അമ്മ നിലാവ് – 2 Like

കുറച്ച് അതികം വൈകി എന്ന് അറിയാം എലാവരും ക്ഷമിക്കുക ..

റൂമിന് ഉള്ളിൽ എത്തിയതും ഞാൻ വാതിൽ അടച്ച് കുറ്റി ഇട്ടു എന്നിട്ട് അമ്മയേ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു …

” ഇനി തൊട്ട് ഇതാണ് അമ്മയുടേയും മുറി നമ്മൾ ഇനി എന്നും ഇവിടേ ആഘോഷിക്കും.

നാണത്തിൽ കലർന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി മാത്രം ആയിരുന്നു അതിന് അമ്മ തന്നത് …

എന്നിക്കാണങ്കിൽ പകൽ വെട്ടത്തിൽ അമ്മയുടേ സുന്ദരമേനി തിന്നാൻ കൊതി ആയി … ആ ശരീരത്തിലേ ഉയർച്ചതാഴ്ച്ചയിലൂടേ നാവ് കൊണ്ട് തഴുകി അളവ് എടുക്കാൻ ഞാൻ റണ്ടി ആയി … ഒരു ഇളം നീല സാരി ആണ് അമ്മയുടേ വേഷം. കുണ്ടിക്ക് ഒപ്പം ഉള്ള മുടി അമ്മ അഴിച്ച് ഇട്ടിരുന്നു …

കണ്ണിലെ കൺമഷിയും നെറ്റിയിലേ കുഞ്ഞ് കറുത്ത പൊട്ടും കാൺകെ എന്റെ സമന്നില്ല തെറ്റുന്നത് പോലേ എനിക്ക് തൊന്നി…..

ഇരു കരങ്ങൾ കൊണ്ടും അമ്മയേ ഞാൻ ചെർത്ത് പിടിച്ചു ചെറുതായി വിയർപ്പ് തുളികൾ പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ചുണ്ടുകളിൽ ഞാൻ എന്റെ അധരങ്ങൾ ചേർത്തു …. മേൽച്ചുണ്ടും കീഴ്ച്ചുണ്ടും ആവേശത്തോടേ ഞാൻ നുണഞ്ഞു …

അതിന് ഒപ്പം ഞാൻ കീഴ്താടിയില്ലും കഴുത്തിലും ചെവിടിന്റേ ഉള്ളിലും എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മയുടേ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി …

” ഹൂ ….. ഹ ….. മോനൂ വേണ്ട … mm…

പല വിത ശീൽക്കാരങ്ങൾ പുറപ്പിടിപിച്ച് അമ്മ എന്നോട് കൂടുതൽ ഒട്ടി നിന്നു …

ഒടുക്കം എന്നേ കെട്ടിപിടിച്ച് കൊണ്ട് അമ്മ കിടക്കിലേക്ക് വീണു … ഞാൻ അടിയിലും അമ്മ മുകളിലും മായി പിന്നേ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യക ഭാവത്തോടേ നോക്കി …
“എന്താ അമ്മേ ഇങ്ങനേ നോക്കുന്നത് …

” ഒന്നും മില്ല മോനു .. എന്റെ മോൻ എത്ര വളർന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചതാ … ഇപ്പോ സ്വന്തം അമ്മയേ സുകത്തിന്റെ നെറുകിൽ എത്തിക്കാൻ മാത്രം ഒരു ആൺക്കുട്ടി ആയി നീ …

അമ്മ ഒന്ന് ചിരിച്ച് കൊണ്ട് സ്വൽപ്പം എന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് …

സാരിയുടേ തല മാറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി …

ആ മുലകുന്നുകളുടേ മുഴുപ്പും തുടുപ്പും ഞാൻ നോക്കി നിന്നു … ജാക്കറ്റിൽ അവർ പുറത്ത് ചാടാൻ വെറി കൊളുന്ന മുയൽ കുഞ്ഞു കളേ പോലേ തുള്ളി തുളുമ്പി നിന്നു …

വീണ്ടും അമ്മ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കിടന്ന് എന്റെ ചുണ്ടുകളേ നുകർന്നു …

അമ്മയുടേ വായിലേ അമൃത് നാവിലൂടേ എന്റെ വായിലേക്ക് നിറഞ്ഞു … ആവേശത്തോടേ അത് ഞാൻ കുടിച്ച് ഇറക്കി …

ഒരു കയ്യ് കൊണ്ട് അമ്മ എന്റെ മുണ്ട് അഴിച്ച് കളഞ്ഞ് ഷഡിയിൽ ഉള്ള കളി വീരനെ സ്വന്തന്ത്ര ആക്കി അതിനേ തഴുകി ഉണർത്തി …

ഞാൻ ആ മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളേ ജാക്കറ്റിൽ നിന്നും Bra യിൽ നിന്നു തുറന്ന് വിട്ടു അതിന്റെ സന്തോഷം എന്നോണം അവ എന്റെ നെഞ്ചിൽ വന്ന് അമർന്ന് ഇരുന്നു … …

അമ്മയുടേ മൂലകൾ ഞാൻ പതിയേ തഴുകിയും പിന്നേ ഞെരിച്ച് ഉടച്ചു …

പലവിത ഭാവങ്ങൾ അമ്മയുടേ മുഖത്ത് വിരിഞ്ഞു നിന്നു …

പിന്നേ ഞാൻ ആ വയറിന് ഇരു വശവും കയ്യ് കുത്തി നിന്ന് ആ പോക്കിൾ ചുഴിയുടേ അളവ് എടുത്തു … അവിടന്ന് എന്റെ നാക്ക് അടി വയർ ലക്ഷ്യമായി നീങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മ സുകം കൊണ്ട് ഞെളി പിരി കൊളുന്നുണ്ടായിരുന്നു …

അമ്മ എന്റെ തലയില് മുടിയിൽ പിടിച്ച് വികാരം അടക്കി …… വയറിൽ ചുംബന മുന്ദ്രകൾ കൂടുമ്പോൾ അമ്മ സുഖാ ആദ്യം കൊണ്ടു ശീൽക്കാരങ്ങൾ പുറ പിടിച്ച് തുടങ്ങി …
അവിടന്നും കടന്ന് എന്റെ നാവ് പൊക്കിൾ കുഴിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അമ്മ വില്ല് പോലേ വളഞ്ഞു …

ഞാൻ ഒരു കയ്യുകൊണ്ട് അമ്മയേ അവിടേ വീണ്ടും കിടത്തി എന്നിട്ട് ആ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു …

” ഇന്ന് ഞാൻ അമ്മയേ രതിയുടേ മായ ലോകം കാട്ടും …

അതിന് മറുപടി എന്നോണം അവൾ പറഞ്ഞു …

“നിന്റേ എന്ത് ആഗ്രഹവും നടത്താനാണ് സ്വന്തം മകന് ഒപ്പം ഞാൻ കിടക്ക പങ്കിടുന്നത് … അമ്മേടേ മോൻ പാല് കുച്ചോ….

എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നേ ആ മുല പന്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഇടത് മുല കണ്ണി എന്റെ വായിലേക്ക് വച്ച് തന്നു …

അമ്മയുടേ കണ്ണിൽ കുറുമ്പ് നിറഞ്ഞ് നിന്നിരുന്നു…..

ഞാൻ ആ കറുത്ത വട്ടത്തിൽ ഉള്ള മുല കണ്ണിയേ ഞാൻ ചപ്പി വലിച്ചു … അതിന്റേ ആനന്ദത്തിൽ അമ്മ കണ്ണുകൾ അടച്ചു ഇരുന്നു. അപ്പഴും ചുണ്ടിൽ സന്തോഷത്തിന്റേ നറു ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു …

അമ്മയേ ഞാൻ കിടക്കയിലേക്ക് മലർത്തി കിടത്തി ആ അടി പാവടയുടേ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു അത് താഴോട്ട് ഇറക്കിയപ്പോൾ …

വെണ്ണ കല്ലിൽ കടഞ്ഞ് എടുത്ത പോലേ ഉള്ള അമ്മയുടേ തുടകളുടേ അഴക് എന്നേ മത്ത് പിടിച്ചു … തുടകൾക്ക് അഴക് കൂട്ടാൻ എന്നോണം ചെറിയ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു …

പിന്നേ ചന്ദന കളർ പാന്റിയിൽ അമ്മയുടേ മതന പുഷ്പം മറഞ്ഞ് ഇരിന്നിരുന്നു …

ഞാൻ പാന്റിക്ക് മുകളിലൂടേ വിരലുകൾ ഓടിച്ചു അവിടേ ചെറുതായി നന്നഞ്ഞിരുന്നു അവിടേക്ക് ഞാൻ മുഖം പൂഴ്ത്തി …

“സുകം ഉണ്ടാ അമ്മേ …

അതിന് മറുപടി ആയി അമ്മ അരക്കെട്ട് ഒന്നുകൂടി എന്റെ മുഖത്തേക്ക് അടിപ്പിച്ചു…..

ഞാൻ അമ്മയുടേ അരക്കെട്ടിൽ എനിക്ക് തടസം മായി നിന്ന ആ പാന്റീസ് വലിച്ച് ഊരി …. അമ്മ അപ്പോൾ ഇരു കയ്യുകൾ കൊണ്ടും ആ സ്വർഗ കവാടം മൂടി വെച്ചു …

അവൻ പതുക്കേ ആ കൈയുകൾ എടുത്തു മാറ്റി … അവൾ നാണം കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചു …

അമ്മയുടേ അരക്കെട്ട് കണ്ട് അവന് പ്രാന്തായി….

മയിൽപീലി കണക്കേ ഇടതൂർന്ന് കിടക്കുന്ന മുടിയിഴകളിൽ നേരിയ വിയർപ്പ് തുളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു … .

ഞാൻ അമ്മയുടേ പൂറ്റിൽ ആഞ്ഞ് നക്കി . അമ്മ കിടന്ന് പുളഞ്ഞു നേരിയ ഉപ്പുരസവും അമ്മയുടേ പൂർതേൻ രസവും എലാം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അറിക്കാനോ എഴുതി അറിക്കാനോ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രത്യക സ്വാദ് ആയിരുന്നു അവിടെ…

മതി വാരത്തത് പോലേ ഞാൻ വീണ്ടും പൂർ ഇതളുകളേ ആ പൂർ പൂട കൂടി നക്കി എടുത്തു …

പലവിധത്തിൽ സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി അമ്മ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ .. എന്നിൽ ആവേശം നിറഞ്ഞ് നിന്നു …

എലാസുകങ്ങളും അമ്മക്ക് അറിക്കണം എന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു പരുതി വരേ ജയിച്ച സന്തോഷം എന്നിൽ നിറഞ്ഞ് നിന്നു …

ഞാൻ തലയുയർത്തി അമ്മയുടേ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി …

കാമം കൊണ്ടുപിരി കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണന്ന് അമ്മയുടേ കണ്ണിൽ നിന്നും എന്നിക്ക് മനസിലായി …

എന്റെ നോട്ടത്തിന്റേ അർത്ഥം മനസിലായി എന്നോണം അമ്മ തന്റേ രണ്ട് കാലുകൾ അകത്ത് വെച്ച് … ശ്രീങ്കാര ചിരിയോടെ എന്നേ മാടി വിളിച്ചു …

” അമ്മേ എന്നേ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സുന്ദരി പൂറിന്റെ ചൂട് ഞാനും അറിയട്ടേ….

” ഇനി എന്നും ഈ അമ്മയുടേ പൂറിന്റെ അവകാശി എന്റെ മകനാണ് … ഇനി ഇതു പോലേ നീ ചോതിക്കരുത് നിനക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടേ വേച്ചും ഞാൻ കാൽ അകത്തി തരാം …

ഇത്രം നേരം രതിയുടേ മാസ്മരികത പകർന്ന് തന്ന മകന്നേ ആരാധനയോടേ അവൾ നോക്കി …

” വാടാ മോനു … നിന്റേ അമ്മയുടേ പൂറിലേക്ക് ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *