കുടുംബം – 1

ഉമ്മ എന്നെ രണ്ട് കാല് കൊണ്ട് ലോക് ഇട്ടു ..

ഉമ്മാക്കും എനിക്കും ഒരുമിച്ച് പോയി .

ഞങ്ങള് രണ്ട് പേരും അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം കിടന്നു .

എടാ മാറ് .. അടുക്കളയിൽ പണി ഉണ്ട് ..

ഞാൻ സൈഡിലോട്ട് മാറി .

ഉമ്മ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോയി ..

ഞാൻ ആ കയ്യില് പിടിച്ച് വലിച്ചു .

എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ..

ഉമ്മ എന്റെ ചുണ്ടില് ഉമ്മ വെച്ചു .

ഞാനും തിരിച്ച് ചുംബിച്ചു .

ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ www.kambi.pw ഈ സൈറ്റ് ൽ വന്നാൽ മതി .........

ഉം ഞം .. .. ..

മതിയോഡ ..

മറുപടി കിട്ടിയില്ല

ഇതില് കൂടുതൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ആണട പറയുന്നെ

കുറച്ച് നേരം ഇവടെ ഇരുന്നൂടെ .

ഈ ശരീരം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ട് പോവാൻ ആഹാരം സമയത്തിന് കഴിക്കണം .. ഞാൻ പോയി അത് ഉണ്ടാകട്ട്..

ഇങ്ങള് അടിപൊളി ആണ് ഉമ്മ ..

ഉമ്മ നൈറ്റി ഒകെ നേരെ ആക്കി മുറിയില് നിന്ന് പോയി ..

ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടെ അവടെ കിടന്നു ..

തുടരും .. .. ..

തുടക്കത്തില് പറഞ്ഞപോലെ വപ്പായാണ് എന്റെ ഹീറോ ..

ആ ഹീറോക്ക് ഓൾഡേ കെട്ടിയോളെ ചുമ്മാ തെരണ്ട കാര്യം ഒന്നും ഇല്ല..

അത് അടുത്തത്തില് പറയാം .. ബൈ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.