ശോഭാന്റിക്ക് ശരത്തിന്റെ കൂട്ട് – 5 Like

Related Posts


വിറക് അടുക്കി കൊണ്ടിരുന്ന വാല്യക്കാരിയുടെ മുലകൾ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ വന്ന് ശരത്ത് കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒതുക്കി

” അങ്ങു ന്നിന് വന്ന് വന്നിപ്പോൾ േനരവും കാലോം ഇല്ലാണ്ടായോ…?”

വാല്യക്കാരി ചിണുങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ശരത്ത്..!

” ങേ… കുഞ്ഞോ…?”

വാല്യക്കാരി വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ച് പോയിരുന്നു….

” അങ്ങുന്ന് ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റി ആണെന്ന്” അറിയാതെ വെളിവാക്കിയതിൽ ഉള്ള പരിഭ്രമം ആയിരുന്നു അവർക്ക് കൂടുതലും…

എങ്കിലും ആ പരിഭമം മറച്ച് വയ്ക്കാൻ ഒരു പാഴ് ശ്രമം നടത്തി അവർ ചോദിച്ചു…,

” എന്താ കുഞ്ഞേ ഈ കാട്ടിയത്…?”

” എന്ത്…? െമാ ലക്ക് പിടിച്ചു….”

പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ കൂ സൽ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു

” എങ്ങനെ തോന്നി കുഞ്ഞിന് ഈ വൃത്തികേട് കാണിക്കാൻ….?”

” കുത്താൻ വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ ആർക്കാ പിടിക്കാൻ തോന്നാത്തത്…?”
” ഓ ഹോ… അങ്ങനെ കണ്ടാൽ കുഞ്ഞങ്ങ് പിടിക്കുവോ…?”

അല്പം രോഷത്തോടെയാണ് അവർ അത് പറഞ്ഞത്

” ഹൂം..!”

ഞാൻ അമർത്തി മൂളി

” അത്…. അത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ…?”

” അതെന്താ… എനിക്ക് മാത്രേ ഉള്ളോ…. വിലക്ക്…?”

ഞാൻ രണ്ടും കല്പിച്ചു തന്നെ ആയിരുന്നു

എന്റെ അറുത്ത് മുറിച്ച സംസാരം കേട്ട് വാല്യക്കാരിയുടെ മുഖം ഇരുണ്ടു

” കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്…?”

വേച്ചു വേച്ച് അവർ ചോദിച്ചു

” ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ…?”

” കുഞ്ഞ്…. എന്താ… ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്….?”

” നേരോം കാലോം നോക്കി വരുന്നവർ….. ഇതിൽ ഒതുക്കുവോ…?”

( ഞാൻ മൊല പിടിക്കുന്ന പോലെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു…)

ഭയവും നാണവും കാരണം വാല്യക്കാരത്തിയുടെ മുഖം കുനിഞ്ഞു..

അങ്ങുന്ന് തന്നെ പൂശുന്ന കാര്യം തന്റെ നാവിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നതിന് ഞാൻ പ്രതിഫലം േചാദിക്കുകയാണ് എന്ന് വാല്യക്കാരി മനസ്സിലാക്കി…..

” കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്…?”

വാല്യക്കാരി ദയനീയമായി ചോദിച്ചു

” എനിക്ക് ഒന്ന് നന്നായി പിടിക്കണം…. പിന്നെ…..”

ഗുലാനിൽ തടവി ഞാൻ പറഞ്ഞു

ഞാൻ ഗുലനിൽ തടവുന്നത് കണ്ട് . വാല്യക്കാരി അമ്പരന്നു.. ഞാൻ അവരെ പണിയാൻ ചോദിക്കയാണ് എന്ന വർക്ക് . മനസ്സിലായി
” കുഞ്ഞേ…. അതിപ്പം…..?”

കുലച്ച് നിന്ന ഗുലാനിൽ നോക്കി വാല്യക്കാരി പിറുപിറുത്തു

” ഹൂം… അതെന്താ…?”

” ഇപ്പം പാടില്ല…! പിടിച്ചോ…”

മാറിൽ പിണച്ച് വച്ച െെകകൾ മാറ്റി വാല്യക്കാരി തയാറായി നിന്നു

താഴത്തെ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തല്കാലം വിശ്വസിച്ചു…. ഞാൻ ആ മുലകളിൽ ആർത്തി പൂണ്ട് നോക്കി..

” പിടിച്ചോ…”

എന്ന മട്ടിൽ വാല്യക്കാരി മുലയും തള്ളി നിന്നു

” ഇങ്ങനല്ല…”

ഞാൻ പറഞ്ഞു

” പിന്നെങ്ങനാ…?”

എന്ന മട്ടിൽ വാല്യക്കാരി എന്നെ നോക്കി…

” ഊരിയിട്ട്…!”

” ഇവിടെയോ…?”

” പിടിക്കാമെങ്കിൽ അഴിക്യം ചെയ്യാം..!”

ഞാൻ അവരെ വിറക് പുരയുടെ പിന്നിലേക്ക് നയിച്ചു

” എങ്കിൽ കുഞ്ഞ് തന്നെ അഴിച്ചാട്ടെ…”

എന്റെ കൈകൾ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു…. അഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.. െപാതിഞ്ഞ് കണ്ടതിലും വലിപ്പം ആയിരുന്നു മുലകൾക്ക്… ആന്റിയുടേതിലും ഇരട്ടി വിസ്താരം ഉണ്ടായിരുന്നു മുലവട്ടത്തിന്….”

” വലിയ മുലവട്ടം ആന്നോടാ നിനക്കിഷ്ടം…?”

ഇടക്ക് കയറി ശോഭാന്റി ചോദിച്ചു

” ഹേ… അല്ല… ആന്റീടെ കൂട്ടാ ഇഷ്ടം..!”

” പഠിച്ച കള്ളനാ നീ… എന്നെ സുഖിപ്പിക്കൽ പിന്നെ മതി…”

ശോഭ കണ്ണിറുക്കി
” ഹൂ… ന്നിട്ട്…? എളുപ്പം പറേടാ മയിരേ.. ”

കുണ്ണ െതാലിച്ച് നിർത്തി ശോഭ ധൃതി കൂട്ടി…

” എന്നിട്ടെന്താ… കൂവി വിളിക്കുവോളം െമാലകൾ ഞാൻ കശക്കി ഞെരിച്ചു…. കൂട്ടത്തിൽ ഓർക്കാപുറത്ത് തുണി െ പാക്കി താഴത്തെ കാര്യം ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു…!”

” മഹാ കുശുമ്പനാണ് നീ.. െകാതിയനും..!”

ശരത്തിന്റെ കാതിൽ പതുക്കെ കടിച്ച് ശോഭ കുറുകി

” മുലവട്ടം കുറവാണ് എങ്കിലും അറഞ്ഞ് ഒന്ന് ചപ്പി വലിയെടാ കള്ളാ…”

മുല പാതിയും വായിൽ തിരുകി ശോഭ ഒന്നാന്തരം കഴപ്പിയായി…

ശാസ്ത്രീയമായി മുല ചപ്പി തുടങ്ങിയപ്പോൾ വികാരത്തള്ളിച്ചയിൽ ശോഭ കിടന്ന് കാറി…

ശോഭയുടെ കയ്യിൽ കുണ്ണ അതിന്റെ ഉഗ്രരൂപം പൂണ്ട് നിന്നപ്പോൾ ശോഭയക്ക് െ കാതി അടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല….

” നല്ല പ്രായത്തിലുള്ള ലക്ഷണം ഒത്ത കുണ്ണ…!”

െതാലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒച്ചിഴയുന്ന വേഗത്തിലാെണെങ്കിലും മകുടം െതാലി െ കാണ്ട് മൂടുന്നു …!

ശോഭയ്ക്ക് നേരിയ സംശയം….

” എടാ… നീ ചെയ്യത്തില്ലേ…?”

” എന്ത്…?”

കള്ളച്ചിരിയോടെ ശരത്ത് ചോദിച്ചു

േ ശാഭ ആംഗ്യം കാണിച്ചു…

നാണിച്ച് ശരത്ത് തല കുമ്പിട്ടിരുന്നു..
” നീ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാം… നീയെന്നല്ല…. നിന്റെ പ്രായത്തിൽ എല്ലാ ചെക്കന്മാരും െ ചയ്യും എന്നുമറിയാം.. അതിൽ ഇത്ര നാണിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല… കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഞാനും െ ചയ്യുന്നു… നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവർ മതിയായി ചെയ്താലേ ലഗാൻ മകുടം െതളിഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കൂ… അത് ഒരു തെറ്റല്ല.. ആവശ്യവും ആണ്.. ”

ശരത്ത് മുല ചപ്പി നാണിച്ച് നിന്നു.

” ആട്ടെ… ആരെ സങ്കല്പിച്ചാ… സാധാരണ െ ചയ്യുക…?”

നാവിൻ തുമ്പിൽ കടിച്ച് ശോഭ ആരാഞ്ഞു

ശരത്ത് തല താഴ്ത്തി ഇരിപ്പാണ്.

” പറേടാ…”

ശരത്തിന്റെ താടിക്ക് പിടിച്ച് ഉയർത്തി ശോഭ നിർബന്ധിച്ചു..

നാണിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ച് ഇരിപ്പാണ് ശരത്ത്

” ഓ… ഒരുത്തന്റെ കള്ള നാണം…! എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയാലോ.?”

െചവിയിൽ നോവിക്കാതെ നുള്ളി ശോഭ ചോദിച്ചു

ശരത്ത് ആകാംക്ഷയോടെ ശോഭയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിന്നു.

” ഞാൻ മുമ്പ് സൽമാൻ ഖാൻ, ജോൺ എബ്രഹാം , പിന്നെ പ്രഭാസ്… ഇപ്പം പൃഥ്വിരാജ്…. സങ്കല്പിച്ച് നോക്കി യോ പഴയ മോഡൽ ഫോൺ vibration ൽ ഇട്ട് താഴ്ത്തി ഇടും..!”

പറഞ്ഞ് ശോഭ അറിയാതെ മേൽ ചുണ്ട് കടിച്ച് വികാരവതിയായി.
” ഇനി മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞാട്ടെ. ”

” അനു സിതാര , രജീഷാ വിജയൻ , നിത്യാ മേനോൻ … ”

ശരത്ത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി..

” അപ്പോ.. അതാണ് കാര്യം…! എനിക്ക് അത്രേം ഉണ്ടോടാ…?”

” എന്ത്…?”

” െ മാല…!”

” പോ.. ആന്റി… കളിയാക്കാതെ. … ആന്റി സൂപ്പറേല്ലേ…?”

” തന്നെ… തന്നെ. ഒത്തിരി അങ്ങ് െപാക്കല്ലേ ഉളുക്കും.. ശരി.. ഇത്രയും പേരേ ഉള്ളോ…?”

” ഒരാള് കൂടി ഉണ്ട്…!”

” അതാരാ… ആ കേമി..?”

” േശാഭാന്റി … ഇന്നലെ മുതൽ….!”

ശോഭ അത് കേട്ട് സ്തബ്ധയായി പകച്ച് നിന്നു….

തുടരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *