മൂന്നാറിലെ രാത്രി – 1 Like

കെമിസ്ട്രി െ ഫെനൽ ഇയർ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്

സരിത..

സരിത എന്നതാണ് എന്റെ രാസനാമം എങ്കിലും വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ചിന്നു എന്നാണ്

നിങ്ങളും അവളെ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നതാ ഇഷ്ടം…. ചിന്ന

േകാളജ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് അറിയെപെടുന്നുണ്ട്

െവറുതെ അങ്ങ് വിളിക്കുവല്ല… അതിനുള്ള എല്ലാ കോപ്പും ആ േദഹത്തുണ്ട്..

െതാട്ടാൽ െപാട്ടുന്ന പരുവത്തിലാണ് ചിന്നു

ആ മിഴിമുന െ കാണ്ടാൽ മതി കമ്പിയാവാൻ…

ബാക്കി മുഖവും ചുണ്ടും മുലയും വയറും ചന്തിയും ഒക്കെ േബാണസ്സാ

ആ കോളേജിലെ ആയിരത്തിൽ അധികം വരുന്ന ആൺ കട്ടികളുടെ സ്വയം ഭോഗത്തിനുള്ള ആശ്രയം എന്ന നിലയിൽ വലിയ സേവനം തന്നെയാണ് ചിന്നു നടത്തുന്നത്…. പഞ്ചായത്ത് കിണർ പോലെ
ഇവരെ ആകെ നിർദാക്ഷിണ്യം ഒലിപ്പിച്ച് പിന്നാലെ നടത്തുന്ന ചിന്നു ആത്മാർത്ഥമായി ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു…. ജീവന് തുല്യം… സ്വന്തം ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ ഒരു ചുള്ളൻ , രാകേഷ്

രാകേഷിനോട് ചിന്നുവിന് ഒരു തരം ആക്രാന്തം ആണെങ്കിൽ ചിന്നുവിനോട് രാകേഷിന് ആർത്തിയാണ് എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം… എന്ന് വച്ചാൽ നായരും പിള്ളയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ സായൂജ്യം നേടി എന്ന നിലയിൽ പിന്നാലെ കൂടിയാലും കണ്ണ് തുറക്കാൻ മടി കാട്ടുന്ന ചിന്നു തന്റെ കനത്ത 36 ഇഞ്ച് മുലകൾ യഥേഷ്ടം െകെകാര്യം െചയ്യാൻ നേദിച്ചത് രാകേഷിന് മാത്രം…

അതിന് അപ്പുറവും രാകേഷിന് മുന്നിൽ തുറന്ന് വയ്ക്കാൻ ചിന്നുവിന് മടിയില്ല എന്നത് മറ്റൊരു വിഷയം

ടൂറിന് പോകാൻ ഭൂരിപക്ഷം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് മൂന്നാർ ആയിരുന്നു…
അതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടായി… 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാൻ കഴിയും എന്നതായിരുന്നു അത്…

മൂന്നാർ പ്രഖ്യാപനം വന്ന ദിവസം രാകേഷിന്റെ സെൽ ഫോണിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം പാഞ്ഞു…,

” മൂന്നാറിൽ നല്ല തണുപ്പാ..”

ചിന്നുവിന്റെ ആയിരുന്നു അത്…

റിപ്ളെ ഉടൻ എത്തി

” കമ്പിളി റെഡി…!”

ഒപ്പം കുറെ സ്മയിലികളും…

നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തു ലഞ്ഞ് നില്ക്കുന്നത് കാണാം എന്നതിൽ ഉപരി ഒന്ന് രണ്ട് നാൾ രാകേഷുമൊത്ത് ഫ്രീ ആയി ഇടപഴകാം എന്നതായിരുന്നു ചിന്നു മുഖ്യമായും ആഗ്രഹിച്ചത്

40 പേരാണ് ക്ലാസ്സിൽ…

വിവിധ കാരണങ്ങൾ മൂലം രണ്ട് പെ ൺകുട്ടികൾ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു

15 പെൺ കുട്ടികളും 23 ആൺകുട്ടികളും..

കെമിസ്ട്റി സീനിയർ ലക്ചറർ രാജി കുറുപ്പ് പെൺകുട്ടികളുടെ ടീം ലീഡറായി… വിൽസൺ ചെറിയാൻ ആൺകുട്ടികളുടെ ഇടയനായി

അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്ത്റും രണ്ടെണ്ണം സാറന്മാർക്കായിരുന്നു

പിന്നെ ഉള്ളത് വിശാലമായ രണ്ട് ഡോർ മറ്ററി ആയിരുന്നു
” എന്റെ സബ്ൾ ബെഡാണ്… താല്പര്യം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വേണെമെങ്കിൽ വരാം… ”

രാജി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു

” ലാബിലും പ്രാക്ടിക്കലിനും ടീച്ചറുടെ സഹായം അത്യാവശ്യം ആണ്… മുഷിച്ച ൽ ഉണ്ടായാൽ െപട്ടത് തന്നെ… സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചാൽ ഗുണം ചെയ്യും… മാത്രവുമല്ല… അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്… കിടന്ന് ഇടി കൂടാൻ പോകണ്ട..”

ചിന്നു ഏറെയൊന്നും ആലോചിക്കാൻ നില്ക്കാതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു,

” ഞാൻ വരാം ടീച്ചർ..!”

ടീച്ചർക്ക് സന്തോഷമായി…

ചിന്നുവിനെയാണ് ടീച്ചർ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് മുഖഭാവം കണ്ടാൽ അറിയാം

” ഓ… അവള് വലിയ പൂറി… നമ്മെളെ ഒന്നും അവൾക്ക് േ ബാധിക്കില്ല…!”

മറ്റ് െപൺകുട്ടികൾ പരസ്പരം പിറുപിറുത്തു…

സുന്ദരിയാ… രാജി ടീച്ചർ… പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ് വരും..

കുട്ടികളെ പോലെ ഭംഗിയായി പുരികം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൃതാവ് കണക്ക് മുഖത്തിന് ഇരു വശത്തും മുടിയിഴകൾ അലക്ഷ്യമായി ഇട്ടും സാരി താഴ്ത്തി ഉടുത്ത് െ പാക്കിൾ പ്രദർശനം നടത്തിയും സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് പണി കൊടുത്ത് ഇന്നും കന്യകയായി തുടരുന്നു….
കാണാൻ ഇത്രയും ഭംഗിയും ആരും െ കാതിക്കുന്ന േ ജാലിയും ഉണ്ടായിട്ടും അവിവാഹിതയായി . തുടരുന്നതിന്റെ രഹസ്യം അറിയാൻ സ്വാഭാവികമായും . കൗതുകം ഉണ്ടാവും…

ഒരു െചറുപ്പക്കാരനുമായി െകാണ്ട് പിടിച്ച പ്രണയത്തിൽ ആയിരുന്നു, രാജി ടീച്ചർ..

പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ തയാറായ സമയം…

ഒടുവിൽ ടീച്ചറെ വഞ്ചിച്ച് ഒരു സമ്പന്നയെ ” പ്രാണനാഥൻ ” വരിക്കാൻ തയാറായപ്പോൾ പുരുഷ വർഗ്ഗത്തോട് തന്നെ വിരക്തി കാട്ടി വിവാഹമേ വേണ്ട എന്ന തീരുമാനം എടുക്കയായിരുന്നു..

*******

െെ വകിയാണ് മൂന്നാറിൽ എത്തിയത്…

യാത്രാ ക്ഷീണം കാരണം കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത് പിറ്റേന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു

അത്താഴം അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു..

എല്ലാരും േമല് കഴുകി വിശ്രമിച്ച് 8 മണിയോടെ അത്താഴത്തിന് എത്താനാണ് കല്പന

തണുപ്പ് കലശലായി തുടങ്ങിയിരുന്നു…

ടീച്ചറും ചിന്നുവും യാത്രയിലെ വസ്ത്രം അഴിച്ചു കളഞ്ഞു

ടീച്ചർ ബ്ലൗസ് അഴിച്ചു ബ്രായിൽ നിന്നപ്പോൾ ചിന്നുവിന് സങ്കടം തോന്നി
” ഇത്രയും അഴകുള്ള വലിയ മുലകൾ പുരുഷ സ്പർശം ഏതാതെ വാടുമല്ലോ..?”

തന്റേതിലും വലിയ മുലകളാണ് ടീച്ചർക്ക് എന്ന് ചിന്നു മനസ്സിലാക്കി..

” പൂച്ചയ്ക്ക് മീശ ഉണ്ടായിട്ട് അമ്പട്ടന് എന്ത് കാര്യം..?!”

െ നെറ്റി ധരിക്കാൻ െെകകൾ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ചിന്നു അമ്പരന്നു….

കക്ഷം വഴി േ ബ്ലഡ് പോയിട്ട് . വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട്…

പണ്ട് മഡോണയുടേയും െ പനി ലോപ്പി ക്രൂസിന്റേയും കക്ഷം പോലും ഇത്ര കണ്ട് കാടായിട്ടില്ല…..

” കുട്ടി എന്റെ കക്ഷത്തിലാ നോക്കുന്നത് എന്നറിയാം… കുട്ടി വാക്സോ േഷവോ..?”

” ഷേവ്..”

” ങാ… ഞാനും കുട്ടിയെ പോലെ ഷേവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു… എല്ലാ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലും… ഒരു ദിവസം േ ബ്ലഡ് എന്നോട് പിണങ്ങി… കാര്യമായി തന്നെ… രണ്ടാഴ്ച ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല… ഇപ്പോൾ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ േ താന്നുമ്പോൾ കത്രിക വച്ച് ഒന്ന് പിടിക്കും… അല്ലേലും ആർക്കാ..?”

” ഇപ്പഴും താമസിച്ചിട്ടില്ല , ടീച്ചർ..”

” ഓ… കുട്ടിക്ക് േ ബ്രാക്കർ പണിയും ഉണ്ടോ…? േവറെ നോക്ക്..”
അത്താഴത്തിന് ശേഷം തണുപ്പിന്റെ കാഠിന്യം മൂലം താമസിയാതെ അവർ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു…

തുടരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *