കുടുംബകാര്യം

കുറെ നാളുകള്‍ക്കു ശെഷം ആണു എന്നു അറിയാം, താമസിചതിന്റെ ക്ഷമ ആധ്യമെ പറഞെക്കാം

കൂടുതല് മുഘവുര ഇല്ലതെ തന്നെ കതയിലെക്കു കടക്കാം.

അഞ്ച് പേരുള്ള ഒരു കുടുംബം സുലൈമാൻ സാഹിബ് ഭാര്യ സുൽഫി മൂത്ത മകൻ സൽമാൻ രണ്ടാമത്തെ മകൻ അബു ഇളയ മകൾ അഹാന. അവിടേക്കാണ് സൽമാൻ്റെ മണവാട്ടി ആയി അ വീട്ടിലേക്ക് സുറുമി വന്നു കേറിയത്.

നൂല് ബന്‍ധം ഇല്ലാതെ സാഹിബും അഹാനയും അ മുറിയില് വിശ്രമിചു. ഉപ്പയുടെ നെന്‍ജില് കിടന്നു അഹാന ചൊധിചു

അഹാന: ഉപ്പാ ഞാന്‍ ഒരു കാര്യം ചൊധികട്ടെ. ഉപ്പ : നീയ് ചൊധിക്ക്ടി അഹാന : ഉമ്മ ഇപ്പൊ ഉപ്പയുമായി ഇങനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെ. ഉപ്പ :എങനെ അഹാന : നമ്മളു ഇപ്പൊ ചെയ്ത പൊലെ. ഉപ്പ : ഒള്കു പ്രായം ഒക്കെ ആയില്ലെ അതൊണ്ടു ചെയ്യന് ഒരു സുഘം ഇല്ല. അഹാന : അല്ലാതെ ഉമ്മാക്കു ആഗ്രഹകുരവൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഉപ്പ : അവളു ഇടക്കു മൂടാക്കാന് ഒക്കെ നൊക്കും പക്ഷെ എനിക്കു എന്തൊ ഒന്നും ആവുന്നില്ല അഹാന : മൊത്തതില് ഉപ്പാക്കു ഉമ്മായെ മടുതു. ഉപ്പ : പോടി അങിനൊന്നും ഇല്ല അഹാന : പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തും എന്നും രാത്രി ഇത്തായുടെ അടുത്തും. ഉപ്പാക്കു നല്ല ആവെഷം ആണല്ലൊ. ഉപ്പ : അതു പിന്നെ അന്റെ ഉമ്മായെ പൊലെ ആണൊ നീയും നിന്റെ ഇത്തയും. നിങളു കിളുന്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ആവെഷം ഉണ്ടാവും ഉപ്പയുടെ മുഘതു ഒരു ചെരു ചിരി വിരിഞു. അവര് പിന്നെയും കുറെ സംസാരിചു കൊണ്ടു അവിടെ കിടന്നു.

മുകളില് നടക്കുന്ന പരുപാടിക്കു തടസം വരാതെ സുല്‍ഫിയെ സുറുമി അടുക്കളിയില് തന്നെ ഒരൊന്നു പറഞും ചൊധിചും പിടിചു നിര്‍തി.

പക്ഷെ അഹാനയുടെ മുറിയില് നിന്നും ഇറങി പൊകുന്ന സാഹിബിനെ അബു കണ്ടു. കാര്യങള്‍ മനസിലാക്കാന് അവനു വലുതായി ആലൊചികണ്ട ആവിഷ്യം തന്നെ ഉണ്ടായില്ല.
ആവനും ആഗ്രഹിച്ചതാന് ഇതു പക്ഷെ തന്റെ സ്താനത്തു ഉപ്പ ആയി എന്നു മാത്രം. ആധ്യം ധെഷ്യം തൊന്നി എങ്കിലും അവനു കാര്യങള്‍ കയ്യില് ഒതുക്കാന് സാധിചു. ആധ്യതെ സംഭവം ആണു അതു എന്നു അവനു അറിയാമായിരുന്നു. ഇനി എന്നും ഇതു ഉണ്ടാകും എന്നും അവനു തൊന്നി.

അവന് മുറി അടചു അകത്തു കടന്നു. എനിക്കും വെണം അവളെ. എങനെ? അബു ചിന്തിചുകൊണ്ടെ ഇരുന്നു.

രാത്രി ഉപ്പ അഹാനയുടെ മുറിയിലെക്കു പൊകുന്നതു കണ്ടിട്ടാണു അബു താഴെ സുറുമിയുടെ അടുത്തെക്കു പൊയത് . മുകളിലത്തെ മുറിയില് ഉപ്പ മകളെയും താഴെ മകന് മരുമകളെയും സുഘതിന്റെ അളവുകള്‍ കാണിചു കൊണ്ടിരുന്നു. പകല് സമയങളില്‍ സാഹിബ് മരുമകളെയും മറക്കാതെ തന്റെ കരുത്ത് കാട്ടി കൊടുതിരുന്നു അപ്പൊളെല്ലാം മകള് അവര്ക്കു വെണ്ടി ഉമ്മയെ busy ആക്കി വച്ചു. ദിവസങള്‍ കടന്നു പൊയികൊണ്ടിരുന്നു. ആരും ആരും പരാതിയില്ലാതെ സുഘിചുകൊണ്ടും ഇരുന്നു.

Kambikathakal:  ആനിയമ്മയുടെ ജാക്കി

അങ്ങിനെ ഒരു ദിവസം സാഹിബ് മകളുടെ മുലയും കുടിചു ചെംപൂറില് വിരലിട്ടു കറക്കി ഇരികുന്ന സമയം. കതകില്‍ ആരൊ മുട്ടി. രണ്ടു പെരും ഒന്നു ഞെട്ടി മുഖതൊടു മുഘം നോക്കി. സര്‍വ ധൈര്യവും സംഭരിച്ച് അഹാന ചൊധിച്ചു.

ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ www.kambi.pw ഈ സൈറ്റ് ൽ വന്നാൽ മതി .........

അഹാന : ആരാ ? ചൊധ്യം കെട്ടപ്പൊളെ അപ്പുറതു നിന്ന സുറുമിക്കു ഉപ്പ അകത്തു ഉണ്ട് എന്നു മനസ്സിലായി. സുറുമി : ഞാനാ സുറുമി അഹാന : എന്താ ഇത്താ ? സുറുമി : നീ ഈ വാതിലു ഒന്നു തുറന്നെ അഹാന : ധെ വരുന്നു സാഹിബ് : തുറക്കല്ലെ ആകെ കുഴപ്പം ആകും ((ഉച്ച കുറചു പറഞു )) അഹാന : ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല സാഹിബ് : എന്ന ഞാന് ഈ മുണ്ട് ഒന്നു ഉടുക്കട്ടെ അഹാന : പിന്നെ ഇത്ത കാണാത്തതല്ലെ ഇങനെ മറച്ചു പിടിക്കനായിട്ടു സാഹിബിന്റെ വാക്കു കെള്‍ക്കാതെ അഹാന വാതില് തുറന്നു. പിറന്ന പാടെ തന്റെ മുന്നില്‍ നില്കുന്ന അനുജത്തിയും കട്ടിലില് അതെപൊലെ തന്നെ കിടക്കുന്ന ഉപ്പയെയും കണ്ട് സുറുമി മൂക്കതു വിരല് വച്ചു.
സുറുമി : വന്നു വന്നു ഒരു നാണവും ഇല്ലാതായി പെണ്ണിനു പിന്നെ പറഞിട്ടു എന്ത കൂടെ ഉള്ള ആളും ഇതല്ലെ അവസ്ത സാഹിബ് : ഞാന് ഒളൊടു പറഞ്ഞതാ വല്ലതും എടുത്തു ഇട്ടെച്ചും വാതില് തുറക്കാന് സുറുമി : ഉവ്വ ഉവ്വെ അഹാന രണ്ടു പെരെയും നൊക്കി ചിരിചു കൊണ്ടു അങിനെ നിന്നു. സുറുമി : ഇവളെ ഇങനെ നിറ്ത്തിയ എങനാ കാലില് കൂടെ ഒക്കെ ആണ്ടെ ഒലിച്ചു ഇറങുന്നു .

മകളുടെ തുദയിലൂടെ ഒലിച്ചിറങുന്ന തെന്‍ തുല്ലികള് സാഹിബ് നൊക്കി കണ്ടു. ഇതിനിടയില് വന്നകാര്യം സുറുമിയും മറന്നു പോയി.

അഹാന : അല്ല ഇത്ത എന്ത ഓടിപിട്ച്ചു ഇങൊട്ടു വന്നെ ?

സുറുമി : ഒഹ്ഹ് ഇടക്കു വന്നതില് അവള്കു പിടിചില്ല സുറുമിയും അഹാനയും ചിരിച്ചു സാഹിബ് : എന്ത മൊളെ കാര്യം സുറുമി : ഒഹ്ഹ് അതു മറന്നു, വല്ല്യുപ്പാന്റെ അവിടുന്നു call വന്നിരുന്നു. സാഹിബ് : ഇക്കാക്ക് എന്തു പറ്റി സുറുമി : എന്തൊ വയ്യതായി ആശുപത്രിയില് ആണു അങ്ങൊട്ടു ചെല്ലാന് പരഞാനു വിളിചതു

സാഹിബ് കട്ടിലില്‍ നിന്നു ചാടി എഴുന്നെറ്റു

സുറുമി : ഉമ്മ ഉടുപ്പു മാറുവാ. ഉപ്പയെ വിളിക്കാന് പറഞു എന്നൊടു

സാഹിബ് : ആധ്യം വിളിച്ചു കാര്യങള്‍ ഒന്നു അറിയട്ടെ സാഹിബ് താഴെക്കു പോയി സുറുമി : തുണി ഉടുത്തു താഴൊട്ടു വാ പെണ്ണെ അഹാന മുടങ്ങി പൊയ കളിയുടെ ദെഷ്യതില് തുണി മാറി താഴെക്കു വന്നു

താഴെ എത്തിയ അഹാനയും സുറുമിയും കണ്ടതു പൊകാന് തയ്യാറായി നില്കുന്ന ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ആണു. രണ്ടു പെര്‍ക്കും sangadam വന്നു.

Kambikathakal:  ഈപ്പച്ചനും രമേശന്റെ കുടുംബവും - 3

സുല്ഫി : മൊളെ സുറുമി ഇങു വന്നെ.

സുല്ഫി മരുമകളെ കൂട്ടി മാറി നിന്നു

സുറുമി : എന്താ ഉമ്മാ സുല്ഫി : ഉപ്പ ഇല്ല എന്നു വിചാരിചു. ഒറ്റ്ക്കാണു എന്നു കരുതി പുറതൂന്നു ആളെ വിലിച്ചു കെറ്റാരുതു

സുറുമി ഞെട്ടി തെറിചു നിന്നു അവളുടെ വായില്‍ നിന്നു ഒരു തരി ഷബ്ദം പൊലും പുറത്തെക്കു വന്നില്ല
സുറുമി : ഉമ്മാ ഞാന് സുല്ഫി : വെറുതെ പറഞു വഷളാക്കണ്ട. എന്റെ മൊനെയും കെട്ടിയൊനെയും എനിക്കു നന്നായി അറിയാം

സുറുമി : ഉമ്മാ ( അവളുടെ കണ്ണു നിറഞു )

സുല്ഫി : ഞാനും ഒരു പെണ്ണാനു എനിക്കു മനസിലാകും നിന്റെ അവസ്ത.

സുറുമി : ഞാന് ഇനി ചെയ്യില്ല ഉമ്മാ, എന്നൊടു ക്ഷമിക്കു

സുല്ഫി : അതൊന്നും സാരമില്ല മൊളെ. അവന് ഇവിടെ ഇല്ലത്തതാ വയറ്റടില് ആകാതെ നൊക്കികൊണം . ഇപ്പൊ പൊകുന്ന പൊലെ പൊട്ടെ കാര്യങള്‍. മൊളെ എനിക്കു മനസ്സിലാകും

സുല്ഫി സുറുമിയുടെ നെട്ടിയില് ഉമ്മവചു

തിരിച്ചു വന്ന സുറുമിയുടെ കണ്ണു നിറഞു ഇരിക്കുന്നതു സാഹിബ് കണ്ടു

സാഹിബ് : എന്താ കണ്ണു ഒക്കെ കലങി ഇരിക്കുന്നെ

സുല്ഫി : ഞാന് കാര്യങള്‍ ഒക്കെ ഒളെ എല്പിചതിന്റെ ആണു ഒറ്റ്ക്ക് വെണ്ടെ ഇനി

സാഹിബ് : കുറചു ദിവസത്തെക്കു അല്ലെ മൊളെ സാരമില്ല

സുറുമി ചിരിച്ചതല്ലാതെ ഒന്നും പറഞില്ല. സാഹിബും സുല്ഫിയും പൊകുന്നതു നൊക്കി അവരു അവിടെ നിന്നു .

അഹാന : ഒന്നു രസിചു വന്നതെ ഉണ്ടായിരുന്നുല്ലു

സുറുമി : കുറചു ദിവസം അല്ലെ പെണ്ണെ

അഹാന : അന്നലും ഇത്ത

സുറുമി : എല്ലാം ശെരി ആകും.

സുറുമി അടുകളയിലെക്കും അഹാന മുറിയിലെക്കും പോയി

ഉച്ച കഴിഞു അബു വീടില് തിരിച് എത്തി. വീട്ടില് ഉമ്മാ ഇല്ല എന്നും. അടുുക്കളയില് ഇത്ത മാത്രമെ കാണു എന്നും അവനു ഉരപ്പുണ്ടാിരുന്നു

അകത്തു ചെന്ന അബു കണ്ടതു പണിയില് മുഴുകി നില്കുന്ന ഇത്തയെ ആണു . അവന് പതിയെ അവളുടെ പുറകില് എത്തി പതിയെ കൈയ് കൊണ്ടു അവളുടെ വയറില് ചുറ്റി അവനിലെക്കു അടുപ്പിച്ചു ഞെട്ടി തിരിഞ സുറുമി അബുവിന്റെ മുഘം കണ്ടപ്പൊള് ഒന്നു ആഷ്വസിച്ചു അവളുടെ കണ്ണിലെ പെടി ഇല്ലതാവുന്നതു അവന് കണ്ടു

സുറുമി തിരിഞു വീണ്ടും ജൊലി ചെയ്യാന് തുടങി അബു ബനിയനു അടിയിലൂടെ ഇത്തയുടെ വയറില് തഴുകി. അവന്റെ കൈ ആവളുടെ വയറിനെ കടന്നു മുലകളിലെക്കു ചെക്കെറി. ഉമ്മാ ഇല്ലത്തതിനാല് അകതു ഒന്നും ഇട്ടുരിന്നില്ല ആവളുടെ കൈ ഒന്നു അനങാന് പൊലും ആവതെ കിടന്നു. അബു ഇത്തടുടെ മുലകലെ കശക്കി ഉടച്ചു.
മുഘം താഴ്ത്തി അവന് അവലുടെ തൊളില് ഉമ്മ വച്ചു തല ചെരിച് അവള് അവനു വഴി ഒരുക്കികൊടുത്തു അവന്റെ ചുണ്ടുകള്‍ അവലുടെ കഴുത്തിലെക്കു ഒഴുകി കയറി അവളുടെ ചെവിക്കു പുറകിലും കഴുത്തിലും അവന്റെ ചുണ്ടുകള്‍ ഒഴുകി നടന്നു അവന്റെ കൈകള് അപ്പൊളും ഇത്തയുടെ മുലകളെ മെരുക്കാന് ഉള്ള പ്രെയത്നത്തില് ആയിരുന്നു,

Kambikathakal:  കമ്പിസാമ്രാജ്യം -1

സുറുമി തന്നില് ഉള്ള സര്‍വ ആരിഗ്യവും എടുത്തിട്ടു പൊലും വളരെ ചെറിയ ശബ്ധം മാത്രം ആണു പുറത്തു വന്നതു

സുറുമി : അബു അവളു അകത്തുണ്ട് വല്ലതും കണ്ടൊണ്ടു വന്നാല് ആകെ കുഴപ്പം ആകും

അബു : ആവളു വന്നാല് അവളെം ഇതുപൊലെ ഞാന് സുഘിപ്പിച്ച് നിര്ത്തും

സുറുമി : രാത്രി ആകട്ടെ നിന്റെ ഇഷ്ട്ടം പൊലെ എന്തും ചെയ്യലൊ

അബു : രാത്രിയിലും ചെയ്യാലൊ

ഷാരീരികമായി അവനെ തടയാന് അവലുടെ ശരീരതിനു കഴിയുമാിരുന്നില്ല

അബു അവന്റെ വലതു കൈ താഴെക്കു ഇറക്കി ഇലാസ്ട്ടിക് ഉള്ള അ പാന്റിന്റെ ഉള്ളിലെക്കു കടത്തി ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലതെ അവളുടെ യൊനി തടത്തിലെക്കു നീക്കി നിറഞു ഒഴുകി കൊണ്ടിരുന്ന അവലുടെ പൂറിനു ഉള്ളിലെക്കു അവന്റെ വിരലുകല് കടന്നു ചെന്നു. തന്റെ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും അവിടെ അവന്റെ വിരല് തുംബില് ഇല്ലതാവുന്നതു സുറുമി അറിഞ്ഞു. അവന്റെ വിരലുകള് ആവളുടെ പൂറില് കയറി ഇറങി കൊണ്ടിരുന്നു. തന്റെ ശരീരം വിറക്കുന്നതു അവള് അറിഞു ഇത്തക്കു വരാറായി എന്നു അവനു മനസ്സിലായി അവന്റെ വിരലുകളുടെ വെഗത കൂടി വന്നു. ഒരു നിലവിളിയൊടു കൂടി അവളുടെ പൂറില് നിന്നു അനുജന്റെ കയ്യിലൂടെ ആവളുടെ തെന്‍ ചീറ്റി.

രണ്ടു പെരും നന്നായി കിതക്കുനുണ്ടാിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.