സ്നേഹമുള്ള ഹബ്ബി 1

Kambi Kadha – സ്നേഹമുള്ള ഹബ്ബി

ഈ െ െസറ്റിൽ വരുന്ന മിക്ക കഥകളും ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്

സ്വന്തമായി ഒരു പെണ്ണില്ലാതെ െസക്സ് ദാഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഈ െസെറ്റ് നല്കുന്ന ആശ്വാസം െചറുതല്ല…

എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു…

ഒപ്പം കഥകൾ വായിച്ച് കിട്ടിയ ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്റെ ഒരു എളിയ സംരംഭം…

കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടേക്കാം…

വായിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ ആകെ കമ്പി അടിപ്പിക്കാനും പെണ്ണുങ്ങളെയാകെ വിരൽ ഇടീക്കാനും കഴിയേണേ…. എന്ന് െ മഴുക് തിരി കത്തിച്ച് കർത്താവിന് മുന്നിൽ മുട്ടിപ്പായേൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ…

മാത്തച്ചായനും ഏലിയാമ്മയ്ക്കും കൂടി പരുമല പള്ളില് നേർച്ച നേർന്ന് ഉണ്ടായതാ സൂസി….

കയ്യും കണ്ണും കാണിച്ച് മോഹിച്ച് െകട്ടീതാ മാത്തച്ചൻ , ഏലിയാമ്മയെ…

ഒത്തിരി പേര് ഒലിപ്പിച്ച് പുറകെ നടന്നതാ ഏലിയാമ്മയുടെ…. , പക്ഷേ ലോട്ടറി അടിച്ചത് മാത്തച്ചനാ…

ദോഷം പറയാൻ ഒക്കുകേല…. അമ്മാതിരി ഒരു ഉരുപ്പടി തന്നാ ഏലിയാമ്മ….

നല്ല നിറം…. വടിക്കാതെ തന്നെ ഷേപ്പ് ഒത്ത പുരികക്കൊടികൾ… കാവ്യയുടെ പോലെ എള്ളിൻ പു നാസിക…. തുടുത്ത കപോലങ്ങൾ… നല്ല ഉറച്ച ഉരുണ്ട മുലകൾ… നിത്യ അധ്യാനത്തിന്റെ ഫലമായി സിദ്ധിച്ച പരന്ന വയർ…. ശ്രീവിദ്യ മോഡൽ ചന്തി… ബിപാഷയുടെ കൂട്ടുള്ള നീളൻ കാലുകൾ….!

ആണിനെ മയക്കാൻ ശ്വാസഗതി അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന് താഴുന്ന നിറ മാറിടം മുക്കാലും കാണിച്ച് കുസൃതി ചിരിയോടെ നമ്മെ കമ്പി അടിപ്പിച്ച് െകാല്ലാൻ അരികിൽ നിലക്കുന്ന വിദ്യാ ബാലൻ തന്നെ….!
നറു പുഞ്ചിരിയുമായി െകാതി പ്പിക്കാനായി ഏലിയാമ്മ നടന്ന് െ ചന്നത് മാത്തച്ചന്റെ ഹൃദയത്തിലക്കാണ്….

മാത്തച്ചൻ ഏലിയാമ്മ അർഹിക്കുന്നതിലും ഉപരിയായി ഏലിയാമ്മയെ െകെകാര്യം െചയ്തു …

ഏലിയാമ്മയുടെ ശരീര ഭാഷ മനസ്സിലാക്കി െകാതിച്ചതിലും ഏറെ മാത്തച്ചൻ ഏലിയാമ്മക്ക് തിരികെ നൽകി…

അതിൽ ഏറെ തൃപ്തയായിരുന്നു ഏലിയാമ്മ

കേവലമായ ഒരു ഇണ ചേരലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഭോഗം …. അതും കൃത്യമായി നിത്യവും പല തവണ…

വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാമ്മ ഓർക്കും….

” ഹോ….. ജല്ലിക്കട്ട് കാളേടെ കരുത്താ….. കള്ളൻ ഇച്ചായന്….. ഇരുമ്പുലക്ക…! അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു… വ്യാകുല മാതാവേ….”

ഭാഗ്യം െചയ്ത പൂർതടം ആരും കാണാതെ തഴുകി ഏലിയാമ്മ ഊറിച്ചിരിക്കും…

മാത്തച്ചനെ കാണുമ്പോൾ കുസൃതിയോടെ ഏലിയാമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് ആ പുരുഷായുധം തന്നെയാണ്…

” എത്രായിരം തവണ ” അവനെ ” ഞാൻ ഇതിനകം ഒളിപ്പിച്ചു….? മരണം വരെയും ഇനിയും ഒളിപ്പിക്കാൻ പൂതിയാ….!”

മകുടത്തിൽ നാക്ക് ചലിപ്പിക്കും പോലെ കാട്ടി അമ്മിഞ്ഞയിൽ അമർത്തി..

*********

പക്ഷേ…. മിന്ന് െകട്ടി പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞും ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാതെ അവർ വിഷമിച്ചു

ഒടുവിൽ ദീർഘ നാളത്തെ മരുന്നും മന്ത്രവും….

ഒടുവിൽ ഏലിയാമ്മ പുഷ്പിണിയായി ….

ഒരു െപൺ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി…., സൂസി

*****

സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അല്ലലില്ലാതെ വളർന്ന സൂസി അമ്മച്ചിയെ െ വ ല്ലുന്ന വിധം മാദക തിടമ്പായി ആ ഇടവകയ്ക്ക് ആകെ അഭിമാന ഭാജനമായി മാറി…

സൂസിയെ ഏത് വിധേനയും സ്വന്തമാക്കാൻ െചറുപ്പക്കാരുടെ നെട്ടോട്ടത്തിൽ ഒടുക്കം വിജയശ്രീലാളിതനായത് നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാപനത്തിലെ ഇഞ്ചിനിയർ േജായ് മാത്യു…
െവളുത്ത് ചുവന്ന ജോയിയുടെ മുഖത്തെ ഭംഗിയിൽ െവട്ടി ഒതുക്കിയ താടി കണ്ടാലേ മയങ്ങി വീഴും…

ജോയിയോട് ഒത്ത് നില്കുന്ന സമയം സൂസിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു അഭിമാന ബോധം തന്നെയാ

ആദ്യ രാത്രി പ്രഥമ സംഭോഗത്തിന് മുമ്പ് െകാച്ചു വർത്തമാനത്തിനിടയിൽ സൂസിയുടെ കാതിൽ െകാഞ്ചിച്ച് കടിച്ച് ജോയ് പറഞ്ഞു..,

” ഒരു പാട് മാറാനുണ്ട്…..! സിറ്റിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ….. വേഷം….. സ്റ്റയിൽ…. എല്ലാം..!”

” എല്ലാം ഇച്ചായൻ പറയും പോലെ….”

” ഹൈ ക്ലാസ് െസാസൈറ്റിയിലാണ് അവിടെ മിംഗ്ൾ െചയ്യേണ്ടി വരിക…. സൂസി ഒത്ത് നിന്നോണം…”

” ഇച്ചായന് ഒരു നാണക്കേടും ഉണ്ടാക്കില്ല…!”

വളരെ സന്തോഷമായി ജോയിക്ക്…

സൂസിയുടെ മടിക്കുത്തിലൂടെ പൊക്കിളും കടന്ന് ജോയുടെ കൈ കീഴോട്ട് ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങി…

സൂസിയുടെ നാഭീദേശം നിർത്താതെ തുടിച്ചു…

തന്റെ മർമ്മ പ്രധാന മേഖലയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ സൂസി കണ്ണുകൾ നാണത്തോടെ ഇറുക്കി അടച്ചു

ഇച്ചായന്റെ െകെ സമനിരപ്പിൽ…..!

” െ ഫെൻ…. ഐ ലൈക്ക് ദിസ് സ്മൂത്ത് നസ്സ്…!”

ഇച്ചായന്റെ െ െക അവിടെ ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്ന നേരത്ത് തന്നെ തീർത്തും അവിചാരിതമായി ഇച്ചായൻ പിടഞ്ഞ് ഏണീറ്റ് ” അവിടെ ” ഉമ്മ വെച്ചു..

നാണം കൊണ്ടും വികാരം കൊണ്ടും സൂസി പുളഞ്ഞു….

താടി മീശ രോമങ്ങൾ സൂസിയുടെ മുക്കോൺ തുരുത്തിലെ മൃദുലതയിൽ തറഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ സൂസി ഇക്കിളി െകാണ്ടു….

” ഷേ വാ…..?”

” അല്ല…. ക്രീമാ.. ”

” എന്നും അപ് ളേ െചയുമോ….?”

” ഓ… ഇല്ല..!”

ചിരിച്ച് കൊണ്ട് സൂസി െമാഴിഞ്ഞു

” പിന്നെ…?”

” ഇന്ന്…. ഇന്നായത് െകാണ്ട്…”

” എനി ഹൗ… ഐ െ െലക്ക് ദിസ് സ്മൂത്ത് ഓപ്പറേഷൻ…! ഓർട്ടർ നേറ്റ് ഡേസിൽ കളഞ്ഞോളൂ…”
ഒന്നൂടെ ആഞ്ഞ് പൂർതടത്തിൽ ചുംബിച്ച് ഇച്ചായന്റെ സന്തോഷം ഉറപ്പിച്ചു…

ഇച്ചായൻ സൂസിയുടെ െ െകെ കുണ്ണയിൽ പിടിപ്പിച്ചു….

സൂസി ലജ്ജാ വിവശയായി….

ആദ്യമായാണ് സൂസി പ്രായപൂർത്തിയായ കുണ്ണ കയ്യിൽ എടുക്കുന്നത്…

മനസ്സിൽ സങ്കല്പത്തിലുള്ള കുണ്ണ യേക്കാൾ നീളവും മുഴുപ്പും ഉണ്ടെന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ അറിഞ്ഞു

” െവറുെതെയല്ല…. കള്ളൻ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മുടി കളയാൻ പറഞ്ഞത്…..! കള്ളന്റ ദണ്ഡിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു തരി മുടി പോലുമില്ല…!”

സൂസി െ വറുതെ ഇച്ചായന്റെ കുണ്ണ െതാലിച്ചും മറച്ചും ഇരുന്നു…

” ഞാൻ . ഇതിലൊന്ന്…. ഉമ്മ വച്ചോട്ടെ…?”

സൂസി മടിച്ച് മടിച്ചു ചോദിച്ചു

” ഒഫ് കോഴ്സ്…!”

ഇച്ചായന് പൂർണ സമ്മതം

നാണം വിട്ടൊഴിയാതെ തന്നെ സൂസി മുഖം ഇച്ചായന്റെ അരയിലോട്ട് അടുപ്പിച്ചു

പഴുത്ത തക്കാളി നിറമുള്ള മകുടത്തിൽ സൂസി ഉമ്മ െകാടുത്തു…

” അവൻ ” ഒന്ന് വിറച്ചു

സൂസിക്ക് കൗതുക മേറി….

പിന്നെ നാവ് മകുടത്തിൽ കൂർപ്പിച്ചു

ഇച്ചായൻ സൂസിയുടെ സൗകര്യത്തിന് പിടിച്ചു കൊടുത്തു…

പെട്ടെന്ന് സൂസി ” അവനെ” . പിടിച്ച് വാങ്ങി വായിലിട്ടു…

ഇച്ചായൻ ഒന്ന് ഉലഞ്ഞു

” എന്നെ പട്ടിണിക്കിട്ടു..!”

ഇച്ചായന് പരിഭവം

” അപ്പം തിന്നു വോ…?”

അവസരത്തിന് ഒത്തുയർന്ന് സൂസി പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ കാതിൽ െമാഴിഞ്ഞു

കേൾക്കേണ്ട താമസം പ്രഥമ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഇരുവരും മാംസഭുക്കായി..

തുടരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *