Malayalam Kambi Kathakal - അടിപൊളി മലയാളം കമ്പി കഥകള്‍

Malayalam Kambi Kathakal, Kathakal Download , Kadakal Malayalam,Kathakal Mallu,Malayalam Kambikathakal, Kambi Pdf, Kathakal Malayalam,Kathakal Malayalam, മലയാളം കമ്പി കഥകള്‍

ഉമ്മാന്‍റെ ജീവിതം

മലയാളം കമ്പികഥ – ഉമ്മാന്‍റെ ജീവിതം

ഹായ് ഫ്രെണ്ട്സ് ഞാന്‍ ആമിന എന്റ ഉമ്മയുട ജീവിതവും അതുപൊല എന്റ യും

ആദ്യം ഒന്ന് പരിച്ചയപടം എനിക്ക് 21 വയസ് എന്റ ഉമ്മ ശബീബ വയസ് 38 എന്റ ബാപ്പ എനിക്ക് പതിനാലു വയസ്സ് ഉള്ളപോള്‍ മരിച്ചു പോയി ഇതാണ് എന്റ കുടുബം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു ഉള്ളു നാട്ടില്‍ ആണ് താമസം .ഇനി കഥയിലാക് വരാം……

എന്റ ഉമ്മ ഒരു ഷോപ്പ് നടത്തുകയാണ് സ്ത്രീകളുട എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ലഭ്യം ആണ് ആ നാട്ടില്‍ ചെറിയ ഒരു കവല ആണ് ഉള്ളത് അവിട തന്ന ആണ് ഉമ്മയുട ഷോപും …. ഞാന്‍ വീട്ടില്‍ ജോലികളും മുഴുകുകയും ഉമ്മ ഷോപിലും ആയിരിക്കും ചില്ല ദിവസം വീട് ജോലി കയിന്നാല്‍ ഞാനും പോകും …ഉമ്മായുട ഷോപിന് പുറക്കില്‍ തന്ന ആണു അതിന്റ്റ റൂം ഒവ്നെരും പേര് ശങ്കരന്‍ ഒരു 55 വയസ്സ് ഉണ്ടാകും അയാള്‍ വലാത്ത വായനോക്കി ആയിരുന്നു എന്റ എടുത്തും എപ്പോഴും വരും ഉമ്മയുട അടുത്തും എല്ലാം ഒന്നും പറയാന്‍ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചു നില്കും … ഒരു ദിവസം ഓണം സീസണ്‍ ആയിരുന്നു അത്യാവിശ്യം കച്ചവടം ഒക ഉണ്ടാകും ഉമ്മ എന്നോടും പെട്ടന്ന്‍ വീട് ജോലി കയിനു ഷോപ്പില്‍ വരാന്‍ പറഞിരുന്നു ഉമ്മ എട്ടു മണിക് പോയി പെട്ടന്ന്‍ തന്ന ഞാന്‍ ജോലി തീര്‍ത്തു ഞാനും ഷോപിലാക് വച്ച് പിടിച്ചു അറുനൂറു മീറ്റര്‍ മാത്രമാണ് വീടില്‍ നിന്നും ഏകദേശം അവിട എത്താന്‍ ആയപ്പോള്‍ ശകരട്ടന്‍ ഷോപ്പില്‍ കയറുന്നത് കണ്ടു അയാള്‍ പോയിട് കയറാം എന്ന് കരുതി ഞാന്‍ പുറക്കില്‍ സ്റ്റോക്ക്‌ റൂമില്‍ കയറി നിന്നു എന്നിട് ചെറിയ ഒരു ജനല്‍ ഉണ്ട് അകത്താക് അതിലൂട നോക്കി വര്‍ത്തമാനം പര്‍ന്ഞ്ഞു നിക്കുന്നു

ശക്കരന്‍ : ശബീബ നിനക്ക് സെറ്റ് സാരീ നല്ലവണം ചേരുന്നുണ്ട് ഇനി എന്നും സാരീ ഉടുതോ നല്ല ചന്ദം

( ഉമ്മ’ അതില്‍ തന്ന വീണിരുന്നു)

ഉമ്മ : അത്രക്കും ചന്ദം ഉണ്ടോ

ശക്കരന്‍ : പിന്ന ചെറിയ’ ബോര്‍ ഉണ്ട്

ഉമ്മ : എതു ബോര്‍

ശക്കരന്‍ : സാരീ പൊക്കിളിനു താഴ കുത്തണം എന്നാലാ കൂടുതല്‍ ചന്ദം വരുക

ഉമ്മ : എല്ലാവരും കാണില

ശക്കരന്‍ : ഏതു

ഉമ്മ : എന്റ്റ പൊക്കിള്‍
ശക്കരന്‍ : എന്റ്റ അമിന അത് ഒക കാട്ടിയാല്‍ മാത്രമാണ് ചെറുപ്പകാര്‍ ഒക നോക്കു.. അല്ലാത്ത മൂടി പുതച്ചു നടന്നിട് ഏതു കാര്യം

ഉമ്മ: ശക്കരട്ടന്‍ നല സെന്‍സ് ആണ്

ശക്കരന്‍: നീ ഒന്ന് മാറ്റി കുത്തിനോക്ക്

ഉമ്മ പെട്ടന്ന് തന്ന തിരിഞു നിന്നു മടികുത് മാറ്റുകയാണ് ആ സമയം ശക്കരന്‍ കുണ പിടിച്ചു ഒന്ന് നെരടി എന്നിട് ഒരു സിഗേരറ്റ് കീശയില്‍ നിന്നും എടുത്തു കത്തിച്ചു ഉമ്മ മാറ്റി കുത്തി കയിന്നിരുന്നു

ഉമ്മ : ഇപ്പഴോ

ശെരിക്കും പറന്നാല്‍ എനറ്റ പൂറില്‍ നിന്നും ഒലിചിരുന്നു ഉമ്മയുട പൊക്കിള്‍ കാണാമായിരുന്നു

ശകരന്‍: അമിന] നിനറ്റ വയസ്സ് ഒരുപാടു കുറഞ്ഞു ഇനി മുതല്‍ സാരീ അക്കികോ അതുപൊല തട്ടം ഇടണ്ട എന്നാല്‍ രസം ഉണ്ടാക്കും

ഉമ്മ : ഇനി സാരീ എപ്പഴും ഉടുക്കണം

ശക്കരന്‍: ഇനിയന്കിലും ഒന്നു സൌന്ദര്യം ഒക ശ്രദ്ധിക്

ഉമ്മ : ഇക്ക മാരിച്ചത്തിനു ശേഷം ഞാന്‍ ഒന്നും ശ്രദ്ധികാരില്ല

ശക്കരന്‍ : ഇനി എങ്കിലും ശ്രധികണം

ഇതു പറന്നു അയാള്‍ ആനു പുക വലികാന്‍ തുടങ്ങി

ഉമ്മ: ഏതു നല സ്മെല്‍

ശക്കരന്‍ : എത്തിനു

ഉമ്മ : സിഗേര്റ്റ് സ്മെല്‍ . എനിക്ക് പെരുത്ത്‌ ഇഷട്ട

ശക്കരന്‍: എന്നാല്‍ ഞാന്‍ ഇവിടുന്നു ഇനി എന്നും വലികുന്നുണ്ട്

പെട്ടന്ന് കടയിലാക് കസ്റ്റമര്‍ വന്നു അയാള്‍ പോകാന്‍ തുടങ്ങി ഉമ്മനോടെ എന്നും സാരീ ഉടുകാന്‍ ഓര്‍മിച്ചു കൊണ്ട്

അതിനു ശേഷം ഞാന്‍ കടയിലാക് കയറി അത്യവിഷം നല്ല തിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സമയം ഉച്ച രണ്ടു മണിക്ക് ഷട്ടര്‍ കുറച്ചു താഴ്ത്തി ഭക്ഷണം കയികാന്‍ വേണ്ടി അഞ്ചു നിമിഷം കയിനു ശക്കരന്‍ ഷട്ടര്‍ പൊക്കി വന്നു ഉമ്മ അയാളോട് ചിരിച്ചു ഞാനും കാരണം ആയാളുട കുണ എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടപെടിരുന്നു ഞാന്‍ കണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തില്‍ ഒക ഉള്ളത് പോല ആയിരുന്നു

ശക്കരന്‍ : അമിന മോള് ഇവിട ഉണ്ടോ
ഞാന്‍ : ഒന്ന് ചിരിച്ചു

ഉമ്മ: ശക്കരട്ടന്‍ കയിച്ചോ

ശക്കരന്‍: ഉവ്വാ

ഉമ്മ: ഒരു വിവാഹം കായിചൂട സുഹാസിനി എച്ചി മറിച്ചിട്ട് അഞ്ചു വര്ഷം ആയിലാ

ശക്കരന്‍ : എനിക്ക്] വയസ്സന്‍ കാലത്തു ആര് പെണ്ണ്‍ തരാന്‍

ഉമ്മ : എന്നാല്‍ എന്ന വിവാഹം ചയുതോ

അതും പറന്നു ഉമ്മ ചിരിച്ചു

ശക്കരന്‍ : എനിക്ക് പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ല അമിന മോള് ഏതു പറയുന്നു

ഞാന്‍; ഒന്ന് ചിരിച്ചു

ശക്കരന്‍: അമിന മോളാ ഉമ്മ ഇനി മുതല്‍ കുറച്ചു മോഡേണ്‍ ആയി നടനോട്ട കണ്ടോ ഇയീ സരീയില്‍ ഏതു ചന്ദം മാ

ഞാന്‍: അത് ശേരിയ എണ്റ്റ ശേബീബ കുട്ടി ഉഷറയിട്ടുണ്ട, ശകരട്ടന്‍ വേണമങ്കില്‍ അഗു കെട്ടിക്കോ

ഉമ്മ : പെണ്ണിന് കൂടുനുണ്ട്

പെട്ടന്ന് ആരോ വിള്ളിച്ചപ്പോള്‍ അയാള്‍ പോയി

ഞാന്‍: ഉമ്മ ശക്കരട്ടന്‍ പറന്നത് കാര്യം അണ്

ഉമ്മ : ഏതു

ഞാന്‍: ഉമ്മാക് ഒരു കൂട്ട് വേണ്ടാ

ഉമ്മ: ഞാന്‍ ഇനി നിക്കഹ് കയിക്കില

എന്നും പറന്നു എന്റ്റ തലയില്‍ തൊട്ടു സത്യം ചെയുതു … കട പൂട്ടാന്‍ സമയം ആയി പൂട്ടി വീട്ടില്‍ എത്തി പണ്ണിക്കള്‍ ഒക തീര്‍ത്തു കിടന്നു അത്യവിഷം നല്ലരു വീടനെന്ന്കിലും ഒരു റൂമില്‍ ആണ് ഞനും’ ഉമ്മയും കിടക്കാര്‍

ശെരിക്കും എന്റ്റ മനസ്സില്‍ ഉമ്മന ഒന്ന് കള്ളികുന്നത് കാണാന്‍ ഒരു ആഘ്രഹം വന്നു എതുവന്നാലും അവരാ തമ്മില്‍ അടിപ്പികണം ഉമ്മ്നാ ഒന്ന് റെഡി ആകി എടുക്കണം എന്ന് തോന്നി

ശക്കരേട്ടന്‍ ആള് കുറച്ചു പ്രശ്നവും ആണ് പുള്ളിയയും ആയാളുട കൂടുകരും മഹാ കാമാപ്രതന്മാര ഉമ്മ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം വരമോ കുറ നേരത്ത ചിതിച്ചു പിനാ ഒത്തു വന്നാല്‍ എനിക്കും എണ്റ്റ പൂറു ചോരുതന്‍ തുടങ്ങി ഞാന്‍ ഉമ്മാന വിള്ളിച്ചു

ഞാന്‍: ഉമ്മ
ഉമ്മ: ഏതാ

ഞാന്‍: ഒരു കാര്യം ചോടികട്ട

ഉമ്മ: ചോദിക്

ഞാന്‍: ഉമ്മാക് ഒരു ദാബത്യ ജീവിതം വേണ്ട

ഉമ്മ: കടയില്‍ നിന്നു ഞാന്‍ നിനോട് പറന്നതല ഇനി ഒരു നികഹ് ഇല്ല എന്ന്

ഞാന്‍: എന്നാല്‍ ഞാന്‍ ഒരു കാര്യം പറയട്ട

ഉമ്മ: എന്താ

ഞാന്‍: ഞാന്‍ തടസം ആണ് എന്ന് വച്ച് ഉമ്മാന്റ അഗ്രഹം മൂടി വെകണ്ട

ഉമ്മ: ഏതു ആഗ്രഹം

ഞാന്‍: ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടത് ഏതു അത് തന്ന

ഉമ്മ : ഇനി ഇതു മേലാല്‍ പറയരുത്

എന്നും പറഞ് ചൂടായി രണ്ടും കല്പിച്ചു ഇന്ന് ശക്കരട്ടന്‍ ഒപ്പം കൊച്ചി കൊയന്നത് ഞാന്‍ വെട്ടി തുറന്നു ഉമ്മയോട് പറന്നു

ഞാന്‍: എനിക്ക് മനസ്സിലയി ഉമ്മാക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ളത്

ഉമ്മ: മോളാ അതു അയാള ചോടിപികണ്ട എന്ന് കരുതി

ഞാന്‍: ഇനി ഉരുല്ലണ്ട സാരീ താഴ്ത്തി ഉടുകളും എധോകയയിരുന്നു എനറ്റ ഉമ്മ ജീവിതം സുക്കികാന്‍ ഉള്ളതാണ് ഇനി എങ്കിലും ഒന്ന് മാറാന്‍ നോക്ക് അയാള് ഉമ്മ സാരീ മാറ്റി ഉടുക്കുംബ്ബോള്‍ ഉമ്മാന നോക്കി ആയാളു കയില്‍ പിടികകുയയിരുനു

ഉമ്മ : നീ ഏതാ പറന്നു വരുന്നത്

ഞാന്‍: കിട്ടുന്ന സമയം സുക്കികാന്‍ നോകെ

എന്നും പരന്നു ഞാന്‍ കിടന്നു….പിറ്റനാള്‍ രാവില ഉമ്മയാണ്‌ എന്നാ വിള്ളിച്ചത് ഞാന്‍ കണ്ണ് തുറന്നതും നോക്കി നിന്നു ഒരു നീല പട്ടു സാരീ ഉടുത് അതിനു ചന്ദന നിറം ഉള്ള ബ്ലൌസ് തട്ടം മുഴുവനും മൂടാത്ത അലസം മായി ഇട്ടിരിക്കുന്നു

ഉമ്മ: ഞാനും മാറാന്‍ തീരുമാനിച്ചു

ഞാന്‍ : സത്യമാണോ

ഉമ്മ: അതാ എടി മോളു. എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിനക്ക് അയാള നോട്ടം ഉണ്ട് അല്ലാ

ഞാന്‍: ആടി ചരക് ശബീബ

ഉമ്മ : പോടീ ഞാന്‍ ചരക്ക് ആണെങ്കില്‍ നീ മലം ചരക്കാ

അതും പറന്ന് ഉമ്മ കടയിലാക് പൊക്കുക യാണ് എന്ന് പറന്നു ഞാന്‍ ഹാളില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ഉമ്മ കണ്ണടയില്‍ നോക്കി നില്‍ക്കുന്നു

ഞാന്‍: നന്നയിടുണ്ടെടീ ഉമ്മച്ചി

ഉമ്മ : നീ നോക്കിക്കോ ഞാന്‍ അയാള വളച്ചു കുപിയില്‍ ആകും

ഞാന്‍: ഉമ്മ ശ്രദിച്ചോ അയാള്‍ക് രണ്ടു തല തിരിന കൂടുകാര്‍ ഉണ്ട് അവര് അറിഞാല്‍ കഥ കയിയും
ഉമ്മ: അതൊക നമ്മുക്ക് നോക്കാം .. നീയും ഇനി സാരീ ഉടുതോ നമ്മുക്ക് രണ്ടാള്‍ക്കും കൂടി അയാള്‍ ഒന്ന് കൊധിപികാം

ഞാന്‍: നല കടിയാ ലാ പൂറി

ഉമ്മ : ആണടീ ഇനിയെങ്കിലും സുഖിച്ചു ജീവികണം

ഞാന്‍ : എന്നാല്‍ ചെല്ല്

ഞാന്‍ ഉമ്മ പോയതും നേര എനറ്റ ഡ്രസ്സ്‌ ഒക കയുകി ചായ ക്കുടിച്ചു കടയിലക്ക് വിട്ടു ഒരു സാറ്റിന്‍ ചുരിദാര്‍ ആയിരുന്നു ഞാന്‍ ഇട്ടതു കറുപ്പ് നിറത്തില്‍ ഉള്ളത് ഞാന്‍ വിചരിച്ച പോല ഉമ്മയും അയാളും സോലുക്കയായിരുന്നു

ശങ്കരന്‍: അമിന കുട്ടി ഉമ്മ ആള് മാറിപോയി കേട്ടോ മോള് കാരണം ആണ് എന്നാണ് പറനത്തു

ഇനി കാതിരിന്നിടു കാര്യം ഇല്ല ഇതാണ് പറ്റിയ അവസരം

ഞാന്‍: അത് ശക്കരട്ടന്‍ കാണിക്കാന്‍ വേണ്ടിയ

ഉമ്മ : അവള് ചുമ്മ പറയ

ഞാന്‍: ശക്കരട്ടന്‍ എന്ന വിചാരമാണ് ഇന്നല മുഴുവന്‍ ഇതായിരുന്നു സംസാരം

ശക്കരന്‍: സത്യം

ഞാന്‍: വിശ്വാസം ആയില

ശക്കരന്‍ : ഇല്ല

ഞാന്‍ ഉമ്മന്റ്റ് അടുത്ത് പോയി ആയാളുട മേലാക് ഉതി ഇട്ടു രണ്ടാളും നിലത്തു കെട്ടി പിടിച്ചു കൊണ്ട് വീണു പരിസരം മറന്നു രണ്ടാളും ചുമ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങി

ഞാന്‍ : എഴുനേറ്റ , രണ്ടാളും വീടില്‍കു വിട്ടോ എന്നിട്ട് ഏതാ വെച്ച ചയുതോ

ശക്കരന്‍ : നന്നിയുണ്ട് മോളു

ഉമ്മ നാണിച്ചു നിക്കുകയയിരുനു

ഞാന്‍: തല്‍കാലം ഞാന്‍ ഇവിടാ നിനോളം ഉമ്മ പോയിക്കോ

അതും പറന്നു ഞാന്‍ കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു…..

തീര്‍ച്ചയായും തുടരും നോവല്‍ പോലാ…………….

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Malayalam Kambi Kathakal - അടിപൊളി മലയാളം കമ്പി കഥകള്‍ © 2017