കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് – 5 Like

Kambi Kadha – കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് – 5

Related Posts

ഫക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ദാസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല..

രമ്യ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പടി മുന്നിൽ ആണെങ്കിലേ ഉള്ളു

വളരെ റഫായി സെക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം തന്നെയാ ടീ ച്ചർക്ക്……….

അന്ന് രാത്രി ഓടിച്ചിട്ടും െസ്റ്റപ്പിലും ഒക്കെ ആയി അല്പം പ്രാകൃതമായ രീതിയിൽ പോലും പണ്ണി മദിച്ചപ്പോൾ അന്നിനി രണ്ടാമത് ഒരെണ്ണം കൂടി വേണ്ടെന്ന് അവർ സ്വയം തീരുമാനിക്കയായിരുന്നു…

ദാസ് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ എണീറ്റപ്പോൾ സമയം മൂന്നിനോട് അടുക്കുന്നു

റൂമിൽ പരന്ന െബഡ് റൂം ലാമ്പിന്റെ പ്രഭയിൽ നൂൽ ബന്ധമില്ലാതെ ടീച്ചർ തളർന്ന് ഉറങ്ങുന്നു..

( കിടപ്പറയിൽ ഇരുവരും പിറന്ന പടി കിടക്കണം എന്ന അവളടെ മോഹം എത്ര നന്നായി എന്ന് ദാസിന് തോന്നിപ്പോയ നിമിഷം..!)

ദാസ് ടീച്ചറെ കൺകുളിർക്കെ കണ്ടു നിന്നു…

” പാവം… തളർന്ന് കിടക്കുന്നു…. എങ്ങനെ കിടക്കാതിരിക്കും..? സ്വന്തം െപണ്ണാണ്…. നാളേക്കും വേണ്ടതാ… എന്ന ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെ എടുത്ത് അറഞ്ചും െപാറഞ്ചും പണിഞ്ഞതല്ലേ….. എന്തിനും തയ്യാറായി അവളും നിന്നത് െകാണ്ടാണേ… ”

ദാസ് മാറി നിന്ന് െകാതി കൊണ്ടു…

കാലുകൾ വെട്ടി തിളങ്ങുന്നു…

” കാലിലെ മുടി നീക്കിയിരിക്കുന്നു.., കള്ളി..!”

ദാസ് ഊറിച്ചിരിച്ചു

കണ്ട് നിലക്കാൻ ആവുന്നില്ല… ദാസിന്..!

ഇങ്ങനെ തളർന്ന് കിടക്കുന്നതിനാൽ ” ഇന്നിനി വേണ്ടെന്ന് വച്ച” സൗജന്യം തിരിെച്ചെടുക്കാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ മുന്നിൽ നിന്നത് ” കൊച്ചു ദാസ് ” ആണ്…..!

മൂത്രം ഒഴിച്ച ശേഷവും അവൻ കുലച്ച് തന്നെ നില്പാണ്…

ദാസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ടീച്ചറെ കുലുക്കി വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു..

ചരിഞ്ഞ് കിടന്നവൾ ഉറക്കച്ചടവിൽ മലർന്ന് കിടന്നു

വലത് തുടക്കാമ്പ് ഉയർത്തി വച്ചപ്പോൾ പൂർതടം കണ്ണിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു…

ദാസിന് വിഷമമായി…

പരിഹാരമായി ടീച്ചറുടെ ഉയർത്തി വച്ച തുട നിവർത്തി…

കുറ്റി മുടി പാകിയ ഉയർന്ന പൂർതട്ട് കണ്ട് ദാസിന് ആവേശമായി …

ടീച്ചറുടെ പൂർ തട്ടിൽ വികാര പൂർവ്വം ദാസ് ചുംബിച്ചു…
െവട്ടി നിർത്തിയ കമ്പി പോലുള്ള മീശ തറഞ്ഞ് കേറിയിട്ടും ടീച്ചർക്ക് കുലുക്കിമില്ല…

വെണ്ണ ത്തുടകളിൽ ദാസ് നാവിഴച്ചും ചുംബിച്ചും ശ്രമം തുടർന്നു…

നിരാശയായിരുന്നു ഫലം

ആ നിമിഷം ഫക്ക് ചെയ്തിെല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലായി ദാസ്…!

എങ്ങിനേയും ടീച്ചറെ ഉണർത്തി തൃപ്തിയായി ഒന്ന് ഫക്ക് െചയ്യാൻ ദാസിന്റെ െകാതി ഏറി വന്നു..

ബൗളിൽ കരുതിയ െഎസ് പരലുകളിലേക്ക് നോക്കി…

പിന്നെ ദാസ് മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല…

ദാസ് പൂർ ചുണ്ടുകൾ അകത്തി പിടിച്ചു…

വാ െപാളിച്ച പൂറ്റിൽ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി നാല് െഎസ് പരലുകൾ നിക്ഷേപിച്ചു… പുറത്ത് ചാടാതിരിക്കാൻ ദാസ് വിരലുകൾ കൊണ്ട് പൂർ അടച്ച് പിടിച്ചു…

ജന്നി ബാധിച്ചവരെ പോലെ കൂവി വിളിച്ചു ടീച്ചർ ചാടി എണീറ്റു…

പൂറടച്ച ദാസിന്റെ കയ്യെടുത്ത് മാറ്റി…

പൂറ്റിൽ നിന്നും െഎസ് പരലുകൾ പൂർ ഭിത്തി മസിലുകൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചലിപ്പിച്ച് ടീച്ചർ പുറത്ത് ചാടിച്ചു

പൂർ ചാലിലൂടെ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴുകി…

മരവിച്ച തണുത്ത പൂറ് ടീച്ചറെ ഉന്മത്തയാക്കി..

ഭ്രാന്തിയെപ്പോലെ ടീച്ചർ ദാസിന്റെ മേൽ പടർന്ന് കയറി…

” കൊതിയനാ….. കള്ളൻ….! പോരായോ…. ഈ െകാതിയന്……….?”

ഇരുമ്പുലക്ക കയ്യിൽ ഓമനിച്ച് ദാസിനെ നക്കിയെടുത്ത് ടീച്ചർ ചിണുങ്ങി….

ദാസും ചുമ്മാതിരുന്നില്ല…

െ കാച്ചു പുലർ വേളയിലെ നനുത്ത കുളിരിൽ കല്ലിച്ചിരുന്ന മൂലകൾ ശാസ്ത്രീയമായി ചപ്പി വലിച്ച് ടീച്ചറെ വികാരവതിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു….

ടീച്ചർ പുളയുന്നു…

” ഇതിങ്ങനെ കണ്ടോണ്ട് എങ്ങനെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാനാവും…?”

കുണ്ണ കയ്യിലിട്ട് െപരുപ്പിച്ച് അസ്സൽ കഴപ്പി കണക്ക് ടീച്ചർ െകാതി പറഞ്ഞു

” കള്ളി…. കാലിൽ ക്രീം പെരുമാറിയിരിക്കുന്നല്ലോ…? എപ്പം സാധിച്ചു…? പട്ട് പോലെ…”

കാലിലെ മൃദുത്വം ആസ്വദിച്ച് ദാസ് ചോദിച്ചു

” അത് ക്രീമല്ല…. ഷേവാ… ങാ….. പറയാൻ മറന്നതാ… ക്രീം തീർന്നു…. വാങ്ങണം…!”

” ക്രീമെന്താ…. കാലിേലേ പറ്റത്തുള്ളോ…? കാലിനിടയിൽ……?”
” ഇതല്ലേ…. കുട്ടാ…. ക്യൂട്ട്…? കുട്ടന് ഇഷ്ടാ….. മെഴുക് പോലെ….?”

” ഹൂം…. അങ്ങിനെ കാണാൻ ഒരു െകാതി… ”

ദാസ് െകാഞ്ചി…

” മാഷ് െകാഞ്ചു വേം മറ്റും വേണ്ട…. വീറ്റ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ…. ഡൺ…!”

” നേരം പോകുന്നു…. കയ്യിൽ ഇരുന്ന് അവൻ തണുക്കും…! അവൻ ഉറങ്ങും…”

” അവനെ ചൂടാക്കാൻ സൂത്രം എന്റെ കയ്യിൽ..( സോറി…. കയ്യിൽ അല്ല…. കാണാത്ത ഒരിടത്ത്….!.) ഉണ്ട്…. ” പൂ ” ചുണ്ട് അകന്ന് കണ്ടാൽ ഏത് തണുത്തവനും ചാടി എണീറ്റു െ കാള്ളും…”

കണ്ണകൾ ഇറുക്കി അടച്ച് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു

” ങ്ങാ… എന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ടിനി…. ? അടങ്ങി അവിടെ മലർന്ന് കിടന്നാൽ മതി… ഇന്ന് ഞാനാണ് മേലെ…”

” എന്തിലും അവൾക്ക് ഒരു ത്രില്ല് േവണല്ലോ…?”

ദാസ് മലർന്ന് കിടന്നു…

ടീച്ചർക്ക് ഒരു കുസൃതി കാണിക്കാൻ തോന്നി…

അലിഞ്ഞ് തീരാറായ ഐസ് പരലുകൾ ടീച്ചർ ദാസിന്റെ മേൽ കുടഞ്ഞിട്ടു….

ദാസ് പിടഞ്ഞു..

ദേഹത്ത് നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങിയ െഎസ് ജലം ഭ്രാന്തമായ ആവേശത്തോടെ ടീച്ചർ നക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാസ് അപാര മൂഡിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു….

ടീച്ചർ നക്കി തുടച്ച് കീഴോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ ” െകാച്ചു മാഷ് ” െവട്ടി െവട്ടി നില്ക്കുന്നു..

ടീച്ചർക്ക് കൗതുകമായി…

ദാസിന്റെ െകാച്ചു കുട്ടനെ ടീച്ചർ കയ്യിെലെ ടുത്തു….

തൊലിച്ച് മകുടം െ തളിച്ചു…

തക്കാളി മകുടം കണ്ട ടീച്ചർക്ക് ആവേശമായി….

കടയ്ക്കൽ പിടിച്ച് ബൗളിലെ തണുത്ത വെള്ളം മകുടത്തിൽ ഒഴിച്ചു…

കുണ്ണ ഒന്ന് ഇളകി…

മകുടം നനച്ച ജലം ടീച്ചർ ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ ആക്രാന്തം മൂത്ത് നക്കിയെടുത്തു….

മാഷ് കോരിത്തരിച്ചു….

തല ഇരുവശവും ഇട്ടടിച്ചു….

കിടന്ന് കുറുകി….

ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ മകുടവും പിന്നിട്ട് നാക്ക് കടയ്ക്കൽ വരെ എത്തിച്ചിരുന്നു..…

മാഷിന്റെ െകാടി മരത്തിന് ചുറ്റും ടീച്ചറുടെ ഉമിനീർ അഭിഷേകം…

” മൂത്തേ…?”

” എന്താ…. മോളേ….?”
” നമുക്ക് ഇതങ്ങ് കളയണം….”

” എന്താ മോളേ…?”

” ഈ പൂടയേ…”

” ഹും…. ക്രീം വരട്ടെ..!”

” അയ്യോടാ… അതെനിക്കാ… ഇത് വടിച്ചോണ്ടാ മതി…”

” നിന്റിഷ്ടം….!”

” ചുമ്മാതാ… ക്രീം വരട്ടെ..”

” ക്രിം വരട്ടെ.. അത് വരെ… ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാനാ….?”

” ചൂടാെയെങ്കിൽ…. ഞാൻ തണുപ്പിക്കാം…!”

ടീച്ചർ മാഷിന്റെ അരയിൽ കുത്തിയിരുന്നു…

െവട്ടി െവട്ടി നില്ക്കുന്ന കൊച്ചു മാഷിനെ കണ്ട് ടീച്ചറുടെ പൂർ ചുണ്ടുകൾ അകന്ന് മാറി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *