ഗൃഹപ്രവേശം – 6 Like

മലയാളം കമ്പികഥ – ഗൃഹപ്രവേശം – 6

ചിത്രയുടെ വിരലിന്റെ സ്പീദ് കൂട്ടി. ” രണ്ടു വിരൽ കയറ്റടി, ചിത്ര” ദേവി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അതു ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വണ്ണമുള്ള കോൽ വിജയ്ക്ക് കയറ്റി തരും” ദേവി എന്നെ ബലമായി കെട്ടി പിടിച്ചു കൂടുതൽ മുല എന്റെ വയിലേക്കു കയറ്റുകയായിരിന്നു.

ഇതിനു മുന്‍പിലത്തെ പാര്‍ട്ട്‌ കള്‍ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
” ഓഫ്. അഅഅആ, ആഹആ” എന്നൊക്കെ ശബ്ദനങ്ങൽ ദേവിയുടെ വായിൽ നിന്നു കേട്ടപ്പോൽ ഞൻ തല ഉയർഠി നോക്കി. ചിത്ര അവളുടെ ചുണ്ടു ദെവിയുടെ പൂറിൽ അമർഠി കഴിജീരിന്നു. ആവേസം പൂണ്ടു ചിത്ര ദെവിയുടെ പൂർ ആഞ്ഞു ചപ്പുകയായിരിമ്മു. ഓരു വിരൽ അകഠ കയറ്റി , ചിത്ര ദേവിയുടെ പൂർ ചപ്പ വലിക്കുകയായിരിന്നു. ദേവിയെ സുഖഠിന്റെ പാരമ്യഠിൽ എഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം.

ൺജാൻ ദേവിയുടെ കൊഴും മുലക്കളെ കൈ കൊണ്ടു ഞെരിച്ചിറ്റു അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ ചപ്പ വലിക്കുകയായിരിന്നു. ക്കാമം കൊണ്ടു പുളയുന്ന ദേവിക്കു ഇനിയും അധികം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആവുമെന്നു തോന്നൊയില്ല. ചിത്രക്കും അതു മനസ്സിലായി എന്നു തോന്നി. അവൾ ദേവിയുടെ തുടകൾക്കിടക്കു നിന്നു ചുണ്ടു മാറ്റി എന്നോടു വീളിച്ചു പറഞ്ഞു ” വിജയ്ക്ക്, ഇനി ദേവിയെ നിന്റെ മുസും കോൽ കയറ്റി ആഞ്ഞു പണ്ണ ആവൽക്കു ഇപ്പോ പോവും” മുല ചപ്പുന്നതിനിടയിൽ ദേവി എന്റെ കോലിൽ പിടുഠമിട്ടിരിന്നു. ൺജാൻ തഴേക്കു ഇറങ്ങി വരുന്നതു കണ്ടു , ചിത്ര ദേവിയുടെ തുടകൾക്കിടക്കു നിന്നു അവളുടെ മുഖം മാറ്റി.

ആകാനു ഇരിക്കുന്ന തുടയുടെ മുകളിലേക്കു ഞാൻ കയറി. ഏന്റെ കോൽ ദേവിയുടെ പൂറിനടും ആയപ്പോൾ ചിത്ര തന്നെ എന്റെ കോലിനെ ദേവിയുടെ പുറിനകത്തേക്കു പിടിച്ചു വെച്ചു. ൺജാൻ അരകെട്ടു ഒന്നു പൊക്കിയപ്പോൾ എന്റെ വടി പോലെ ആയ കോൽ ദെവ്വിയുടെ പൂരിലേക്കു കയറി. ചിത്ര മുകളിലേക്കു നീങി അവളുടെ മുസും മുല ദേവിയുടെ ചുണ്ടിനോടു ചേർന്നു. ദേവി മെല്ലെ ചുണ്ടു തുറന്നപ്പോൾ ചിത്ര മുല വായിലേക്കു തള്ളി. ദേവിയുടെ വായിൽ ചിത്രയുടെ മുലയുൻ പൂറിൽ എന്റെ കുണ്ണയും ഏനിക്കും വികാരം കൊണ്ടു വീർപ്പു മുട്ടുകയായിരിന്നു. ഈ്ങിനെ കൊഴും രണ്ടു പെണ്ണുഗളുടെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ എങിനെ ചൂടാവാതിരിക്കും. ” ആഞ്ഞു ചെയ്യു. വിജയ്ക്ക്. ഏന്നെ സ്പീദില്യ പണ്ണ.. എനിക്കു വയ്യ. ഇതാ വരുന്നു. ദേവി, നിന്റെ പൂർ, ഞാൻ നിറക്കട്ടെ” എന്റെ സ്വരഠിൽ എന്തോ വ്യത്യാസം കണ്ടതു കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിത്ര മുത്ത് കുടിപ്പിക്കൽ നിർത്തി എന്റെ പണ്ണലിന്റെ ക്ലെമാക്ഷ കാണാൻ താഴേക്കു ഇറങി വന്നു. ചിത്ര അവളുടെ കൈ എന്റെ കോലിന്റെ അടുത്തേക്കു കൊണ്ടു വന്നു. ആ ഫൈനൽ മുമൻറിൽ ചിത്ര അവലുടെ മുഖം ദേവിയുടെ പൂറിനടുത്തേക്കു നീക്കി. ദേവിയുടെ പൂറിൽ നിന്നു കോൽ എടുത്തു അവളുടെ വായിലേക്കു വെച്ചു കൊടുാലൊ എന്നു ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ആലോചിച്ച്.ഹു പേട്ടെന്നാണു ഒർമ വന്നതു. ഇങിനെ ഒരു സീൻ ഞാൻ അവർക്കു കൊടുത്ത ബ്ലൂ ഫീൽമിൽ ഉണ്ടു. ആതു ഓർത്തിട്ടാണോ, ചിത്ര ഇത്ര അറ്റുത്തേക്കു അവളുടെ മുഖം അടുയോക്കു കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നതു്? ” നിനക്കു ഈ പാൽ കുടിക്കാൻ വേണോ, ചിത്ര” ഞാൻ കിതച്ചു കൊണ്ടു ചോദിച്ചു.

ആതു അവളെ കൂടുതൽ ഭ്രാന്തു പിടിപ്പിച്ചു എന്നു തോന്നി.
വിജയ്, കോൽ എന്റെ വായിലേക്കു വെച്ചു താ. ഞാൻ ഒന്നു പൊങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അവൾ എന്റെ കോലിൽ കയറി പിടിച്ചു പ്പിന്നെ ബ്ജാൻ ആലോചിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. കാമഠിനു കണ്ണില്ല എന്നു കേട്ടിട്ടില്ലേ. ഈതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ. ൺജാൻ ഒന്നു പൊങ്ങിയപ്പൊഴേക്കു ചിത്ര എന്റെ കോൽ പിടിച്ചു അവളുടെ വായിലേക്കു കൊണ്ടു പോയി. വായിലേക്കു കോൽ കയറുതും പാൽ അവളുടെ വായിലേക്കു ചീറ്റി. ഓരു നിമിഷം സങ്കീച്ചു നിന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്നു ചിത്ര കോൽ വായിലേക്കു എടുത്തു. പാൽ അവളുടെ വായിൽ നിന്നു കുത്തീ ഒഴുകി. ചണ്ടുകളിൽ നിന്നു പാൽ തഴേക്കു ഒഴുകി താടിയിലും മുലയിലും ഒക്കെ വീണു. ആ ഫിലിമിൽ കണ്ടു പോലെ. ണനഞ്ഞ വിരൽ എന്റെ മുഖത്തു നോക്കി കൊണ്ടു അവൾ വായിലേക്കു വെച്ചു. എന്നിട്ടു. അവൾ ദേവിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി. അവലുട വിരലുകൾ ദേവിയുടെ ചുണ്ടിലേക്കു വെച്ചു കൊടുത്തു. ദേവി ചിത്രയുടെ വിരൽ പിടിച്ചു വയിലേക്കു വെച്ചു നിക്കി. രണ്ടിനും കാമത്തിനു ഒരു കുറവും ഇല്ല. ” എന്നെ പണ്ണിയില്ല, കേട്ടോ” ദേവി ഓർമിപ്പിച്ചു. അതു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു” ഞാൻ ഉറപ്പു കൊടുത്തു. ലഞ്ച് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടേ’ ദേവി ഓർമിപ്പിച്ചു. ഞാം ഫോണിൽ വിളിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓർഡർ കൊടുക്കു” അതു ഞാൻ പറഞ്ചോളാം; ചൈനീസ് മതി” ചിത്ര അതിനും റെഡി.

ചൈനീസ് മതി. സ്പൈസി വെണ്ട് ഞാനും സപ്പോർട് ചെയ്തു. വായിൽ എരുവു പാടില്ല. അല്ലേ. അപ്പോ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞും തീറ്റിക്കാനാണോ പ്ലാൻ” ചിത്ര പിന്നെ എല്ലാം ബോൾഡ്. “ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടു കുളിച്ചിട്ടു വരാം” കാറ്റ്റേർസിനെ ഫോണിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യു കൊടുത്തപ്പോൽ എല്ലാം വളരെ വ്യക്ത്തമായി ചിത്രാ ഓർഡർ കൊടുത്തു. ഏല്ലാവരും കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നു ക്രൈഡ്സ് ചെയ്യു വന്നപ്പോഴേക്കും ഡെലിവറി ബോയി ഫ്ഡമായി എത്തി. ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ എല്ലാം നിരന്നു. നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരമൽ കസ്റ്റാർഡും മുന്തിരിയുമായി ദേവി വന്നു. ചിത്ര ടീവിയിൽ പ്രൊഗ്രാം സേർച്ചു ചെയ്യുന്നു. ദേവി പുദ്ദിങ് കപ്പുമായി എന്റെ അടുത്തു വന്നിരിന്നു. ” മധുരം കൂടുതലുണ്ടോ?”

” ഇല്ല പാകത്തിനു മാത്രം” ” കരാമലിന്റെ കൂടെ തിന്നാൻ വല്ലതും വേണോ?” ചിത്രാ വീണ്ടും കുസുറുതിയിലേക്കു.” സിറപ്പ് ദേവിക്കു ഉണ്ടാകും” ” സിറപ്പ് അല്ലാ, തേൻ” ദേവി തിരുത്തി. ‘തേൻ ഇവിടെ ആണോ?” ഞാൻ ദേവിയുടെ തുട ഇടുക്കിൽ ഞെക്കു വെച്ചു ” അവിടെ തന്നെ. നല്ല കാട്ടു തേൻ എനിക്കു കുറച്ചു കൂടി കുടിക്കണമെന്നു ഉണ്ടു. വിജയ്ക്ക് ആദ്യം കുടിച്ചോളു” ” ഇനി അതു കുടിച്ചിട്ടു തന്നെ കാര്യം” ഞാൻ ദേവിയെ എഴ്സ്നേൽപ്പിച്ചു നൊർത്തി. ഒരു ഗൗൺ ഇട്ടിരിന്നതു കൊണ്ടു. ഗൗൺ പൊക്കിയപ്പോൾ പാൻറിയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂർത്തടം കണ്ടു. ” ആ ഗൗൺ അങ്ങു ഊരി കള. ഏനിക്കും കാണെണ്ടേ? ഞാനും എന്റെ പാൻറി ഊരിയില്ലേ

ഊരട്ടേ’ ചിത്ര എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ തയാർ,
ദേവി തന്നെ പാൻറി ഊരി മാറ്റി. ഞന്ന് ദേവിയെ വെറും നിലത്തു കിടത്തി. ഒരു പില്ലോ തലക്കു അടിയിലും വെച്ചു. ” ഒരു പില്ലോ അവളുടെ കുണ്ടിക്കടിയിലും വെക്കു തേൻ എടുക്കാൻ അത സൗകര്യം” ചിത്രയുടെ ഡിഅറക്ഷൻ, ആതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്നു തോന്നി. ഞാൻ ഒരു പില്ലോ അവളുടെ ചന്തിക്കടിയിലും

ദേവി പറയാതെ തന്നെ തുടകൾ അകത്തി വെച്ചു. ഞാൻ ദേവിയുടെ തുടകൾക്കിടയിൽ മുട്ടു കുത്തി നിന്നു. പതുക്കെ മുഖം അവളുടെ പൂറിനോടു അടുപ്പിച്ചു. കൈ കൊണ്ടു തൊടാതെ കൊണ്ടു പൂർത്തടത്തിൽ നാക്കു ഓടിച്ചു. ദേവിയുടെ തുട കൂടുതൽ അകലുന്നതു കണ്ടു. ഞാൻ ഒരു വിരൽ പൂറിനകത്തേക്കു കയറ്റി. ” ഇതു കണ്ടോ” ചിത്ര പറയുന്നതു കേട്ടപ്പൊൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടു നോക്കി. ചിത്ര ബോട്ടവും പാൻറിയും അഴിച്ചു കളഞ്ഞു കാൽ വിടർത്തി വിരൽ പ്രയോഗം തുടങി കഴിഞ്ഞിരിന്നു. ” ചിത്ര ഇവിടെ വന്നു ചെയ്യു. ദേവിയും എല്ലാം കാണട്ടെ” അതു കേൽക്കാത്ത തമസം ചിത്ര എഴുന്നേറ്റു വന്നു ദൈവിയുടെ നെഞ്ഞിനു മുകളിൽ കാൽ കവച്ചു നിന്നു. അവൾ ടോപ്പും ഊരി കളഞ്ഞു. ഞാൻ ദേവിയുടെ പൂർ ചപ്പുമ്പോൾ ദേവിയുടെ ചുണ്ടിനും ഒരു പണി കൊടുക്കേണ്ടേ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *