ഷീജ എന്റെ അമ്മ – 8 Like

Related Posts


അങ്ങനെ സ്വാമി ഞങ്ങളെ അകത്തേക്കു വിളിച്ചു കൊണ്ട് പോയി. ഇരുട്ട് വീണു തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ 6.30 മണിക്ക് അടുത്തായി.

സ്വാമിയുടെ 3 ശിഷ്യനമാരും ഷീലു നെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ എല്ലാരും കാവി വസ്ത്രം ആയിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ മാത്രം സാരി അതും നന്നായി വയർ കാണിച്ചു ഉടുത്തത് വട നന്നായി കാണാം.

വിപിൻ അവരെ വിഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നേരിട്ട് കാണുന്ന കൊണ്ട് അവൻ അവരെ നന്നായി ഉറിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്.

ബാക്കി സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാരും അമ്മയെയും ചേച്ചിയെയും നോക്കുന്നു.

അവിടെ കത്തിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ അവരെ കാണാൻ അധികം സുന്ദരികൾ ആയി.

2 പേരും സെറ്റ് സാരിയും വയറും കാണിച്ചു നടക്കുന്ന കൊണ്ട് അഴക്കും കൂടുന്നു.

സ്വാമി ഞങ്ങളെ പ്രേതേകം തയാറാക്കിയ പൂജ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇരുത്തി.

ഞാനും വിപിനും വേറെ കളത്തിൽ അമ്മയും ചേച്ചിയും വേറെ ഒന്നിലും ഇരുത്തി.

സ്വാമി എന്നിട്ട് അമ്മയുടെയും ചേച്ചിയുടെയും ഓരോന്ന് നോക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കി.

സ്വാമി : ഷീജ ഇനിയും രാവിലെ ചെയുന്ന പൂജകൾ തുടരണം. ഇനി മകളെയും ചാത്തന്മാർക്ക് ഭോഗിക്കാൻ കൊടുക്കണം ഷീജയുടെ ഒപ്പം ഇവിടെ വെച്ച്.

യക്ഷിക്ക് കൊടുത്തിലെ മൂപ്പന്റെ അടുത്ത്.

അമ്മ : കൊടുത്തു സ്വാമി ആവിശ്യത്തിന്.

സ്വാമി : നന്നായി. മകൾ തയ്യാർ ആണോ പൂജയ്ക്ക്.

ചേച്ചി തല ആട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു.

അമ്മ : സ്വാമി ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തും ഐശ്വരവും സുഖവും കിട്ടണം എന്ത് വേണം എങ്കിലും തരാം അതിന്ന്. ഈ പൂജയ്ക്ക് എത്ര ആണ് സ്വാമി?
സ്വാമി : ഷീജ ഒരു 5 ലക്ഷം വെച്ചോ പൂജ കഴിഞ്ഞ് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഷീജയെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ആണലോ.

അമ്മ : ശെരി സ്വാമി അത്ര എടുത്തില്ല ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണ വെക്കാൻ ഉള്ളതെ ഉള്ളു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് വരാം സ്വാമി പറയുമ്പോൾ വരുകയും ചെയാം.

സ്വാമി : നല്ലത്. എന്ന പൂജ തുടങ്ങിയാലോ.

അമ്മ തല ആട്ടി കൂടെ ഞങ്ങളും….

അമ്മയോടും ചേച്ചിയോടും സെറ്റ് സാരി മാത്രം അഴിച്ചു വെക്കാൻ സ്വാമി പറഞ്ഞു അവർ അത് അഴിച്ചു മാറ്റി വെച്ചു.

സ്വാമി അപ്പോൾ ചന്ദനം എണ്ണ കൊണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് അമ്മയുടെയും ചേച്ചിയുടെയും വയറിൽ മാറി തേച്ചു എന്നിട്ട് പൊക്കിൾ ചന്ദനം ഇട്ടു തേച്ചു.

എന്നെയും വിപിനെയും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചു.

സ്വാമി : ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ വയറിൽ തടവി കൊണ്ട് ഇരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക്‌ പറ്റുമോ അതോ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കണോ.

വിപിൻ : ഞാൻ ചെയാം..

അതും പറഞ്ഞു ശ്രുതി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്നു.

സ്വാമി അപ്പോൾ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി.

ഞാൻ : സ്വാമി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരെയും സ്വാമി ഇരുത്തിക്കോ.

സ്വാമി : എന്നാൽ എന്റെ ശിഷ്യൻ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെ.

ഞാൻ തല ആട്ടി.

സ്വാമി അപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യനെ വിളിച്ചു. അയാൾ ഓടി പോയി അമ്മയുടെ അടുത്ത ഇരുന്നു.

സ്വാമി അപ്പോൾ ഓരോ മന്ത്രങ്ങൾ ചാത്തനെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നു.

സ്വാമി : എന്നാൽ തടവി തുടങ്ങിക്കോ.

അപ്പോൾ വിപിൻ ചേച്ചിയുടെ വെളുത്ത വയറിൽ തടവാൻ തുടങ്ങി..

അവൻ നല്ലത് പോലെ വയറിൽ തൊട്ട് തലോടി തടവാൻ തുടങ്ങി..

സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യൻ മുൻപ് അമ്മയെ കളിച്ചിട്ട് ഉള്ളവൻ തന്നേ ആണ് അതു കൊണ്ട് വിപിന് ഉള്ള അത്ര ആർത്തി അയാൾക്കു ഇല്ല. അയാൾ വയറിൽ എന്നാലും ആസ്വദിച്ചു തടവി ഞാൻ ആണേൽ ഇത് എല്ലാം കണ്ട് അപ്പുറത് ഇരുന്നു.
ഒരു 5 മിനുറ്റ് അത് തുടർന്നു..

സ്വാമി എന്നിട്ട് വയറിൽ തടവുന്നത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു.

സ്വാമി : അടുത്തത് ചെയ്യാൻ സമയം ആയി.

വിപിനോടും ആ ശിഷ്യനോടും എണീക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു.

സ്വാമി : ഇനി നിങ്ങളുടെ വേഷം മാറ്റണം.

സ്വാമി ആ സ്ത്രീയോട് വേഷം മാറ്റി കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ആ സ്ത്രീ വന്നു അമ്മയെയും ചേച്ചിയെയും ആ വേഷത്തിൽ കൊണ്ട് പോയി.

ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വേഷം കൊടുക്കാൻ ശിഷ്യന്മാരോടും സ്വാമി പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങൾക്കു ഒരു ചെറിയ തോർത്ത്‌ തന്നു കെട്ടാൻ ചുവപ്പ് പുടവ പോലെ ഉള്ള തോർത്ത്‌.

ഞങ്ങൾ അത് കെട്ടി അവിടെ വന്നു നിന്നു.

അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരും സ്വാമിയും ആ വേഷത്തിൽ വന്നു നിന്നു.

തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മയും ചേച്ചിയും ആ സന്യാസിനിയും കൂടെ ഒരു ചുവപ്പ് പുടവ മാത്രം മുല മുതൽ തുട വരെ ഉള്ള പുടവ കെട്ടി കൊണ്ട് വരുന്നു. ചേച്ചിയെയും അമ്മയെയും കണ്ടാലേ കമ്പി ആകും.

ആ സന്യാസിനിയും കൊള്ളാം കാണാൻ ആ വേഷത്തിൽ.

അങ്ങനെ ആ വെള്ളിച്ചതിന്റെ നടുവിൽ അമ്മയെയും ചേച്ചിയെയും കൊണ്ട് ഇരുത്തി.

സ്വാമി വീണ്ടും പൂജകൾ തുടങ്ങി.

സ്വാമി വീണ്ടും കുറച്ചു എണ്ണയും ചന്ദനവും ആയി പോയി. എന്നിട്ട് അമ്മയോട് ആദ്യം ആ പൂടവ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു.

അമ്മ പതിയെ അപ്പോൾ ആ പുടവ മാറ്റി. അമ്മയുടെ മുലകൾ വയർ പൂറും കുണ്ടിയും എല്ലാം ആ ചെറിയ വെളിച്ചത്തിൽ തിളങ്ങി നിന്നു.

സ്വാമി എണ്ണ ആദ്യം അമ്മയുടെ മുലകളിൽ തേച്ചു. സ്വാമി നല്ല പോലെ അമ്മയുടെ മുലകൾ പിടിച്ചു ഉടച്ചു. എണ്ണയുടെ തിളക്കത്തിൽ അത് തിളങ്ങി നല്ല പോലെ. അമ്മയുടെ മുലകളിലെ ഞെരമ്പുകൾ തെളിഞ്ഞു കണ്ട് തുടങി സ്വാമി നല്ല പോലെ പിടിച്ചിട്ട് വയറിലും എണ്ണ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചു . പൂറിലും കൂതിയിലും എല്ലാം എണ്ണ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ചന്ദനവും തേച്ചു. അമ്മ നല്ല സുഗിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു..
അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് സ്വാമി പോയി നല്ല കൂർത്തു നിൽക്കുന്ന കരിക്കിന്ന് മുലകൾ. സ്വാമി അതിൽ തലോടി എന്നിട്ട് പതിയെ എണ്ണ തേച്ചു. എന്നിട്ട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ.

ചേച്ചി അപ്പോൾ ” ശ്ഹ് ശ്ശോ ശ്ഹ് ശ്ശോ ശു ” തുടങ്ങിയ സ്ലീകാര ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. സ്വാമി വീണ്ടും ശക്തിയായി ചേച്ചിയുടെ മുലകളിൽ പിടിച്ചു. അതിൽ ആദ്യമായി അല്ലെ സ്വാമി പിടിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാം മൊതല് ആക്കി അയാൾ നല്ലത് പോലെ പിടിച്ചു ഉടച്ചു വിട്ടു. എണ്ണ ചേച്ചിയുടെ വയറിലും വടയിലൊക്കെ ഒഴുക്കി നടന്നു അവിടെ എല്ലാം തേച്ചു പറ്റിച്ചു. പൂറിലും കുണ്ടിയിലും തേച്ചു. ചന്ദനം തേച്ചു അവിടെ എല്ലാം.

സ്വാമി എന്നിട്ട് എന്നോടും വിപിനോടും ശിഷ്യനമാരോടും എല്ലാരോടും ഒരുമിച്ച് വന്നു തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു.

ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാരും ഓടി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പോയി അവളെ കിട്ടിയിട്ട് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് അവർ 3 പേരും അവിടെ കേറി നിന്ന് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *