മമ്മി റീലോഡഡ്

മമ്മി റീലോഡഡ്

Mammy Reloaded | Author : Benhar


ഇതു കഥ വീണ്ടും എഴുതിയത് ഒരുപാട് കമന്റ്‌ കണ്ടത് കൊണ്ടാണ്. കഥ വായിച്ചു ഇഷ്ടപെട്ടാൽ അതു അറിക്കുക.

കോട്ടയത്തെ പ്രസ്തമായ പാലക്കൽ തറവാട്ടിലെ ഏക പെൻതരി ആണ്‌ ഡെയ്സി. ഡെയ്സി ആയിരുന്നു കുട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇളയത് ആണ്. ഡെയ്സിക്കു മുകളിൽ മൂന്നു ചേട്ടൻമാർ ആണ്‌ ഉള്ളത്.

ഏക പെണ്ണ്തരി ആയതു കൊണ്ട് എല്ലാ ലാളനയും ഏറ്റുവാങ്ങി ആയിരുന്നു ഡെയ്സിയുടെ ബല്യവും കവ്മരവും. ഡെയ്സിയുടെ അപ്പൻ അവറിത് മുതളിക്കു നല്ല സ്വത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഡെയ്സിക്കു ഒന്നിനും ഒരു പഞ്ഞവും ഉണ്ടായില്ല.

ഡെയ്സി ഇപ്പോൾ വയസു ഇപ്പോൾ മിഡ്‌ ഫോർട്ടി ആണ്‌ പക്ഷെ ആളെ കണ്ടാൽ അത്രയും വയസ്സ് ഒന്നും പറയില്ല . ഡെയ്സിയുടെ വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് ടോമി. ഡെയ്സി ടോമിയെ സ്നേഹത്തോടെ ടോമിച്ചൻ എന്നു വിളിക്കും. ടോമിച്ചൻ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയുന്നു. പിന്നേ ഒരു മകൻ ഫെബിൻ. ഫെബിൻ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കുന്നു.

ഡെയ്സിയുടെയും ടോമിയുടെയും ഒരു പ്രണയ വിവാഹം ആയിരുന്നു. മമ്മിയും പപ്പയും അവിരുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഫെബിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കേട്ടാണ് ഫെബിൻ വളർന്നത്

പപ്പ ഗൾഫിൽ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ടു വിളിക്കും. ആവിർ രണ്ടു പേരും ഉള്ള സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഫെബിന് ആവിർ ഇപ്പോളും പ്രണയത്തിൽ ആണ്‌ എന്നു പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.

പഠിക്കുന്ന കാലത്തു പഠിത്തത്തിൽ വെല്യ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ജസ്റ്റ്‌ പാസ്സ് ആയിരുന്നു ഡെയ്സി . അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഡെയ്സിക്കു നല്ല കോളേജിൽ ഒന്നും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല.

പ്രീഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ ഡെയ്സിയെ അവറച്ചൻ അവിരുടെ തന്നെ പാരല്ൽ കോളേജിൽ ആണ്‌ ചേർത്തത്.

ആ സമയത്ത് ജോലി ഒന്നും ആകാതെ നടന്നിരുന്ന ടോമിച്ചൻ. വട്ട ചെലവ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാൻ പരല്ലേൽ കോളേജിൽ ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു.

അവിടെവെച്ചാണ് ടോമിച്ചൻ ഡെയ്സിയെ കാണുന്നത്. കാണാൻ നല്ല സുന്ദരി ആയിരുന്ന ഡെയ്സിയെ ടോമിച്ചാനു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇഷ്ടപെട്ടു.

അതു വരെ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാത്രം ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കാൻ വന്നിരുന്ന ടോമിച്ചൻ ഡെയ്സിയെ കണ്ടതോട് സ്ഥിരം ആയി ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കാൻ വരാൻ തുടങ്ങി. കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളും ടോമിച്ചനോട് ഒരുപാട് നാളുകൾ ആയി പറയുന്നത് സ്ഥിരം ആയി വരാൻ.

ടോമിച്ചനു ആണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം ആയിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പാൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അവരാൻ മുതലാളിയുടെ മകൾ ആണ്‌ ഡെയ്സി അതുകൊണ്ട് അവളെ ഒന്നു നല്ലവണ്ണം ശ്രേദ്ധിച്ചോളണം എന്നു.

ടോമിച്ചന്റെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടു കണ്ണും ഡെയ്സിയുടെ മേത്തു ആയിരുന്നു. ഡെയ്സിയും ടോമിച്ചന്റെ കരുതലും സ്നേഹവും ഒക്കെ ശ്രേധിച്ചു തുടങ്ങി.

പോകെ പോകെ ഡെയ്സിയും പലപ്പോളും ക്ലാസ്സിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സ്‌ എടുത്തിരുന്ന സാറിനെ ആണ്‌ ശ്രേദ്ധിച്ചിരുന്നത്. അതു പതിയെ പതിയെ അവളുടെ മനസ്സിൽ പ്രണയം ആയി മാറി.

ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നല്ല മുലയും കുണ്ടിയും ഉള്ള ഡെയ്സിയെ കണ്ടു പലപ്പോളും ടോമിച്ചന്റെയും കണ്ട്രോൾ പോയിട്ടുണ്ട്.

ഡെയ്സിക്കു തന്നോട് ഉള്ള പ്രണയo അറിഞ്ഞ ടോമിച്ചനു വെല്യ സന്തോഷം ആയി.പതിയെ പതിയെ ആവിർ രണ്ടു പേരും പ്രണയത്തിൽ ആയി.

ആദ്യമേ മുതൽ തന്നെ ഡെയ്സിയുടെ കുണ്ടിയും മുലയും ടോമിച്ചനു ഒരു ഹരം ആയിരുന്നു. പ്രണയത്തിൽ ആയതിൽ പിന്നേ ഡെയ്സിയെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ക്ലാസിനു ശേഷം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ്‌ എടുത്തു ടോമിച്ചൻ ഡെയ്സിയെ പലതും പഠിപ്പിച്ചു.

ഡെയ്സിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ പ്രണയം ആയിരുന്നു ടോമിച്ചൻ. വെല്യ ലോക പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഡെയ്സി ഒരു ആണിന്റെ സ്നേഹം അറിയുന്നത് ടോമിച്ചനിൽ നിന്നു ആണ്‌. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ടോമിച്ചന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അവൾ മയങ്ങി പോയിരുന്നു.

പ്രീഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോളേക്കും ഡെയ്സിക്കു ടോമിച്ചനെ വിട്ടു നില്കാൻ പറ്റാതായി. അപ്പോളേക്കും അവിരുടെ കാര്യം വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ടോമിച്ചന്റെ വീട്ടിൽ വെല്യ ചുറ്റുപാടു ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് അവിരുടെ റിലേഷൻ ഡെയ്സിയുടെ അപ്പച്ചൻ അവറാൻ എതിർത്തു.

അന്നേരത്തെ ചോര തളപ്പിന് ഡെയ്സി വീട് വിട്ടു തന്നെക്കാൾ പ്രായത്തിൽ പത്തു വയസ്സ് മൂത്ത ടോമിച്ചന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോയി. ആ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം ഒരു വെല്യ ബുകംഭം ആണ്‌ ഉണ്ടാക്കിയത് പാലക്കൽ തറവാട്ടിൽ.

ഡെയ്സിയും ആയി ടോമിച്ചനു നടു വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു. നാട്ടിൽ നിന്നാൽ ഡെയ്സിയുടെ വീട്ടുകാർ തന്നെ വെച്ചേക്കില്ല എന്ന്ടോ ടോമിച്ചനു നന്നായി അറിയാം.

ടോമിചന്റെ ചുറ്റുപാടു വളരെ മോശം ആയിരുന്നെങ്കിലും. ടോമിച്ചൻ തന്നെ കൊണ്ട് ആകുന്നത് പോലെ ഡെയ്സിയെ നോക്കി. അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചു. നാട്ടിൽ നിന്നാൽ വെല്യ ഗുണം ഇല്ലെന്നു കണ്ട ടോമിച്ചനു ഗൾഫിൽ പൊക്കാൻ നോക്കി.

ദൈവം ആയിട്ട് ആണ്‌ അപ്പോൾ ടോമ്മിച്ചനു ഒരു നല്ല അവസരം കൊണ്ട് കൊടുത്തു. ടോമിച്ചൻ ഗൾഫിലേക്ക് പെട്ടി കേട്ടുമ്പോൾ ഡെയ്സി ആരു മാസം ഗർഭിണി ആയിരുന്നു.

ടോമിച്ചൻ ഗൾഫിൽ പോകുന്നതിനു മുൻപ് എല്ലാവരെയും കണ്ടു യാത്ര പറയാൻ ആയിട്ട് ഗർഭിണി ആയിരുന്നു ഡെയ്സിയുo ഒത്തു ഒളിച്ചോടിയതിനു ശേഷം നാട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നു.

തന്നിഷ്ടത്തിനു ഇറങ്ങി പോയത് കൊണ്ട് ഡെയ്സി ഗർഭിണി ആയിട്ടും അവറാൻ വീട്ടിൽ കയറ്റിയില്ല. പോകഞ്ഞ വള്ളി പുറത്തു എന്നായിരുന്നു അവറാന്റെ കാഴ്ചപാട്.

ടോമ്മിച്ചൻ ഗൾഫിൽ എത്തി 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോളേക്കും ഫെബിൻ ജനിച്ചു. ഫെബിൻ വളർന്നു വന്നപ്പോളേക്കും ടോമിച്ചനും ഗൾഫിൽ നിന്നു അത്യാവശ്യം കാശു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അതു കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആണ്‌ ഫെബിനെ അവർ വളർത്തിയതു.

 

ടോമിച്ചൻ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ നാട്ടിൽ വരുമെങ്കിലും ഡെയ്സി പിന്നേ ഒന്നിനെ പെറ്റില്ല.

ടോമിച്ചനും ആയുള്ള കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഡെയ്സിയുടെ വീട്ടുകാരും ആയി ഒരു അടുപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഫെബിൻ വലുതായി പ്ലസ് ടു ആയപ്പോൾ ആണ്‌ ഡെയ്സിയുടെ അപ്പച്ചൻ അവരാൻ മരിക്കുന്നത്.

അന്നു ആണ്‌ ഫെബിൻ മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം ആയി പോകുന്നത്.

ടോമിച്ചൻ ഡെയ്സിയെ ഇറക്കി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഡെയ്സിയുടെ വീട്ടുകാർ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം അവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രേമിച്ചു സമൂഹത്തിൽ ആകെ ഒരു അവഗണ ആയിരുന്നു അവർക്കു.

അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഫെബിൻ പഠിക്കാൻ പോകാൻ ആയപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ല തന്നെ വിട്ടു ടോമിച്ചന്റെ അമ്മയെയും കൂട്ടി ഡെയ്സി എറണാകുളത്തു ആയിരുന്നു താമസം. അതു കൊണ്ട് തന്നെ മമ്മിയുടെ വീട്ടുകാരെ ആരെയും ഫെബിന് വെല്യ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.