താണ്ഡവം Like

Kambi Story – താണ്ഡവം

അവൻ ആ വലിയ കവാടം കടന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി … ഒന്ന് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് ആ കവാടത്തിൽ എഴുതിയ പേരിലേക്ക് കണ്ണ് പോയി

സെന്റർ ജെയിൽ….

അവന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി വിടർന്നു …

ഒപ്പം തന്നെ ഈ തടവറയിൽ എത്തിച്ച ഒരാളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പകയും … അവന്റേ കണ്ണിൽ ഉദിച്ച് നിന്നു …

അന്ന് 18 വയസിൽ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒരാളുടേ വാക്ക് കേട്ട് തള്ളി പറഞ്ഞ് അവനേ ഈ കാരാഗ്രഹക്കൂട്ടിൽ … എത്തിച്ചപോ അവർ അറിഞ്ഞില്ല .. അവന്റെ ഇരുപത്തിഅഞ്ചാം വയസിൽ ആ നാടിനേ മുഴുവൻ വിഴുങ്ങാൻ ഉള്ള ശക്തിയും മായി അവൻ മടങ്ങി വരുമെന്ന് …

അവൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചു ഒരു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇരുട്ടിൽ ആക്കിയവളുടേ മുഖം അവന്റെ നെഞ്ചിൽ തീക്കനൽ പോലേ ചുട്ടുപഴുത്തു നിന്നു …

അന്ന് അവൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോ നിർജീവമായി നോക്കി നിന്ന അമ്മയുടേയും …

ആ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് തനിക്ക് നഷ്ടപെട്ട പ്രിയതമയുടേയും … ഓർമ്മ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ചുടു കണ്ണി നീർ തുള്ളി സൂര്യന്റേ കൊടു താപം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മണ്ണിൽ വീണ് ചിനി ചെതറി …

അവൾക്കായി അവൻ കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന വിധി ഓർത്ത് അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി വിണ്ടർന്നു …

രാമനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തൊറ്റ രാവണനേ പോലേ ആവില്ല ഞാൻ …

നിന്നക്ക് വേണ്ടി മുള്ളുവേലിക്ക് സമാനമായ അലങ്കിൽ .. ഉരുക്കുന്ന ഇരുമ്പിന് സമാനമായ ഒരു തടവറ കൊണ്ട് നിന്നേ ഞാൻ പൂട്ടും… ഒരിക്കലും പുറത്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ …. നിനക്ക് വേണ്ടി ദേവകണം മുഴുവൻ വന്ന് നിരന്നാലും . രാമനും ലക്ഷ്ണനും ഹനുമാനും എന്തിന് മൊത്തം വാനരപട അണിനിരന്നാലും വിജയത്തിന്റേ നാദം മുഴക്കീ എന്നിലേ അസുരൻ നിന്നേ നേടി എടുക്കും. ഒപ്പം നിനക്ക് ഉള്ള വിധി ഞാൻ എഴുതും. മരണം പുൽകാൻ നീ കൊതിച്ചാലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാതേ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ പോലും വരില്ല …. ഒപ്പം ആ നാട്ടിലേ ചില കഥാകൃത്തുകൾക്കും ഉള്ള സമ്മാനവും അവൻ കരുതിയിരുന്നു ….
അവൻ അവനോട് തന്നേ അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് … തന്റെ ബലമാർന്ന കരങ്ങൾ കൊണ്ട് മീശയുടേ തുമ്പ് പിരിച്ച് കയറ്റി … മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി മുൻ മ്പോട്ട് നടന്നു …

😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

അപ്പഴും ആ നാട് ആഘോഷത്തിൽ ആയിരുന്നു … തങ്ങൾക്ക് ഇനി നേരിടത് … തങ്ങൾ തന്നെ അടിച്ച് പതം വരുത്തി .. എടുത്ത ആയുദ്ധത്തെ ആണന്ന് അറിയാതേ … പലരുടേയും കുടിലത കൊണ്ട് നെയ്ത് എടുത്ത കഥകൾ മറന്ന് അവർ അവളുടേ അഗലാവണ്യം വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ….

കാന്ത കണ്ണുകളും ദേവീക ഭാവങ്ങളും കൊത്തി എടുത്ത ശിൽപ്പം കണക്കേ ഉള്ള ദേവികയുടേ നിർത്തച്ചുവടുകളിൽ ശ്രദ്ധ ഊന്നി വേലൂർ ഗ്രാമത്തിലേ ഒട്ടു മിക്ക പേരും അന്ന് അവിടേ ആ അമ്പല നടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു …

ചടുലമായ നിർത്തിച്ചു വട് കൊണ്ട് അവൾ ആ വേദി ധന്യമാക്കു പോൾ … പലരും അവളേ മോഹിച്ച് പോയി … എന്നാൽ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവളുടേ തലവര മാറ്റിക്കുറിക്കാൻ ഉള്ളവൻ കാർമേഘമറനീക്കി പുറത്ത് വന്നത് ….

ഇടറാത്ത കാൽ പാതങ്ങളും മായി തന്റെ ഏഴു വർഷത്തെ കണ്ണക്ക് തീർക്കാൻ കാരാഗ്രഹത്തിന് ഉള്ളിലും പുറത്തും സമഗ്രഹിച്ച ശക്തിയുമായി അവൻ ആ ഗ്രാമത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ചുവടുകൾ വെച്ചു …..

😠😠😠😠😠😠😠😠

മതിമറന്ന് നിർത്ത ചുവടുകൾ വക്കുമ്പഴും അവളുടേ കണ്ണുകൾ തന്നേ വീക്ഷിക്കുന്ന മുഖങ്ങളിൽ പാറി നടന്നു …

ആലിന്റെ ചുവട്ടിലായ് നീല ഷർട്ടും കസവ് മുണ്ടും ധരിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനിൽ അവളുടേ കണ്ണുകൾ ഉടക്കി … പ്രണയഭാവം വിരിയുന്ന ആ മുഖത്തിൽ അവന് വേണ്ടി മാത്രം മെന്നോണം ശ്രിങ്കാരഭാവം പൂത്ത് നിന്നിന്നു … അവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാതിച്ചുളു ….

അവനെ നോക്കി ദേവിക ചുവടുകൾ ചവിട്ടി നിർത്തിയപ്പോ ഉയർന്ന കരഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് അവന് തിരിച്ചറിവ് വന്ന് അവളുടേ കാന്ത കണ്ണിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറ്റിയത് ….
വേതിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി അവൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചുവടുകൾ വെച്ചു …

“എങ്ങിനേ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അവൾ അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി …

“എന്റെ പെണ്ണ് അലങ്കിലും നാട്യ റാണി അലേ എന്റെ മാത്രം …

” ഉവ്വ് അത് ആദ്യം ഈ കഴുത്തിൽ ഒരു താലി ചാർത്തിയിട്ട് മതി …

അവൾ തെല്ല് കുറുമ്പ് കൂടി പറഞ്ഞു …

” നമ്മുടേ കാര്യമെല്ലാം വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് വെച്ചതലേ പിന്നേ എന്താ …

അവരേ നാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ അവളേ നേഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കാറിൽ കയറി …

അത്ര നേരം സന്തോഷം നിറഞ്ഞ അവളുടേ മുഖത്ത് സങ്കടഭാവം നിറഞ്ഞ് നിന്നു …

അവൾ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതേ പറഞ്ഞു …

” മനുവേട്ടാ … ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത അവനേ ഞാൻ കാരണം ജയിലിൽ കെടുക്കുന്നുണ്ട് .. അവനേ കാണാതേ ആ കാലിൽ വീണ് മാപ്പ് പറയാതേ എനിക്ക് മനു വേട്ടന്റെ താലി അണിയാൻ പറ്റില്ല …

മനുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ദേഷ്യം നിറഞ്ഞ് നിന്നു .. അത് പുറത്ത് കാട്ടാതേ അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു …

” അതിന് നീ മാത്രം മല്ലലോ തെറ്റ് കാരി … അവന്റെ അമ്മകൂടി കൂട്ട് നിന്നട്ടലേ ….

അത് ഒന്നും അവളിലേ ഉള്ളിലേ തീ കെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല .. എന്തോ ഒരു അപത്ത് വരാൻ പോകുന്ന പോലേ അവൾക്ക് തോന്നി …

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

അതേ സമയം അറക്കൽ തറവാട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കയ്യിലേ ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കി കരയുകയായിരുന്നു … അവരുടേ കണ്ണിന് ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറം പടർന്നിരുന്നു.. ചെറുതായി നര കയ്യറിയ മുടികൾ കാറ്റിൽ പറന്ന് നടന്നിരുന്നു …

അവരുടേ തോളിൽ ഒരു കരസ്പർസം ഏറ്റത് അറിഞ്ഞ് അവർ തിരുഞ്ഞു നോക്കി..
ഒരു 15 വയസ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പെൺക്കുട്ടി ആയിരുന്നു …

“എന്താ അമ്മ ഇത് ഏട്ടനേ പറ്റി ഇപ്പഴും ഓർത്ത് കരഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണോ ..

” ഞാൻ ചതിച്ചത് അലേ മോളേ അവനേ.. എന്റെ കുട്ടി ചെറിയ പ്രയത്തിൽ അവന് ജയിലിൽ കിടക്കെണ്ടിവന്നിലേ… അവന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുപോ അവന് 5 വയസാ പ്രായം എനിക്ക് അവനും അവന് ഞാനും എന്ന് കരുതി ജീവിച്ചത ഞാൻ പിന്നേ എപഴോ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി… അതിൽ എന്റ കുട്ടി …. അവന് എതിരായി അവൾ ആ ദേവിക കള്ളം വിളിച്ച് പറയുമ്പഴും അവനേ പോലീസ് കൊണ്ട് പൂവുമ്പഴും എനിക്ക് തടയാൻ പറ്റിയില്ല … അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യിതില്ല…. അതോ അന്ന് ഞാനും അവനേ മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു ഓ….

അവർ അത് പറഞ്ഞ് തീർന്നതും പൊട്ടി കരഞ്ഞു …. ഒരു കയ്യ് കൊണ്ട് കണ്ണീർ ഒപ്പി അവർ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി …

” ഇന്ന് എന്റെ മകൻ പുറത്ത് ഇറങ്ങും അന്ന് അവൻ എലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞാൽ … …. അവൻ …. അന്ന് അവൻ ദേവികയേ നോക്കിയ ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവളേ ജീവനോട് കത്തിക്കാൻ ഉള്ള തീ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ കണ്ണിൽ .. എനിക്ക് പേടി ആകുന്നു മോളേ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *