കിടിലം ചരക്കുകള്‍ – 1 Like

മലയാളം കമ്പികഥ – കിടിലം ചരക്കുകള്‍ – 1

ഇതു നടക്കുന്നതു ഒരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു. എനിക്കു ഇപ്പൊൾ 30വയസ്സ് ഉണ്ട്. കഥ നടക്കുന്നതു പത്ത് വർഷം മുൻപ്സ് എന്റെ ടീചർന്നു അന്നു പ്രായം 34/37, രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. ഒരു മകൻ 16 വയസ്സ്, മകൾ 13 വയസ്സ്. ഭർത്താവ് 10 വർഷം മുൻപെ മരണപെട്ടു. കിഡ്നി ടബിൾ ആയിരുന്നു. ടീചർ ഒരു സൗന്ദര്യദാമം അയിരുന്നു. ആ നാട്ടിലെ യുവാക്കളുടെ എല്ലാം ഹരം ആയിരുന്നു ടീചർ, എന്റെ കൂട്ടുകാർ ടീച്ചറിനെ ഓർത്ത് വാണം വിടുമായിരുന്നു. ഒരു വാണീവിശ്വനാധ ഫിഗർ. പക്ഷെ കുറച്ചു കൂടി ഹൈററും അതിനൊത്ത സൈസും. ഞാൻ പലപ്രാവശ്യവും ടീചർടെ കുളിസീൻ കാണുമായിരുന്നു. അവരുടെ കുളിമുറിയൊടു ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീടുണ്ട്. അവിടെ ആൾ താമസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല ടീചറുടെ കുളിമുറിക്കു മേൽകൂര ഉസ്ഥായിരുന്നില്ല. വീട്ടിൽ ആൾ താമസം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മിക്കപ്പൊഴും ഫുൾ ഷൊ കാണാം. പലപ്പൊഴും ഞാൻ ടീചറുടെ സീൻ കാണാൻ ഞാൻ ആ വീടിനുമുകളിൽ ഉണ്ടാകും. അതു കണ്ടിരുന്ന് വാണം വിടുന്നതു ഒരു പതിവായിരുന്നു.

ടീച്ചറിന്റെ ഭർത്താവ് സുഖമില്ലാതിരുന്നനാൾ മുതൽ ഞാൻ അവരുടെ ഒരു സഹായി ആയി ഉണ്ടായിരുന്നു. 18അം വയസ്സിൽ വിവാഹിതയായി 6 വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ദാമ്പത്രത്യം.അപ്പൊൾ അവർ അവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ ടീചർ ആയി ജൊലി കിട്ടി ഇതിനിടയിൽ രണ്ടു കൂട്ടികൾ, 2 വർഷം ഭർത്താവ് സുഖമില്ലാതെ കിടന്നു. രണ്ട് വർഷത്തെ രതിസുഖം മാത്രമാണു അവർ അനുഭവിചതു. പത്തു വർഷം കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ടീചറിൽ വരുത്തിയില്ല. പക്ഷെ വീടു പുതുക്കിപണിതു. പിന്നെ കുളി അകത്താക്കി. അതൊടെ എന്റെ കുളിസീൻ പിടിത്തം തീർന്നു.

ഒരു ദിവസം അമേ ഞാൻ പൊണെന്നുപറഞ്ഞു യാത്രയായി പെട്ടന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ചെകുത്താൻ ഉണർന്നു. കുറച്ചു കലമായി കാണാൻ കഴിയാതിരുന്ന കുളി കാണാൻ എന്റെ മനസ്സ് കൊതിച്ചു. പെട്ടന്നു. ഞൻ ഹാളിലെ കതകു കുറ്റിയിട്ടു ബെഡ് റൂമിലെക്കു കടന്നു ബാത്റൂമിനരികിലെക്കു ചെന്നു. പക്ഷെ എന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും തകർന്നു അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഹാളിൽ എത്തിയപ്പൊൾ മുകളിലെ ബാത്ത് റൂം തുറകുന്ന ശബ്ദം കെട്ടു ഞാൻ അവിടെ പതുങ്ങി നിന്നു. ആ കാഴ്ച എനിക്കു വിശ്വസികാവുന്നതിനും അപ്പുറം ആയിരുന്നു. അവിടെ ആരും ഇല്ല എന്ന ഡൈര്യത്തിലാണു ഈ ഒരു സാഹസത്തിനു ടീചർ മുതിർന്നതു എന്നു പിന്നീടു എന്നൊട് പറഞ്ഞു. ഒരു നനഞ്ഞ തൊർത്ത് തലയിൽ മുടിയിൽ കെട്ടിയതൊഴിച്ചാൽ തീർത്തും പിറന്നപടി ഒരു മാല കഴുത്തിൽ ഉണ്ട്. അത് മാറിന്റെ വിടവിലെക്കു ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നു. സ്വൽപ്പം ഇടിഞ്ഞതെങ്കിലും ഇപ്പൊഴും അതിനു എടുപ്പ്

കൂമ്പിച്ചു നിൽകുന്ന മുലകൾ കണ്ടാൽ കരിക്കു തൂങ്ങിനിൽക്കുന്നതുപൊലെ ഉണ്ട്. അതു നടക്കുനൈബാൾ തുള്ളികളിക്കുന്നതു കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഓരോ പടിയും അവൾ ഇറങ്ങുന്നതു കണ്ടാൽ രതി ദേവത താഴേക്കു വരുന്നതുപൊലെ തൊന്നി ഒതുങ്ങിയ വയറിൽ ഒരു പൊട്ടു തൊട്ടുപൊലെ ഉള്ളപൊക്കിൾ കുഴിയും, അവിടെ നിന്നു താഴൊട്ടു പടർന്നിരിക്കുന്ന കറുത്ത രോമങ്ങളും അതു ചെന്നവസനിക്കുന്നിടുത്ത് സഥിതിചെയ്യുന്ന ആലിപ്പഴവും എല്ലാം എന്നെയും എന്റെ കുട്ടന്റെയും നിയന്ത്രണം വിട്ടു. അപ്പൊൾ ടീചർ പടികൾ ഇറങ്ങി കഴിയാറായിരുന്നു. പെട്ടന്നു. ഞൻ മുന്നിലെക്കു നീങ്ങി നിന്നു. എന്നെ.കണ്ട ടീചർ ഞെട്ടി വിറച്ചു നിന്നുപൊയി. പിന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് മുലയും മറുകൈ കൊണ്ടു ആലിപഴവും പൊത്തിപിടിച്ചു പിന്നെ അവർ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു. പെട്ടന്നു അവരുടെ നോട്ടം എന്റെ കുട്ടനിൽ ഉടക്കിയതുപൊലെ നിന്നു അപ്പൊൾ ആണു ഞാൻ അതുമനസിലക്കിയതു ജട്ടി ഇട്ടിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാലെന്റെ കൂട്ടൻ ലുങ്കി മാറ്റി ടീച്ചറിനു ദർശനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. പെട്ടന്നു ഞാൻ അതു മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല കാരണം അതു അല്ലായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം. പെട്ടന്നു ഞാൻ ടീചറിന്റെ അടുത്തെക്കു നീങ്ങി എന്റെ വലം കൈ ടീച്ചറിന്റെ ഇളിയിലൂടെ കൈ കടത്തി അരകെട്ടു ഞാൻ എന്നിലെക്കു അടുപിച്ചു പിന്നെ എന്റെ ഇടതുകൈ തൊളിലെക്കു വച്ചു അപ്പൊൾ എന്തൊ ഒർമവന്നതുപൊലെ ടീചർ എന്നൊട് എന്തൊ പറയാൻ തുനിഞ്ഞതും ഞാൻ വായ പൊത്തീ ടീചനെ കെട്ടിപിടിച്ചു. ടീചർ പതിയെ എന്നിലെക്കു അലിഞ്ഞു എന്റെ കൈകൾ ടീച്ചറിന്റെ കൂണ്ടിയിൽ അമർന്നു ആ പഞ്ഞി കെട്ടിൽ അമർന്ന എന്റെ കൈകൾ അവിടെ മാവുകുഴച്ചു തുടങ്ങി അതിന്റെ ഞരക്കങ്ങൾ ടീചറിൽ നിന്ന് എനിക്കു കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഞാൻ ടിച്ചറിനെ കുറുകെ എടുത്തുകൊണ്ടു മൂറിയിലെ കട്ടിലിൽ കിടത്തി ആ ചെഞ്ചുണ്ട് ഞാൻ ഊറിവലിച്ചു എന്റെ നാവ് ടീച്ചറിന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ നാക്കുകൾ ഇണചേർന്നു. എന്റെ കൈകൾ അവരുടെ മുലകളെ ഞെരിച്ചു ആ ഉണക്കമുന്തിരി പൊലെ ശുഷ്ക്കച്ചീരുന്ന മുലഞ്ഞെട്ടുകൾ എന്റെ കൈകിയയിൽ വിടർന്നു വലുതായി ആ മുലഞെട്ടുകൾ ഞാൻ എന്റെ പെരുവിരലിനും ചുസ്ഥവിരലിനും ഇടയിൽ ഇട്ടു ഞാൻ ഞെരടി ടീചർ അറിയാതെ വിളിച്ചു കൂട്ടാ എനിക്കു നൊവുന്നു പതുക്കെ എന്റെ കൈയിൽ ഒരു വഴുവഴുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു ഞാൻ നൊക്കിയപ്പൊൾ മുലഞ്ഞെട്ടിൽ നിന്നും ഒരുദ്രാവകം നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതു ഊറി കൂടിക്കൻ തുടങ്ങി.അപ്പൊൾ എന്റെ ഇടതുകൈ ഇടതുമൂലയിലും വലതുകൈ ആലിപ്പഴ തൊട്ടത്തീലും മെഞ്ഞുനടന്നു. പതിയെ എന്റെ ചുണ്ടുകൾ ആ ആലില വയറു നക്കിതുടച്ചു. എന്റെ കൈകൾ ഈ സമയം കന്തിൽ എത്തീകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആതു ഒരു ചക്ക കുരുപൊലെ എഴുന്ന്നിന്നു.

ശബ്ദങ്ങൾ ടീചർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.സസ്ഥായിരുന്നു. പൂടയാൽ നിബിടമായിരുന്നു അവിടം, ഉടയവൻ ഇല്ലാത്ത പറമ്പു പൊലെ ആയിരുന്നു അവിടെ. ആടുത്തകാലത്തോന്നും ബ്ലേഡ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പയിരുന്നു. ഞാൻ ആ കത്തിൽ ചൂണ്ട് കൊണ്ടൊന്നു മുത്തി. അപ്പൊൾ ടീചർ അറിയാതെ ആ കൂണ്ടി പൊക്കിതന്നു. ഞാൻ ആ കൂണ്ടി എന്റെ കൈകളിൽ വാങ്ങി ഞവിടികൊണ്ടിരുന്നു. ആ യോനിയിൽ നിന്നും തേൻ ഒലിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഞാൻ ആ തേൻ, ആർത്തിയൊടെ കുടിച്ചു. പൂർ ദളങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ എന്റെ നാവു ആ യോനിക്കുള്ളിലെക്കു തള്ളിനീക്കി അവർക്കു സുഖം പകർന്നു. എന്റെ കൈയുടെ പെരുവിരൽ ആ കന്തിൽ ഉരച്ചു. ടീച്ചറിന്റെ അരക്കെട്ട ഒന്നുവെട്ടി. പിന്നെ അവരുടെ അരകെട്ടു ഉയർത്തീപിടിച്ചു പാദവും തലയും കട്ടിൽകുത്തി നിന്നു. എന്റെ വായും മുഖവും അവളുടെ മദിനജലത്താൽ നനഞ്ഞു. ഞാൻ അതു മുഴുവൻ നക്കിതുടച്ചു.
പിന്നെ ടീച്ചറിന്റെ ടേൺ അയ്യിരുന്നു

അവർ എന്നെ മലർത്തി കിടത്തി എന്റെ കൂട്ടനെ താലൊലികാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ചുണ്ടുകൾ എന്റെ നെഞ്ചിലും വയറിലും എല്ലാം ചുംബിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പതിയെ അവർ എന്റെ മണിസഞ്ചി വായിലാക്കി ഒരു പ്രയോഗം നടത്തി അതു എന്റെ കുട്ടന്റെ മസ്സിലുകൾ പെരുക്കി അതു ഇപ്പൊൾ പൊട്ടും എന്നു എനിക്കുതൊന്നി, ടീചർ കുട്ട്നെ മേലൊട്ടും താഴോട്ടും തൊലിച്ച തുടങ്ങി. പതിയെ അതിനെ ആ വായിലെക്കു കടത്തി, അതു മുഴുവനും 10 ഇൻച് നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടന്നു) അവർക്കു ഉൾകൊള്ളാൻ ആയില്ല. ഒരുവട്ടം അതിനു തുനിഞ്ഞ ടീച്ചറിന്റെ കണ്ണുതള്ളിയതു ഞാൻ കണ്ടു. പിന്നെ എന്റെ മകുടം വായിലാക്കി നാവു അതിനു ചുററും കറക്കി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *