയിൽ അമർത്തി….

പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സുഖ ലഹരിയിൽ ഇരുവരും മുങ്ങിത്താണു….

അടിമുടി കളയുന്നതിന്റെ അകലം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വന്നു.. …!

കാരണം ഷേവിംഗിനെ തുടർന്ന് ഒരെണ്ണം മസ്റ്റായി….

വല്ലാതെ കൊതി ഏറു മ്പോൾ രാവിന്റ മറവിൽ പരസ്പരം തുണി െ പാക്കി നോക്കി െകാതി െകാ ള്ളുന്നതും പതിവായി

ഒരു ദിവസം സഹി കെട്ട് രൂപ കാതറിന്റെ രാവാട െപാ ക്കുന്നത് കള്ളക്കണ്ണ് െകാണ്ട് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു…

തുണി അരയോട് അടുത്ത് െപാങ്ങിയപ്പോൾ ഇറുക്കി അടച്ച കണ്ണുകളുമായി കാതറിൻ പതിയ െമാഴിഞ്ഞു…,

” നേരം വെളുത്തോട്ടെ െകാതിച്ചി…!”

ചമ്മി പിൻവാങ്ങാനിരുന്ന രൂപെയെ കാതറിൻ വലിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ഒപ്പം കിടത്തി…

െവളുക്കുവോളം രൂപ കാതറിന് ഭർത്താവായി….

**********
ഹോസ്റ്റലിൽ ഞായറാഴ്ച വലിയ വിലക്കില്ലാത്ത ദിവസമാണ്…

പെൺകുട്ടികൾ കൂട്ടത്തോടെ പുരികം ത്രെഡ് െചയ്യാനും മുടി െവട്ടാനും കാലിലേം കക്ഷത്തിലെയും മുടി എടുക്കാനും നിർബാധം പോകുന്ന ദിവസം

കാതറിനും രൂപയും രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പുരികം ത്രെഡ് ചെയ്യും…. മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ െഹയർ കട്ട് ചെയ്യും…

ചർച്ചിൽ പോകും വഴി അത് സാധിച്ച് 12 ന് മുമ്പ് തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും..

************

അന്ന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് സമയം പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വിസ് മത്സരം പ്ലാൻ ചെയ്തു…

കാതറിൻ ആണ് ക്വിസ് മാസ്റ്റർ

” കൃത്യം 2 മണിക്ക് തന്നെ മത്സരം ആരംഭിക്കും… നമുക്ക് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യം ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് സമ്മാനം…. സമ്മാനം റോളിംഗ് ആണ്… അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ വിജയിക്ക് ഈ സമ്മാനം ഹാൻഡ് ഓവർ െചയ്യണം …”

നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴും സമ്മാനം എന്താവും എന്ന ഊഹം രൂപയ്ക്ക് പോലും ലഭിച്ചില്ല….

ഏറെ പേെരെയൊന്നും പ്രതിക്ഷിക്കുന്നില്ല…. പുറത്ത് നിന്ന് ഏറിയാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കൂടി..

2 മണി ആവാറായപ്പോൾ രൂപ ധൃതിയിൽ ഷേവിങ് സെറ്റുമായി കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിലേക്ക് പോയി..

” ഓ… ഊമ്പി… പിള്ളേര് ഇങ്ങ് എത്താറായപ്പോഴാ ഒരുത്തീടെ കക്ഷം വടി…!”

രൂപയെ നോക്കി കാതറിൻ വല്ലാതെ കലിച്ചു

” സോറി… മോളേ…. ഞാൻ ഓർത്തില്ല.. വഴക്ക് പറയല്ലേ… കുറച്ചധികം വളർന്ന് പോയി … പുതിയ പിള്ളേര് കണ്ടാൽ മോശല്ലേ..? ദേ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ… എളുപ്പം ഞാൻ വടിച്ച് മാറാം.. ”
കക്ഷം െ പാക്കി കാണിച്ച് രൂപ വടിക്കാൻ തുടങ്ങി…

സൂക്ഷ്മം.. വടി നടക്കുന്നതിനിടെ അടുത്ത മുറിയിലെ ശാലിനി ഇങ്ങെത്തി

” ഇവിടെ െ ചരപ്പ് നടക്കുന്നേ ഉള്ളോ…? ഇവിടെ തുടങ്ങി കാണും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓടി പിടച്ചാ വന്നത്…..”

ശാലിനി പറഞ്ഞു

” സോറി… മോളേ…. ഒരു

സെക്കന്റ്…”

” ഹും… വെപ്രാളെപെട്ട് മുറിച്ച് വയ്ക്കണ്ട…”

വടിച്ച് തീരും മുമ്പേ ഭാമയും ഇങ്ങെത്തി..

നിറഞ്ഞ ചമ്മലോടെ ധൃതിയിൽ . കക്ഷം കഴുകി തുടച്ച് രൂപയും ചേർന്നു…

കാതറിൻ 4 പേപ്പർ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് എല്ലാവർക്കുമായി കൊടുത്തു…

ശാലിനിയും ഭാമയും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി

” എന്നും ഇല്ലല്ലോ…. ഒരു സന്തോഷത്തിന്…”

പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം വിദേശിയെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി െവളളവും ഒഴിച്ച് നിറച്ചു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *