കറുത്തമുത്ത് ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയും ഞാനും

എന്റെ നെഞ്ചിൽ തലചായ്ച്ചു കിടന്നു കൊണ്ട് ചേച്ചി:മോന് ചേച്ചിയെ ഇഷ്ടമായോ..? പിന്നല്ലാണ്ട്. ചേച്ചിയുടെ പ്രായമെത്താത്ത മുലയും വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞ ശരീരവും കുഞ്ഞ് ചെപ്പും അയകാർന്ന കാർകൂന്തലും എല്ലാം എനിക്കിഷ്ടായി.. ചേച്ചി സൂപ്പറല്ലേ.. അതുകേട്ട് ചേച്ചിക്ക് സന്തോഷമായി. ചേച്ചി അരകെട്ടിലോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്നാ വലിപ്പമാ നിന്റെ സാമാനത്തിന്. എനിക്കിഷ്ടായി..അങ്ങേരുടെ സാധനം ഇതിന്റെ പകുതിയേ വരൂ..

അവൻ മെല്ലെ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്ക് ഞാനില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് എന്നെ എപ്പോഴും വിളിച്ചുവരുത്തി കളിക്കും. ഞാൻ മടി കൂടാതെ ചെന്ന് നല്ലതുപോലെ കളിച്ചു കൊടുക്കും.. വല്ലപ്പോഴും അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഷൈനി ചേച്ചിയും കൊണ്ടുപോയി കളിക്കും. ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയെ കളിക്കുന്നത് ഷൈനിചേച്ചി അറിയാതെയും ഷൈനി ചേച്ചിയെ കളിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി അറിയാതെയും രണ്ടുപേരെയും കളിച്ചു മുതലാക്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *