ഭാര്യയുടെ പ്രണയം – 3 Like

Related Posts


കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു പ്രിയ ഓടിച്ചെന്നു വാതിൽ തുറന്നു, മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അനന്ദുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പകപ്പും പിന്നെഅതിയായ സന്തോഷവുംഅവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു, അവരുടെ കണ്ണുകൾതമ്മിൽ ഉടക്കി നിന്നു, കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസമായി അവർ പരസ്പരംഎത്രത്തോളം മിസ്സ്‌ ചെയ്തുവെന്ന് അവർ ഒരകഷരംഉരിയാടാതെ അവരുടെകണ്ണുകളിലെ തീക്ഷണത കൊണ്ടുമാത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞു,

അനന്ദു വീട്ടിനകത്തേക്ക്കയറി ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു, തന്റെ മുമ്പിൽ, കറുത്ത കരയുള്ള സെറ്റു സാരിയും, കറുത്ത ബ്ലൗസും, ചുവന്ന വലിയ പൊട്ടും സിന്ദൂരവും അണിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന തന്റെസ്വപ്ന സുന്ദരിയെകണ്ടപ്പോൾ അനന്ദുവിന്‌ ഒരുനിമിഷം പോലുംപിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആയില്ല, അവൻ അവളെ ഒരു ഗാഡമായആലിംഗനത്തിൽ അമർത്തി, തന്റെഭർത്താവല്ലാതെ മറ്റൊരു പുരുഷൻ തന്നെ ആദ്യമായികെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ പ്രിയയുടെ ഉള്ളിന്റെഉള്ളിൽ ചെറുതായിഒന്ന് അറച്ചു, പക്ഷെ അവളുടെ ഉള്ളിലെ അണപൊട്ടിയൊഴുകുന്ന കാമം ആ അറപ്പിനെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മറി കടന്നു അവനെതിരിച്ചും കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ധൈര്യം നൽകി, വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷംകണ്ടു മുട്ടുന്ന കാമുകി കാമുകന്മാരെപ്പോലെ അവർ ധീർക നേരംആലിംഗനത്തിലമർന്നു അവർക്കിടയിലുള്ള പ്രേമം പരസ്പരം അറിയിച്ചു,

അനന്ദു അവളുടെ മുതുകിലും, കഴുത്തിലും, കവിളിലും, ചെവിയിലുമെല്ലാം ചുമ്പനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി, അവളുടെ പുറകിൽ ഓടിനടന്ന അവന്റെ കൈകൾ മെല്ലെ താഴേക്കു നീങ്ങി അവളുടെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന മാർദ്ദവമേറിയ ചന്ദിക്കുടങ്ങളെശക്തമായി പിഴിഞ്ഞുടക്കാൻ തുടങ്ങി, പ്രിയയുടെ ശരീരം ചൂട് പിടിച്ചുതുടങ്ങി, അവളുടെമുലക്കണ്ണികൾ കൂർത്തു നിന്ന്വസ്ത്രത്തിന്റെ മറവുണ്ടെങ്കിലും അനന്ദുവിന്‌ അതിന്റെ ദൃഢത അവന്റെ നെഞ്ചിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

അനന്ദു മെല്ലെഅവളുടെ ഇരുതോളിലും കൈകൾവച്ച് അവളെ തന്നിൽ നിന്നും അല്പം അകത്തി നിർത്തി അവളുടെകണ്ണുകളിലേക്കു ഉറ്റു നോക്കി, ആ നോട്ടംനേരിടാനാവാതെ അവൾ നാണിച്ചു തലതാഴ്ത്തി, അനന്ദുപെട്ടെന്ന് അവളെതന്റെ കൈകളിൽകോരിയെടുത്തു,

പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായനീക്കത്തിൽ പേടിച്ച പ്രിയ അവന്റെ കഴുത്തിൽ കൈകൾ കൊണ്ട് കോർത്ത് പിടിച്ചു അവളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തി, ഞെട്ടൽവിട്ടുമാറാത്ത, കാമാർത്ഥമായ പ്രിയയുടെ മുഖത്തു നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അനന്ദു അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചുടു ചുമ്പനംനൽകി വീടിനകത്തേക്ക് നടന്നു

തന്റെ വീട്സുപരിചിതമായ അനന്ദു തന്നെഎങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ഒരുനീറുന്ന മനസ്സോടെഅവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഇതുവരെ തനിക്കും തന്റെ ഭർത്താവിനും മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിയിലേക്കാണ് അനന്ദു തന്നെ കൊണ്ട് പോകുന്നത്, ഇന്നത്തോടെ തന്റെഭർത്താവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട തന്റെ ശരീരത്തിന് മറ്റൊരു അവകാശി കൂടി ഇണ്ടാകും.
പാതി തുറന്ന വാതിൽ പതുക്കെ ചവിട്ടി തുറന്നു അകത്തു കടന്ന അനന്ദു, അവളെ മെല്ലെ കട്ടിലിലേക്ക് കിടത്തി, എന്നിട്ടു അവൻഅവന്റെ ടി ഷർട്ട് ഊരി നിലത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു, ഇത് കണ്ട പ്രിയനാണത്താൽ കണ്ണുകൾഇറുക്കിയടച്ചു കൈകൾ കൊണ്ട്തന്റെ മുഖം പൊത്തി കിടന്നു, പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ അനന്ദുവിന്റെ കറുത്തഉറച്ച ശരീരം അവളുടെ കണ്ണുകളിൽപതിഞ്ഞിരുന്നു,

കിടക്ക അമരുന്നതറിഞ്ഞപ്പോൾ അനന്ദു കട്ടിലിലേക്ക് കയറിയെന്നുഅവൾക്കു മനസ്സിലായി.

പ്രിയ തീവ്രമായിമിടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ അനന്ദുവിന്റെഅടുത്ത നീക്കത്തിനായി അക്ഷമയോടെകണ്ണുകൾ അടച്ചു കാത്തിരുന്നു,

അനന്ദുവിന്റെ ചുടുനിശ്വാസം തന്റെ ചുണ്ടുകളിൽപതിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതുനിമിഷവും തന്റെചുണ്ടുകൾ അനന്ദുവിന്റെ ചുണ്ടുകളുമായികോർക്കുമെന്നു അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു, പക്ഷെ നിമിഷങ്ങൾപിന്നിട്ടിട്ടും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തകാരണം അവൾ പാതി തുറന്ന കണ്ണുകളാൽ അനന്ദുവിനെ നോക്കി, അവൾ അവനെനോക്കിയതും അവൻഅവളുടെ ചെഞ്ചുണ്ടുകളെ വിഴുങ്ങിയതുംഒന്നിച്ചായിരുന്നു,

ഒരുപാടു കാലമായിതാൻ ചുംബിക്കാൻകൊതിക്കുന്ന തേനൂറും പവിഴചുണ്ടകളെ ആദ്യമായി തനിക്കു ചുംബിക്കാൻ കിട്ടിയപ്പോൾ അനന്ദുവിന്‌ തന്റെ ആവേശം അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അവൻആ ചുണ്ടുകളെ ഈ ലോകം മറന്നു ചുംബിച്ചു, മേൽചുണ്ടും കീയ് ചുണ്ടും വെവ്വേറെയും ഒരുമിച്ചുഅങ്ങനെ പലതരത്തിൽ, ചെറുതായി കടിച്ചും, ചുണ്ടുകൾ ഇറുഞ്ചിഅതിനെ പുറത്തേക്കു കോർത്തെടുത്തുംഅവൻ ആചുണ്ടുകളുടെ ഒരിക്കലും മതിവരാത്ത രസം നുകർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു

ഇത്രയും തീവ്രമായചുമ്പനം പ്രിയഒരിക്കലും ആസ്വദിച്ചിരുന്നില്ല, അവൾക്കു ഇത് തന്നെ മറക്കാനാവാത്ത സുഖം നൽകി.

അനന്ദു മെല്ലെ നാവു അവളുടെചുണ്ടുകളിൽ ഓടിച്ചു അവളുടെവയ്ക്കകത്തേക്കു കടത്താൻ ശ്രമിച്ചു, ആദ്യം കുറച്ചുമടിച്ചെങ്കിലും പ്രിയ മെല്ലെ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ അകത്തി അവന്റെ നാവിനു പ്രവേശനംനൽകി, പ്രിയ മെല്ലെ അവളുടെനാവുയർത്തി അനന്ദുവിന്റെ നാവിൽഒന്ന് തൊട്ടപ്പോയെക്കും അനന്ദു പെട്ടെന്ന് മുഖം പിൻവലിച്ചു, പ്രിയ ചോദ്യ രൂപേണ അനന്ദുവിന്റെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി, അവൻ ഒരു കള്ളച്ചിരിചിരിച്ചു കൊണ്ട്അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്കു തന്നെ നോക്കി വീണ്ടുംഅവന്റെ ചുണ്ടുകൾഅവളുടെതായും കോർത്തു, ഇത്തവണയും അവൾ അവന്റെ നാക്കിനെ സ്പര്ശിച്ചപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും മുഖംപിൻവലിച്ചു, പ്രിയക്ക് ശരിക്കു ദേഷ്യം വന്നു, മൂന്നാം തവണ അവൻ മുഖം അടുപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൾ അവന്റെ മുഖം ബലമായി പിടിച്ചു വെച്ച് അവന്റെ ഇരുചുണ്ടുകളെയും അവളുടെ ചുണ്ടുംപല്ലും ഉപയോഗിച്ച് ശക്തിയിൽ ബന്ധിച്ചു,

ഏറെ നേരത്തെതീഷ്ണവും കടുത്തതുമായ ചുമ്പനത്തിനു ശേഷം പ്രിയ അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവനു വിട്ടുകൊടുത്തു.
അനന്ദു ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്നു ഒരു ദീർഘനിശ്വാസമിട്ടു, അവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ഇപ്പോഴും ചെറിയ വേദനയും, തരിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു.

അവൻ ചെറിയനീരസത്തോടെ അവളുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി, പക്ഷെ അവിടെ അവനെ നേരിട്ടത് തീഷ്ണമായ കാമത്തോടെ അവനെ നോക്കി കിടക്കുന്ന പ്രിയയുടെ കണ്ണുകളാണ്.

അവർ ഒന്നുംഉരിയാടാതെ പരസ്പരം കണ്ണുകളിൽ തന്നെ നോക്കി നിന്നു, അവരുടേതായ ലോകത്തു, പരസ്പര ശ്വാസനിശ്വാസത്തിന്റെ ശബ്‌ദമല്ലാതെ വേറെഒന്നും ഇല്ലാതെഅവരുടേത് മാത്രമായ ലോകം.

പ്രിയ മെല്ലെ അവളുടെ നാവു പുറത്തേക്കു നീട്ടി അതിനെതാഴേക്കും മേലെകും ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവനെ അവളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു, അനന്ദു മെല്ലെ മുഖം താഴ്ത്തിപരസ്പരം ചുണ്ടുകൾസ്പർശിക്കാതെ അവളുടെ നാവിനെഅവന്റേതു കൊണ്ട്തൊട്ടു, പിന്നെഅവരുടെ നാവുകൾരണ്ടു സർപ്പങ്ങളെപോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടവെട്ടി, പിന്നെ അനന്ദു മെല്ലെ അവന്റെ ചുണ്ടുകളെവട്ടകൃതിയിലാക്കി അവളുടെ നാവിനെവിഴുങ്ങി, എന്നിട്ടു അവന്റെ തല മേലോട്ടും താഴോട്ടും ആക്കി അവളുടെ നാവിനെ ഭോഗിച്ചു,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *