കൗജു താത്താ

തുണ്ട് കഥകള്‍  – കൗജു താത്താ

കൗജു താത്താ എന്‍റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിയാണു. കൗജു താത്തായുടെ വീടര്‍ പണ്‍െ ഗള്‍ഫിലാണു. അവിടെ ഒരു ചായ മക്കാനി നടത്തുകയാണെന്നാണു നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത.് എന്തായാലും മൂന്നോ നാലോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൂടുമ്പോള്‍ മാത്രമെ ഹസ്സ്നിക്ക നാട്ടില്‍ വരാറുള്ളു. കൗജുതാത്താക്കു മക്കളില്ല. അതിനാല്‍ താത്ത എന്‍റെ വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ കൂടെ കുടുംബത്തിലാണു കഴിയുന്നത.് അവധിക്കാലം ആകുമ്പോള്‍ ഞാനും വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ വീട്ടില്‍ പോകും. പിന്നെ സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നതുവരെ അവിടെ ആയിരിക്കും താമസം.
കൗജു താത്താ എന്‍റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിയാണു. കൗജു താത്തായുടെ വീടര്‍ പണ്‍െ ഗള്‍ഫിലാണു. അവിടെ ഒരു ചായ മക്കാനി നടത്തുകയാണെന്നാണു നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത.് എന്തായാലും മൂന്നോ നാലോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൂടുമ്പോള്‍ മാത്രമെ ഹസ്സ്നിക്ക നാട്ടില്‍ വരാറുള്ളു. കൗജുതാത്താക്കു മക്കളില്ല. അതിനാല്‍ താത്ത എന്‍റെ വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ കൂടെ കുടുംബത്തിലാണു കഴിയുന്നത.് അവധിക്കാലം ആകുമ്പോള്‍ ഞാനും വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ വീട്ടില്‍ പോകും. പിന്നെ സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നതുവരെ അവിടെ ആയിരിക്കും താമസം.
കൗജു താത്താ എന്‍റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിയാണു. കൗജു താത്തായുടെ വീടര്‍ പണ്‍െ ഗള്‍ഫിലാണു. അവിടെ ഒരു ചായ മക്കാനി നടത്തുകയാണെന്നാണു നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത.് എന്തായാലും മൂന്നോ നാലോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൂടുമ്പോള്‍ മാത്രമെ ഹസ്സ്നിക്ക നാട്ടില്‍ വരാറുള്ളു. കൗജുതാത്താക്കു മക്കളില്ല. അതിനാല്‍ താത്ത എന്‍റെ വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ കൂടെ കുടുംബത്തിലാണു കഴിയുന്നത.് അവധിക്കാലം ആകുമ്പോള്‍ ഞാനും വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ വീട്ടില്‍ പോകും. പിന്നെ സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നതുവരെ അവിടെ ആയിരിക്കും താമസം.
കൗജു താത്താ എന്‍റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിയാണു. കൗജു താത്തായുടെ വീടര്‍ പണ്‍െ ഗള്‍ഫിലാണു. അവിടെ ഒരു ചായ മക്കാനി നടത്തുകയാണെന്നാണു നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത.് എന്തായാലും മൂന്നോ നാലോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൂടുമ്പോള്‍ മാത്രമെ ഹസ്സ്നിക്ക നാട്ടില്‍ വരാറുള്ളു. കൗജുതാത്താക്കു മക്കളില്ല. അതിനാല്‍ താത്ത എന്‍റെ വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ കൂടെ കുടുംബത്തിലാണു കഴിയുന്നത.് അവധിക്കാലം ആകുമ്പോള്‍ ഞാനും വല്യപ്പൂപ്പാന്‍റെ വീട്ടില്‍ പോകും. പിന്നെ സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നതുവരെ അവിടെ ആയിരിക്കും താമസം.

കയറ്റം ഒക്കെ കയറുമ്പോള്‍ അതു താത്തയുടെ ഭാരിച്ച കുണ്‍ിക്കകത്തേക്കു കയറും. ഇടക്കിടെ താത്താ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വെളുത്ത ഫോറിന്‍ പാന്‍റീസ് വെളിയില്‍ കാണാം. എനിക്കാകെ കമ്പിയായി. എന്‍റെ കുണ്ണ പാന്‍റിനുള്ളില്‍ കിടന്നു കയറു പൊട്ടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. കയറ്റം കയറിയപ്പോഴേക്കും ഞ്ങ്ങള്‍ ഇരുവരും വിയര്‍ത്തു കുളിച്ചിരുന്നു. താത്തയുടെ ടീ ഷര്‍ട്ടു വിയര്‍ത്തു നനഞ്ഞു. ബ്രായുടെ ഭാഗം മാത്രമെ നനയാതുള്ളു. നേര്‍ത്ത സ്റ്റ്രപ്പുള്ള ബ്രായാണിട്ടിരിക്കുന്നതു. പുറകില്‍ ഇലാസ്റ്റിക്കിനുള്ള വീതിയേ ഉള്ളുവെന്നു എനിക്കു വിയര്‍പ്പിന്‍റെ പടരല്‍ കാരണം പിടി കിട്ടി. ഞാന്‍ താത്തയെക്കാള്‍ കിതക്കുന്നുണ്‍ായിരുന്നു. താത്താ പയറുപോലെ കയറുകയാണു. ഒന്നു രണ്‍ു കയറ്റം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ താത്ത നിരപ്പായ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി ‘എടാ എന്തോന്നാട ഇങ്ങിനെ കിടന്നു കിതക്കുന്നത് നീയൊരു ആമ്പിറന്നോനല്ലേടാ ‘ ‘പൊന്നു താത്ത ഇങ്ങിനെ കേറ്റം കേറി ശീലമില്ല കുറച്ചിരിക്കാം ‘ ‘എന്നാ ഇരിക്കാം പക്ഷെ ഇനീം മോളില്‍ ചെന്നാല്‍ ഓറഞ്ച്ു തിന്നാമെടാ നീ ഓറഞ്ച്ു മരം കണ്‍ിട്ടുണ്‍ോ?’ ഞങ്ങള്‍ തറയില്‍ ഇരുന്നു വെള്ളം കുടിച്ചു പഴം പൊരിയും തിന്നു.
‘എടാ ഷംസേ ദാ അവിടെയാണു ഞാന്‍ പറഞ്ഞ ചെറിയ കുളം!! പണ്‍ു അവിടെ ഞാനും നിന്‍റെ അമ്മയും ഒക്കെ വന്നു കുളിക്കുമായിരുന്നു. നല്ല തെളിനീരുപോലുള്ള വെള്ളം ഞങ്ങള്‍ അതിലാണു നീന്തു പഠിച്ചത്’
‘ഇത്ര ദൂരം വന്നിട്ടോ’
‘എടാ പണ്‍ു ഞങ്ങള്‍ ഈ ഫാമിലാണു താമസിച്ചിരുന്നത.് അന്നു നമ്മള്‍ ഇപ്പോ താമസിക്കുന്ന വീടു വച്ചിട്ടില്ല’
‘നല്ല കുളം!! നീ വരുന്നോ കുളിക്കാന്‍’
‘തോര്‍ത്തെടുത്തില്ല താത്താ’
‘എടാ മണ്‍ാ ഇവിടെ ആരു കാണാന്‍? ഞാനും നിന്‍റെ ഉമ്മായും ഒക്കെ ഇവിടെ മുഴുവനെയാണു കുളിച്ചിരുന്നത്’
‘ഊയെന്‍റള്ള!! താത്താ ഇപ്പോള്‍ മുഴുവനെ കുളിക്കാന്‍ പോകുന്നോ?’
‘പോടാ പഹയ നീ നിക്കുമ്പോഴോ?? പണ്‍ത്തെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് നമുക്കു ഈ നിക്കര്‍ ഒക്കെ ഇട്ടു തന്നെ കുളിക്കാം തിരിച്ചു ഫാമില്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ പഴയ ഡ്രെസ്സ് ഇടാം ‘
‘എനിക്കു നീന്തലറിയില്ല ‘
‘എന്നാല്‍ നീ കരയില്‍ ഇരുന്നാല്‍ മതി ഞാന്‍ ഒന്നു കുളിച്ചു വരാം’

കൗജു താത്താ കാക്കി നിക്കര്‍ അഴിച്ചു. അടിയില്‍ വലിയ ഒരു ജട്ടിയായിരുന്നു. നിക്കര്‍ ടയിപ്പുള്ള ജട്ടി പക്ഷെ വളരെ നേര്‍ത്ത ഒരു തരം സാറ്റിന്‍ തുണികൊണ്‍ുണ്‍ാക്കിയതു. നടക്കുമ്പോള്‍ തുടകള്‍ ഉരയാതിരിക്കാനായി ഉണ്‍ാക്കിയവയായിരുന്നു അതെന്നു താത്ത പിന്നീട് എന്നോടു പറഞ്ഞു. താത്ത ടീ ഷര്‍ട്ടും ഊരി. ജട്ടിയും ബ്രായുമിട്ടു വെള്ളത്തിലേക്കിറങ്ങി രണ്‍ു മുങ്ങല്‍ മുങ്ങി. ആഹ എന്നു ശീല്‍ക്കാരത്തോടെ പൊങ്ങി. ‘എടാ ഷംസേ ഇവിടെ മുങ്ങിച്ചാവുന്ന വെള്ളമില്ല എന്‍റെ കഴുത്തൊപ്പമേ ഉള്ളു നീയും പോരു നീ നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോള്‍ കുളിക്കാന്‍ എനിക്കൊരു ഇടങ്ങേറു. വാടാ ഷംസെ ഇറങ്ങിബാടാ മണ്‍ാ’ ഞാനും നിക്കര്‍ ഊരി കരക്കു വച്ചു.
ബനിയനും ഊരി ജട്ടിയിട്ടു കുളത്തില്‍ ഇറങ്ങി. ആഹ പരമ സുഖം!! ഭാഗ്യത്തിനു എന്‍റെ ജട്ടി പഴയ നിക്കര്‍ ടയിപ്പായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ചീയായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്‍റെ കുണ്ണ മൂത്തു നില്‍ക്കുന്നതു താത്ത ശ്രധിച്ചേനെ ഞാനും താത്തയും അടുത്തു നിന്നു കുളിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. എന്‍റെ കുണ്ണ വെട്ടി ഉയര്‍ന്നു മുഴുത്ത വരാലുപോലെ നില്‍പ്പായി. താത്തയുടെ ബ്രായില്‍ തിങ്ങി ഞെരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന മുലകളും നനഞ്ഞ ജട്ടിക്കുള്ളിലെ കറുത്ത പൂടകളും അവന്‍റെ വലിപ്പം കൂട്ടി. കുളത്തിന്‍റെ മറ്റെ അറ്റത്തു ഒരു ചെറിയ ഗുഹപോലെ ഉണ്‍ായിരുന്നു
താത്ത അവിടെ നീന്തി കയറി ഇരുന്നു. എനിക്കത്ര ദൂരം നീന്താന്‍ അറിയില്ലായിരുന്നു താത്ത അവിടെ പടവുകള്‍ പോലെയുള്ള പാറയില്‍ കയറി മുട്ടുവരെ വെള്ളത്തില്‍ നിന്നു തല ഉണക്കി. മുടി കൂട്ടി പിഴിഞ്ഞിട്ടു അതു ഒരു ചുറ്റായി തലക്കു മുകളില്‍ കെട്ടിവച്ചു. നനഞ്ഞ ജട്ടിക്കുള്ളില്‍ സാമാന്യ വലിയ ഒരു കറുത്ത കാടുണ്‍െന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി. ബ്രായും ജട്ടിയും ഊരാതെ അതില്‍ പ്രസ്സു ചെയ്തു വെള്ളം കളഞ്ഞു.

താത്താ ആ വശത്തുകൂടി കയറി ഒരു ചെടിക്കു പിന്നില്‍ മറഞ്ഞു . കുറച്ചു നേരം ഒരു അനക്കവും കേട്ടില്ല. പെട്ടെന്നു താത്ത എന്‍റെ അടുത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോള്‍ താത്തായുടെ ദേഹമൊക്കെ ഉണങ്ങിയിരുന്നു താത്താ ജട്ടി ഊരി പിഴിഞ്ഞു അതു വച്ചു ശരീരവും തുടച്ചു വന്നതായിരുന്നു. പഴയപോലെ ട്രവുസര്‍ ഇട്ടും ടീ ഷര്‍ട്ടുമായി താത്തയും ഞാനും വീണ്‍ും യാത്രയായി.
മലയുടെ മുകളില്‍ നിന്നും റംബൂട്ടാനും ഓറഞ്ച്ചും മറ്റും ശേഖരിച്ചു ഞങ്ങള്‍ ഫാമില്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ കാവല്‍ക്കാരന്‍ വന്നിരുന്നു. ജോലികള്‍ കൃത്യമായി ചെയ്യാത്തതിനു കൗജു താത്താ അവനെ കുറെ വഴക്കു പറഞ്ഞു തിരികെ വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു. ഞങ്ങള്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ ഉപ്പാപ്പ തന്നെ കറിയൊക്കെ വച്ചു വച്ചിരുന്നു. അന്നും ഞാന്‍ കൗജു താത്തയോടൊപ്പമാണു ഉറങ്ങിയത്. എന്തുകൊണ്‍ോ അന്നു എനിക്കു കൗജു താത്തയുടെ മുലകളും ജട്ടിക്കിടയില്‍ കൂടി തെളിഞ്ഞു കണ്‍ ആ രോമക്കാടും ഒക്കെയായിരുന്നു മനസ്സില്‍. തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഞാന്‍ കിടന്നപ്പോള്‍ താത്ത പറഞ്ഞു ‘എടാ അനക്കു ഉറക്കം ബരണില്ലേല്‍ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കു, അപ്പം താനെ ഉറങ്ങും ‘ ഞാന്‍ പുറകില്‍ നിന്നും കൗജു താത്തയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു,. അപ്പോഴല്ലെ പൊടിപൂരം! എന്‍റെ ഗുലാന്‍ വളര്‍ന്നു വലുതായി താത്തയുടെ ചന്തി വിടവിലേക്കു കയറി ചെല്ലുന്നു. താത്തയാകട്ടെ നല്ല ഉറക്കമായി. എന്‍റെ വലതു കയ്യിന്‍റെ മുകളിലാണു താത്ത കിടക്കുന്നതെന്നതിനാല്‍ എനിക്കു മാറണമെങ്കില്‍ താത്തയെ ഉണര്‍ത്തണം. താത്തയുടെ ചൂടു ശരീരസ്പര്‍ശം എന്തിനു തട്ടിക്കളയണം. ഞാന്‍ അങ്ങിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉറക്കത്തില്‍ ഞാനൊരു സ്വപ്നത്തിലേക്കു വഴുതി വീണു. ഫാം ഹവുസിലെ കുളത്തില്‍ കൗജു താത്തയും എന്‍റെ ഉമ്മയും നഗ്നരായി കുളിക്കുന്നതും ഞാന്‍ അവര്‍ക്കു സോപ്പു തേച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെയായിരുന്നു സ്വപ്നം. കാലത്തുണര്‍ന്നപ്പോള്‍ സംഗതി ആകെ കുല്‍മാലായി എന്‍റെ മുണ്‍ും താത്തയുടെ കാച്ചിയും ഒക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കുളമായി. എന്‍റെ കുണ്ണ രാത്രിയില്‍ ഔട്ടായതാണു കാരണം.
താത്തയുടെ ചന്തിവിടവിനെ മറച്ച മുണ്‍ിന്‍റെ ഭാഗം എന്‍റെ സാമാനത്തിന്‍റെ തുമ്പുമായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു. അതിളക്കണമെങ്കില്‍ താത്തയുടെ മുണ്‍് ഉരിയാതെ വയ്യ. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാന്‍ ഉറക്കം നടിച്ചു തന്നെ കിടന്നു. ബാകുവിളി കേട്ടപ്പോള്‍ താത്ത ഉണര്‍ന്നു താത്ത അടുക്കളയിലെക്കു പോകാനായി എഴുനേറ്റപ്പോള്‍ അരയില്‍ മുണ്‍ില്ല. താത്ത മുണ്‍െടുക്കാന്‍ തപ്പിയപ്പോള്‍ എന്‍റെ സാമാനത്തില്‍ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതാണു പ്രശ്നമെന്നു മനസ്സിലായിരിക്കണം, പിന്നെ താത്ത ഒരു വിധത്തില്‍ ആ ഒട്ടിയഭാഗം മാറ്റി മുടെുത്തു കുടഞ്ഞുടുത്തു സാമാന്യം നല്ല ഒരു ഭൂപടം മഞ്ഞ നിറത്തില്‍ അതില്‍ പടര്‍ന്നിരുന്നു.
കാപ്പി കുടിക്കാനായി ഇരുന്നപ്പോള്‍ എനിക്കു കൗജു താത്തായുടെ മുഖത്തു നോക്കാന്‍ നാണമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ താത്ത അതൊന്നും അറിഞ്ഞതായി ഭാവിച്ചില്ല. പക്ഷെ കാപ്പി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ‘എടാ ഷംസെ എന്നലെ നിനക്കെന്തു പറ്റി മോനെ രാത്രീല്‍ നീ ആരാു പെണ്‍ പിള്ളാരെ വിചാരിച്ചു താത്തായുടെ കുണ്‍ി കൊളമാക്കിയല്ലോടാ, ആരാടാ ഷംസേ നിന്‍റെ ഓള്‍, നല്ല ഹൂറി പ്പെണ്ണായിരിക്കും അല്ലേടാ’ ‘പോ താത്താ അബധത്തില്‍ പറ്റീതാ ‘ ‘നീ ഏതു പെണ്ണിന്‍റെ കുണ്‍ി ഓര്‍ത്താടാ രാത്രീല്‍ കെടെന്നു മറിയുകേം പുളയുകേം ഒക്കെ? എന്നോടും കൂടെ പറ. കെട്ടിക്കാറാവുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ മുസയിബായോടു പറഞ്ഞു ഓളെ തന്നെ നിനക്കു മങലം കയിപ്പിച്ചു തരാമെടാ’ മുസൈബാ എന്‍റെ ഉമ്മായാണു.

‘എന്താട മുണ്‍ാത്തതു ഓള്‍ടെ പേരു പറേടാ കള്ള സുവറെ’
‘പറഞ്ഞാ താത്താ വയക്കു പറേം’
‘ഇല്ലെടാ പറ ആരാട ആ ഹൂറി?’
‘കൗജു താത്താ തന്നേണു ആ ഹൂറി’
‘എടാ പഹയാ, അന്‍റെ എളേമ്മല്ലേടാ ഞാന്‍!! അനക്കെന്ന പറ്റീതു?’
‘താത്തേടെ മൊലേം ജട്ടീം കണ്‍പ്പഴു എനിക്കു ബല്ലാതെ തോന്നീതാണു കാര്യം!’
‘കൊള്ളാമല്ലെടാ പഹയാ നീ അപ്പം എന്നെ ഓര്‍ത്തിട്ടാ രാത്രീല്‍ പിടിച്ചൊയിച്ചത് അല്ലെ? എന്തോ ഓര്‍ത്തെടാ’
‘താത്താ ഞാന്‍ ഒന്നും ശെയ്തിട്ടല്ലാ, അതു തന്നത്താന്‍ ഔട്ടായി പോയതാ’
‘അട തന്നത്താനാ?! എന്‍റെ കെട്ടോയ്ന്‍ ഗള്‍ഫീന്നു വരുമ്പം പോലും ഇത്രേം പശവെള്ളം ഇല്ലെല്ലെടാ!! നീ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇത്രെം പാലു ബെളീല്‍ ബന്നെന്നാ?! കള്ളം പറയല്ലേടാ ഷംസേ’

‘എടാ പഹയാ നീ ആളു കൊള്ളാമല്ലോട. ശരി നീ ബേഗം ഒരുങ്ങു ഇന്നു ഫാമില്‍ പെരുത്തു പണീണ്‍്’ അങ്ങിനെ അന്നും പത്തുമണി ആയപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ ഫാമില്‍ പോയി. താത വളവും മറ്റും ഇടാനായി അടിയാട്ടി പെണ്ണുങ്ങളെ ഏല്‍പ്പിച്ചു എന്നെയും കൂട്ടി പഴയ റംബൂട്ടാന്‍ മരങ്ങള്‍ കടന്നു പാറക്കെട്ടിനിടക്കുള്ള കുളത്തിലെത്തി ‘എടാ ഷംസേ കുളിക്കാന്‍ ബാടാ, നല്ല പളുങ്കു പോലത്തെ ബെള്ളം’
‘താത്താ ഇന്നും തോര്‍ത്തെടുത്തില്ല ‘
‘തോര്‍ത്തെന്തിനാടാ പഹയാ ഈടെ ആരും ബരൂല്ല നമ്മക്കു മുയുബനെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാമെടാ ‘
‘അയ്യെ എനിക്കു നാണാവും ‘
‘എന്നാ നീ മേളില്‍ കുത്തിയിരുന്നു ബെള്ളം ഇറക്കിക്കോ. ഞാന്‍ എല്ലാം അയിച്ചിട്ടു ഒന്നു കുളിക്കട്ടു പണ്‍ു അന്‍റെ ഉമ്മേം ഞാനും ഒക്കെ ഇങ്ങിനെ ബെറുക്കനെ കുളിക്കും. അതിന്‍റെ സുഖം ഒന്നു ബേറെടാ ഷംസേ’
താത്ത ഇട്ടിരുന്ന സാല്വാര്‍ കമ്മീസ് അഴിച്ചു ബ്രായും ജട്ടിയുമായി നിന്നു അവരുടെ കുണ്‍ി കണ്‍ാല്‍ ജപ്പാന്‍ ഗുസ്തിക്കാരനെപോലെ ഉണ്‍.് ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ താത്താ ജട്ടിയും ബ്രായും ഊരി കരയിലിട്ടിട്ടു വെള്ളത്തിലേക്കു ഒഴുകി ഇറങ്ങി പിന്നെ മുങ്ങിത്താണു
അല്‍പ്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ താത്ത പൊങ്ങി അരക്കൊപ്പം വെള്ളത്തില്‍ നിന്നു. ‘എടാ ഷംസെ നോക്കെടാ എനിക്കു അന്നെപ്പോലെ നാണമുണ്‍ോന്നു. ബാട എല്ലാം അയിച്ചിട്ടും ബച്ചു. അന്നെ ഞാന്‍ നീന്തു പടിപ്പിച്ചു തരാം ‘ ഞാന്‍ പിന്നെ മടിച്ചില്ല. ബനിയനു ഊരി ഷഡ്ഡി മാത്രമിട്ടു വെള്ളത്തിലേക്കിറങ്ങി താത്തയോടൊപ്പം ചേര്‍ന്നു ‘ നീ എന്‍റെ കൂടി ബാടാ ഇങ്ങിനെ ആദ്യം കയ്യിട്ടു അടിക്കണം എന്നിട്ടു കാല്‍ മെല്ലെ പൊക്കണം രണ്‍ീസം കയ്യുപോള്‍ കാലും കയ്യും കൂടി ബാലന്‍സായി നീ പൊങ്ങികിടക്കാന്‍ പഠിക്കും. അല്ലാതെ കരേല്‍ കുത്തിയിരുന്ന നീന്തു പഠിക്കാന്‍ പറ്റൂല മോനെ ഷംസെ ‘ ഞാന്‍ കയ്യിട്ടു തുഴയാന്‍ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ കാല്‍ അല്‍പ്പം പോലും പൊന്തിയില്ല. അപ്പോള്‍ താത്ത എന്‍റെ ഉടലില്‍ പിടിച്ചിട്ടു ‘ഒന്നു പൊങ്ങെട ഷംസെ ഞാന്‍ നിന്‍റെ അരേല്‍ പിടിച്ചു ബാലന്‍സു തരാം നീ കയ്യും കലും കൂടെ ഒരുമിച്ചിളക്കാന്‍ നോക്കു’ താത്താ എന്‍റെ ഷഡ്ഡി ഇട്ട ഭാഗം കയ്യുകള്‍ നീട്ടിപ്പിടിച്ചു താങ്ങിയിട്ടു എന്നെ നീന്താന്‍ പ്രചോദിപ്പിച്ചു ഞാന്‍ കയ്യും കാലും ഇട്ടടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി താത്ത ഒരു കയ്യു മാറ്റി ഒരു കയ്യില്‍ എന്നെ ബാലന്‍സു ചെയ്തു നിര്‍ത്തി അവിടെ അരക്കൊപ്പമെ വെള്ളം ഉള്ളുവെന്നതിനാല്‍ പേടിക്കേണ്‍ കാര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ കുണ്ണ അതിനിടയില്‍ ഷഡ്ഡിക്കുള്ളില്‍ വളര്‍ന്നു വലുതായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അധികം താമസിക്കാതെ കൗജു താത്തയുടെ കയ്യുകള്‍ എന്‍റെ ഷഡ്ഡി വലിച്ചിറക്കി എടുത്തു കരയിലേക്കിട്ടു
‘അങ്ങിനെ നീ മാത്രം പൊത്തിപ്പിടിച്ചു നിക്കണ്‍െടാ ഷംസെ മുയുത്ത കോയമാണെല്ലെടാ ഇതു കൊലച്ചങ്ങിനെ നില്‍ക്കുകയല്ലേ? എന്തു കണ്‍ിട്ടാട ഇബന്‍ ഇങ്ങിനെ ബടിയായി നില്‍ക്കുന്നത്’
‘കൗജു താത്തേ മുയുമനെ കണ്‍ിട്ടന്നെ’
താത്താ എന്നെ വെള്ളത്തില്‍ നിര്‍ത്തി എന്‍റെ കുണ്ണ പിടിച്ചു വെള്ളത്തില്‍ നിന്നു കുലുക്കി. ‘ഇതോണ്‍ല്ലേട നീ ഇന്നലെ എന്‍റെ കുണ്‍ി കൊളമാക്കീതു?! എന്‍റെ കെട്ട്യോനേക്കാള്‍ ബലുതാണെല്ലെടാ അന്‍റെ കോയം’
‘ബയക്കു കൂടണ്‍ കൗജു താത്താ സ്വപനത്തില്‍ അങ്ങിനെ പറ്റിപ്പോയത് എന്‍റെ കുറ്റമല്ല’
‘സ്വപ്നത്തില്‍ നീയെന്താടാ കണ്‍ത് പറ ഞാന്‍ കേക്കട്ടെ’
‘സ്വപ്നത്തില്‍ നമ്മള്‍ രണ്‍ാളും ഇങ്ങിനെ ബെറുക്കനെ തുണീല്ലാണ്‍് കൊളത്തില്‍ നിന്നിന്നു, ഞാന്‍ താത്തയെ പിറകീന്നു ബട്ടം ചുറ്റി പിടിച്ചിനു പിന്നെ ഇങ്ങടെ കുണ്‍ീലും മൊലേലും ഒക്കെ സോപ്പു പെരട്ടീനു അങ്ങിനെ രണ്‍ാളും കുളിയോടു കുളി അപ്പം എന്‍റെ ഗുലാന്‍ ബെള്ളം പുറത്താക്കി’
‘സ്വപ്നത്തില്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേടാ ഷംസേ?’
‘സ്വപന്‍ത്തില്‍ താത്താ എനിക്കു ബാണം അടിച്ചു തന്നു’
‘എടാ കള്ളക്കുട്ടാ എനിക്കതാ പണി എന്‍റെ കെട്ട്യോനു അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെയാ അനക്കു എടാ ഷംസേ ഈ പെണ്ണുങ്ങള്‍ടെ പൂറിങ്ങിനെ പരന്നു കെടക്കുമ്പോള്‍ എന്തിനാടാ ആണുങ്ങള്‍ ബാണം ബിട്ടു വെള്ളം വെളീ കളയുന്നത്, അതകത്ത് ഒയിച്ചൂടെ ‘
‘അതു ഞമ്മക്കറിയൂല്ല സ്വപ്നത്തില്‍ അതു ബരെ കണ്‍ില്ല’
‘നീയ്യെങ്ങിനെ എന്നെ പിടിക്കൂന്നാണു കണ്‍തു അതുപോലെ ഒന്നു പിടിക്കു’
ഞാന്‍ കുളത്തില്‍ കൗജുതാത്തയുടെ കുണ്‍ിയോടു ചേര്‍ന്നു നിന്നു താത്തായെ വട്ടം ചുറ്റി പിടിച്ചു. ഏഴാം കടലിനക്കരെ സിനിമേല്‍ ഉച്ചികുത്തി മറിയുന്ന സ്രാവിനെ കേറി പിടിച്ചപോലെ കൗജു താത്തയുടെ കൊഴുത്ത ശരീരം എന്‍റെ പിടിയില്‍ നില്‍ക്കാതെ വഴുതിക്കളിച്ചു.
എന്‍റെ വിരലുകള്‍ താത്തയുടെ മുന്നിലുള്ള പൂടക്കാടില്‍ തിരയാന്‍ തുടങ്ങി. വെള്ളം നനഞ്ഞതിനാല്‍ താത്തയുടെ മയിരുകളൊക്കെ ഒതുങ്ങി. എന്‍റെ വിരലുകള്‍ താത്തായുടെ ചൂടുള്ള പൂറിനുള്ളിലേക്കു കയറി അപ്പോള്‍ എന്‍റെ കയ്യില്‍ ചൂടു വെള്ളം ഒഴുകി നോക്കിയപ്പോള്‍ കൗജു താത്ത പെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ മഞ്ഞ ചൂടു മൂത്രം വെള്ളത്തിലേക്കലിഞ്ഞു. ഞാന്‍ മൂത്ര ധാര നിന്നപ്പോള്‍ അകത്തേക്കു കയ്യിട്ടു താത്തയുടെ കന്ത് സാമാനത്തിനു പുറത്താണു ഒരു ചക്കക്കുരു വലിപ്പമുള്ള മാംസക്കഷണമാണത് താത്തയുടെ പരന്ന പൂറിന്‍റെ തുടക്കത്തില്‍ അതു വെളിയിലേക്കു തള്ളിയിരുന്നു പിന്നെയാണു പൂറിതളുകള്‍ വിരിയുന്ന ഭാഗം ‘ഇതെന്തേ കൗജു താത്താ ഇങ്ങളുക്കും ചുണ്ണി ഉണ്‍ോ?’
‘എടാ അതു എനിക്കു മാത്രമുള്ള ഒരു സംഗതീണു നീ ബെറുതെ അതീ തടബാണ്‍് ബെള്ളത്തിനവുത്തോട്ടു മുങ്ങി അതു ബായി ബച്ചു ബലിച്ചു കുടിക്കെടാ താത്താ ഒന്നു സുഖിക്കട്ടെ’
ഞാന്‍ താത്തയെ അനുസരിച്ചു വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി താത്തയുടെ ചകിരിക്കുണ്‍ു പോലുള്ള കറുത്ത രോമങ്ങള്‍ വകഞ്ഞു ആ ചക്കക്കുരു കന്തില്‍ ചുണ്‍ു ചേര്‍ത്തു വലിച്ചു കുടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി ഒരു മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിക്കു ശ്വാസം മുട്ടി പൊങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ താത്താ എന്‍റെ മുഖം പിടിച്ചു വെള്ളത്തില്‍ താഴ്ത്തുകയാണു എനിക്കു നീന്തും അറിയില്ല മുങ്ങാംകുഴിയിട്ടും പ്രാക്ടീസു പോരാ ഞാന്‍ കുതറി പൊങ്ങി ‘
താത്താ ബെള്ളത്തില്‍ ബെച്ചു പറ്റൂല്ല ശ്വാസം കിട്ടണില്ല ‘
‘അന്നെ കൊണ്‍ു ഒന്നും പറ്റൂല്ലെട മണ്‍ച്ചാരെ ബീട്ടി ചെന്നാ വല്യപ്പാ കാണില്ലെ അനക്കു ബയ്യെങ്കില്‍ ബേണ്‍ ‘ കൗജു താത്ത അരിശത്തില്‍ കരയിലേക്കു കയറി തോര്‍ത്താന്‍ തുടങ്ങി. ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ കരയില്‍ നിന്നു തോര്‍ത്തുന്ന താത്തയുടെ നഗ്നമേനിയില്‍ എന്‍റെ കണ്ണുകള്‍ കണ്‍കുളിര്‍ക്കെ ഓടി നടന്നു. ‘ബാട ഷംസെ കേറി ബാ വീട്ടില്‍ പോയി പിടിപ്പതു പണീണ്‍്’ പക്ഷെ ഞാന്‍ കയറാന്‍ മടിച്ചു. കാരണം കുണ്ണ വടിയായി നില്‍ക്കുന്നു താത്താ പിന്നെയും നിര്‍ബന്ധിച്ചപ്പോള്‍ ഞാനും കയറി. താത്താ എന്‍റെ ലിംഗം കണ്‍ു അമ്പരന്നു ‘എടാ ഷംസെ നിന്‍റെ മുയുത്ത ബരാല്‍ അത ബെട്ടി നില്‍ക്കുന്നു. നീ അതു പിടിച്ചൊയിച്ചു കളയരുത്. രാത്രീ കെടക്കുമ്പോള്‍ എന്‍റെ അകത്തു ഒയിക്കണം’ ചക്കമുലകള്‍ തൂങ്ങിയാടിക്കൊണ്‍ിരുന്ന താത്താ അപ്പോള്‍ ചന്തിവിടവുകള്‍ തോര്‍ത്തുകയായിരുന്നു.
തോര്‍ത്തുകൊണ്‍ു ചന്തിയൊക്കെ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ താത്ത എന്നോടു ചോദിച്ചു ‘എടാ പഹയാ നീ ഇങ്ങിനെ വേറേ പെണ്‍കുട്ട്യോളെ കണ്‍ിട്ടുണ്‍ോടാ ‘
‘ഇല്ല താത്താ ഇങ്ങളു പെരുത്ത മൊഞ്ച്ചത്തി’
‘പോടാ അന്‍റെ ഉമ്മായാ എന്നെക്കാള്‍ മൊഞ്ച്ചത്തി’
‘പച്ചേങ്കിലു ഉമ്മാനെ ഇങ്ങിനെ നോക്കാന്‍ പറ്റുല്ലല്ലോ’
‘അതു ശരിയാ എന്നാ നമ്മക്കു വീട്ടിപ്പോവാം’

ഞങ്ങള്‍ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ വല്യുപ്പ തടിമില്ലിലേക്കു പോകാന്‍ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉപ്പ പോയ ഉടനെ കൗജു താത്താ എന്നെ വിളിച്ചു മുറിയിലേക്കുപോയി എന്‍റെ നിക്കര്‍ അഴിച്ചു എന്‍റെ മുഴുത്ത അണ്‍ിയിലും കുണ്ണയിലും പിടിച്ചു തലോടി മുട്ടന്‍ സാമാനം അവര്‍ പിറുപിറുത്തു ഞാന്‍ അപ്പോള്‍ അവരുടെ കുപ്പായം അഴിച്ചു ആ മുലകള്‍ വെളിയില്‍ ചാടി അപ്പപ്പ എന്തൊരു ഭാരമുള്ള മുലകള്‍ ഞാന്‍ അവയില്‍ പിതുക്കിയപ്പോള്‍ താത്ത പറഞ്ഞു ‘എടാ ഷംസെ മുണ്‍ാണ്‍് വായീ ബെച്ചു കുടീടാ ‘
ഞാന്‍ താത്തയെ കട്ടിലില്‍ ഉരുട്ടിയിട്ടു ആ മുലക്കണ്ണുകള്‍ വായിലാക്കി ഈമ്പി കുടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി
‘അടാ മിടുക്കാ ബലിച്ചു കുടീ മോനെ ഷംസെ
താത്താ കട്ടിലില്‍ കിടന്നു കയ്യും കാലുമിട്ടടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി അവര്‍ നടു വളച്ചിട്ടു മുലകള്‍ പൊന്തിച്ചു എന്‍റെ വായില്‍ വച്ചു തന്നു.
ഞാന്‍ പതുക്കെ താത്തയുടെ കാലിന്നിടയില്‍ പരന്നു പന്തലിച്ച കടന്നല്‍ കൂടില്‍ കയ്യിട്ടു പരതി അവിടെയൊക്കെ ഒരു തരം നനവു എനിക്കനുഭവപ്പെട്ടു. ആ കയ്യു ഞാന്‍ മണത്തു നല്ല ബിരിയാണി വേവുന്ന മണം താത്താ എന്‍റെ തല താഴേക്കമര്‍ത്തി. ഞാന്‍ മുലകളെ വിട്ടിട്ടു താത്തായുടെ പുക്കിളില്‍ നക്കാന്‍ തുടങ്ങി താത്ത്ക്കു അതു വല്ലാതിഷ്ടപ്പെട്ടു. ‘ജ്ജ് മിടുക്കനാടാ ശംശെ ആ കുയീലൊക്കെ നാക്കിട്ടു നക്കു പൊന്നു ഷംസേ ‘
ഞാന്‍ ആ വലിയ പൊക്കിള്‍ ചുഴിയില്‍ നാക്കിട്ടുഴിയാന്‍ തുടങ്ങി. അതില്‍ അവിടവിടെ കറുത്ത പൊടിയൊക്കെ ഉണ്‍ായിരുന്നെങ്കിലും ഞാന്‍ അതൊക്കെ കണ്‍ില്ലെന്നു നടിച്ചു. അപ്പോള്‍ രോമങ്ങള്‍ എന്‍റെ ചുണ്‍ില്‍ തട്ടി ഞാന്‍ വീണ്‍ും താഴേക്കു നിരങ്ങി.
‘ഊയ് ഇന്‍റള്ള പടച്ചോനെ ഷംസെ അവിടെ അങ്ങോട്ടു നക്കെടാ പൊന്നേ!! ബേഗം നാവിട്ടു നക്കെട അന്നെ ഞാനും ഇതു പോലെ സുഖിപ്പിക്കാമെടാ പൊന്നു ഷംസെ!! അന്‍റെ കോയം ഞാന്‍ ബായിലിട്ടു അന്നെ സ്വര്‍ക്കം കാണിക്കാടാ ഷംസെ’
‘താത്താ ഇങ്ങിടെ അരേമ്മേല്‍ ഇത്ര പൂട എന്തേ? ഇങ്ങക്കു മുടി മുറിച്ചു വച്ചൂടെ’
‘ഇനി ബെക്കാമെടാ ഷംസെ ഇന്നു നീ വലിച്ചു കുടീ ആഹ് ആഹ് നന്നായി ബലിച്ചു കുടീ ‘
താത്താ തന്‍റെ കാലുകള്‍ വലിച്ചു വിടര്‍ത്തി. തടിച്ച തുടകളും മുട്ടുകളും ഒക്കെ താത്തായുടെ കഴുത്തു വരെ എത്തിയിട്ടുണ്‍്. ആ തുടകള്‍ക്കിടയില്‍ ഇപ്പോള്‍ വെട്ടിയ മുട്ടനാടിന്‍ടെ മാംസം പോലെ ചുവന്ന വിടര്‍ന്ന കൊഴുപ്പു ഒലിക്കുന്ന ആ ഗുഹ. അതു നിറയെ സൂപ്പുപോലെ രുചിയുള്ള തേന്‍. റംസാന്‍ നോമ്പു മുറിക്കുമ്പോള്‍ കുടിക്കാറുള്ള ഉള്ളിയിട്ട കഞ്ഞിയുടെ മണം. ഞാന്‍ അവിടെ നാവും ചുണ്‍ും മുഖവും പൂഴ്ത്തി. അല്‍പ്പ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തണ്ണിമത്തന്‍ കടിച്ച കുട്ടിയെപ്പോലെയായി എന്‍റെ മുഖം.
താത്താ തല തിരിച്ചു എന്‍റെ കുണ്ണയില്‍ കടന്നു പിടിച്ചു. എന്‍റെ അണ്‍ിയില്‍ കയ്യു വച്ചിട്ടു എന്‍റെ കുണ്ണ ബായിലേക്കു തള്ളി കൊള്ളിച്ചു. പിന്നെ അതിന്‍റെ അറ്റത്തെ മൊട്ടയില്‍ നാക്കിട്ടു ടടടം റ്റടടഡം എന്നു നാവിട്ടടിച്ചു. എന്‍റള്ള. ഇങ്ങിനെ ഒരു പെരുത്ത സുഖം എനിക്കുായിട്ടില്ല. ഞാനും താത്താക്കു വേണ്‍ി നാക്കിട്ടു ആ ഗുഹയില്‍ പണ്ണാന്‍ തുടങ്ങി ‘എടാ മേളില്‍ നക്കെട കുട്ട ‘ ഞാന്‍ നോക്കിയപ്പോള്‍ നമ്മുടെ അണ്ണാക്കില്‍ തൂങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന ചുവന്ന ഒരു മാംസക്കഷണം പോലെ ഒരെണ്ണം കൗജു താത്തേന്‍റെ പ ൂറ്റിന്‍റെ മുകളില്‍ തുറിച്ചങ്ങനെ നില്‍ക്കുന്നു ‘പൊന്നു ഷമെ എന്‍റെ പയറു മണീല്‍ നക്കെടെ അവിടെ മാത്രം നക്കിയാ മതിയെടാ ‘
‘അഹ് ആഹ് ഹാ അള്ളാ ഇങ്ങിനെ ഞമ്മള്‍ സുഖിച്ചിട്ടില്ലേ ‘

‘എന്‍റെ മുതുനബീ പെരുത്ത സുഖം ഹാ ഹാ’
താതാ എന്‍റെ മൊട്ടയിലും നാക്കിട്ടെ പരുപരുത്ത അടിഭാഗം ഇട്ടു തടവാന്‍ തുടങ്ങി ‘ബല്ലാത്ത പഹച്ചീ എനിക്കിപ്പം വരും താത്താ’
‘ഇല്ലെട മോനെ അന്നെ ഞമ്മളു ബരാന്‍ ബിടൂല’
താത്ത എന്‍റെ ഉണ്‍യും അണ്‍ിയും കൂടി ഒറ്റ ഞെക്കു. ഒരു നിമിഷം ഞാന്‍ ചത്തെന്നു കരുതി എന്‍റെ കുണ്ണ ദാ വെട്ടിയിട്ട വാഴപോലെ നിശ്ചലം.
‘എന്താപ്പാ നിങ്ങളു കാണിച്ചെ ഞാന്‍ ശത്തുപോയീന്നു തോന്നി
‘എടാ ബേഗം ബെള്ളം വരാണ്‍ിരിക്കാനുള്ള ടെക്ക്നിക്കാടാ ഷംസെ നീ ബലിച്ചു കുടീ ‘
വല്ലാത്ത ടെക്കിനിക്കു തന്നെ. ഇങ്ങിനെ രണ്‍ു പിടിപിടിച്ചാല്‍ അണ്‍ി പൊങ്ങുന്ന കാര്യം സംശയം.
പെട്ടെന്നു കൗജു താത്താ ഒന്നു പിടഞ്ഞു. ഒരു അമറല്‍ അവരില്‍ നിന്നുയര്‍ന്നു. അവര്‍ തുടകള്‍ താഴേക്കാക്കി. പിന്നെ എന്നെ തള്ളി മാറ്റി ‘എടാ ഷംസെ ഇനി നീ മേളില്‍ കേറി സ്വപ്നത്തില്‍ കണ്‍പോലെ അടി കുട്ടാ ‘
ഞാന്‍ കുണ്ണ വായില്‍നിന്നൂരി എടുത്തു താത്തായുടെ കാലിന്‍റെ ഇടയില്‍ പിളര്‍പ്പില്‍ തള്ളി. നിമിഷം കൊണ്‍ു അവന്‍ ഒരു മാളത്തിനുള്ളിലേക്കു കയറി. ഞാന്‍ പതുക്കെ അനക്കി അടിക്കാനാരംഭിച്ചു
‘പയംതുണി പോലിരിക്കാതെ ബേഗം അടീടാ’
ഞാന്‍ താത്തായുടെ മുകളില്‍ പൊങ്ങി താഴാന്‍ തുടങ്ങി., താത്താ എന്തോ പിറുപിറുതിട്ടു വശത്തേക്കു നോക്കി കിടന്നു. ഞാന്‍ പൊങ്ങിത്താണു അിയൊേടടി!! അല്‍പ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിക്കു ബാലന്‍സായി. എന്‍റെ അരക്കെട്ടിലെ പൂടവരെ താത്തയുടെ പൂറ്റിനുള്ളിലായി ‘പ്ലാക് പ്ലക് പ്ശും പിശും ഭും പ്ലുക് ‘ ബലൂണില്‍ വെള്ളം കയറ്റിയപോലെ താത്തയുടെ പരന്ന വയര്‍ എന്‍റെ അടിവയറുമായി സന്ധിച്ചു. നല്ല ആടു ബിരിയാണീന്‍റെ മണം ആ മുറിയിലാകെ പരന്നു
‘ഊയെന്‍റള്ളാ ആഞ്ഞടീ ‘ താതാ എന്‍റെ ചന്തീമ്മേല്‍ പിടിച്ചു അവരുടേ അരക്കെട്ടിലേക്കു ചേര്‍ത്തടിപ്പിക്കന്‍ തുടങ്ങി. പിസ്റ്റണ്‍ കയറുന്നപോലെ എന്‍റെ ഗുലാന്‍ താത്തായുടെ പൂറില്‍ കേറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്‍ിരുന്നു.
എനിക്കു ഇനി അധികം പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നു തോന്നിയില്ല ‘താത്താ എനിക്കു ബരും ഇനി നിറത്താന്‍ പറ്റൂല്ല’
‘ടെക്ക്നിക്കു വേണോടാ’
‘അല്ലോ ബേണ്‍ാ’
‘ശരി നീ എന്‍റെ പൂറ്റീല്‍ ഒയിച്ചോ എനിക്കു നേരത്തെ വന്നു ഇനിയിപ്പം നീ ബരുത്തിക്കോ’
ഞാന്‍ ആഞ്ഞടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി വെള്ളം വരുമെന്നായപ്പോള്‍ താത്താ എന്നെ പിടിച്ചു ഒറ്റത്തള്ളു എന്‍റെ ശുക്ലം ഒക്കെ താത്തയുടെ മുഖത്തും വയറിലും പൂടക്കാട്ടിലും തുള്ളികളായി തെറിച്ചു ഒരു വാണമടിക്കുന്ന സുഖം എനിക്കു കിട്ടിയില്ല ‘താത്താ നിങ്ങള്‍ ബല്ലാത്ത പണിയാക്കിയല്ലോ എന്‍റെ ബെള്ളം ഒക്കെ ഇങ്ങിടെ മേത്തായി’
‘പോട്ടെടാ ഷംസേ മേത്തല്ലെ അതിന്‍റവുത്തു ഒയിച്ചു ബച്ചാല്‍ അന്‍റെ കട്ടപ്പാലു കേറി എനിക്കു കര്‍പ്പാവും എന്‍റെ കെട്ട്യോന്‍ ഗള്‍പ്പീ കെടക്കുമ്പോള്‍ എങ്ങിനാടാ ഞാന്‍ ഗര്‍ഭം ഉണ്‍ാക്കുന്നത് പോയി പണി നോക്കെടാ നീ ടവുണില്‍ പോകുമ്പോള്‍ നൊരോധ് വാങ്ങിക്കൊു വാ അപ്പം നിനക്കു എന്‍റെ പൂറ്റിനവുത്തു തന്നെ ഒയിക്കാം’
ഞാന്‍ എഴുനേറ്റു ബാത് റൂമില്‍ കേറിയപ്പോള്‍ വെളിയില്‍ ഒരു കാര്‍ വന്നു നിന്നു. പെട്ടെന്നു കതകില്‍ ആരോ മുട്ടി ഞാന്‍ തുറന്നപ്പോള്‍ പെട്ടെന്നു തിരക്കിട്ടു ഉടുക്കാ കുണ്‍ിയുമായി കൗജു താത്താ അകത്തേക്കു കയറി . ‘എടാ ഷംസെ അന്‍റെ ഉമ്മാ വന്നെടാ പോയി കതവു തൊറക്കു, ഞാന്‍ കുളിക്കേണെന്നു പറ, ഇറങ്ങിപ്പോടാ!!!! ‘
ഞാന്‍ വെളിയിലായി.
‘എന്തോന്നെടാ മോനെ നീ ഈടെ വന്നും കിടന്നുറങ്ങുകയാണോ? ബാപ്പയും കൗജുവും ഒക്കെ എവിടെ? ‘ ഉമ്മ ചോദിച്ചു കൂടെ ഒരു തടിയന്‍ ഡ്രൈവറും ഉണ്‍് പെട്ടിയുമായി.
‘അല്ലുമ്മ ഉമ്മയെന്തേ പറയാതെ ‘
‘ഓ നിന്‍റെ ബാപ്പ മംഗലാപുരം പോയിരിക്കണു അപ്പം ഞാം ബിചാരിച്ചു ബാപ്പേം ഒന്നു കണ്‍ു രണ്‍ീസം താമസിച്ചു നിന്നെം കൂട്ടി തിരികെ പോകാംന്ന്’
‘കൗജു എവിടെ’
താത്ത കുളിക്കണുണ്‍െന്നാ തോന്നുന്നത്’
‘ഓളുക്കെപ്പയും കുളി തന്നെ കുളി ബാപ്പ എവിടെ’
‘വല്യുപ്പ മില്ലീ പോയി’
‘ഓയൂന്‍റപ്പ ഇതാരിത് എന്‍റെ ഹസീനേണാ? എടീ നീ ഇപ്പം എവിടന്നു ബരണു? അല്ലാ നമ്മടെ അബ്ദുള്ളേന്‍റെ ബണ്‍ീലാ ബന്നെ? ബരീ ബരീ കുത്തിരിക്കീം. ഞാന്‍ ശൂടു ചായ ബെക്കാം’
കൗജു താത്താ മുലക്കുമേല്‍ കെട്ടിയ കയിലിയുമായി മുറിയിലെത്തി. നനഞ്ഞു ഒട്ടിയ വേഷത്തില്‍ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകള്‍ ഓടി നടക്കുന്നതു കണ്‍് എനിക്കു ദേഷ്യം തോന്നി. ‘നീ മുണ്‍ുടുക്കീ കൗജു എന്‍റെ ശെറുക്കനും അബ്ദുള്ളെം ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ നീ ഇങ്ങിനെയാ വീട്ടീ നടക്കുന്നേ പോയി തുണിയുടുക്കെടീ കള്ളീ’
ഉമ്മ വാല്‍സല്യത്തോടെ കൗജു താത്തായുടെ ചന്തിയില്‍ ഒരു അടി കൊടുത്തു.
ഉമ്മാ കൗജുവിന്‍റെ കൂടെ അവരുടെ മുറിയിലെക്കു പോയി ഞാന്‍ ഉമ്മ പറഞ്ഞതു കേട്ടു ‘എടീ കൗജു ഇവിടെല്ലാം ബിരിയാണീന്‍റെ മണമാനല്ലപ്പാ നീ ബിരിയാണി ഉണ്‍ാക്കീനാ?’
കൗജു താത്ത പെട്ടെന്നു മെത്തവിരിയിലെ ശുക്ലം പറ്റിയ പാടുകളെ പറ്റി ബോധവതിയായി. താത്താ കൗശലത്തില്‍ ബെഡ് ഷീറ്റു എടുത്ത് ‘ഓ പഴയ ഷീറ്റെല്ലാം കെടന്നു ബെടക്കായേന്‍റെ മണാ, എടീ ഹസീനാ നീ ആളു പണ്‍റ്റത്തെ മാതിരി മണപ്പിക്കാന്‍ മിടുക്കിയാണല്ല ‘
ഉമ്മ അധികം സംശയിക്കുന്നതിനു മുമ്പു താത്താ ബെഡ് ഷീറ്റു കൊണ്‍ു ബാത് റൂമിലെ ബക്കറ്റില്‍ പൂഴ്ത്തി ടപ്പു തുറന്നു വിട്ടു.
പിറ്റെ ദിവസം രാത്രി ഞാന്‍ ഒറ്റക്കു കിടക്കുമ്പോള്‍ ആരോ വന്നു പായില്‍ ഇരുന്നു നീണ്‍ മുടി അഴിച്ചിട്ടിരുന്നു ഷമ്പൂമണം അതു കൗജുതാത്തയാണെന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി ‘എടാ ഷംസെ നീ നാളേ പൂകും അല്ലേ ‘
‘ഉമ്മ പറഞ്ഞിനോ?’
‘ഓള്‍ പറഞ്ഞു’
‘അപ്പം പോവും, എന്നാലും താത്തേനെ ഞാന്‍ മറക്കൂല’
‘അതു പോട്ടു നീ ഇതൊന്നു ഇടു, ഇടാന്‍ അറിയാവോ?’
‘എതു താത്താ’
‘എടാ ഇതു സാമാനത്തില്‍ ഇടുന്ന ഒറയാണു. ബലിച്ചു കേറ്റിയിട്ടു എന്‍റെ മേത്തോട്ടു കേറി അടിക്കെടാ ഷംസേ. എനിക്കു പൂറൊക്കെ തരിക്കണു’
‘ഉമ്മ താത്തേന്‍റെ കൂടല്ലെ കെടക്കുന്നേ? ഉമ്മ ഇറങ്ങി വന്നാല്‍’
‘ഓളിപ്പം അങ്ങിനെ ബരൂലെടാ’
‘അതെന്താ ഉറപ്പ്’
‘എടാ കയ്തേ ആ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ആരാന്നാ അന്‍റെ ബിചാരം’
‘എന്‍റെ ഉപ്പാന്‍റെ അനീന്‍’
‘എടാ നിന്‍റെ ഉമ്മായും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടീം കൂടെ ദോ ചായിപ്പില്‍ കിടന്നു കളിക്കുന്നു നീ ആ നേരം കൊണ്‍ു എന്നെ ഒന്നു കളിച്ചു താ’
‘എവിടെ ഉമ്മാനെ പറ്റി കള്ളം പറയുന്നാ?’
‘പോടാ നീ വാ ഞാന്‍ കാണിച്ചു തരാം’
കൗജു താത്ത എന്നെ കയ്യു പിടിച്ചു ശബ്ദമുണ്‍ാക്കാതെ ചായിപ്പിനു വെളിയില്‍ കൊണ്‍ു പോയി. ചിമ്മിനി വിളക്കു കത്തിച്ചിട്ടുണ്‍വിടെ. ഞാന്‍ പാളി നോക്കിയപ്പോള്‍ കണ്‍ കാഴ്ച!! എന്‍റെ ഉമ്മാ തുണിയില്ലാതെ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടീന്‍റെ അരയില്‍ കയറി ഇരിക്കുന്നു. തിരികല്ലു തിരിയുന്നപോലെ ഉമ്മ കറങ്ങി അടിക്കുന്നു. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി കുടവയറുമായി തറയില്‍ കിടക്കുന്നു. ഉമ്മായുടെ ദേഹത്താകെ ഉള്ളതു അരയിലെ മുസല്യാര്‍ ജപിച്ചു കൊടുത്ത ഉറുക്ക് മാത്രം.
‘ബാടാ ഉമ്മാന്‍റെ കളി മക്കളു നോക്കിക്കൂട, ബാ നീ മുറീ ബാ’
കൗജു താത്താ എന്‍റെ ജട്ടി അഴിച്ചു സാമാനം പെരുപ്പിച്ചു. പാക്കറ്റു കീറി ഉറയെടുത്തു വലിച്ചു എന്‍റെ സാമാനത്തിന്‍റെ അറ്റത്തിട്ടു. എന്നിട്ടു പുറകോട്ടു തിരുകി. അതു വലിപ്പമാക്കി പിന്നെ എന്നെ വലിച്ചു തറയിലേക്കു കിടന്നു.
പിന്നെ ഞങ്ങള്‍ ഒരു മാരത്തോണ്‍ കളിയായിരുന്നു. താത്താക്കു മതിയാവുന്നതു വരെ ഞാന്‍ അടിച്ചുകൊടുത്തു. പിന്നെ ഉറയൊക്കെ ഊരി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു താത്തയോടു ചേര്‍ന്നു കിടന്നു .
രാത്രിയില്‍ എപ്പോഴോ ഉമ്മായും വന്നു കിടന്നു. ഞാന്‍ നടുക്കുള്ള കാര്യം ഉമ്മ അറിഞ്ഞില്ല. വെളുപ്പാന്‍ കാലത്തു ഞാന്‍ ഉണര്‍ന്നപ്പോള്‍ രണ്‍ു പെണ്ണുങ്ങളും നല്ല ഉറക്കം രണ്‍ിനും ദേഹത്തു തുണിയുമില്ല. അങ്ങിനെ ഉമ്മയെ ഒരു സ്ത്രീയായി അന്നു ഞാന്‍ കണ്‍ു. പക്ഷെ ഉമ്മ ഒരിക്കലും ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല പിറ്റേന്നു അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ കാറില്‍ ഞങ്ങള്‍ മലാപ്പറമ്പിനു തിരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.