കൗജു താത്താ Like

തുണ്ട് കഥകള്‍  – കൗജു താത്താ

കൗജു താത്താ എന്‍റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിയാണു. കൗജു താത്തായുടെ വീടര്‍ പണ്‍െ ഗള്‍ഫിലാണു. അവിടെ ഒരു ചായ മക്കാനി നടത്തുകയാണെന്നാണു നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത.് എന്തായാലും മൂന്നോ നാലോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൂടുമ്പോള്‍ മാത്രമെ ഹസ്സ്നിക്ക നാട്ടില്‍ വരാറുള്ളു. കൗജുതാത്താക്കു മക്കളില്ല. അതിനാല്‍ താത്ത എന്‍റെ വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ കൂടെ കുടുംബത്തിലാണു കഴിയുന്നത.് അവധിക്കാലം ആകുമ്പോള്‍ ഞാനും വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ വീട്ടില്‍ പോകും. പിന്നെ സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നതുവരെ അവിടെ ആയിരിക്കും താമസം.
കൗജു താത്താ എന്‍റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിയാണു. കൗജു താത്തായുടെ വീടര്‍ പണ്‍െ ഗള്‍ഫിലാണു. അവിടെ ഒരു ചായ മക്കാനി നടത്തുകയാണെന്നാണു നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത.് എന്തായാലും മൂന്നോ നാലോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൂടുമ്പോള്‍ മാത്രമെ ഹസ്സ്നിക്ക നാട്ടില്‍ വരാറുള്ളു. കൗജുതാത്താക്കു മക്കളില്ല. അതിനാല്‍ താത്ത എന്‍റെ വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ കൂടെ കുടുംബത്തിലാണു കഴിയുന്നത.് അവധിക്കാലം ആകുമ്പോള്‍ ഞാനും വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ വീട്ടില്‍ പോകും. പിന്നെ സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നതുവരെ അവിടെ ആയിരിക്കും താമസം.
കൗജു താത്താ എന്‍റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിയാണു. കൗജു താത്തായുടെ വീടര്‍ പണ്‍െ ഗള്‍ഫിലാണു. അവിടെ ഒരു ചായ മക്കാനി നടത്തുകയാണെന്നാണു നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത.് എന്തായാലും മൂന്നോ നാലോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൂടുമ്പോള്‍ മാത്രമെ ഹസ്സ്നിക്ക നാട്ടില്‍ വരാറുള്ളു. കൗജുതാത്താക്കു മക്കളില്ല. അതിനാല്‍ താത്ത എന്‍റെ വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ കൂടെ കുടുംബത്തിലാണു കഴിയുന്നത.് അവധിക്കാലം ആകുമ്പോള്‍ ഞാനും വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ വീട്ടില്‍ പോകും. പിന്നെ സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നതുവരെ അവിടെ ആയിരിക്കും താമസം.
കൗജു താത്താ എന്‍റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിയാണു. കൗജു താത്തായുടെ വീടര്‍ പണ്‍െ ഗള്‍ഫിലാണു. അവിടെ ഒരു ചായ മക്കാനി നടത്തുകയാണെന്നാണു നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത.് എന്തായാലും മൂന്നോ നാലോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൂടുമ്പോള്‍ മാത്രമെ ഹസ്സ്നിക്ക നാട്ടില്‍ വരാറുള്ളു. കൗജുതാത്താക്കു മക്കളില്ല. അതിനാല്‍ താത്ത എന്‍റെ വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ കൂടെ കുടുംബത്തിലാണു കഴിയുന്നത.് അവധിക്കാലം ആകുമ്പോള്‍ ഞാനും വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ വീട്ടില്‍ പോകും. പിന്നെ സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നതുവരെ അവിടെ ആയിരിക്കും താമസം.

കയറ്റം ഒക്കെ കയറുമ്പോള്‍ അതു താത്തയുടെ ഭാരിച്ച കുണ്‍ിക്കകത്തേക്കു കയറും. ഇടക്കിടെ താത്താ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വെളുത്ത ഫോറിന്‍ പാന്‍റീസ് വെളിയില്‍ കാണാം. എനിക്കാകെ കമ്പിയായി. എന്‍റെ കുണ്ണ പാന്‍റിനുള്ളില്‍ കിടന്നു കയറു പൊട്ടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. കയറ്റം കയറിയപ്പോഴേക്കും ഞ്ങ്ങള്‍ ഇരുവരും വിയര്‍ത്തു കുളിച്ചിരുന്നു. താത്തയുടെ ടീ ഷര്‍ട്ടു വിയര്‍ത്തു നനഞ്ഞു. ബ്രായുടെ ഭാഗം മാത്രമെ നനയാതുള്ളു. നേര്‍ത്ത സ്റ്റ്രപ്പുള്ള ബ്രായാണിട്ടിരിക്കുന്നതു. പുറകില്‍ ഇലാസ്റ്റിക്കിനുള്ള വീതിയേ ഉള്ളുവെന്നു എനിക്കു വിയര്‍പ്പിന്‍റെ പടരല്‍ കാരണം പിടി കിട്ടി. ഞാന്‍ താത്തയെക്കാള്‍ കിതക്കുന്നുണ്‍ായിരുന്നു. താത്താ പയറുപോലെ കയറുകയാണു. ഒന്നു രണ്‍ു കയറ്റം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ താത്ത നിരപ്പായ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി ‘എടാ എന്തോന്നാട ഇങ്ങിനെ കിടന്നു കിതക്കുന്നത് നീയൊരു ആമ്പിറന്നോനല്ലേടാ ‘ ‘പൊന്നു താത്ത ഇങ്ങിനെ കേറ്റം കേറി ശീലമില്ല കുറച്ചിരിക്കാം ‘ ‘എന്നാ ഇരിക്കാം പക്ഷെ ഇനീം മോളില്‍ ചെന്നാല്‍ ഓറഞ്ച്ു തിന്നാമെടാ നീ ഓറഞ്ച്ു മരം കണ്‍ിട്ടുണ്‍ോ?’ ഞങ്ങള്‍ തറയില്‍ ഇരുന്നു വെള്ളം കുടിച്ചു പഴം പൊരിയും തിന്നു.
‘എടാ ഷംസേ ദാ അവിടെയാണു ഞാന്‍ പറഞ്ഞ ചെറിയ കുളം!! പണ്‍ു അവിടെ ഞാനും നിന്‍റെ അമ്മയും ഒക്കെ വന്നു കുളിക്കുമായിരുന്നു. നല്ല തെളിനീരുപോലുള്ള വെള്ളം ഞങ്ങള്‍ അതിലാണു നീന്തു പഠിച്ചത്’
‘ഇത്ര ദൂരം വന്നിട്ടോ’
‘എടാ പണ്‍ു ഞങ്ങള്‍ ഈ ഫാമിലാണു താമസിച്ചിരുന്നത.് അന്നു നമ്മള്‍ ഇപ്പോ താമസിക്കുന്ന വീടു വച്ചിട്ടില്ല’
‘നല്ല കുളം!! നീ വരുന്നോ കുളിക്കാന്‍’
‘തോര്‍ത്തെടുത്തില്ല താത്താ’
‘എടാ മണ്‍ാ ഇവിടെ ആരു കാണാന്‍? ഞാനും നിന്‍റെ ഉമ്മായും ഒക്കെ ഇവിടെ മുഴുവനെയാണു കുളിച്ചിരുന്നത്’
‘ഊയെന്‍റള്ള!! താത്താ ഇപ്പോള്‍ മുഴുവനെ കുളിക്കാന്‍ പോകുന്നോ?’
‘പോടാ പഹയ നീ നിക്കുമ്പോഴോ?? പണ്‍ത്തെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് നമുക്കു ഈ നിക്കര്‍ ഒക്കെ ഇട്ടു തന്നെ കുളിക്കാം തിരിച്ചു ഫാമില്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ പഴയ ഡ്രെസ്സ് ഇടാം ‘
‘എനിക്കു നീന്തലറിയില്ല ‘
‘എന്നാല്‍ നീ കരയില്‍ ഇരുന്നാല്‍ മതി ഞാന്‍ ഒന്നു കുളിച്ചു വരാം’

കൗജു താത്താ കാക്കി നിക്കര്‍ അഴിച്ചു. അടിയില്‍ വലിയ ഒരു ജട്ടിയായിരുന്നു. നിക്കര്‍ ടയിപ്പുള്ള ജട്ടി പക്ഷെ വളരെ നേര്‍ത്ത ഒരു തരം സാറ്റിന്‍ തുണികൊണ്‍ുണ്‍ാക്കിയതു. നടക്കുമ്പോള്‍ തുടകള്‍ ഉരയാതിരിക്കാനായി ഉണ്‍ാക്കിയവയായിരുന്നു അതെന്നു താത്ത പിന്നീട് എന്നോടു പറഞ്ഞു. താത്ത ടീ ഷര്‍ട്ടും ഊരി. ജട്ടിയും ബ്രായുമിട്ടു വെള്ളത്തിലേക്കിറങ്ങി രണ്‍ു മുങ്ങല്‍ മുങ്ങി. ആഹ എന്നു ശീല്‍ക്കാരത്തോടെ പൊങ്ങി. ‘എടാ ഷംസേ ഇവിടെ മുങ്ങിച്ചാവുന്ന വെള്ളമില്ല എന്‍റെ കഴുത്തൊപ്പമേ ഉള്ളു നീയും പോരു നീ നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോള്‍ കുളിക്കാന്‍ എനിക്കൊരു ഇടങ്ങേറു. വാടാ ഷംസെ ഇറങ്ങിബാടാ മണ്‍ാ’ ഞാനും നിക്കര്‍ ഊരി കരക്കു വച്ചു.
ബനിയനും ഊരി ജട്ടിയിട്ടു കുളത്തില്‍ ഇറങ്ങി. ആഹ പരമ സുഖം!! ഭാഗ്യത്തിനു എന്‍റെ ജട്ടി പഴയ നിക്കര്‍ ടയിപ്പായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ചീയായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്‍റെ കുണ്ണ മൂത്തു നില്‍ക്കുന്നതു താത്ത ശ്രധിച്ചേനെ ഞാനും താത്തയും അടുത്തു നിന്നു കുളിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. എന്‍റെ കുണ്ണ വെട്ടി ഉയര്‍ന്നു മുഴുത്ത വരാലുപോലെ നില്‍പ്പായി. താത്തയുടെ ബ്രായില്‍ തിങ്ങി ഞെരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന മുലകളും നനഞ്ഞ ജട്ടിക്കുള്ളിലെ കറുത്ത പൂടകളും അവന്‍റെ വലിപ്പം കൂട്ടി. കുളത്തിന്‍റെ മറ്റെ അറ്റത്തു ഒരു ചെറിയ ഗുഹപോലെ ഉണ്‍ായിരുന്നു
താത്ത അവിടെ നീന്തി കയറി ഇരുന്നു. എനിക്കത്ര ദൂരം നീന്താന്‍ അറിയില്ലായിരുന്നു താത്ത അവിടെ പടവുകള്‍ പോലെയുള്ള പാറയില്‍ കയറി മുട്ടുവരെ വെള്ളത്തില്‍ നിന്നു തല ഉണക്കി. മുടി കൂട്ടി പിഴിഞ്ഞിട്ടു അതു ഒരു ചുറ്റായി തലക്കു മുകളില്‍ കെട്ടിവച്ചു. നനഞ്ഞ ജട്ടിക്കുള്ളില്‍ സാമാന്യ വലിയ ഒരു കറുത്ത കാടുണ്‍െന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി. ബ്രായും ജട്ടിയും ഊരാതെ അതില്‍ പ്രസ്സു ചെയ്തു വെള്ളം കളഞ്ഞു.

താത്താ ആ വശത്തുകൂടി കയറി ഒരു ചെടിക്കു പിന്നില്‍ മറഞ്ഞു . കുറച്ചു നേരം ഒരു അനക്കവും കേട്ടില്ല. പെട്ടെന്നു താത്ത എന്‍റെ അടുത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോള്‍ താത്തായുടെ ദേഹമൊക്കെ ഉണങ്ങിയിരുന്നു താത്താ ജട്ടി ഊരി പിഴിഞ്ഞു അതു വച്ചു ശരീരവും തുടച്ചു വന്നതായിരുന്നു. പഴയപോലെ ട്രവുസര്‍ ഇട്ടും ടീ ഷര്‍ട്ടുമായി താത്തയും ഞാനും വീണ്‍ും യാത്രയായി.
മലയുടെ മുകളില്‍ നിന്നും റംബൂട്ടാനും ഓറഞ്ച്ചും മറ്റും ശേഖരിച്ചു ഞങ്ങള്‍ ഫാമില്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ കാവല്‍ക്കാരന്‍ വന്നിരുന്നു. ജോലികള്‍ കൃത്യമായി ചെയ്യാത്തതിനു കൗജു താത്താ അവനെ കുറെ വഴക്കു പറഞ്ഞു തിരികെ വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു. ഞങ്ങള്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ ഉപ്പാപ്പ തന്നെ കറിയൊക്കെ വച്ചു വച്ചിരുന്നു. അന്നും ഞാന്‍ കൗജു താത്തയോടൊപ്പമാണു ഉറങ്ങിയത്. എന്തുകൊണ്‍ോ അന്നു എനിക്കു കൗജു താത്തയുടെ മുലകളും ജട്ടിക്കിടയില്‍ കൂടി തെളിഞ്ഞു കണ്‍ ആ രോമക്കാടും ഒക്കെയായിരുന്നു മനസ്സില്‍. തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഞാന്‍ കിടന്നപ്പോള്‍ താത്ത പറഞ്ഞു ‘എടാ അനക്കു ഉറക്കം ബരണില്ലേല്‍ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കു, അപ്പം താനെ ഉറങ്ങും ‘ ഞാന്‍ പുറകില്‍ നിന്നും കൗജു താത്തയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു,. അപ്പോഴല്ലെ പൊടിപൂരം! എന്‍റെ ഗുലാന്‍ വളര്‍ന്നു വലുതായി താത്തയുടെ ചന്തി വിടവിലേക്കു കയറി ചെല്ലുന്നു. താത്തയാകട്ടെ നല്ല ഉറക്കമായി. എന്‍റെ വലതു കയ്യിന്‍റെ മുകളിലാണു താത്ത കിടക്കുന്നതെന്നതിനാല്‍ എനിക്കു മാറണമെങ്കില്‍ താത്തയെ ഉണര്‍ത്തണം. താത്തയുടെ ചൂടു ശരീരസ്പര്‍ശം എന്തിനു തട്ടിക്കളയണം. ഞാന്‍ അങ്ങിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉറക്കത്തില്‍ ഞാനൊരു സ്വപ്നത്തിലേക്കു വഴുതി വീണു. ഫാം ഹവുസിലെ കുളത്തില്‍ കൗജു താത്തയും എന്‍റെ ഉമ്മയും നഗ്നരായി കുളിക്കുന്നതും ഞാന്‍ അവര്‍ക്കു സോപ്പു തേച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെയായിരുന്നു സ്വപ്നം. കാലത്തുണര്‍ന്നപ്പോള്‍ സംഗതി ആകെ കുല്‍മാലായി എന്‍റെ മുണ്‍ും താത്തയുടെ കാച്ചിയും ഒക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കുളമായി. എന്‍റെ കുണ്ണ രാത്രിയില്‍ ഔട്ടായതാണു കാരണം.
താത്തയുടെ ചന്തിവിടവിനെ മറച്ച മുണ്‍ിന്‍റെ ഭാഗം എന്‍റെ സാമാനത്തിന്‍റെ തുമ്പുമായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു. അതിളക്കണമെങ്കില്‍ താത്തയുടെ മുണ്‍് ഉരിയാതെ വയ്യ. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാന്‍ ഉറക്കം നടിച്ചു തന്നെ കിടന്നു. ബാകുവിളി കേട്ടപ്പോള്‍ താത്ത ഉണര്‍ന്നു താത്ത അടുക്കളയിലെക്കു പോകാനായി എഴുനേറ്റപ്പോള്‍ അരയില്‍ മുണ്‍ില്ല. താത്ത മുണ്‍െടുക്കാന്‍ തപ്പിയപ്പോള്‍ എന്‍റെ സാമാനത്തില്‍ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതാണു പ്രശ്നമെന്നു മനസ്സിലായിരിക്കണം, പിന്നെ താത്ത ഒരു വിധത്തില്‍ ആ ഒട്ടിയഭാഗം മാറ്റി മുടെുത്തു കുടഞ്ഞുടുത്തു സാമാന്യം നല്ല ഒരു ഭൂപടം മഞ്ഞ നിറത്തില്‍ അതില്‍ പടര്‍ന്നിരുന്നു.
കാപ്പി കുടിക്കാനായി ഇരുന്നപ്പോള്‍ എനിക്കു കൗജു താത്തായുടെ മുഖത്തു നോക്കാന്‍ നാണമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ താത്ത അതൊന്നും അറിഞ്ഞതായി ഭാവിച്ചില്ല. പക്ഷെ കാപ്പി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ‘എടാ ഷംസെ എന്നലെ നിനക്കെന്തു പറ്റി മോനെ രാത്രീല്‍ നീ ആരാു പെണ്‍ പിള്ളാരെ വിചാരിച്ചു താത്തായുടെ കുണ്‍ി കൊളമാക്കിയല്ലോടാ, ആരാടാ ഷംസേ നിന്‍റെ ഓള്‍, നല്ല ഹൂറി പ്പെണ്ണായിരിക്കും അല്ലേടാ’ ‘പോ താത്താ അബധത്തില്‍ പറ്റീതാ ‘ ‘നീ ഏതു പെണ്ണിന്‍റെ കുണ്‍ി ഓര്‍ത്താടാ രാത്രീല്‍ കെടെന്നു മറിയുകേം പുളയുകേം ഒക്കെ? എന്നോടും കൂടെ പറ. കെട്ടിക്കാറാവുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ മുസയിബായോടു പറഞ്ഞു ഓളെ തന്നെ നിനക്കു മങലം കയിപ്പിച്ചു തരാമെടാ’ മുസൈബാ എന്‍റെ ഉമ്മായാണു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *