വെള്ളികെലുസ് – 3 1

Related Posts


എന്നെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒരുപാട്……..

ഒരു വെട്ടി പെട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനി എന്ത് എന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ എണിറ്റു എന്നിട്ട് എന്റെ തുണികൾ എടുത്ത് ഇട്ടൻ തുടങ്ങി.
ചേച്ചി:ടാ നീ എവിടെയാ പോക്കൂന്നത്ത്.
ഞ: അത് ചേച്ചി ഞാൻ വിട്ടിൽ….
ചേച്ചി:ആ ഇപ്പം വിട്ടാം കിടക്കടാ അവിടെ.
ചേച്ചിയുടെ ഈ രുപം കണ്ട് ഞാൻ പെടീച്ചു.
ഞാൻ കിടന്നു ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കിടക്കുന്ന എന്റെ ചുണ്ടിൽ പിടിച്ചു. ചേച്ചി:ടാ നിനക്ക് കാല് പ്രിയം എന്ന് മുതൽ ഉണ്ട് ആ പിന്നെ നീ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുംമില്ല നിന്റെ കാര്യം നിന്റെ അമ്മായോട് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറയുമായിരുന്നു.. പേടി കുറിച്ച് മാറിയ ഞാൻ: ചേച്ചി അമ്മ യോട് പറയില്ല.
ചേച്ചി: ടാ ഇല്ല പറയില്ല സത്യം..
ഞ: നന്ദി ഉണ്ട് ചേച്ചി.
ചേച്ചി: ഞാൻ ചോദ്ദിച്ച കാര്യം പറയ് ..
ഞ: അത് ചേച്ചി ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു കാലം മുതൽ ഉണ്ട്..
ചേച്ചി:അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കാല് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്താ കാരണം?? .
ഞ: അത് ചേച്ചി കാല് മാത്രമല്ല അതിൽ കൊലൂസും വേണം പിന്നെ നല്ല വെളുത്ത് കാല് നല്ലാത്ത് പോലെ സൂക്ഷിക്കണം.
ചേച്ചി: പ്രത്യേകിച്ച്.???ഞ: അത് ചേച്ചി അടുത്ത വിട്ടിൽ ടിവി കാണാൻ പോക്കും ഒരു ദിവസം അവിടെ ഒരു ചേച്ചി വന്നു ആ ചേച്ചിയുടെ കാല് ആണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്…… ചേച്ചി: കാരണം??
ഞ:ആ ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഉള്ള കാല് ആയിരുന്നു അതിൽ ഒരു വോള്ളി പാദസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോലൂസിൽ ചെറിയ കല്ല് വെച്ചായിരുന്നു അതിനെകാൾ സുന്ദരം ആ കാല് ആയിരുന്നു അതികം തടി ഇല്ലാത്ത വൊള്ളൂത്ത കാലയിരൂന്നു അത് നീടി വെച്ച് ടിവിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരൂന്ന ചേച്ചി ഇടയ്ക്ക് കാലിന്റെ തള്ളവിരൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അനക്കും ആ സമയം എനിക്ക് വല്ലാത്തെ വരും അന്ന് തുടങ്ങിയ എന്റെ കാല് പ്രിയം.
ചേച്ചി:ഉം നിന്റെ കാല് പ്രിയം ഇവിടെ കാണാൻ ഉണ്ട് ചേച്ചി എന്റെ കുണ്ണയിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു.
ഞ: അത് ചേച്ചി ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയതും ചേച്ചി എന്റെ തുടയിൽ കാല് വെച്ചു എന്റെ ഇടത് വശത്ത് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഒരു കസേര വലിച്ചിട്ട് ഇരുന്നു വലത്ത് വശത്ത് മല്ലിക ചേച്ചിയും ഇരുന്നു.
മല്ലിക:ടാ നിനക്ക് ഞാങ്ങാളിൽ ആരുടെ കാലണ് ഇഷ്ടം ഇത് ചേദിക്കൂംബോൾ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ കാല് എന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടിയിട്ടു.
ല: പറയ് ആരുടെ കാലണ് ഇഷ്ടം ഈ സമയം മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ ഒരു കാല് എന്റെ ബോൾളീൽ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു കാല് കൊണ്ട് എന്റെ മുല ഞെട്ടിൽ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ആയത് മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ വലത്ത് കാല് എന്റെ ബോൾളീൽ ഇടത്തു കാല് എന്റെ മുലയിലും.
പറയ് ആരുടെ കാലണ് ഇഷ്ടം രണ്ട് പേരും ഒരു പോലെ ചിരിക്കുന്നു.ഓ രണ്ട് പേരും എന്നെ കോല്ലാത്തെ കോല്ലുക ആയിരുന്നു.
ഒരു വിറയാലോടെ ഞാൻ ചേച്ചി അത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.അത് എന്ത് കൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി പറയുംബോൾ ചേച്ചിയുടെ കാല് എന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചു കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ: അത് ചേച്ചി…..
ഞാൻ ഇപ്പം വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എണിറ്റു അത്രയും നേരം കിട്ടിയിരുന്നു സുഖം മുറിഞ്ഞു എന്റെ മുഖം മാറുന്ന കണ്ടാ മല്ലിക ചേച്ചി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി പിടിച്ചത് പോലെ എന്റെ കുട്ടനെ പിടിച്ചു.. ലക്ഷ്മി ചേച്ചി അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കൊക്കും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഈ സമയം മല്ലിക ചേച്ചി എന്റെ കുട്ടനിൽ ഉള്ള കളി തുടരുകയായിരുന്നു. ലക്ഷ്മി ചേച്ചി അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നതിൻ ശേഷം ഐസ് ക്യൂബ് കാല് കൊണ്ട് എടുത്ത് അത് എന്റെ പെക്കിളിൽ വെച്ചു.ഞ:ആ ചേച്ചി ഇത് എന്ത് കാണിക്കുകയാണ്.തണുപ്പ് അതിന്റെ കൂടെ നല്ല വെണ്ണ കാലുകൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആരുടെ കാലണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാതെ ഇവർ എന്നെ വിട്ടൂന്നത് നടക്കില്ല.
മല്ലിക ചേച്ചി കുണ്ണയിൽ പിടി മുറുക്കി കൊണ്ട്:ടാ പറയ് എന്റെ അണോ ഇവളുടെ കാല് അണോ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്.ഈ സമയം ലക്ഷ്മി ചേച്ചി തണുത്ത കാല് കൊണ്ട് എന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചൂ ഓരൾ മുറുക്കുന്നു മറ്റെ ആൾ പിടിക്കുന്നു.ഓഓഓ
ഹഹഹ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ എന്റെ വായിൽ നിന്നും അറിയാതെ വന്നു.
ഞ: വിറച്ച് കൊണ്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ കാല് ആണ് കുടുതൽ ഇഷ്ടം.
ഹഹഹ ഒരു ചിരിയോടെ മല്ലിക ചേച്ചി ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയെ നോക്കി കേങ്ങണം കുത്തി.ഇത് എന്തുവാ എന്ന് മനസ്സിൽ ആവാതെ ആകെ കിളി പോയ മട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏന്നോട്.മ: ടീ നോക്കടി കിളി പോയി ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിപി കുട്ടന്. ഹഹഹ ഒരു ചിരിയോടെ മല്ലിക
ചേച്ചി:ടാ നിനക്ക് കിളി പേക്കാൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഞാനും ഇവളും ബെറ്റ് വെച്ചു നിനക്ക് ലക്ഷ്മിയുടെ കാല് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഇവൾ അല്ലെന്നും.
അവസാനം ദാ കിടക്കുന്നു ഉത്തരം.ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണം നീ.
ല: ആ ശരി ഇനി ചെയ്ത് അല്ലെ പറ്റു .ഈ സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിലും ഇവരുടെ കാല് എന്റെ കുണ്ണയിൽ കളിക്കുക ആയിരുന്നു.
മ: ആദ്യം നീ ആ കേക്ക് ഇവന് കോടൂക്ക്. കൈ കൊണ്ട് കേക്ക് എടുക്കാൻ പൊയാ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയോട്: ടീ കൈ കൊണ്ട് അല്ല കാല് കൊണ്ട്.എന്നിട് ഏന്നെട് :ടാ നിനക്ക് കാല് കൊണ്ട് കേക്ക് തിനുന്നതില്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടോ.ഇവിടെ ഇത് പേലും കിട്ടും എന്ന് കരുതിയില്ല അപ്പോഴാണ്.
ഞ: ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ചേച്ചി ചിരിയോടെ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി കാല് കൊണ്ട് കേക്ക് എടുത്ത് എന്റെ വായിൽ വെച്ചു തന്നു ഞാൻ അത് കഴിച്ചു.ആ കാല് കൊണ്ട് ചേച്ചി എന്റെ കുട്ടനെ പിടിച്ചു കേക്കിന്റെ ക്രീം കാരണം എന്റെ കുണ്ണ ചേച്ചിയുടെ കാല് വിരലുകൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്നും തെന്നി മാറി ഇത് കണ്ട്.ഒരു ചിരിയോടെ മല്ലിക ചേച്ചി: ടീ ഇത് നല്ല കളിയാണല്ലെ നീ കുറിച്ച് കേക്ക് അവന്റെ കുണ്ണയിൽ പുരട്ടി വയ്ക്ക് നമ്മുക്ക് അത് വെച്ച് തെറ്റിച്ച് കളിക്കാം.മല്ലിക ചേച്ചി പറഞ്ഞത് പോലെ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്റെ കുണ്ണയിൽ കേക്കിന്റെ ക്രീം പുരട്ടി ക്രീം കാരണം എന്റെ കുണ്ണ തെന്നി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി.അത് കണ്ട് ചേച്ചി മാർക് സന്തോഷം.പതിയെ എന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടിച്ച് ക്രീമിന്റെ വഴുക്കലേടെ കുണ്ണയിൽ ചേച്ചി പിടി മുറുക്കി പതിയെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിയെ തടവനും പിടിക്കാനും തുടങ്ങി.തിരിച്ച് ഒന്നും
ചെയ്യാൻ ഉള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ഈ പണികൾ ആസ്വദിച്ച് ഇരുന്നു.മല്ലിക ചേച്ചി എന്റെ കുട്ടനെ പിടിച്ചു ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്റെ ബോൾ പിടിച്ചു എന്നാ മാറ്റം അല്ലാത്തെ വലിയ മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ല.
മല്ലിക ചേച്ചി പതിയെ കുണ്ണയുടെ തലപ്പ് എന്റെ വയറിലേക്ക് അമർത്തി പിടിച്ച ശേഷം അടുത്ത കാല് കൊണ്ട് കുണ്ണയെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് രണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് തടവാൻ തുടങ്ങി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി കേക്കിന്റെ ക്രീം എന്റെ ബേൾളിലും തേച്ച് ബേൾളിൽ തടവാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എന്റെ ബോൾളീൾ തട്ടുക്കയും ഉഴിയുകയും ചെയ്തു അത് എന്റെ കുണ്ണയെ കുടുതൽ കമ്പിയാക്കി. ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഇടയ്ക്ക് എന്റെ മുല ഞെട്ടും പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് പേരും എന്നെ സ്വർഗം കാണിക്കുകയായിരുന്നു. ലക്ഷ്മി: ടീ മതി ഇനി ഞാൻ അവന്റെ കുണ്ണ തടിയിൽ കളിക്കാടെ.പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി എന്റെ കുണ്ണയുടെ അടുത്ത് കാല് കൊണ്ട് വന്നു ഏന്നാൽ എന്റെ കുണ്ണയിൽ തെടാത്തെ തള്ള വിരൽ പതിയെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിയെ ഒരു വര വരയിക്കൂന്ന രിതിയിൽ ചലിപ്പിച്ചു അതിന്റെ കൂടെ മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ ആക്കിയ ചിരിയും എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു അവസാനം ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു.ഞ: ഇത് എന്ത് കാണിക്കുക ചേച്ചി. ഞാൻ ചൂട് ആയതും ചേച്ചി എന്റെ കുണ്ണയുടെ മകുടത്തിൽ തള്ളവിരലും രണ്ടാമത്തെ വിരലും കൊണ്ട് ഒരു പിടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും നരഗത്തിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ എത്തി.
ഞ: ചേച്ചി വിട്ട് ആ വേദനിക്കുന്നു എന്റെ അപേക്ഷ കാരണം ചേച്ചി പിടി വിട്ടു ഏന്നാൽ എനിക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു.ഞ: ചേച്ചി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പേടെ എനിക്ക് നന്നായി വേദനിച്ചു ദയവായി എന്നെ വിട്ടു.മനസ്സില്ലതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്.ചേച്ചി: നീ വിട്ടിൽ പേയലും നീ ഈ കാല് ഓർത്ത് വാണം വിട്ടും അല്ലാതെ വല്ലതും നടക്കുമോ നിനക്ക് ഈ കാല് വേണ്ടെങ്കിൽ പോയി പണി നോക്ക്.ചേച്ചി ചെറിയ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തമാശ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ: ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി ക്ഷമിക്കണം. വടിയ മുഖവും കോണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് ഒരു ചിരിയോടെ ചേച്ചി മല്ലിക ചേച്ചിയോട്: ടീ അവന്റെ വേദന മാറ്റാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ.
മ: അതിന് ആപറം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയും..
ല:എന്നാ തുടങ്ങിക്കെ പറഞ്ഞ് തീർന്നതും മല്ലിക ചേച്ചി എണിറ്റു എന്നിട്ട് എന്റെ അര ഭാഗത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു പതിയെ എന്റെ കുണ്ണയിലേക്ക് ഉതാൻ തുടങ്ങി.ഓ ഇന്നല്ലേ വരെ വാണം അടിച്ച് നടന്ന എനിക്ക് ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രിയുടെ കൈയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ എന്റെ ശരീരം വിറച്ചു ഇത് കണ്ട് ഒരു വശീകരണ ചിരിയോടെ ചേച്ചി എന്റെ കുട്ടനിൽ തന്റെ ചുണ്ടുകൾ വെച്ച് ഒരു ഉമ്മ നൽകി.കുറച്ച് മുന്പ് വാടി വീണ എന്റെ കുണ്ണ പതിയെ എണീക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ട് മല്ലിക ചേച്ചി തന്റെ വാ തുറന്ന് എന്റെ കുണ്ണ മുഴുവനായി ചേച്ചിയുടെ വായിലേക്ക് കയറ്റി.ഓ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി കാലുകൾ കൊണ്ട് ഉള്ള പണിയിൽ മിടുക്കി എങ്കിൽ മല്ലിക ചേച്ചി വാ കോണ്ട് ഉള്ള പണിയിൽ മിടുക്കി എന്റെ കുണ്ണയെ വായ്ക്കുള്ളിൽ വച്ച് ചേച്ചിയുടെ നാക്ക് കൊണ്ട് എന്റെ കുണ്ണയിൽ വടം കുറക്കുകയും നല്ലത് പോലെ ഊബി വലിച്ച് എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചു ഈ സമയം ലക്ഷ്മി ചേച്ചി തന്റെ കാല് പ്രയോഗവും നടത്തി ഹ ഹഹസസ സ് അഅ എന്നിങ്ങനെ പല ശബ്ദങ്ങളും എന്റെ വായിൽ നിന്നും വന്നു കുറിച്ച് നേരത്തെ ഊബൽ കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി എണിറ്റു എന്നിട്ട് രണ്ട് പേരും എന്റെ കുണ്ണയിൽ കാല് കൊണ്ട് പിടിച്ച് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം അവരുടെ കാലിൽ എന്റെ പാല് വിണൂ………. തുടരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *