ലളിത ശാന്ത പിന്നെ ശാരദയും – 1 Like

ഇത് ഒരു കഥയോ സംഭവമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മാന്യ വായനക്കാർ ആണ്

ഇത് നാട്ടിൽ നടന്നതും നടക്കുന്നതും ഇനിയും നടക്കാൻ ഇടയുള്ളതുമാണ്

തനി ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്…

കേവലം നേരമ്പോക്കിനും രസത്തിനും വേണ്ടി അല്പം കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും പരദൂഷണവും പതിവാണ് എങ്കിലും ശുദ്ധഗതിക്കാരാണ് നാട്ടുകാർ…

അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥ…

ആസ്വദിക്കാനും കമ്പിയാക്കാനും മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കഥ…

വായനക്കാർ സഹിക്കും.. സഹകരിക്കും എന്ന് കരുതട്ടെ…

ലളിത… ശാന്ത… ശാരദ….

മൂന്ന് പേരും ഇണ പിരിയാത്ത കൂട്ടുകാരികൾ….

മൂവർക്കും ഏതാണ്ട് ഒരേ പ്രായമാ… അമ്പതിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നില്ക്കും.

കൂട്ടത്തിൽ ശാരദെയെ കണ്ടാൽ പ്രായം അത്രയും േതാന്നിക്കില്ല… കാരണം അവളുടെ മുലകൾ ഇപ്പോ ഴും െ തറിച്ച് കൂർത്ത് തന്നെ നില്പപാണ്…

അത് കാണുമ്പോൾ ലളിതയ്ക്കുക്കും ശാന്തയ്ക്കും ഉള്ളാലെ െകാതി നുരഞ്ഞ് െപാങ്ങും. പക്ഷേ അത് മറച്ച് വച്ച് കുശുമ്പിളാകും…
” അതിന് വലിയ ഉപയോഗം ഒന്നും കാണത്തില്ലാരിക്കും എടീ…. അവടെ കെട്ടിച്ച മോൾക്ക് പിന്നേം ഇടിവാ…”

ശാന്തക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല.

” പിന്നെ… അതിലോട്ടല്ലേ ഊഞ്ഞാല് െകട്ടി ആടുന്നത്. െ മാല കണ്ടാൽ ചില ആണുങ്ങൾ ഗ്രഹണി പിടിച്ച പിള്ളേര് ചക്ക കൂട്ടാൻ കണ്ട പോലെ ആർത്തി കാണിച്ചാൽ ഇത് പോലിരിക്കും… ഒരു മയത്തിൽ ഒക്കെ പിടിപ്പിക്ക് എന്റെ ശാന്തേ…”

ലളിത ശാന്തെയെ ഗുണ േദാഷിക്കും….

” പിന്നെ… പറയുന്ന ആളിന്റെ കുടഞ്ഞിട്ടാൽ മടിയിൽ കിടക്കും..!”

ശാന്ത തനി കുശുമ്പിയായി..

” കിടന്നോട്ടെ… ഞാനാരേം കുറ്റം പറയാൻ വന്നില്ലേ…”

ലളിത തലയൂരും..

അതൊടെ അതങ്ങെനെയങ്ങ് അവസാനിക്കും..

മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ആറ്റുവക്കിൽ കുളിക്കാനായി മുലക്കച്ച െകട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശാന്തയുടെ കക്ഷം കണ്ട് ലളിത കണക്കിന് കളിയാക്കി …

” മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുവല്ലോ.? കൂട്ടത്തിൽ ആവുമ്പോൾ എങ്കിലും നിനക്കിത് െവട്ടി ഇറക്കി കൂടെ…?”

” അത് വെട്ടിയാൽ അതിയാൻ എന്നെ െ വട്ടും….!”
തല്ക്കാലം ശീലാവതി ചമഞ്ഞ് ശാന്ത സ്കൂട്ടായി….!

തുണി കഴുകാൻ ആയാലും കുളിക്കാൻ ആയാലും ഒരുമിച്ചാണ് േപാക്കും വരവും… അവർ തമ്മിൽ ഉള്ള ഈ ഇഴയടുപ്പം നാട്ടുകാര്ക്ക് ഒരു കൗതുക കാഴ്ചയാണ്

മറ്റേ വിഷയത്തിൽ വലിയ കമ്പം തന്നെയാ ഇവർക്ക്.. സംസാരത്തിൽ ഉടനീളം അത് പ്രതിഫലിക്കും…

**********

അന്ന് ഒരു നാൾ…

ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ നേരം.

ലളിതാ… ശാന്താ… ശാരദ മാരുടെ വെടിവട്ടം തുടങ്ങാറായി…

പേൻ േനാക്കാൻ എന്ന വ്യാജേനയാണ് ഒത്ത് ചേരൽ… ( പേൻ എടുപ്പ് ഒരു വഴിക്ക് നടക്കും..)

മൂന്ന് കഴപ്പികളും തങ്ങളുടെ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു.. രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഏറെ നീളുന്ന സപര്യ…..!

ഈ നേരത്ത് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യെപെടാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല.

ശാരദയുടെ പേൻ നോക്കുന്നത് ശാന്ത… ശാന്തയുടേത് ലളിത… ഒടുക്കം ഇരുവരും ചേർന്ന് ലളിതെയെ കയ് കാര്യം െചയ്യും… ,

ശാന്തയുടെ വളപ്പിലെ മൂവാണ്ടൻ മാവിന്റെ തണലിലാണ് വേദി ഒരുങ്ങുക….
” എടീ… പെണ്ണേ നിന്റെ െകട്ടിയോന് കഷണ്ടി ആയത് കാര്യായി..!”

ശാരദയോടായി പറഞ്ഞ് ശാന്ത തുടക്കമിട്ടു…

” അതെന്താ…?”

ശാരദയ്ക്ക് സംശയം..

” അല്ല…. കഷണ്ടി ആയോണ്ട് പേ നിന് ഇരിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞതാ..”

” അപ്പോ നിന്റെ കക്ഷത്തിലും കാണുവല്ലോ പേൻ , ഒത്തിരി..!”

ശാരദ അടങ്ങി ഇരുന്നില്ല..

” ശരിയാ പെണ്ണേ… കെട്ടിയോന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നത് കാരണം വെട്ടാനും വയ്യാ.. ”

ശാന്തയ്ക് ഒരു െകാട്ട് ആവശ്യമാണെന്ന മട്ടിൽ ലളിത ഏറ്റ് പിടിച്ചു..

” രണ്ടും കൂടി വളഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുവാ… ഞാനിതാ വിട്ടു.. ”

” അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ…” എന്ന മട്ടിൽ ശാരദയും ലളിതയും ചിരിച്ചു

” കാലം പോയ പോക്കേ…”

ലളിത പാതിക്ക് പറഞ്ഞ് നിർത്തി

” എന്തവാടി…?”

ശാന്തയ്ക്ക് ആകാംക്ഷ…

” നമ്മുടെ േമലേ പാട്ടിലെ ബോമ്പക്കാരി മരുമോൾ… ജയരാജിന്റെ പെണ്ണ്….?”

” ങാ… കക്ഷോം കാട്ടി നടക്കുന്നോൾ…!”

ശാരദ പൂരിപ്പിച്ചു

” ങാ… ലവൾ തന്നെടീ…ലെവൾ മുഖം വടിക്കുമേത്രേ….!”

” ഒന്ന് പോടി.. പരദൂഷണം പറയാതെ…”
ശാന്തയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ആവുന്നില്ല…

” എന്തിനാ… ഞാൻ കള്ളം പറേന്ന്… അടിച്ച് തളിക്കാരി ദേവകി മുറി തൂക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത്രെ… മാത്രമല്ല… ദേവകി കണ്ടിട്ടും ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ പിന്നേം വടി തുടർന്നുവത്രേ…!”

” ശിവ ശിവ… എന്തൊക്കെയാ ഈ കേൾകുന്നത്…?”

ശാന്തയ്ക്ക് പോലും അതിശയം..

” ശരിയാ രിക്കും… പരിഷ്കാരി പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്…. ചേട്ടന്റെ െമാ ബയിലിൽ ഞാൻ കണ്ടതാ… !”

ശാരദ കൂട്ടിച്ചേർത്തു

” മുഖം വടിക്കുന്നോ ൾ കക്ഷം വടിക്കാൻ മറന്നു…”

ശാരദ തുടർന്നു.

” അതെങ്ങനെ നീയറിഞ്ഞു.? നീ കണ്ടോ…?”

ലളിത ചോദിച്ചു

” പിന്നെ.. കാണാതെ ഞാൻ പറയുവോ…? ഞാൻ കാവിൽ െ താഴുത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അടുത്ത് കാർ വന്ന് നിന്നു… ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് ക്ഷൗരക്കാരി…. മുടി ഒതുക്കാൻ െ െക ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു…. കക്ഷത്തിൽ ഉമിക്കരി പോലെ…. 10 നാളെങ്കിലും ആയിക്കാണും വടിച്ചിട്ട്…. മറ്റുള്ളോർ കാണുന്നതിൽ ഒരു നാണക്കേടും ഇല്ല…”

” അതങ്ങനാ… വല്ല നാളും കയ്യില്ലാത്ത ബ്ലൗസ് ഇടുന്നോർ വടിച്ചിടും… നിത്യവും ഇടുന്നോർക്ക് അതിൽ വലിയ നിർബന്ധം കാണില്ല…! പിന്നെ ചിലരുണ്ട്… ഭർത്താക്കമാർക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവർ…..!”
” ഹൂം… വിട്ട് പിടി..”

ലളിത പറഞ്ഞ് നിർത്തും മുമ്പ് ശാന്ത മുരണ്ടു

” ഇപ്പോ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാ…?”

നെടുവീർപ്പ് ഇടുന്ന പോലെ ലളിത പറഞ്ഞു

” ശരിയാ… ശരിയാ.. ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ െമാല വലുതാവാൻ മരുന്ന് കഴിക്കും േപാലും…..!”

ശാന്ത പറഞ്ഞു

” ദൈവം സഹായിച്ച് നമുക്ക് അതിന് ഒരു പഞ്ഞവുമില്ല…!”

ലളിത പറഞ്ഞത് കേട്ട് മൂവരും അറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു… മുലകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും കിടന്നാടി..

” മരുന്ന് അതിന് മാത്രല്ല… ( ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അറീല്ല… എന്ന് ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു) ഇപ്പോ ആമ്പിള്ളേരും തുടങ്ങീട്ടുണ്ട്…”

പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ശാരദ പറഞ്ഞു

” എന്ത്… െ മാല വളരാനോ…?”

ശാന്തി കളിയായി ചോദിച്ചു

” പോ മയിരേ… വലിയ ഒരു തമാശ. ! ”

ശാരദ കലിച്ചു

” അവളെ നീ കാര്യാക്കണ്ട… നീ പറ പെണ്ണേ…?”

ലളിത പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു

” കുണ്ണ വലുതാവാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ കൂടുന്നു േപാലും…!”

നേർത്ത ശബ്ദത്തിൽ ശാരദ പറഞ്ഞു

” ഹോ… നമ്മുടെ ഒന്നിലും മായം ഇല്ലാരിക്കും….”
ലളിതയുടെ സംസാരം എല്ലാരും ആസ്വദിച്ചു…

” അത് മാത്രോ… േമാളേ.. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രയാസമായിരുന്നു , പണ്ടൊക്കെ? വിരൽ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്… മുഴുക്കുവേ മില്ല…! പിന്നെ വഴുതനയും കാരറ്റും… അതും പോരാഞ്ഞ് തൊലിച്ച പച്ച ഏത്തക്കയും…! വടക്ക് ഒരിടത്ത് ഉള്ളിൽ കേറിയ ഏത്തക്ക കീറിയാ എടുത്തത്….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *