ഷീജ എന്റെ അമ്മ – 9 Like

Related Posts


ഞാനും വിപിനും ഷീജ അമ്മയെ കളിക്കാൻ അപ്പോൾ റെഡി ആയി.

സ്വാമി : എന്നാൽ തുടങ്ങിക്കോ.

ഞാനും വിപിനും തല ആട്ടി.

ചൂറ്റും വിളകും ആ വെട്ടത്തിൽ ചരക്കായ അമ്മയും.

ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ആദ്യമേ അമ്മയുടെ മുലകൾ മാറി മാറി ഊമ്പി. ഒരു മുല ഞാനും മറ്റേതു വിപിനും ആയി മാറി മാറി ഊമ്പി. കുറച്ചു നേരം ഊമ്പിയിട്ട് പിന്നെ പിടിച്ചു ഉടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.

അമ്മ ” ശ്ഹ് ശ്ഹ് ശ്ഹ് ആഹ്ഹ് ആഹ്ഹ് ”

എന്ന് ഒകെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇരുന്നു.

അപ്പോൾ അപ്പുറത് നിന്ന് ” ആഹ്ഹ് അമ്മേ അമ്മേ ആഹ്ഹ് ആയോ സുഖം സുഖമാ സുഖം നിർത്തലേ ”

എന്നൊക്കെ സൗണ്ട് കേട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ചേച്ചിയെ 3 ശിഷ്യന്മാർ മാറി പൂർ തിന്നുന്നു. കൂടെ മുലയിലും വയറിലൊക്കെ ആയി ഉള്ള പിടിത്തവും. ചേച്ചി അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു കിടക്കുകയാ ആയിരുന്നു ആ മുഖം കാണുമ്പോൾ അറിയാം.

ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ സ്വാമി : നിങ്ങൾ അത് നോക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്യ് അത് അവിടെ നടന്നു കൊള്ളും.

ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചിട്ട് പിടി തുടർന്നു.

വിപിൻ അപ്പോൾ അമ്മയുടെ പൂർ കുറെ നേരം നക്കി. അപ്പോൾ എന്റെ ഷീജ അമ്മ കിടന്നു കൂവി വിളിച്ചു.

ഞാൻ അപ്പോൾ വയറിൽ നക്കിയും ഉമ്മ വെച്ചും ഇരുന്നു കൂടെ മുലയിൽ പിടിച്ചും കളിച്ചു.

ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോൾ ചേച്ചിയെ അടിച്ചു തുടങ്ങി. പൂറിലും കൂതിയിലും അവർ മാറി മാറി അടിച്ചു. ചേച്ചി കിടന്ന് കീറി വിളിച്ചു.
അപ്പോൾ എന്റെയും വിപിന്റെയും കുണ്ണകൾ അമ്മ മാറി മാറി ഊമ്പി തുടങ്ങി. കുറച്ചു നേരം ഊമ്പി തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പൂറിൽ കുണ്ണ വെച്ചു വിപിൻ കിടന്നിട്ട് അമ്മയുടെ കൂതിയിലും വെച്ചു. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മയുടെയും ചേച്ചിയുടേം സ്ലീകാര ശബ്ദങ്ങൾ അവിടെ അല അടിച്ചു നിന്നു.

അവിടെ അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ആയി നിറഞ്ഞു.

” പ്ലക് പ്ലക് പ്ലക് ” ശബ്ദം 2 പേരെയും അടിക്കുന്ന കൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അവരുടെ സ്ലീകാര ശബ്ദവും.

ചേച്ചിയുടെ മൂലവും പൂരാടവും ഒന്നാകുന്ന രീതിയിൽ അവർ അടി തുടർന്നു നല്ല രീതിയിൽ അവർ അടിച്ചു. അമ്മയെ ഞങ്ങളും മാറി മാറി അടിച്ചു. പൂറും കൂതിയും ഞങ്ങൾ മാറി അടിച്ചു.

5 മിനിറ്റ് അടിച്ച ശേഷം സ്വാമി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങളും ശിഷ്യന്മാരും അപ്പോൾ നിർത്തി.

സ്വാമി : ഇനി നിങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ് ഷീജയുടെ മകനും കൂട്ടുകാരനും ഷീജയുടെ മകളുടെ അടുത്ത് ചെല്ല്.

നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഷീജയുടെ അടുത്ത് ചെല്ല്.

അമ്മയുടെ മുഖം അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 20 കുണ്ണ ഇനിയും കേറും എന്ന മട്ടിലെ കഴപ് ആയിരുന്നു ആ മുഖത്ത്.

ഞങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തും ശിഷ്യന്മാർ അമ്മയുടെ അടുത്തും എത്തി.

ചേച്ചിയെ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചു തളർന്നു അമ്മയുടെ അത്ര വലിവ് ചേച്ചിക്ക് ഇല്ലെന്നു മനസിലായി.

ചേച്ചിയുടെ മുലയും വയറും കുണ്ടി ഒകെ ചുവന്ന ഇരിക്കുന്നു അടിച്ചു അടിച്ചു. അമ്മയുടെയും ഏറെ കുറെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു.

ഞാനും വിപിനും ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നു. അവിടെ ശിഷ്യന്മാർ അമ്മയുടെ ചൂറ്റും ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ.

സ്വാമി : എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചാത്തൻ സേവ തുടങ്ങിക്കോ. നിങ്ങളുടെ സേവ ഇതൊക്കെ കഴിയും പിന്നെ എന്റെ സേവ ആണ്. അവസാന സേവ ഇന്നത്തെ പൂജയുടെ. അത് പോലെ നിങ്ങളുടെ വാണ പാൽ ഒരിക്കലും അവരുടെ പൂറ്റിലോ കൂതിയിലോ അടിച്ചു കേറ്റാൻ പാടില്ല. അത് അവരുടെ വയറിലൊ മുലയിലോ മുഖത്തോ അടിച്ചു ഒഴിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്ന് കുറച്ചു അവർ കുടിക്കുകയും വേണം. ഷീജയും മോളും താഴെ ഇവരുടെ 5 പേരുടേം നടുവിൽ ഇരിക്കണം അവർ അടിച്ചു വാണ പാൽ തരും.
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തല ആട്ടി.

സ്വാമി അപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു.

അപ്പോൾ എല്ലാവരും പണി തുടങ്ങി.

ശിഷ്യന്മാർ അമ്മയിൽ ആഴ്ന്നു ഇറങ്ങി. അമ്മയുടെ പൊക്കിളിൽ അവർ തുടങ്ങി. പിന്നെ മുലയിലും പൂറിലൊക്കെ പിടിച്ചും നക്കിയും അവർ കളിച്ചു.

നോക്കിയപ്പോൾ വിപിൻ അതൊക്കെ ഇവിടെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ചേച്ചിയെ അവനു അനുഭവിക്കാൻ അത്ര കൊതി ആയിരുന്നു. അവൻ ചേച്ചിയെ നല്ല പോലെ നക്കി എടുത്തു.

അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അമ്മയെ പശുനെ പോലെ നിർത്തി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ അടിച്ചു അടിച്ചു പൂശുക ആയിരുന്നു.

വിപിൻ അത് കണ്ട് ചേച്ചിയെ അങ്ങനെ നിർത്തി മുലയിൽ പിടിക്കാനും അടിക്കാനും തുടങ്ങി. കുറച്ചു അവൻ അടിച്ചു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചെയുന്ന പോലെ ഞാനും ചേച്ചിയുടെ മുല കിടന്ന് ആടുന്ന കണ്ട് മുല നക്കാൻ അവിടെ പോയി കിടന്നു.

അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം അവൻ അടിച്ചു എന്നിട്ട് എനിക്ക് അടിക്കാൻ തന്നു. ചേച്ചി അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോലം ആയിരുന്നു. ഞാൻ ചേച്ചിയെ മടിയിൽ ഇരുത്തി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിപിൻ അപ്പോൾ മുലകിൽ കളി തുടങ്ങി.

അങ്ങനെ ഒരു 5 മിനുറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമി നിർത്താൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിർത്തി അപ്പോൾ അമ്മയും ചേച്ചിയും ഞങ്ങളുടെ നടുക്ക് വന്നു കുത്തി ഇരുന്നു.

അപ്പോൾ 5 പേരും കുണ്ണ 5-8 കുലുക്കു കുലുക്കിയപ്പോൾ വാണ പാൽ തെറിച്ചു. അത് അമ്മയുടെയും ചേച്ചിയുടേം മുലയിലും വയറിലും മുഖത്തും വായിലൊക്കെ ആയി വീണു. അവർ വാണ പാലിൽ കുളിച്ചു അവിടെ ഇരുന്നു.

വാണ പാലിൽ മുങ്ങി നിന്ന അവരോട് സ്വാമി അകത്തു വരാൻ പറഞ്ഞു.

അവർ അകത്തു കേറി ഒരു മുറിയുടെ.

സ്വാമി ഞങ്ങളോട് അപ്പോൾ
സ്വാമി : ഇനി ഉള്ള പൂജകൾ ചെയുന്നവർ അല്ലാതെ ആരും കാണാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആരും ഈ മുറിയുടെ അകത്തു കടക്കാൻ പാടില്ല.. ഈ പൂജ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക.

ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തല ആട്ടി. സ്വാമി അപ്പോൾ മുറിയിൽ കേറി അമ്മയും ചേച്ചിയും അവിടെ പൂജ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പോൾ സ്വാമി കതക്ക് അടച്ചു.

ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പുറത്ത് ഇരുന്നു. 5 മിനുറ്റ് അവിടെ കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ അല്ലാതെ ഒന്നും കേട്ടില്ല.

പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെയും ചേച്ചിയുടെയും കരച്ചിൽ കേട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോഴേ മനസിലായി കളി തുടങ്ങി എന്ന്.

അവരുടെ സ്ലീകാര ശബ്ദവും അടിയുടെ ശബ്ദം എല്ലാം പുറത്ത് കേട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നു.

അങ്ങനെ അവരുടെ 10 മിനുറ്റ് ഓളം കളി കഴിഞ്ഞ് സ്വാമി ആദ്യമേ പുറത്ത് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വാണ പാലിൽ കുളിച്ചു വരുന്ന അമ്മയും ചേച്ചിയും.

അവരെ കണ്ട് കുണ്ണ വീണ്ടും കമ്പി ആയിരുന്നു.

സ്വാമിയും അമ്മയും ചേച്ചിയും അവിടെ ഞങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്നു ഇരുന്നു.

സ്വാമി : പൂജകൾ എല്ലാം നന്നായി ചാത്തന്മാർ പ്രസാദിച്ചു അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി.

അമ്മ : സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *