ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടി ഷീല അനുഭവങ്ങള്‍ – 2

മലയാളം കമ്പികഥ – ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടി ഷീല അനുഭവങ്ങള്‍ – 2

ഞങ്ങളുടെ ഈ കളികൾ അങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾ നടന്നു ആരുമറിയാതെ എത്രയൊ രാത്രികൾ ഞാൻ മിക്കവ്വറും രജണ്ണാന്റെ മുൻപിൽ തൂണിയില്ലാതെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ നഗ്നന ശരീരം കണ്ടു രാജണ്ണൻ പറയുമയിരുന്നു.

ഇതിനു മുന്‍പിലത്തെ പാര്‍ട്ട്‌ കള്‍ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“നീ വളർന്നു വല്യ പെണ്ണാവുമ്പോൾ അതീവ്സ്സുന്ദരിയായിരിക്കൂ, ആൺകുട്ടികൾ നിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീഴും”
എന്റെ മാർക്ക് ഭെദപ്പെട്ടു വരുന്നതു കൊണ്ടു മമ്മിയൂ. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വന്നു നൊകാൻ മൈൻറു ചെയ്യില്ല, എടക്കൂ എപ്പൊളെങ്കിലും വന്നു നൊക്കിയാൽ തന്നെ ദൂരെന്നു വരൂമ്പൊൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൂ അറിയാമായിരുന്ന അങ്ങനെ സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഞാൻ രാജണ്ണനുമായി സൂഘിച്ചു പക്ഷെ തൊടലൂം പിടിക്കലൂം അല്ലാതെ രാജന്നൻ എന്നെ വെദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുട്ടില്ല അണ്ണന്റെ സാമാനം എന്നെ കാണിക്കുകയൊ അന്നൊരു വട്ടമല്ലാതെ തൊടിക്കുകെയൊ ചെയ്യുട്ടില്ല ചെലപ്പൊൾ എന്നെ മുകളിൽ ഇരുത്തി കുതിര കളിപ്പികൂമ്പൊൾ സാമാൻത്തിൽ ആയിരിക്കൂ. ഞാൻ ഇരിക്കുക അല്ലാതെ എന്റെ രാജണ്ണന്റെ കുണ്ണകുട്ടനേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.

അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പൊൾ ആണു രാജണ്ണന്റെ കല്യാണം ഉറച്ചതു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടൂ എന്റെ രാജണ്ണനേ നഷ്ട്ടപ്പെടുമെന്ന ചിന്ത എനിക്കൂ ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ കല്യണതിന്റെ തിരക്കിൽ എല്ലാവരൂ. മൂഴുകി കല്യാണദിനമായ്ക്കപ്പൊൾ ആണു എനിക്കൂ ഉണ്ടാവൻ പൊകൂന്ന നഷ്ട്ടം എന്റെ കസ്സിൻസിന്റെ കളിയാകലിൽ നിന്നും മനസ്സിലായതു പിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കൈയ്യും കണക്കുമല്ല. ഒടുവിൽ എനിക്കൂ എന്നന്നേക്കുമായി രാജണനേ നഷ്ട്ടപെട്ടു എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ ഏകാന്തതയുമായി കഴിഞ്ഞു കൂടാൻ തുടങ്ങി.

രാജണ്ണന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒന്നു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയത്തുള്ള പൂതിയ വീടു പണി കഴിഞ്ഞു രണ്ടു നിലയുള്ള ഒരു നാലു ബെഡ് റൂം വീടായോ അല്ലങ്കിൽ രണ്ടു ബെഡ് റൂം ഉള്ള രണ്ട വീടായൊ മാറ്റാവുന്ന ഒരു കെട്ടിടം താഴത്തെ നിലയിൽ തൽക്കാലതെക്കൂ പപ്പയുടെ ചെട്ടനും കൂടൂമ്പവും മുകളിൽ ഞങ്ങളും താമസ്സമാക് പപ്പ് ആറു മാസം നാട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ ആറു മാസം ഗൾഫിൽ ആയിരിക്കും താഴെ വല്യാപ്പ(പപ്പയുടെ ചേട്ടൻ) ഉള്ളതു കാരണം പപ്പ ഗൾഫിൽ ആണെലും ഞങ്ങൾക്കൂ വിഷമം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വല്യാപ്പയുടെ സ്വന്തം വീടു പണിതീർന്നപ്പൊൾ അവർ അങ്ങോട്ടു മാറി ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കുമായി.

ഞങ്ങൾക്കു കൂട്ടായിട്ടു മമ്മിയൂടെ മൂത്ത സഹൊദരിയൂടെ ഇളയമകൻ അനീഷ് അധവാ തമ്പി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസ്സമാക്കിയതു ആദ്യമൊന്നു എനിക്കൂ. ചേച്ചിക്കും അവനെ കണ്ണെടുത്താൽ കാണെരുതായിരുന്നു ഒരു ദിവസ്സം പപ്പ നാട്ടിൽ ഉള്ളപ്പൊൾ എന്തൊ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിനു അവനേ പൊതിരെ തല്ലി തല്ലു കൊണ്ടു നാലു ദിവസം കിടപ്പിലായ അവനെ കണ്ടപ്പൊൾ എന്റെ മനസ്സ് അലിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവനുമായി കൂട്ടായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്നും ഒരുമിചായിരൂന്നു
എതാണ്ടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു പെണ്ണായി എന്ന പ്രായം എന്നെ ധരിപ്പിച്ചതു പിന്നെ കൂറെ ചടങ്ങകളും എണ്ണുകളൂം കൂടൂമ്പതിലുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒത്തുകൂടി പിന്നെ എല്ലവരൂ. എന്നെ കളിയാക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി എന്നെക്കാളും മൂന്നു വയസ്സിനു മൂത്തതായിരുന്നു തമ്പി അവനും എന്നെ അവസ്സരം കിട്ടുവൊൾ ഒക്കെ കളിയാകൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ചടങ്ങുകൾ ഒക്കെ കെട്ടടങ്ങി എല്ലാ മാസ്സവും ആ സമയം ആകുമ്പൊൽ ഞാൻ ഒരു മൂറികുള്ളിൽ കെറി ഒരൊറ്റെ ഇരൂപ്പാണു പേടിയൂ. പിന്നെ നാണ്ണക്കേടും ഒക്കെ ആണ് കാരണം അപ്പൊൾ മമ്മിക്കു മാത്രമേ പ്രെവേശനം ഉള്ളൂ. എന്നെ തമ്പിയും ലീമൊളും(ചേച്ചി) കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞേ കാണുള്ളൂ . എതാണ്ടെ ഒരു ഒന്നു ഒന്നര കൊല്ലതോള്ളും. ഞാൻ ആ പതിവു തുടർന്നു പിന്നെ പിന്നെ പതുക്കെ വീട്ടിൽ ഗെസ്സ്റ്റുകൾ ആരുമില്ലത്തപ്പൊൾ ഞാൻ പൂറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി

പണ്ടു മുതലേ എനിക്കു മാസ്സത്തിലേ ആ സമയമടുക്കുമ്പൊൾ അസ്സഹനീയമായ കാൽ വെദനയും പിന്നെ കാമ വെറിയുമാണു. അതും ഒരു കാരണമാവാം എന്റെ മൂറിക്കുള്ളിലേ ഇരിപ്പിന്നു. എന്തായലും എന്റെ ചമ്മലും നാണവും ഒക്കെ മാറി, അവസ്സാനം ഞാൻ മൂറിക്കുള്ളിൽ കെറാതെ കൂടിയായി എനിക്കൂ, ആ സമയം എതാണ്ടെ 13ഔ-14ഒ വയസ്സ് പ്രായം കാണും,

“പ്രയായത്തിൽ കവിഞ്ഞ വളർച്ചയാണു കൊച്ചിന്നു.” ഇടക്കിടക്കൂ തമ്പി ആരുമില്ലാത്തപ്പൊൾ പറയുമായിരുന്നു
ഞാൻ ആലൊചിക്കാർ ഉണ്ടു എന്തിന്നാണു അവൻ അങ്ങനെ പറയൂന്നതെന്നു. പിന്നെ ഒരു ദിവസം എന്റെ അപ്പച്ച വീട്ടിൽ വന്നപ്പൊൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടു പറഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ വളർച്ചയാണു പെണ്ണിനു കണ്ടില്ലെ മുലയും ചന്തിയും ഒക്കെ ചാടിയിരിക്കുന്നെ, അപ്പൊൾ എനിക്കു മനസ്സിലായി തൂമ്പി പറഞ്ഞതു, 14 വയസ്സിൽ തന്നെ എനിക്കൂ, 29 ബി സെസ്സ് മൂല്യൂ. 21 അരകെട്ടും പിന്നെ 30 സെസ്സ് ചന്തിയും നല്ല ഭലഭൂഷട്ടിയുള്ള മണ്ണിൽ വിളഞ്ഞതിന്റെ ഗുണം, പക്ഷെ! അവൻ എന്തിനു അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം തെമ്മാടി എന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഒരു പൂരൂഷൻ എന്റെ ശരീരത്തെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതിന്റെയും ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെയും സുഖം ഞാൻ അന്നു മനസ്സിലാക്കി.

ഒരോ ദിവസവും ചെല്ലുന്തോറും ഞാനും തമ്പിയും കൂട്ടായികൊണ്ടിരുന്നു. ആയിടക്കൂ ഒരു പ്രാവിശം എന്റെ പീരിയ്ഡ്സ്സിന്റെ സമയത്തു അസ്സഹിനീയമായ കാല വേദനയുണ്ടായി ഞാൻ കട്ടിലിൽ നിന്നും എണ്ണിക്കാതെ കിടപ്പായിരുന്നു എനിക്കു വേണ്ടതൊക്കെ തമ്പി ചെയ്യു തരമായിരുന്നു പിന്നെ ചോക്ലേറ്റസ്സും ഐസ്സ്കീമൂം ഒക്കെ കൊണ്ടു വന്നു തരുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാനും ചേച്ചിയൂ. ഉചക്കു ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന സമയം അവൻ എന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കി എന്നൊടുചൊദിച്ചു

“ഞാൻ കാലൂ ഞെക്കി തരട്ടെ മൊളേ”.

ഉം” ഞാൻ മൂളി
അവൻ എന്റെ മുട്ടിനു താഴെ പതുക്കെ ഞെക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ കാലു വേദനക്കൂ നല്ല ആശ്വാസം തൊന്നി അങ്ങനെ കുറേ നെരം അവൻ ഞെക്കി തന്നു പെട്ടന്നു നൊക്കിയപ്പൊൾ ലീമൊൾ സൈഡിൽ ഉറക്കമായി ഇതു മനസ്സിലാകി അണെന്നു തോന്നുന്നു അവൻ പതുക്കെ എന്റെ മൂട്ടിനു മുകളിൽ ഞെക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറൂം അര പാവടയാണ് ഇടൂന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ പാവടക്കൂ മൂകളിൽ കൂടി അവൻ ഞെക്കി പിന്നെ എപ്പൊളോ പാവാട ഒക്കെ മാറിപോയി അല്ലേൽ തന്നെ കഴപ്പു കൂടിയ കൂട്ടതിലാണ് ഞാൻ എന്റെ പീരിയഡ്സ്സിന്റെ ടൈം അതു ഇരട്ടിയാകൂ. അവന്റെ കൈ എന്റെ തുടയിൽ മുട്ടിയപ്പൊൾ എന്റെ കണ്ട്രോൾ പോയി അവന്റെ പരിപാടിക്കൂ, ഒരു തടസ്സവും നിൽക്കാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.

അവൻ എന്റെ ഒരു കാൽ പൊക്കി മടക്കി വെച്ചു അന്നിട്ടു ആ കാലു മൊത്തവും പിടിച്ചു തടവാൻ തുടങ്ങി മട്ടിൽ നിന്നു. പാൻറ്റി വരെ അവൻ തടവി തടവ്വന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവൻ പാൻറ്റിയിൽ മൂട്ടാനും മറന്നില്ല. പക്ഷെ പീരിയഡ്ഡ്സ്സ് ആയതു കരണാം പാൻറ്റിക്കൂളിൽ കൈ ഇടാൻ അവനു മടിയായിരുന്നു. എന്തായലും അവന്റെ പ്രയോഗം ഏറ്റു എനിക്കൂ ഭയങ്കരമായിട്ടു കഴപ്പു കെറി അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു ഞാൻ പാൻറ്റിക്കു മുകളിൽ കൂടി കൂറൂമ്പാടത്തിൽ വെച്ചു. അവൻ അവിടെ തടവാൻ തുടങ്ങി എനിക്കു മതിയായില്ല. ഞാൻ അവന്റെ തള്ള വിരൽ പിടിച്ചു എന്റെ കന്തിനു മുകളിൽ വെച്ചു അന്നിട്ടു പിടിച്ചു ഞെരിച്ചു അവനു കാര്യം പിടികിട്ടി അവൻ അവിടെ തന്നെ തള്ള വിരൽ ഇട്ടു കൂത്തി ഇളക്കൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കാമ ഭ്രാന്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തി എന്റെ ശരീരം എല്ലാം കോച്ചി വലിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു വിറയലോടൂ കൂടി കുഴഞ്ഞു വീണു. അവൻ എന്നെ ഉറങ്ങാൻ വിട്ടിട്ടു അപ്പൊൾ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വാണം വിടാനയി ബാത്റൂമിലേക്കു ഓടി
ഉറക്കം ഉണർന്നതും, പക്ഷെ എനിക്കു അവനൊടൂ വെറുപ്പും ദേഷ്യവും തൊന്നി

ഞാൻ അവനെ നുള്ളാനും അടിക്കുന്നു ഇടിക്കനും ഒക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ തെറിയും . എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ആ സ്ഥിതിയിൽ ആയിരുന്നപ്പൊൾ എന്നെ മൂതൽ എടുത്ത പൊലെ ആയിരുന്നു അവൻ അകെ പെടിച്ചു വിറച്ചു. ഇനി ഒരിക്കലം അങ്ങനെ എന്നോടു പെരുമാറുകയില്ല എന്നു സത്യം ചെയ്യു അവൻ എന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങിപോയി കണ്ട്രോൾ പൊയതാണു. അതു കേട്ടപ്പൊൾ എനിക്കൂ. ദെഷ്യം മാറി പിന്നെ അവൻ എന്റെ നേരെ നൊക്കൻ കൂടി പെടിച്ചു. പീരിയഡ്ഡ്സ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാം മറന്നു വീണ്ടും കൂട്ടായി പിന്നീടൂ, അവൻ ആ വിധത്തിൽ എന്നൊടൂ പെരുമാരിയിട്ടില്ല.
കാശുള്ള വീട്ടിലെ പെമ്പള്ളാർക്കൂ നല്ല അഹാരം ചെല്ലൂമ്പൊൾ കഴപ്പു കൂടൂമല്ലൊ, ഞാൻ നെരത്തെ പറഞ്ഞ പൊലേ സാധാർണ പെമ്പിള്ളരേക്കാളും എനിക്കു കഴപ്പു കൂടൂതലാണ വഴിയേ പൊകുന്ന ആർക്കൂ വേണേലും എന്നെ കളിക്കാം ചുമ്മ മൂലക്കൂ, ഒന്നു പിടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ അവർക്കൂ തുണി ഉരിഞ്ഞു കൊടുക്കൂ, അങ്ങനെ ഉള്ള ഞാൻ മാസത്തിന്റെ ആ സമയമാകുംമ്പോൾ കന്നിമാസം ആയ കൂത്തിച്ചിയെപ്പൊലേ തമ്പിയുടെ പുറകിൽ നടക്കും കഴപ്പു തീർക്കാൻ അവനാണേൽ അന്നതേ സംഭവത്തോടൂ കൂടി എന്നെ പേടിയൂമാണ് അവൻ അടൂകുന്ന മട്ടു കാണുന്നിലാ ഇനി എന്റെ കഴപ്പു തേർക്കൻ എന്താണു മാർഗ്ഗം പണ്ടതേ പൊലേ ഇപ്പൊൾ വിരലിട്ടു കാര്യമില്ല. ഒരു പൂരൂഷന്റെ മണം അറിഞ്ഞതൊട്ടു. അതു തന്നെ വേണം എനിക്കു കഴപ്പൂ അടങ്ങാൻ ഞാൻ പല പദ്ധതികൾ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു. അവസ്സാനം എനിക്കു ഒരു ഐടിയ ഉദിച്ചു അവനെ വളക്കാൻ ഒരു ദിവസം മമ്മിയും ഇത്തമാരും(സർവെൻറ്റ്സ്സ്) കടഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു തടിമാടൻ ഷെൽഫ്ഫിനോടൂ ക്ലീനിങ്ങിനായി മൽപിടൂത്തം നടത്തികൊണ്ടിരുന്നപ്പൊൾ ഞാൻ കുളിക്കാൻ എന്റെ മുകളിലെ മുറിയിലേക്കു പൊയീ മനപൂർവം എന്റെ പെറ്റികോട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ടു വന്നു.

അൽപം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മുകളിലേ എന്റെ മൂറിക്കു ചെർന്നു കിടക്കുന്ന ലിവിങ്ങ് റൂം ജനലിൽ കൂടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു “മമ്മി എന്റെ പെറ്റികോട്ട് ഒന്നു തരമോ അപ്പുറത്തു നിന്നും മറുപടി ഒന്നും കേൾക്കാഞ്ഞപ്പൊൾ ഞാൻ വീണ്ടും കൂവി ‘ ‘മമ്മി എന്റെ പെറ്റികൊട്ട് ഒന്നു എടുത്ത് താ’

“നിനക്കൂ എന്താ താഴെ വന്നു എടൂതിട്ടു പൊയാൽ” മമ്മി മറൂപടി പറയൂന്ന കൂട്ടത്തിൽ “ഇവിടെ ഞങ്ങൾ തിരക്കിലാണെന്നു നീ കണ്ടതല്ലെ” എന്ന ഒരു ശകാരവും

“മമ്മീ ഞാൻ കൊണ്ടു വെരാൻ എടൂത്തു വെച്ചതാ പക്ഷെ ഞാൻ വെറെ എന്തോ ചെയ്തിട്ടു വന്നപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ മറന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ മൂടിയിൽ എണ്ണ തേച്ചു കൊണ്ടു നിക്കുവാ എന്റെ പൊന്നു മമ്മിയല്ലേ ഒന്നു കൊണ്ടു താ” ഞാൻ മമ്മിയോടൂ കെഞ്ചി

“ഒന്നു പോടി അവിടൂന്നു വെണേൽ വന്നെടൂതിട്ടു പൊ തമ്പൂരാട്ടിക്കു ഇപ്പൊൾ ഞാൻ അങ്ങു കൊണ്ടു തരാം” മമ്മിയൂടെ ഈ ഉത്തരം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു.

“അന്നാൽ മമ്മി ആ കൊരങ്ങൻ തമ്പിയോടു പറ അതിങ്ങ് എടൂതിട്ടു വെരാൻ ഞാൻ മമ്മിയോടു പറഞ്ഞു.
“ആണൊരുത്തൻ തന്നെ നിന്റെ അടിപാവാട എടുത്തു തരണം അല്ലെടി ഫ്മം” എന്നും പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ തെരിയൂം വിളിച്ചു മമ്മി പൊണ കേട്ടു

എന്തായാലും എന്റെ ഉദ്ധേശ്ശം സാധിച്ചു തമ്പി വരുന്നതിനു മുൻപേ ഞാൻ എന്റെ മൂറുയിൽ കേറി കതകു ചാരി ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ് മാത്രം വെച്ചു അന്നിട്ടു പെട്ടന്നു എന്റെ ഡെസ്സ് എല്ലാം ഊരിക്കളഞ്ഞു ഞാൻ ബായൂ പാൻറിയും മാത്രം ഇട്ടു നിന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ റ്റോയിലെറ്റ് ഡോറൂകൾ എല്ല. മിറർ ഉണ്ടു എന്റെ മൂറിയിലേ റ്റോയിലെറ്റ് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി എന്റെ സൗന്ദര്യ ആസ്വതിച്ചു നിന്നു തൂമ്പി കേറിവരുന്നതിന്റെ കാൽപെരുമാറ്റം എനിക്കൂ കേൾക്കമായിരുന്നു എന്റെ എം പി തി പ്ലെയറിൽ പാട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കതകിനു അടൂത്തു വന്നു ആ ചെരിയ വിടവിൽ കൂടി നൊക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു പ്കഷെ, അവൻ നൊക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടതായി ഭാവിച്ചില്ല.
അവൻ എന്റെ ശരീരം നോക്കി വെള്ളം ഇറക്കുന്നതും എനിക്കൂ ഫീൽ ചെയ്യാമായിരുന്ന അവൻ എന്നെ നൊക്കുന്നതു അറിഞ്ഞു എനിക്കൂ ഹരമായി ഞാൻ എന്റെ പ്ലെയർ എടുത്തു എനിക്കൂ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഹിന്ദി പാട്ടിട്ടു ഞാൻ അന്നിട്ടു, മെല്ലെ ഡാൻസ്സ് ചെയ്യു തുടങ്ങി

ഒരു പതിനഞ്ചു കാരി പാൻറിയം ബ്രായം മാത്രമിട്ടു ഡാൻസ്സ ചെയ്യുന്നതു കണ്ടാൽ എതൊരാണിനും കണ്ട്രോൾ കിട്ടില്ല. ഞാൻ മെല്ലെ എന്റെ ബ്രാ ഊരി മാറ്റി അന്നിട്ടു ഡാൻസ്സ് ചെയ്യോണ്ടു തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേക്കാൻ തുടങ്ങി മെല്ലെ എന്റെ തോളിലും കഴുത്തിലും പിന്നെ എന്റെ മൂലയിലും ഒക്കെ എന്ന തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചു വയറ്റിലം പൊക്കിളിലും ഒക്കെ തേച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പൊലേക്കും എനിക്കു മനസ്സിലായി അവൻ വാണമടിച്ചു തുടങ്ങിന്നു അവനു വെള്ളം പൊയാൽ ശെരിയാവില്ല ഞാൻ പെട്ടന്നു ഒരു തുണി എടൂത്തു മാറു മറച്ചു പൊയി കതകൂ തുറന്നു. അവൻ പാൻറു തുറന്നു ശഡ്ഡി ഊരി കമ്പിയായി നിൽകുന്ന കുണ്ണ പിടിച്ചു കൂലൂക്കികൊണ്ടു നിൽകൂന്നു

“എടാ ചെറ്റെ ഒളിഞ്ഞു നൊക്കി വാണമടികൂന്നൊ ഞാൻ അലറി അവൻ ഞെട്ടി തെറിച്ചു പൊയി
അവൻ പാൻറു വലിച്ചു കേറ്റാൻ സമയം കൊടുക്കതെ അവന്റെ കുണ്ണക്കു പിടിച്ചു ഞാൻ വലിച്ചു മറിക്കു അകതു കേറ്റി

“മോളെ ഞാൻ വന്നപ്പൊൾ കതകൂ തുറന്നു കിടക്കുകയായിരൂന്നു ഞാൻ അറിയാതെ നോക്കിയപ്പൊൽ നീ തൂണി ഇല്ലാതെ നിൽകുന്നതാ കണ്ടെ നിന്നെ കണ്ടപ്പൊൽ നിന്റെ സൗന്ദര്യം എനിക്കു സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്കു കണ്ട്രോൾ കിട്ടിയില്ല സോറി മൊള്ളൂ ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യിലാ സത്യം” അവൻ കെഞ്ചി

“ഹമ്മമ. അങ്ങനെ നിന്നെ വിടാൻ ഞാൻ ഉദെശിച്ചിട്ടില് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് എണ്ണ എന്റെ പൂറത്തു തേച്ചു താ” ഞാൻ എണ്ണ കൂപ്പി എടുത്തു അവന്റെ കൈയ്യിൽ കൊടൂത്തു

അവൻ എണ്ണ കൂപ്പി വാങ്ങി എന്റെ നഗ്നമായ പൂറത്തു തെക്കാൻ തുടങ്ങി കഴുത്തിന്റെ അടിമുതൽ തൊളും പുറവും ഒക്കെ എണ്ണ തേച്ചു അവൻ എനിക്കൂ ശരീരം ആകെ കോരിതരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്കു രോമാഞ്ചം വന്നു തുടങ്ങി അവൻ എണ്ണ എന്റെ കഴുത്തിലും താടിയൂടെ കീഴിലായും ഒക്കെ തേച്ചു പിന്നെ എന്റെ ഇടത്തെ കൈ പിടിച്ചു എണ്ണ തെച്ചു തുടങ്ങി കൈ മുഴുവനും വറ്ളൂവരെ എണ്ണ അവൻ തെച്ചു പിടിപ്പിച്ചു അന്നിട്ടു എന്റെ കൈ പിടിച്ചു പൊക്കി വെച്ചു കക്ഷത്തിലും തേച്ചു എനിക്കൂ, ആകെ കോരിത്തരിക്കുന്നു അവനേ കടിച്ചു തിന്നാൻ ഉള്ള കഴപ്പു പക്ഷെ അപ്പൊള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ മാറ്റു മറച്ചിരുകുന്ന തുണി മാറ്റിയില്ല അവൻ മെല്ലെ എന്റെ മറ്റെ കൈയ്യിലും എണ്ണ തേച്ചു എന്റെ വലത്തെ കക്ഷവും നല്ല എണ്ണ പൂരട്ടി ഞാൻ ഇക്കിളിയൂടേയും സൂഘത്തിന്റേയും കൊടുമുടിയിൽ എതി പിന്നെ അവൻ മെല്ലെ എന്റെ അരകെട്ടിൽ എണ്ണ തെച്ചു എന്റെ പുറവും അരകെട്ടും ഒക്കെ നല്ല മസ്സാജ് ചെയ്യു തന്നു പിന്നെ അവൻ എന്റെ കക്ഷം മുതൽ അരകെട്ടു വരെ നല്ല എണ്ണ പൂരട്ടി.

എന്നെ പുറകിൽ നിന്നും കെട്ടി പിടിച്ചു. അവന്റെ കുണ്ണ എന്റെ ചന്തിയിൽ ചേർത്തു വെച്ചു എന്റെ വയറ്റിലും പൊക്കളിലും എണ്ണ പൂരട്ടി പിന്നെ കൈകൾ മെല്ലെ മൂകളിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്റെ മൂലകളിൽ എണ്ണ തേച്ച രണ്ടു കൈ കൊണ്ടു എന്റെ രണ്ടു മൂല്യം പിടിച്ചു നല്ല ഞെക്കി തേച്ചു എന്റെ നിപ്പിളിൽ പിടിച്ചു ഞെരടി എന്റെ ക്ലീവേജും മൂല്യൂടെ അടിഭാഗവും ഒക്കെ പൊലെ എണ്ണ തേച്ചു തന്നു ഞാൻ അവന്റെ ദേഹത്തേക്കു ചേർന്നു നിന്നു എന്റെ മൂലയിൽ ഉള്ള അവന്റെ പ്രയോഗം മതിവരവോളം ആസ്വതിച്ചു എന്റെ ചന്തിഅവന്റെ കുണ്ണയിൽ ചേർത്തു ഉരച്ചു.
അവൻ എന്റെ പാൻറി മെല്ലെ ഊരി എടുത്തു ഞാൻ അവന്റെ മുൻപിൽ പിറന്ന പടി നിൽക്കൂകായിരൂന്നു അവൻ എന്റെ കട്ടിലിൽ എന്നെ കൂനിച്ചു എന്റെ കൈകളിലൂ മുട്ടുകാലിലും നിറുത്തി രണ്ടു കൈയ്യിലും എണ്ണ എടൂത്തു എന്റെ ചന്തിയിൽ പൂരട്ടി എന്റെ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ചന്തിയും ദ്വാരവും പൂറും ഒക്കെ എണ്ണ കൊണ്ടു അഭിഷേകം ചെയ്യു അവൻ, അല്ലങ്കിൽ തന്നെ നല്ല വഴുവഴുപ്പായിരുന്ന എന്റെ പൂറിൽ എണ്ണ കൂടി ആയപ്പൊൾ പറഞ്ഞു അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത് സമൂതായിരുന്നു അവൻ കൈ കൊണ്ടു അവിടം നല്ല ഉരച്ചു ഞാൻ ഒരു കൂത്തിപട്ടിയെ പൊലെ അവിടെ കടന്നു മോങ്ങുകായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരായിരം അണകെട്ടുകൾ പൊട്ടൂന്ന് പോലെ ആയിരൂന്നു എന്റെ പൂറിൽ നിന്നും തേൻ പൂറത്തേക്കു ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ എന്റെ പൊളിഞ്ഞു വിടർന്നു ഇരികുന്ന പൂറ്റിൽ വിരൽ മെല്ലെ ഇറക്കി അവൻ ഇട്ടു ഇളകാനും കറക്കാനും തൂടങ്ങി ഞാൻ കിടന്ന മൊങ്ങാനും എന്റെ പടച്ച തമ്പൂരാനേ, എന്നാ സുഖമായിരൂന്നു അത്രയും സുഖം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ അനുഭവികുന്നെ അന്നു വെരെ എന്റെ പൂറ്റിൽ ഞാൻ പൊലും വിരൽ കേറ്റീട്ടില്ല. ഞാൻ വാണം വിടുന്നതന്നെ കന്തിൽ വിരൽ ഉരച്ചിട്ടാണു എനിക്കൂ, ആ പ്രയോഗം അങ്ങു സൂഘിച്ചു ഞാൻ ഒരിക്കൽ സ്വന്തമായി വിരൽ അകതിട്ടപ്പോൾ എനിക്കൂ ഇഷ്ടമായല്ല

പക്ഷെ അവൻ ഇന്നു ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്കു സുഖിച്ചു ഞാൻ അവനു ശെരിക്കു പണിയാൻ കൂണ്ടി നല്ല പൊളിച്ചു കൊടൂത്ത അവൻ ഒരു പത്തു മിനിറ്റു അങ്ങനെ തന്നെ എന്നെ നിറുത്തി പണീതു കാണും എനിക്കൂ സമയവും കാലവും ബോധവും ഒക്കെ നഷ്ട്ടപെട്ടു. പിന്നെ അവൻ എന്നെ പിടിച്ചു തിരിച്ചു കട്ടിലിൽ കിടത്തി അന്നിട്ടു എന്റെ കഴുത്തു മൂതൽ കാലുകൾ വരെ അവൻ തടവി പിന്നെ എന്റെ മലകളും പൂറും പിടിച്ചു വീണ്ടും പണി തുടങ്ങി എന്റെ കന്തും മൂല ഞെട്ടും പിടിച്ചു ഞെരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ മലദ്വാരത്തിലും വിരൽ കൂത്തി. അത്രയും സൂഘം ഒരാൾക്കുണ്ടാകുമെന്നൊ എനിക്കൂ അത്രയും കഴപ്പു ഉണ്ടാകുമെന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല കഴപ്പിന്റേയും സൂഘത്തിന്റെയും പറഞ്ഞു അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തെ ഒരു ലൊകം ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞു. “റതിമൂർച്ചയ്യിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോടൂ അടുക്കുന്നു” എന്നു. ‘ഓഷൊ’ പണ്ട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൂ പറഞ്ഞതു സത്യമാണു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗ്ഗം എനിക്കന്നു കാണാൻ കഴിയില്ല

“എടി മോളെ ഞാനൂടെ ഒന്നു് സഖിച്ചൊട്ടെ ടീ?” തമ്പിയൂടെ ചൊദ്യം കേട്ടാനു ഞാൻ തിരിച്ചു ലൊകതിലേക്കു വന്നതു

“ഹ്മം സഖിച്ചോ നീ സഖികുന്നത് എനിക്കൂ കാണണം.” ഞാൻ എന്റെ പൂറിൽ തീരുമിക്കൊണ്ടു അവനോടൂ പറഞ്ഞു

പറഞ്ഞതു കേൾകേണ്ട താമസ്സം അവൻ തുണി എല്ലാം ഊരി ദൂരെ എറിഞ്ഞു. അവന്റെ കൂലച്ചു നിൽകുന്ന കുണ്ണകണ്ടപ്പൊൾ എന്റെ വായ്യിൽ വെള്ളം ഊറാൻ തൂടങ്ങി പണ്ടു രാജണ്ണൻ ഉരച്ചതല്ലാതെ ഒരു പൂരൂഷന്റെ കുണ്ണ ഞാൻ അന്നു വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാ കണ്ടപ്പൊൾ കേടക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഞാൻ ആ കുണ്ണകൂട്ടിനെ കൈയ്യിൽ എടുത്തു നല്ല അമർത്തി പഴിഞ്ഞു കൂലൂക്കി നല്ല കാരിരൂമ്പിന്റെത്തു പോലെയുള്ള കട്ടി കുണ്ണ,..
14 വയസ്സുള്ള ഒരു സുന്ദരി കൊച്ചിനെ പിറന്ന പടി തന്റെ മൂമ്പിൽ കിട്ടി അതിന്റെ ശരീരതിന്റെ ഓരൊ ഇഞ്ചും തഴുകി അവളേ കഴപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരികുന്ന ഒരു ആണിന്റെ കുണ്ണ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ??!!!

“നീ എന്നെ ഹെൽപ് ചെയ്യുമോ??? അവൻ ചോദിച്ചു, അവന്റെ കുണ്ണയിൽ നിന്നു.

പിടിവിടാതെ “വാണം അടിച്ചു തരുന്നതാണൊ ഉദ്ദേശിച്ചെ? ഞാൻ ചൊദിച്ചു

“അതിപ്പോൾ വെണ്ട അതു പിന്നെ ഇപ്പൊൾ ഞാൻ കുണ്ണ നിന്റെ അവിടെ ഉരച്ചൊട്ടെ? ഞാൻ ഞെട്ടി
“അങ്ങനെ ചെയ്യാൽ പ്രെഗ്നൻറ് ആവില്ലെ??? ഞാൻ കുണ്ണയ്യിൽ നിന്നും നൊട്ടം എടുക്കാതെ വായിലേ വെള്ളം, ഭയത്തോടെ ചൊദിച്ചു

“എ”ടി പോത്തെ ഞാൻ അകത്തു കേറ്റുന്ന കാര്യമല്ല വെളിയിൽ കൂടി ഉരച്ചൊട്ടെന്നു. അകത്ത കെറ്റി ഞാൻ എന്റെ വാണ പാൽ ഒഴിച്ചാലേ നീ പ്രെഗ്നൻറ് ആവൂ. അവൻ എന്നെ പറഞ്ഞു ആസ്വസ്സിപ്പിച്ചു.

“ഹ്മ. ഒക്കെ” ഞാൻ പകുതി സമ്മതിച്ചു ആ അവസ്മയിൽ അവൻ എന്നെ കെരി. കളിച്ചാലം ഞാൻ റെഡി ആയിരൂന്നേനെ.

അവൻ എന്നെ പിടിച്ചു. മലർത്തി കിടത്തി എന്റെ കാലുകൾ രണ്ടും അകത്തി ഒരു തവളയേ മയക്കി ഇട്ടിരിക്കുമ്പൊൾ അതു കിടക്കുന്നപ്പോലെ, ആ കടപ്പിൽ എന്റെ പൂറു പൊളിഞ്ഞിരൂന്നു. അവൾ അപ്പൊളും തേൻ ഒലിപ്പിച്ചു നിൽക്കുക ആയിരുന്നു. എന്റെ ശരീരമാസ്സകലം കരണoള്ളതുപോലെ അവൻ തൊടുമ്പോൾത്തന്നെ എനിക്കു ഭയങ്കര സൂഘം. അവൻ എന്റെ മടക്കി വെച്ചിരികുന്ന കാലുകളുടെ ഇടയിൽ കെറി മൂട്ടുകൂത്തി നിന്നട്ടു എന്റെ മൂലകൾ രണ്ടു കൈയ്യും ചേർത്തു പിടിച്ചു കശക്കി ചപ്പാത്തിക്കൂ മാവ് കൂഴക്കുന്നതു പോലെ പിടിച്ചു കുഴച്ചു

എന്തിരു സുഖമാണു ഇതു ആഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ് അവനേ ഞാൻ സ്നെഹം കൂടൂമ്പൊൾ മാത്രമാണ് അണ്ണൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്.

“അണ്ണാ എന്റെ നിപ്പിളിൽ കടിക്കുമോ പ്ലീസ്സ് ഞാൻ അവനോടൂ കെഞ്ചി

അണ്ണൻ എന്ന വിളികേൾക്കുന്നതു അവനു ഭയങ്കര ഇഷട്ടമാണു ഞാൻ വിളിക്കുന്നു കെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ട്രോൾ പൊയതുപൊലെ അവൻ മൂഘം മെല്ലെ എന്റെ മാറിലേക്കൂ. അടുപ്പിച്ചു. അവൻ എന്റെ രണ്ടു മൂലയും ചെർത്തു പിടിച്ചു അന്നിട്ടു മൂലക്കണ്ണിൽ ഒരൊ കടി ഞാൻ ആകെ കൊരിതരിച്ചു പോയി എന്റെ മൂലകൽ നിന്നും പൂറിലേക്കു ഒരു മിന്നൽ പാണത പൊലെ, അവൻ എന്റെ മൂലകൾ മാറി മാറി ചപ്പാൻ തുടങ്ങി കൈകൾ രണ്ടും മൂലകളിൽ തന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ എന്റെ കീഴ്ച്ചുണ്ടു വായ്യിലാക്കി നൂണഞ്ഞു അന്നട്ടു അവൻ കുണ്ണ എന്റെ പൂറിനു മുകളിൽ വെച്ചു കാരിരൂമ്പൂ ചൂട്ടു പഴുതിരിക്കുന്നതു പൊലെ ഉള്ള അവന്റെ കുണ്ണ എന്റെ പൂറിൽ മൂട്ടിയപ്പൊൾ അവൾക്കൂ കരണാടിച്ചതു പോലെ അവൻ മെല്ലെ കുണ്ണ എന്റെ പൂറിനു മുകളിൽ ഉരക്കാൻ തുടങ്ങി

തമ്പി അണ്ണാ!!!. ഞാൻ കിടന്നു അലക്കാൻ തുടങ്ങി
ഞാൻ എന്റെ രണ്ടു കൈകളും വെച്ചു അവന്റെ ചന്തി എന്റെ പൂറ്റിലേക്കു ചെർത്ത കൊടൂത്തു

എന്റെ അലപ്പു കെട്ടു അവന്റെ അടിയൂടെ ആക്കവും കൂടി കൂടി വന്നു

അവൻ എണിറ്റു മട്ടു കാലിൽ നിന്നു എന്റെ രണ്ട കാലം പൊക്കിമടക്കി വെച്ചു എന്റെ കാൽമൂട്ടുകൾകിടയിലൂടെ അവൻ കൈവെച്ചു കൂത്തി നിന്നു അന്നിട്ടു. അവൻ കുണ്ണ എന്റെ പൂറ്റിൽ വീണ്ടും വെച്ചു ഉരക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഈ പൊസ്സിഷൻ കൊള്ളാം അവൻ ഒര സ്ത്രപിങ് മാതിരി ആയിരുന്നു എന്റെ പൂറാണേൽ നല്ല പൊളന്നും ഇരുന്നു ഒരൊ അടിയൂ. കന്തിന്റെ കടമുതൽ തല വരെ ഉറഞ്ഞു ഹൊ എന്താ സുഖം ബ്ലൂ ഫിലിമിലൊക്കെ ഉള്ള സായിപ്പിൻ കൂത്തിചികൾ ഒക്കെ കിടന്നു അലക്കുന്നതു പൊലെ ഞാനും അലക്കാൻ തുടങ്ങി.

മമ്മിടെ സ്വഭാവം എനിക്കു അറിയാം, ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നതു എന്താണെന്നു മമ്മി നോക്കില്ല. എന്നിൽ ഉള്ള വിശ്ശാസ്സമാകാം. പാവം മമ്മികറിയില്ല്ലൊ എന്നെ പൊലെ ഒരു കൂത്തിച്ചിയെ ആണു ജന്മം നൽകിരികുന്നതു എന്നു, പക്ഷെ മമ്മിയൂടെ ഈ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നതു കൊണ്ടാകാം എനിക്കൂ എന്റെ കഴപ്പിനുള്ള മരുന്നു തേടാൻ ധൈര്യം എനിക്കു കിട്ടിയത്. എന്തായലും അവൻ എന്റെ അല് കേട്ടു പെട്ടിചിട്ടാവണം, അവൻ വീണ്ടും എന്റെ മണ്ടക്കൂ കിടന്നിട്ടു എന്റെ ചൂണ്ടകൾ മൊതൊവൂ. അവന്റെ വായ്യിലാകി നുണഞ്ഞതു അതിന്റെ ഹരം മൂത്തപ്പൊൾ അവൻ എന്റെ മൂല. പിടിച്ചു കശക്കി വീണ്ടും അടി തുടർന്നു അവന്റെ വിയർപ്പൂ എന്റെ ദേഹമാസ്സകലം തേച്ചിരികുന്ന എണ്ണയും കൂടി ആയപ്പൊൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ വഴുവഴുപ്പോടുകൂടിയുള്ള ആ ഒഴുക്കിൽ ഒന്നായി ചേർന്നതുപ്പോലെ എല്ലാം . മറന്നു സുഖം എന്ന അനുഭൂതി ശരീര സൂഘത്തിന്റെ ഞാൻ ആടിത്തിമിർക്കൂകയായിരുന്നു ഒരു അരങ്ങേറ്റും കുറിച്ച നർത്തകിയേ പോലെ കാമം ആയിരുന്നു എന്റെ ഗൂരൂ കാമം ആയിരൂന്നു എന്റെ താളം മതിമറന്നു അടിയാടി എന്റെ ശരീരമാകെ വലിഞ്ഞു മറുകുന്നു ഒരു ഊർജ്ജം എന്റെ ഉള്ളിൽ സംഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു പോലെ ഞാൻ അവന്റെ കീഴ്ചച്ചുണ്ട് കടിച്ചു വലിച്ചു അവന്റെ അടിയുടെ സ്പീടൂ പതിൻ മടങ്ങായി
“എന്റെ ഷിജി മൊളേ.. എനിക്കിപ്പൊൾ വരൂമടി. “അവൻ പറയൂന്യൂ കേട്ടതും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആറ്റം ബൊംബ് പൊട്ടി പറഞ്ഞു അവൻ എന്റെ മണ്ടക്കു വീണു

അവന്റെ വാണപ്പാൽ എന്റെ പ്പുറ്റിലും അടിവയറ്റിലും ഒക്കെ ഒഴുകുന്നതു എനിക്കൂ അറിയൂന്നുണ്ടായിരൂന്നു. ഒരു പൂരൂഷന്റെ കാമപ്പാൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ആദ്യമായി വീണതു എന്റെ 14ആമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്കൂ എന്നൊടൂ തന്നെ ഒരു മതിപ്പൊക്കെ തൊന്നി പെണ്ണു അത്രക്കു പുലിയണങ്കില്ലേ അതൊക്കെ നടക്കൂ,
“നിങ്ങളിൽ ചില കുണ്ണകൾ പറയൂ ഹൊ ഇവൾ എന്തൊരു കുഴപ്പു മൂത്ത വെടിയണെന്നു. പിന്നെ നിന്റെ ഒക്കെ കുണ്ണ മാത്രമേ പൊങ്ങതുള്ളോ , അമ്മയെയും . പെങ്ങളെയും ഒക്കെ കെറി പിടിക്കാം. ആരെയും കാമിക്കാം. പെണ്ണൊരുതി അവടെ കഴപ്പു തീർക്കാൻ നോക്കിയാൽ അവൾ പിഴ വെടി വെറുതെ അല്ല നീയൊക്കെ കെട്ടുന്നതു വരെ കൈവാണാവും വിട്ടു ജീവിക്കുന്നെ, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നീയൊക്കെ കല്യാണ രാതിയിൽ മാത്രമല്ലെ പെണ്ണിനെ തൂണീയില്ലാതെ കാണുന്നെ”

അന്നുമുതൽ എന്റെയും തമ്പിയുടേയും കളികൾ തുടങ്ങി ആഴ്ചച്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും കാണും ഞങ്ങളുടെ കളി, എന്നുവെച്ചു എനിക്കൂ അവനൊടൂ പ്രൈമം ഒന്നു. തൊന്നിയില്ല. കാമം മാത്രം അതിപ്പൊൾ തമ്പിക്കു പകരം വെരെ ആരെകിട്ടിയാലും ഞാൻ ഒന്നു സമിച്ചേനെ. പക്ഷെ തൂമ്പിയെപ്പൊലെ അല്ല എന്റെ ബാക്കിയുള്ള കസ്സിൻസ് അവന്മാർ മൈരന്മാരാണു കിട്ടിയാൽ ഊക്കുകയും ചെയ്യും അന്നിട്ടു പപ്പയോറ്റു പാരയും വെക്കും അതെനിക്കു അറിയാം അതു കൊണ്ടു വെരെ കസ്സിനസ്സിനോടൂ ഞാൻ എന്റെ പരാക്രമങ്ങൾ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല. പിന്നെ സെഫായിട്ടുള്ളതു തൂമ്പിയ്ക്കട്ടെ ച്ചേട്ടൻ അപ്പു അവൻ ഒരു പാവം മിണ്ടാപ്രാണി അവനെ എങ്ങാനം ഞാൻ കെറി കളിച്ചിരൂന്നേൽ അവന്നു എന്നോടൂ പ്രേമമായി പൊയെന്നെ, അവൻ പപ്പായുടെ കൂടെ ഗൾഫിൽ പൊകാൻ നിൽക്കുകയാണു അവൻ അതു വെണ്ടാന്നു വെച്ചേനെ. അതു കൊണ്ടു ഞാൻ അവനേയും ട്രൈ ചെയ്യില്ല. പിന്നേ എനിക്കിപ്പൊൾ തൽക്കാലം ഉള്ള സമധാനത്തിനു തമ്പിയൂണ്ടല്ലൊ.
അങ്ങനെ ഒന്നൊ രണ്ടൊ മാസ്സം കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസ്സ, മമ്മിയൂ. തമ്പിയും മൂറ്റതു നിന്നു എന്തോ ഭയങ്കര ഗാർഡനിങ് പരൂപാടി നടത്തിക്കോണ്ടു ഇരിക്കുവാരൂന്നു എനിക്കു നല്ല മൂടൂം ഞാൻ വീട്ടിൽ മിക്കവാറും സ്കട്ടു. ടോപ്പുമാണു ധരിക്കുന്നതു നല്ല മൂടിയതു കാരണം ഞാൻ തമ്പിയേ എങനെ എങ്കിലും വളച്ചു അകതു കെറ്റാനായി പാൻറി ഊരി കളഞ്ഞു പൂറതുപോയി സിറ്റൗട്ടിലേ പിടിയിൽ തമ്പിക്കു അഭിമൂഘമായിരുന്നു മമ്മിയോടൂ കൂശലം ചോദിച്ചു
എന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പൊൾ തമ്പി തിരിഞ്ഞു നൊക്കി. അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും ഞാൻ എന്റെ കാൽ അകത്തി പാവട പൊക്കി കാണിച്ചു എന്റെ സൂന്ദരിപ്പൂറു പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പൊൾ അവന്റെ വായിൽ വെള്ളം ഊറി, മമ്മി പുറംതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതു കൊണ്ടു എന്റെ പരൂപാടികൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല. അവൻ മൂഷ്ട്ടി പിടിച്ചു കൈയ്യിൽ കുഞ്ഞു വിരൽ മാത്രം പൊക്കി കാണിച്ചട്ടു. ഇപ്പൊൾ വെരാമെന്നു ആങ്ങ്യം കാണിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ വിരൽ ഒന്നും വായിൽ ഇട്ടു ചപ്പി പൂറിൽ തിരുമ്മി കാണിച്ചു ഞാൻ അകത്തേക്കൂ കെറി പോയി നെരെ മുകളിലത്തെ എന്റെ മൂറിയിൽ കേരിയിരുന്നു അവൻ വരുന്നതും കാത്തു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പൊൾ ഞാൻ സഹികെട്ടു എന്റെ സ്കട്ട ഊരിക്കളഞ്ഞു കട്ടിലിൽ കിടന്നു കത്തും ഞെരടി കിടന്നു കുറേനേരമായിട്ടും അവനെക്കണാതെ ആയപ്പൊൾ ഞാൻ എന്റെ ജനൽ, വഴി എതി നോക്കി അപ്പൊളും അവൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു ഭയങ്കര വർക്കൂ,

എന്റെ മറിയൂടെ തൊട്ടടൂത്താണു ബാൽക്കണി പക്ഷെ സാധാരണ ബാൽക്കണികൾ പോലെ ആല്ല. ഞങ്ങളുടേതു അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്രിൽ അല്ല ഒരു അരമതിലൂ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെർന്നു നിന്നാൽ എന്റെ അറക്കൂ മകളിലേ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ വഴിയേ പൊകൂന്നവർക്കൂ “ഞാൻ ചാടിപൊകുമോന്നു പപ്പായിക്കു പണ്ടേ പെടികാണും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു മതിലൂ ചാടിയാണെന്നു പാവം പപ്പയുണ്ടൊ അറിയൂന്നു” എന്തായാലും ബാൽക്കണിയൂടെ മതിലിൽ രണ്ടു കട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടു ചരിഞ്ഞു രണ്ടു വശത്തേക്കും ഇരികുന്ന രണ്ടു കട്ടസ്റ്റ് വെല്ലും ഒഴുകി പൊകാൻ സധാരണ എല്ലായിടത്തും പിപീറ്റാണു വെള്ളമൊഴുകാൻ മാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതു പക്ഷെ അതു എന്റെ പപ്പായ്ക്കു ഇഷ്ടമല്ല അതാണു രണ്ടു ചൂട്ടസ്സ ഇട്ടതു്, നേരെ റോഡിൽ നിന്നു. നോക്കിയാൽ അകത്തേക്കു കാണില്ല, താഴെ ഫണ്ടിൽ മറ്റതിന്റെ ഒരോ മൂലയിൽ നിന്നും നോക്കിയാലെ അകത്തേക്കു കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഡെയറക്ഷനിൽ റോഡിൽ നിന്നു നൊക്കണം പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം മരങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട ഒരു കുന്തവും കാണില്ല. ഇപ്പൊൾ എന്തായാലും ഒരു കട്ടിൽ നിന്നാൽ തൂമ്പിക്കൂ എന്നെ വിത്തിക്കൂ കാണാം. പക്ഷെ മറ്റേ കട്ടിലേക്കൂ പോകുമ്പോൾ മമ്മിക്കൂ അഭിമൂഘമായും ഒരു കുട്ട് വരൂ. അത് റീസ്സകാണ ബാൽക്കണി ഡോറൂ തുറക്കുമ്പോൾ മമ്മി കേൾക്കും മുകളിലേക്കു നോക്കൂ. ഞാൻ കറക്റ്റാസമയത്തായിരിക്കും കട്ടപാസ്സുചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ അങ്ങനേ പൊയില്ല പാവാട വലിച്ചു കേറ്റി അന്നിട്ടു പൊയി ബാൽക്കണിയൂടെ കതക തുറന്ന് ഞാൻ കരുതിയപോലെ മമ്മി നൊക്കി ഞാൻ മമ്മിയൊടായി പറഞ്ഞു

‘മമ്മി അവിടെ കളയൂ. പറിച്ചോണ്ടു നിന്നൊ പപ്പായിപ്പൊൾ ഊണക്കഴിക്കാനിങ്ങ് എത്തും” സ്ഥലകാലബൈാധം പോയ മമ്മിക്കു പെട്ടന്നു സമയതിന്റെ ബൈാധം വന്നു
“എടി മൊളേ നീ ഇപ്പൊളെങ്കിലും വിളിച്ച നന്നായി ഇല്ലെൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നേനെ” മമ്മി അതും പറഞ്ഞു പിന്നെയും തിരക്കൂക്കൂട്ടി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു ഞാൻ തമ്പിയുടെ സൈഡിൽ വന്നു, മെല്ലെ വെട്ടിനൊടൂ ചെർന്നു നിന്നു എന്റെ പാവാട ഉരിഞ്ഞു താഴെക്കിട്ടു. അന്നിട്ടു വിരൽ കൊണ്ടു എന്റെ കന്തിൽ തിരുമ്മി കഴപ്പു മൂത്തു ഞാൻ എന്റെ ചൂണ്ടു കടിച്ചു പൊയി മുലയും . പിടിച്ചു കാണിച്ചു എനിക്കു അറിയാം അവനു ഇപ്പോൾ കുണ്ണ പൊങ്ങിയട്ടുണ്ടാവൂ. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നു എന്റെ ചന്തി പൊളിച്ചു കാണിച്ചു അന്നിട്ടു വിറ്റൽ എടൂത്ത കാലിനു ഇടയിലൂടെ പൂറിൽ തിമൂമ്മി തിരൂമിയതിന്റെ ആക്കത്തിൽ എന്റെ വിരൽ പൂരിന്റെ അകത്തേക്കൂ കേരിപ്പോയി എനിക്കൂ അതങ്ങു സൂഘിച്ചു ഞാൻ ഒന്നു രണ്ടു തവണ കൂടി വിരൽ ഇട്ടു പുറ്റിൽ ആദ്യമായി ആണു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അകത്തു ഇടൂന്നെ ഇതുവരെ ഞാൻ അവനേയൂം അകതു വിരൽ ഇടാൻ സമ്മതിച്ചുള്ളൂട്ടിലായിരൂന്നു എനിക്കൂ പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നു അറിയാതെ കെറിയപ്പോളാണു അതിന്റെ സൂഘം മനസ്സിലായെ എനിക്കു കശ്രേണ്ടാൾ പോയിത്തുടങ്ങി ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നു പറഞ്ഞു

“തമ്പി സാർ അലമാരിയൂടെ മുകളിലീർക്കുന്ന ആ പെട്ടിയൊന്നു താഴെയിറക്കാൻ സഹായിക്കുമോ???” എന്റെ ചൊദ്യം കേട്ടു മമ്മി തമ്പിയോടൂ പറഞ്ഞു
“മോനെ തമ്പി മതിയട ഇന്നതേക്കൂ നീ കെറിക്കൊ ഞാനും ദാ കേറുവാ കേട്ടപാതി കെൾക്കത പാതി “അന്നാൽപ്പിന്നെ ഞാനങ്ങു കെറൂവാ അമ്മ” എന്നും പറഞ്ഞു. അവൻ അകത്തേക്കു കെറി
എനിക്കൂ ഹറം കേറിത്തുടങ്ങി വഴിയേ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ പൊകൂന്നു അവരുടെ മൂന്നിൽ ഒരു അരമതിലൂണ്ടു പിന്നിൽ അരക്കൂ താഴെ ഉടൂത്തുണിയിളാതെ ഞാൻ നിന്നു വിരൽ ഇടൂന്നു. ഇടക്കൂ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചിരിച്ചും കാണിക്കുന്നുണ്ടു എന്റെ ഹൃദയം പരമ്പര കൊട്ടുകയായിരുന്നു എനിക്കൂ, രതിമൂർച്ചയകുമെന്നു തോന്നി അപ്പൊളേക്കും തമ്പി എതി അവൻ എന്റെ സൈഡിൽ വന്നു നിന്നു അന്നിട്ടു അവന്റെ കൈ പൂറകിൽ ചന്തിയിലൂടെ എന്റെ പൂറ്റിൽ വെച്ചു കന്തു മൂതൽ മലദ്വാരം വരെ അവ തിമൂമ്മി മെല്ലെ പൂർച്ച്.ഹാലിലേക്കു അവന്റെ പെരുവിരൽ ഇറക്കി.

“ഹാആആആആ. ” ഞാൻ സുഖം കൊണ്ടു അലച്ച് മമ്മി നൊക്കി ഞാൻ മമ്മി കാണെ അവന്നു ഒരു അടികൊടൂത്തു പറഞ്ഞു”തെണ്ടി നുള്ളൂന്നോ!!???.

“പിന്നെ നിനക്കൂ എന്താ മമ്മിയേം എന്നേയൂം ഒന്നു വന്നു സഹായിച്ചാൽ നിന്റെ മൂത്തു പൊഴിഞ്ഞു പോകുമൊ? അപ്പൊളും അവൻ എന്റെ പൂറ്റിൽനിന്നും കൈയ്യെടുത്തില്ല, മെല്ലെ അവൻ വിരൽ ചലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കു ഭയങ്കര സുഖം നിൽകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാലുകൾക്കു ശക്തി കിട്ടാറ്റെവരുന്നതു പോലെ അവൻ അടക്കത്തിൽ എന്നോടൂ പറഞ്ഞു

“ഭഹളം വൈക്കല്ലു പിടിച്ചു നിന്നൊ” എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ ഒരു പച്ച വാഴക്കായ പോക്കറ്റിൽ നിന്നുമെടുത്തു നല്ലതു പൊലെ അവന്റെ വായിൽ ഇട്ടു ചപ്പി എടുത്ത എന്റെ പൂറ്റിൽ വെച്ചു മെല്ലെ തള്ളികേറ്റി ആദ്യം കേറ്റിയപ്പൊൾ ഒന്നു വേദനിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ നല്ല സൂഘം തോന്നി അവൻ മെല്ലെ അതിട്ടു അകത്തേക്കും പൂറത്തേക്കും എളക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കു കഴപ്പു സഹിക്കാൻ പറ്റാതെയുമായി ഞാൻ മെല്ലെ അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടു.

“ഇയ്യാളു ആ പട്ടിയൊന്നു താഴെ ഇറക്കാൻ സായിക്കുമോ?”

“അന്നാൽ ബാ” അന്നും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അകത്തെക്കൂ പോയി അകത്തേക്കു കേറിയതും ഞാൻ എന്റെ ടൊപ്പും ഊരിക്കളഞ്ഞു നൂതബന്ധമില്ലാതെ എന്റെ മൂറിയിലേക്കു നടന്നു എന്റെ പുറകേ ബാൽക്കണിയൂടെ കതകെല്ലാമ്മടച്ചു ഞാൻ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു തൂണിയൂ. ആ പഴവുമായി തുമ്പി വന്നു മൂറിയിൽ കേറി ഞാൻ കട്ടിലിൽ മലന്നു കിടന്നു എന്റെ കാലുകൾ അകത്തി വെച്ചു കൊടൂത്തു അവൻ വന്നു എന്റെ കൂടെ കെരി കിടന്നു എന്റെ പൂറ്റിൽ വീണ്ടും പഴം വെച്ചു നല്ല അടിക്കാൻ തുടങ്ങി

“ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ മീ മീ. മി മ് ഹാ ഹാ ഹാ” ഞാൻ മൊങ്ങികൊണ്ടിരൂന്നു അവൻ പഴം കൊണ്ടുള്ള അടിയ്യം തുടർന്നു പിന്നീടൂ, അവൻ പറഞ്ഞു ഒർമ്മ്യൂണ്ടു “എടീ മൊളേ നിന്റെ കൂറൂമ്പാടത്തിൽ നിന്നും മലവെള്ളം പൊലെ ആയിരൂന്നു തേൻ ഒഴുകിയതു ബെഡ് ഷീറ്റ് മൊത്തൊവും നനഞ്ഞുപൊയി”
എന്തായലും എനിക്കൂ, ആ പ്രയോഗം നന്നേ ബൈാധിച്ചു. പക്ഷെ അന്നാൽ കുണ്ണ ചെയ്യേണ്ടത കുണ്ണ തന്നെ ചെയ്യണം

“തമ്പി അണ്ണ മതി ഇനി കെറി അവനെ ഒന്നു ഉരക്കുമോ എനിക്കൂ അവനെ വെച്ചു പണിയാൻ
കൊതിയ്യാകുന്നു’, അവൻ അതു കെട്ടപാടെ തൂണിയെല്ലാം ഊരി കളഞ്ഞു എന്റെ മണ്ടയ്ക്കു കേറീ കിടന്നു
അന്നിട്ടു ഉരക്കാൻ തുടങ്ങി. അവന്റെ ഒരോ അടിക്കൂ. ഞാൻ ഒരോ ലിറ്റർ തേൻ ചൂരത്തി കൊണ്ടിരുന്നു….(തുടരും)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.