അൽത്താഫിന്റെ പ്രതികാരംഅടിപൊളി  

ശരണ്യ : സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് നടക്കാൻ കുറച്ചു പാടുണ്ടായിരുന്നു… പിന്നെ നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു നടന്നു…

ഞാൻ : എനിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ തോനുന്നു…

ശരണ്യ : എനിക്കും…

ഞാൻ : എന്തായാലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കാണും…

ശരണ്യ : ഓക്കേ, പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചാറ്റ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ.. നീയും ചെയ്തേക്കു…

ഞാൻ : ഓക്കേ ഡി..

ശരണ്യ : ഞാൻ കാത്തിരികാം…

സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഇരുന്നു ഞാൻ പെട്ടന്നു തന്നെ റൂബിനയെ വിളിച്ചു അവളുടെ ഫന്റാസ്റ്റിക് എനിക്ക് സമ്മതം ആണെന് പറഞ്ഞു… അവളുടെ ഫന്റാസി എന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങളെ അടിമയാകുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബോസ്സ് ചെയുക എന്നൊക്കെ ആണ് അവളുടെ ഭർത്താവിനെ അതിനു ഒന്നും കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ അവൾക്കു കഴിയില്ല ഇതൊക്കെ ആണ് അവളുടെ സെക്സ് ഫന്റാസ… അങ്ങനെ റുബീനയും ശരണ്യയും ആയി മാറി മാറി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോയി….

എന്റെ ഈ കഥ അല്പം നീളം ഉള്ളത് ആണെന് അറിയാം മറ്റൊരു കഥയും ആയി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും

എന്ന്

എഴുത്തുകാരൻ

കുമ്പളം ഹരി