എന്‍റെ മമ്മിയുടെ മാറ്റം – 3 Like

മലയാളം കമ്പികഥ – എന്‍റെ മമ്മിയുടെ മാറ്റം – 3

കൂളിമുറിയിലേക്കു ഓടി, ബിത്തു എണീറ്റ തന്റെ മാക്സി എടുത്ത് ധരിച്ച് മേശപുറത്തിരുന്ന കോഫി കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും അതിശയിച്ചുപോയി. തന്റെ മകൻ ആദ്യമായിട്ടാണു കോഫി ഉണ്ടാക്കിയതു. ഒരു അമ്പരപ്പോടെ ബിത്തു കോഫി കുടിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ അടുക്കളയിലേ ക്കു പോയി.

ഇതിനു മുന്‍പിലത്തെ പാര്‍ട്ട്‌ കള്‍ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുകേഷ് പരീക്ഷിക്കു പോയി. ബിത്തു ഇന്നും അവധി എടുത്തു. ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണമെല്ലാം ഒരുക്കി വിസ്കരിച്ചൊരു കുളിയും നടത്തി. റ്റി വി റൂമിൽ വന്നിരുന്നു. തന്റെ മകനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയാണു. ഒരു സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ സൂഖിപ്പിയ്ക്കക്കാമെന്നു നല്ല പോലെ അവനറിയാം. പതിനാലു വയസ്സേയായിട്ടുള്ളൂ. വളരെയധികം പരിചയമുള്ളതു പോലെയാണു അവന്റെ ഓരോ ചലനവും. അവന്റെ അവയവങ്ങളുടെ വളർച്ചയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണു. അവന്റെ മുഴുത്തകുണ്ണ തന്റെ മൂന്നിൽ നിൽക്കുന്നുമാതിരി മനസ്സിലെവിടയോ സന്തോക്ഷം തിരതല്ല. അകാലത്തിൽ തനിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ട തന്റെ ജീവിതം മകനിൽകൂടി തിരിച്ചുകിട്ടിയതാണെന്നു വിശ്വസ്സിച്ചു. തന്റെ പൂറിനു വീണ്ടും കൂണ്ണഭാഗ്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നു. പാൻറീസ് ഇടാത്ത തുകൊണ്ടായിരിക്കും തുടയിൽ നന് അനുഭപ്പെട്ടു. സമയം പോയത് റിഞ്ഞില്ല. കോളി ബല്ലിന്റെ ശബ്ദമാണു ചിന്തയിൽ നിന്നുണർത്തിയതു. കത്കൂ തുറന്നപ്പോൾ മൂന്നിൽ സുകേഷ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുകയാണു ബിത്തുവിനു വല്ലത്ത നാണമായിരുന്നു സുകേഷിനെ നോക്കാൻ. എന്റെ ബിത്തു എന്നുവിളിച്ച് രണ്ടു കൈ കൊണ്ട് ബിത്തുവിനെ കെട്ടിപിടിച്ചു കവിളുകളിലും ചൂണ്ടുകളിലും ഉമ്മ കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു. കൂറച്ചു നേരത്തെ ചുംബനങ്ങൾക്കു ശേ ഷം അവൻ പറഞ്ഞു പരീക്ഷയെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി എഴുതി വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു രണ്ടുപേരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുവെന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ പരസ്പരം കഴിപ്പിച്ചു എന്നു പറയുന്നതാണു ശരി.
ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പാത്രങ്ങൾ കഴുകികൊണ്ടിരുന്ന ബിത്തുവിന്റെ കൂണ്ടികകള്ടെ തടിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ സുകേഷിന്റെ കുണ്ണ കമ്പിയായി. പാൻറീസ് ഇടാത്തതുകൊണ്ട് മക്സസിക്കുള്ളിൽ കൂടി ഉൾത്തുടകൾ ലൈറ്റി ന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നല്ലപോലെ കാണാമായിരുന്നു. പിന്നാലെ ചെ ന് സുകേഷ് അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു പിൻ കഴുത്തിൽ ഉമ്മ വച്ചു കമ്പിയായ തന്റെ കൂബ്നു ബിത്തുവിന്റെ കൂണ്ടിയിടുക്കിൽകൂത്തി തറച്ചു. രണ്ടുമുലകളേയും പടിച്ചു ഞെരിച്ചു മുലക്കണ്ണുകളെ വിരലു കൾകൊണ്ട് ഞെരടി അവളെ തിരിച്ചുനിറുത്തി അവളുടെ മക്സസി മൂ കളിലോട്ട് പൊക്കിവച്ചു രണ്ടു കൈ കൊണ്ട് അവളെ തുക്കിയെടൂതു സ്ലാബിൽ ഇരുത്തി രണ്ടു മൂലകളും മാറി മാറി കൂടിച്ചു അവ ന്റെ മൂത്തു നിൽക്കുന്ന കുണ്ണ അവളുടെ ചുറ്റിൽ തട്ടുന്നുണ്ട്. പൂർജ ലവും കുണ്ണയിൽ നിന്നും ഒലിക്കുന്ന ദ്രാവകവും കൊണ്ട് കുണ്ണ മുഴുവന്നും നനഞ്ഞു. ബിത്തുവിനും ആവേശം കൂടി അവൾ അവനെ വ ലിച്ചടിപ്പിച്ചു അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവൾ കടിച്ചു വലിച്ചു. അവന്റെ നാക്കിനെ തന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി സക്കു ചെയ്തു. അവന്റെ കു ബ്ലേയെ പിടിച്ച് തന്റെ ചുറ്റിലൂിച്ചു. ഉടനെ ചുറ്റിലേക്കു കടത്താൻ ത യ്യാറല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ കൈ വിടുപ്പിച്ച് മുട്ടുകൂത്തി തറയിലിരു നു. തന്റെ നാക്കു ആ പൂറ്റിനുള്ളിലേക്കു കടത്തി ആഞ്ഞ് നക്കാൻ തുടങ്ങി.

പൂർ ദ്വാരത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള പയർ മണിയെ ചൂണ്ടുകൾ കൊണ്ടിക്കി സക്കു ചെയ്തു. ബിത്തുവിനു സഹിക്കവുന്നതിലുമപ്പുറ മായിരുന്നു. അവൾ അവന്റെ തലയെ ചുറ്റിലേക്കു അമർത്തി പിടിച്ചു. തന്റെ അരക്കെട്ട മുമ്പോട്ട് തള്ളി, “ഠി” ബിത്തുവിന്നു വെടി പൊട്ടി കൂടം കണക്കിനാണു ഉൾവെള്ളം പാഞ്ഞു മുഴുവനും സുകേഷ് കൂടിച്ചിറക്കി. അവനെണീറ്റ് ബിത്തുവിനെ ഉമ്മവച്ചു തന്റെ വായിലുീണ്ടായിരുന്ന പൂർജലം ബിത്തുവിന്റെ വായിലേക്കു പകർന്നു ബിത്തു തളർന്നു.
എന്നാൽ സുകേഷ് വിടാൻ തയ്യാറായില്ല. അവൻ അവളെ സ്മാബിൽ കമഴ്സത്തി കിടത്തി കാലുകൾ വിടർത്തി ചുറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കുതി തുള്ളവരെ നക്കാൻ തുടങ്ങി കുതിതുള്ള ഒന്നുന്ന അി വീണ്ടും വീണ്ടും നീക്കി കൂത്തിതുള്ള വികസിച്ചു തുടങ്ങി. തന്റെ ഒരു വിരൽ അതിനുള്ളിലേക്കു കടത്തി അടിച്ചു. പിന്നെ രണ്ട് വിരലു കടത്തി അടിച്ചു. അതിനു ശേഷം അവളെ എടുത്ത് തറയിൽ കുനിച്ചുനിറുത്തി തന്റെ കുണ്ണ ആ കൂത്തിയിലേക്കു മുട്ടിച്ചു തള്ളി ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ഇന്നലത്തെ പോലെതന്നെ കേറുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും ബിത്തു വീണ്ടും ഉണർന്നു അവൾക്കു ഉത്സാഹം കൂടി കുറച്ചു എണ്ണ എടുത്ത് ആ തുളയിലേക്കു ഒഴിച്ചു പിന്നെ വിരലിട്ടു കറക്കി എന്നിട്ട് തന്റെ കുണ്ണ കൂത്തിക്കുള്ളീലേക്ക് തള്ളികേറ്റി ബിത്തു തന്റെ കാലുകൾ അകത്തി സഹായിച്ചു. മുഴുവനും കയറ്റി തന്റെ വൻ കൂടൽ പൊട്ടുമെന്നു തോന്നി ഇന്നലെ തനിക്കു ഇത്രയും ആസ്വദി ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സുകേഷ് മെതുവെ തന്റെ അരക്കെട്ട് ഇള ക്കാൻ തുടങ്ങി തന്റെ രണ്ട കൈ കൊണ്ട് ബിത്തുവിന്റെ അരക്കെട്ടിൽ ചുറ്റി പിടിച്ചു വിരലുകൾ പുറ്റിലിറക്കി കറക്കുകയും കൂടി ചെയ്യപ്പോൾ ബിത്തു ശരിക്കും സ്വർഗ്ഗം കണ്ടു.അവന്റെ അരകെട്ടിന്റെ ചലനത്തിനു വേഗതകൂടി അതോടൊപ്പം വിരലിന്റെ ചലനവും രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ സമയം വെടിപൊട്ടി
ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചകളായി മാസങ്ങളായി വർഷങ്ങളായി യുവ മിഡുന്ന അളെപ്പോലെ അവർ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. സുകേഷ് പ ഞ്ഞതുപോ ലെ വാക്കു പാലിച്ചു തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളിലു മൊന്നാമനായി മാറി, ബിത്തുവിനെ കൊണ്ട് കേരളത്തിനു പുറത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കു ഒരു സ്ഥലമാറ്റം വാങ്ങി അവർ പോയി പുതിയ സ്ഥലത്തു നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ സുകേഷിനും ജോലികിട്ടി.

പൂതിയ സ്ഥലത്ത് ചെന്നതോടെ ബിഞ്ഞുവിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങളിലും മേക്കുപ്പിലും സുകേഷ് മാറ്റും വരുത്തിച്ചു. സാരി മാത്രം ഉടുത്തിരുന്ന ബിത്തു ഇപ്പോൾ മിഡിയും ടോപ്പും ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേരെയും കണ്ടാൽ കാമുകി കാമുകന്മാരാണെന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ. ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു പണ്ണൽ കഴിഞ്ഞ് സുകേഷി ന്റെ നെഞ്ചിൽ തന്റെ മുലകൾ ചേർത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ സുകേഷ് അവളുടെ തലമുടിയിൽ തടവികുണ്ട് ചോദിച്ചു ബിഞ്ഞു നമുക്കു തമിൽ കല്ല്യാണം കഴിച്ചാലൊ? എന്താ കുട്ട നീ പറയുന്നതു എനിക്കു നിന്റെ ഭാവിയാണു വലുതു നിന്റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയാണു ഇതുവരെ എത്തിയതു എന്നു കരുതി നിന്റെ നല്ല ഭാവിയെ എന്നിൽ തന്നെ തളച്ചിടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പുറത്ത് നിനക്കു നല്ലൊരു ജീവിതമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ കല്ല്യാണം വേണ്ട , വേണം ബിഞ്ഞു എന്റെ സന്തോഷത്തിനു അതുകൂടി വേണം എന്നാലെ എന്റെ സന്തോഷം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ബിത്തുവില്ലാതെ എനിക്കൊരു ജീവിതമില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്നു നമ്മൾ വിവാഹിതരാകും.
ബിത്തുവിനറിയാം എതിർത്തിട്ട കാര്യമില്ല എന്നിപ്പോൾ സുകേഷ് വിചാരിക്കുന്നതു പോലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂ കേഷിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെയാണു നടക്കുന്നതു അതിൽ തനിക്കു വളരെ സന്തോഷവും ഉണ്ട്. ശരിക്കും നല്ല ഒരു കുടുംബനാഥനായി മാറിയിരുന്നു സുകേഷ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *