വൈശാലി

49 views

മലയാളം കമ്പികഥ – വൈശാലി

അംഗരാജ്യം …. മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഭാരതം ഒട്ടാകെ ഇത്തിരത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ അവ ഭരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ പ്രജകളും അവരുടെ രാജ്യഅതിർത്തിക്കുള്ളിൽ താമസിച്ചു വന്നിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ലോമപധൻ എന്നൊരു രാജാവ് തെക്കേ ഇന്ത്യൻ മാഹാരാജ്യത്തു അതിവസിച്ചിരുന്നു .
വര്ഷങ്ങളായി അംഗരാജ്യത്തിൽ മഴ പെയ്യുനില്ല… നദികൾ വരണ്ടു ഉണങ്ങി… കൃഷിപാടങ്ങളും കൃഷികളും നശിച്ചു… ദാഹജലം പോലും കിട്ടാതെ
വിശന്നുവലഞ്ഞു ആളുകൾ ഒന്നൊന്നായി ചത്തൊടുങ്ങി… മൺപാളികൾ വിണ്ടുകീറി .. വീടുകൾ തകർന്നു വീണു…
അംഗരാജ്യം അപ്പാടെ പ്രതിസന്ധിയില്ലായിരുന്നു ..

അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ലോമപധൻ എന്തുചെയ്യുമെന്നറിയാതെ തന്റെ കുതിരപ്പുറത്തു രാജ്യഗുരു നെ തേടി ഇറങ്ങി… മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കൊത്തി വലിക്കുന്ന കഴുകന്മാരെ കണ്ടു ഞെട്ടി… അങ്ങകലെ സരസ്വതി നദിയിൽ
പോയി വെള്ളമെടുത്തുകൊണ്ടു വരുന്ന തന്റെ പ്രജകളെയും കണ്ടു അദ്ദേഹം ലജ്ജാകുലനായി .. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അലഞ്ഞു രാജ്യഗുരു ന്റെ പക്കൽ എത്തി …

രാജ്യഗുരു…” രാജാവ് ഗുരുവിനെ ഉമ്മറ പടിക്കൽ നിന്നും വിളിച്ചു..
”പ്രഭു… അങ്ങിവിടെ.???””” ഗുരു മൊഴിഞ്ഞു.
”ഗുരു . അങ്ങ് കണ്ടില്ലേ ഈ രാജ്യത്തിൻറെ അവസ്ഥ… എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുരു… ?? എനിക്ക് എന്റെ പ്രജകളും രാജ്യവും ഒന്നാനായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു.??””””
”പ്രഭു … ഈ രാജ്യത്തിൻറെ സംരക്ഷണ ശക്തിയായ ഇന്ദ്രദേവൻ .. ഇപ്പോൾ അന്തര്മുഖനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യം വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു…. അദ്ദേഹത്തെ എത്രയും പെട്ടന്ന് പ്രീതിപ്പെടുത്തി ആവാഹിച്ചു കിടിയിരുത്തണം.’”.
”ഗുരു… അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലേക്കു വരണം… യാഗം നടത്തണം.രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കണം… ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്..?””””
‘അങ്ങ് എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നോ .? അരുത് രാജൻ.. ഞാൻ വരും…അങ്ങ് തിരിച്ചു പൊയ്ക്കോളൂ.’”””

ലോമപധൻ രാജ്യഗുരുവിന്റെ കുടിയിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ച് കൊണ്ട് ഇറങ്ങി …
പക്ഷെ അപ്പോഴും രാജ്യഗുരു ചമ്പാപുരിയിലേക്കു പോണോ വേണ്ടയോ എന്ന ആലോചനയിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുവായിരുന്നു .. കുറിച്ചു നാളുകൾക്കു മുമ്പ് തന്റെ മകൻ ചിത്രങതൻ രാജ്യകല്പന
തെറ്റിച്ചതുകൊണ്ടു രാജ്യഗുരുവിനെയും തന്റെ മകനെയും ലോമപധൻ ആണ് രാജ്യ കൊട്ടാരം വിട്ടകന്നു താമസിക്കാൻ കല്പ്പിച്ചത്…

അംഗരാജ്യത്തിലെ ചമ്പാപുരി എന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് കൊട്ടാരം വസിക്കുന്നത്… രാജ്യഗുരുവിനും കൊട്ടാരം വാസികൾക്കും… ദേവദാസി മാർക്കും.. ഭടന്മാർക്കും

കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു…. അവർ
കൊട്ടാര പരിസരങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു.
ദേവദാസി എന്ന വിഭാഗം ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകളായിരുന്നു… അവർ മോഹിനി മാർ ആയിരുന്നു. കണ്ടാൽ കാണുന്നയാൾ ലയിച്ചു നിന്നുപോകും… പാൽ നിറമുള്ള മുഴുത്തു ചരക്കു പെണ്കുട്ടികളായിരുന്നു അവർ… കൊട്ടാര
നർത്തകികളായിരുന്നു അവർ…
അവർ മോഹിനി മാർ ആയതുകൊണ്ട് രാജാവ് പലപ്പോഴും അവരെ മറ്റു രാജ്യാതിർത്തികളിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ നിയമിക്കാറുണ്ട്. രാത്രികളിൽ കഴപ്പ് മൂക്കുമ്പോ കളിക്കാനും വിളിക്കാറുണ്ട്..
ന്നു മാളില
ദേവദാസി സേനയുടെ സേനാപതിയായിരുന്നു മാലിനി… അവർ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു. രാജാവിനും മറ്റു ഭടന്മാർക്കും ഇപ്പോഴും മാലിനി ആണ് കിടന്നു കൊടുക്കുന്നത്…
മാലിനിക്കൊരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈശാലി .
അതെ വൈശാലി..
അമ്മയുടെ കളികൾ പലപ്പോഴും വൈശാലി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വൈശാലിയെ ആരും ഇതുവരെ തൊട്ടിട്ടില്ല… അതുകൊണ്ടുതന്നെ വൈശാലി ഒരു സുന്ദരിയും മഹാ കഴപ്പിയും ആയി വളർന്നു…
വൈശാലിയുടെ സൗന്ദര്യം മറ്റുള്ളവരിൽ കഴപ്പ് മൂപ്പിച്ചപ്പോൾ അവളെ തൊടാനും പിടിക്കാനും മറ്റു പ്രജകൾ തുടങ്ങി.. അതറിഞ്ഞ രാജാവ്
വൈശാലിയെ മറ്റാരും തൊടരുത് എന്ന് ഉത്തരവിറക്കി …
കാരണം രാജാവിന് മാലിനിയിലുണ്ടായ പുത്രിയായിരുന്നു വൈശാലി. അത് മാലിനിക്കും രാജാവിനും മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ… ഈ രഹസ്യം

അറിയാതിരിക്കാൻ ആണ് മാലിനിയുടെ ഭർത്താവിനെ രാജാവ് നിയ്യൂരം വധിച്ചത്….
പക്ഷെ ആ ഉത്തരവിന് പുറകിലെ കാരണം അതുമാത്രം ആയിരുന്നില്ല.. കണ്ണിമാങ്ങ ആയ വൈശാലി ഒന്നുടെ മുഴുത്തു പഴുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും അവളെ രാജാവിന് തന്നെ ആദ്യം ഭോജിക്കാനുമായിരുന്നു രാജാവ് ആ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.
ഒരുനാൾ വൈശാലി രാജ്യസഭയുടെ മുറിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നു ഒരു മുഴുത്ത മാമ്പഴം കഴിക്കുവായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ചിത്രങതൻ അതുവഴിവന്നത്.
18 ആണ് വയസ്സെങ്കിലും വൈശാലിയുടെ മുലകൾ അവളുടെ അമ്മയുടെ മുലകളെ കാൽ കൂർത്തു വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു… കാവി വസ്ത്രം കാറ്റിൽ
പാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ വയറിലെ കുഞ്ഞു വട ക്കണ്ട ചിത്രങതൻ കമ്പി ആയി.. അവളുടെ മാറിന് മേളിലൂടെ രുദ്രാക്ഷ മാല പടർന്നു കിടപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു… മാറിനുള്ളിലേക്കു ഇട്ടു കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന
നേർത്ത തുളസി മാല .
അവളുടെ നേർത്ത ഇളം ചുവപ്പു ചുണ്ടുകൾക്കു ചുറ്റും മാമ്പഴ ചാർ ഒലിച്ചിറങ്ങുണ്ടായിരുന്നു . അത് ഇറ്റി ഇറ്റി അവളുടെ മുലയ്ക്ക് മേൽ വീണു… അത് അവളുടെ

മുല ചാലിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങി… ഈച്ചകളും മറ്റു പ്രാണികളും അത് നുകരാൻ അവിടെ പറ്റി ഇരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു… ചിത്രങതൻ ന്റെ ലെഗാൻ 90 ഡിഗ്രി അടിച്ചു നിന്നു ..
വൈശാലിയുടെ ചന്തി ഭാഗം കമഴ്ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറു ഉരുളി പോലുണ്ട്…. കാലും കയ്യും പാലിന്റെ നിറമായിരുന്നു…
സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെട്ടി തിളങ്ങുന്നു അവൾ…
അവൾ അല്പം ചെരിഞ്ഞിരുന്നു . അവളുടെ ശരീരത്തിൽ മാർ മറയ്ക്കുന്ന തുണി കെട്ടി വെക്കുന്നതുകണ്ടു ചിത്രങതൻ ന്റെ കയ്യ് തരിച്ചു. ഒരു വലി
വലിച്ചാൽ മതി അതെല്ലാം അഴിഞ്ഞു വീഴും…
കാമപ്രാന്തത്തിൽ തിളച്ചു നിന്ന അവൻ അതിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു… അതാ അവളുടെ മാർ കെട്ടി വെച്ച് തുണി അഴിഞ്ഞുവീണു.
അവൾ ഞെട്ടലോടെ തിരിഞ്ഞു ചിത്രങതൻ അഭിമുഖമായി നിന്നു …
ശിവന്റെ തൃക്കണിന്റെ ശക്തി ആയിരുന്നു വൈശാലിയുടെ ഇരു മിഴികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്..
അവൾ അവനെ തുറിച്ചു നോക്കി… പൂച്ചകണ്ണുകൾ വാൽകണ്ണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
അവൻ ലയിച്ചു നിന്ന്… അവളെ നോക്കി.. അവളുടെ ചന്ദനം തേച്ച ഇളം മിനുസമുള്ള നെറ്റി. അവളുടെ മൂക്കിലെ മുക്കുറ്റി. അവളുടെ ചുണ്ടിലെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന മാമ്പഴച്ചാർ ..ഉമിനീർ ഉറങ്ങുന്ന അവളുടെ തൊണ്ടക്കുഴി…
അങ്ങനെ അവന്റെ നോട്ടം ഇഴഞ്ഞു ഇഴഞ്ഞു അവളുടെ മാറിൽ പതിഞ്ഞു…

അതിലും നല്ല മുല സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല… പിങ്ക് കളറിൽ ഒന്നാം ശാം
തെറിച്ചു നില്ക്കുന്ന മുല ഞെട്ട് …
അവൻ അവൾക്കടുത്തേക്കു നടന്നു നീങ്ങി…
അവൾ അവളുടെ കയ്യ് വെച്ച് അവളുടെ മാർ മറച്ചു…
അവൻ അവളെ ചാടി കയറി പിടിച്ചു .. അവളുടെ മാറിൽ പിടിച്ചു… അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഉമ്മ വെച്ച്…
നല്ല പേരയ്ക്ക മാമ്പഴത്തിന്റെ രുചി…
അവൾ അവനെ തട്ടി മാറ്റി. അലറി വിളിച്ചു.
വിവരം അറിഞ്ഞു രാജാവ് അവിടേക്കു ഓടി എത്തി…
തന്റെ മകളുടെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ട് അവനെ വെട്ടി കീറാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ്
രാജാവ്… പക്ഷെ രാജ്യഗുരുവിന്റെ പുത്രൻ ആയതുകൊണ്ട് രാജ്യം
വിട്ടുപോകാൻ കല്പിച്ചു അവനെ പുറത്തിറക്കി.. ഒപ്പം രാജ്യഗുരുവിനെയും..
അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് തന്റെ മകളുടെ ആർദ നഗ്നത അയാൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്. മൂലയിൽ തന്റെ മാർ മറയ്ക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന തന്റെ പുതിയെ കണ്ടു രാജാവിനും കമ്പി ആയി…
ഇനി വെച്ച് താമസിച്ചുട .. ഇന്ന് തന്നെ അവളെ തിന്നണം എന്നായിരുന്നു രാജാവിന്. ഇനി വേറെ ആർക്കും അവളെ കൊടുക്കില്ല എന്ന് അയാൾ വിചാരിച്ചു…
അന്ന് തന്റെ പുത്രിയെ പണിയാൻ

Kambikathakal:  അഴകുള്ള റോജ - 1

തന്റെ കിടപ്പു മുറി സജ്ജമാക്കി കൊണ്ടിടിരുക്കുവായിരുന്നു രാജാവിന്റെ അംഗരക്ഷകർ .
അപ്പോഴാണ് അംഗ രാജ്യത്തു പർവ്വത സ്ഫോടനം നടന്നതും. രാജ്യം അപ്പാടെ
ആപത്തിൽ ആകുന്നതും…
പിന്നെ ഈ നേരം വരെ അവളെ പണിയാൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
രാജ്യഗുരു നാട് വിട്ടതിനു ശേഷം ഏതാനം നാഴിക കഴിഞ്ഞപ്പോളാണ് അംഗരാജ്യം ഈ വരൾച്ചയുടെ ആപത്തിൽ ആയതു.. അയാൾ മനസ്സ് അറിഞ്ഞു ശപിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്നു സമസ്ത അംഗരാജ്യവും .വിശ്വസിച്ചു.
അന്ന് തൊട്ടു രാജാവ് അംഗരാജ്യത്തിന്റെ പല കോണുകളിൽ ഭടന്മാരെ വിട്ടു അന്വേഷിച്ചിട്ടും അവരെ കണ്ടു കിട്ടിയില്ല .
രാജ്യഗുരുവിന്റെ സഹായം തേടാതെ അംഗരാജ്യത്തിനു ഇനി രക്ഷയില്ലെന്ന് മഹാരാജാവിനു അറിയാമായിരുന്നു..
വർഷങ്ങൾ കൊടുവിൽ ഉള്ള തിരച്ചിലിലാണ് രാജ്യ ഗുരുവിന്റെ വീട് രാജാവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും.. അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലേക്കു ക്ഷണിക്കാൻ രാജാവ് പോയതും.
ഇന്ന് വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം രാജാവിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ആ നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി രാജ്യഗുരു വീണ്ടും ചമ്പാപുരിയിലേക്കു വരുകയാണ്.
രാജ്യഗുരുവിനെ പൂക്കള്കൊണ്ടും പഴങ്ങൾകൊണ്ടും പവിഴങ്ങൾകൊണ്ടും കൊണ്ടും രാജ്യം സ്വീകരിച്ചു… തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയ കൂട്ടത്തിലെ ദേവദാസികളിൽ വൈശാലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.. തനിക്കും തന്റെ പുത്രനും ഈ ഗതി വരുത്തിയ അവളെ അയാൾ നോട്ടം ഇട്ടു വെച്ചിരുന്നു….

ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ www.kambi.pw ഈ സൈറ്റ് ൽ വന്നാൽ മതി .........

മൊത്തത്തിൽ പാപ്പരാണെങ്കിലും രാജ്യഗുരുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ രാജാവ് അന്യ രാജ്യത്തിൽനിന്നും പലതരം ഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങി നൽകി… അന്ന് ചമ്പാപുരിയിൽ ദേവദാസിമാരുടെ നിർത്തവും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു.
തനിക്കു ഈ ഗതി വരുത്തിയ വൈശാലിയെയും അവളുടെ അമ്മയയെയും രാജാവിനെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു…
അയാൾ ദേവദാസിമാരുടെ നിർത്തം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് സഭയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു… തനിക് 52 വയസുണ്ടായിരുന്നു… ദേവദാസികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായം മാലിനി ക്കായിരുന്നു 32 വയസ്സ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവളെ കളിയ്ക്കാൻ അയാൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
തന്റെ മകൻ ചിത്രങതൻ ന്റെ വല്യ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വൈശാലിയെ പണ്ണണം
എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ രാജ്യഗുരുവിന്റെ കല്പനയിലാണെന്നും എത്രയും പെട്ടന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്കു വരണമെന്നും രാജ്യഗുരു തന്റെ പുത്രന്റെ പക്കലേക്കു ദൂതയിച്ചു .. വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ചിത്രങതൻ കൊട്ടാരം ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെട്ടു.
കസ്സേരയിൽ ചാരി കിടന്നു കൊച്ചു

പെണ്പിള്ളാരുടെ നിർത്തം കണ്ടു കമ്പിയായി കിടന്ന രാജ്യഗുരുവിന്റെ തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചുകൊണ്ട് രാജാവ് ചോദിച്ചു..
ഭ’ഗുരു . താങ്കൾ സംതുഷ്ടനല്ല.??””””
“”ആണ് പ്രഭു….’””” ഗുരു പറഞ്ഞു
‘ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇഷ്ടപെട്ടെന്നു കരുതുന്നു…”?
”ആഴ്ചകളായി പട്ടിണി ആയിരുന്നു രാജൻ… ഭക്ഷണം തന്നതിന് നന്നിയുണ്ട്…????
‘ഗുരു. ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് അങ്ങയോടു നന്ദി പറയേണ്ടത്. അങ്ങ് വന്നുവല്ലോ… ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കണം.”
‘തീർച്ചയായും രാജൻ. നാളെ തന്നെ നമ്മുക്ക് യാഗം തുടങ്ങാം..””
”ഞാൻ വല്യ തെറ്റാണു ചെയ്തത് ഗുരു… എന്നോട് പൊറുക്കണം…’””” രാജാവ് പറഞ്ഞു
പ്രജകളെയും നാടിനെയും നഷ്ട പെട്ടുകൊണ്ടിരുക്കുന്ന ആ രാജാവിന് പഴയ പ്രൗഢി ഒന്നുമില്ല… അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംസാരത്തിനു ഗാമഭീര്യം ഒന്നുമില്ല… ഇപ്പോൾ രാജ്യഗുരു അടിച്ചാലും രാജാവ് നിന്ന് കൊള്ളും .. അത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥ ആണ്..

”അതിനായി രാജൻ ഒരു പ്രത്യുപകാരം ചെയ്തുമതി .””’. ഗുരു പറഞ്ഞു.
”എന്താണ് അത് ഗുരു.””” രാജാവ് ആകാംഷയോടെ ചോദിച്ചു.
എനിക്ക് ഇന്ന് രാജ്യ വേശ്യ മാലിനിയെ കളിക്കണം…
രാജാവ് ഒന്നും തിരിച്ചു മിണ്ടീല.. അല്പം നേരം ആലോചിച്ചിട് ശരിയെന്നു പറഞ്ഞു ടെന്ന് രാജാവ് മാലിനിക്ക് നേരെ നീങ്ങി…

നിർത്ത സദസിൽ ഇപ്പോൾ മാലിനി ഇല്ല… അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗുരുവിന്റെ കണ്ണ് നേരെ പതിഞ്ഞത്
വൈശാലിയിലായിരുന്നു … മാലിനിയെക്കാൾ ഇളം പെൺ 19 വയസ്സുമാത്രം… ഇനി അധികനാൾ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല… മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇളം പെണ്ണിനെ കളിച്ചാൽ എന്റെ പുലിക്കോ .?
ഗുരു വിന്റെ മനസിൽ ഇപ്പോൾ വൈശാലിയെ പണണമെന്നായി… മാലിനിയെ ക്കാൾ സുന്ദരിയും കഴപ്പിയും ഒക്കെ ആണ് വൈശാലി..
അപ്പോൾ അതാ തന്റെ പുത്രനായ ചിത്രങതൻ രാജ്യത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു..
അവൻ വന്നപാടെ…. തന്നെ നാണംകെടുത്തി വൈശാലിയെ അന്വേഷിച്ചു… പക്ഷെ പട്ടിണികിടന്നു എണീച്ചുവന്ന അവനെ തണുപ്പിച്ചത് ഭക്ഷണം ആയിരുന്നു. അവൻ മൂക്കുമുട്ടെ കഴിച്ചു അല്പം വിശ്രമിച്ചു…
രാജാവിന്റെ അംഗരക്ഷകർ രാജ്യഗുരുവിനോട് .. മാലിനിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ വിവരം അറിയിച്ചു..
ഗുരു അവിടെനിന്നു നേരെ പോയത് തന്റെ പുത്രന്റെ വിശ്രമപുരയിലേക്കാണ്,,, അവൻ വന്നത് തന്നെ വൈശാലിയെ പണ്ണാൻ ആയിരുന്നു ..
”പുത്രാ …എണീക്കു ..” . ഗുരു ചിത്രങതൻനെ വിളിച്ചെണീപ്പിച്ചു … ‘അച്ഛാ…

വൈശാലി എവിടെ ..?”
‘വൈശാലിയെ കാണിച്ചു തരാം …അതിനുമുമ്പ് നീ പോയി അവളുടെ അമ്മയെ പണ്ണടാ .’”””.
”വേണ്ടച്ചാ… എനിക്ക് വൈശാലിയെ മതി…’”””ചിത്രങതൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു .
“”ഡാ എനിക്ക് കുണ്ണ പൊങ്ങുലാണ് അറിയില്ലേ…. വൈയശാലിയെ മാത്രമല്ല രാജാവിന്റെ രാജ്ഞിയേയും മകളെയും പണ്ണണം, എല്ലാരേം പണ്ണടാ… രാജാവിന് നല്ലൊരു പണികൊടുക്കണം… ഓർമയില്ലേ ഇവർ നമ്മളോട് ചെയ്തതൊക്കെ “” കുതന്ത്രങ്ങളുടെ ആശാനായ ഒരു രാജ്യത്തിൻറെ തന്നെ ഗുരു ആയ അയാൾ തന്റെ മകന്റെ മനം മാറ്റി…

”ശ രി പിതാവേ … അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ പോലെ നടക്കട്ടെ …
അച്ഛനും മകനും മാലിനിയുടെ അന്തപുരത്തിലേക്കു നടന്നു… ദേവദാസി മാർ അവരെ കണ്ടു മുഖം കുനിച്ചു നടന്നു… അന്തപുരത്തിൽ രാജാവും മാലിനിയം നില്പ്പുണ്ടായിരുന്നു…
ചിത്രങതൻ നെ കണ്ടുടൻ രാജാവ് ദേശ്യപെട്ടു…
ഇവനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചില്ലല്ലോ…
അവനൊരു അബത്തം പറ്റിയതന്നെന്നും… ക്ഷമിക്കണമെന്നു ഒന്നും രാജ്യ ഗുരു പറഞ്ഞില്ല… രാജാവ് പോയ് രാജാവിന്റെ പണി നോക്കിയാട്ടെ… പോയാട്ടെ… എന്നാണ് ഗുരു പറഞ്ഞത്…
രാജാവ് തല താഴ്ത്തികൊണ്ടു മുറിയിൽനിന്നും ഒരോട്ടക്ഷരം മിണ്ടാതെ വെളിയിലേക്കു പോയി.കാരണം രാജ്യത്തിൻറെ അടിയന്തര അവസ്ഥകളിൽ രാജ്യഗുരു വാണു രാജാവ്. അടിയ

Kambikathakal:  അശ്വതി എന്റെ ഭാര്യ - 2

ന്തര അവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് രാജാവാണെങ്കിലും ഭരിക്കുന്നത് ഗുരു. ആയിരിക്കും..
അപ്പോഴതാ അമ്മടെ അടുത്ത് കിടക്കാൻ വന്നതാണ് വൈശാലി. അമ്മടെ
അടുത്ത് അത്രയും പുരുഷന്മാർ നില്കുന്നത് കണ്ടു കളി നടക്കാൻ പോകയാണ് എന്ന് അവൾക്കു മനസിലായി അവൾ തിരികെ നടന്നു …
അവളുടെ തുളുമ്പുന്ന നിതംബത്തിൽ അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും കണ്ണ് പതിഞ്ഞു…. അവന്റെ രക്തത്തിൽ ദേഷ്യവും കാമവും ഇരച്ചുകയറി…
പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ തന്റെ മകനെയും മാലിനിയെയും റൂമിനുള്ളിലാക്കി അ
ന്തപുരത്തിന്റെ വാതിൽ ഗുരു അടച്ചു…
ഇനി സ്വസ്ഥമായി വൈശാലിയെ കളിക്കാം .. അയാൾ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പു തുള്ളികൾ തുടച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് നെടുവീർപ്പിട്ടു…
അയാൾ നേരെ വൈശാലിയുടെ കൂട്ടുകാരികളുടെ അന്തപുരം ലക്ഷ്യമാക്കി
നടന്നു..

വൈശാലിയും തന്റെ 16 കൂട്ടുകാരികളും കിടക്കുകയാണ്… ആ ദൃശ്യ വിരുന്നു ഗുരു ഒരു ചിമ്മിനി വിളക്കിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നുകർന്നു …
അവർ കൂട്ടുകാരികൾ പരസ്പരം പിടിച്ചും അമര്ത്തിയും സുഖിച്ചു കിടക്കുവാണ് .അവർ പരസ്പരം
പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു .. ഗുരു ചെവികൾ കൂർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്
ശ്രവിച്ചു… ‘എന്നാലും

ചാടാ
നിന്റെ അമ്മയുടെ ഭാഗ്യം തന്നെ വൈശാലി..’””” കൂട്ടുകാരികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു..
”അതെന്താടി…’””’>? വൈശാലി ചോദിച്ചു
”എത്രപേരാ അവരെ സുഖിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ..?”?
”നിന്റെയൊക്കെ കാര്യം പിന്നെയും ഭേതമാണല്ലോ …
ആരെ വേണേലും വളച്ചെടുത്ത കളിക്കാലോ.?? രാജാവ് എന്നെ തൊടുന്നവന്റെ തല എടുക്കുമെന്നല്ല പ്രഖ്യാപിച്ചത് … എന്റെ വിധി.’”” വൈശാലി ദേഷ്യത്തിൽ മുരണ്ടു.
”എന്തിനാ രാജാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നു എനിക്കും അറിയാത്തതു.’ കൂട്ടുകാരികളിൽ വേറൊരുത്തി ചോദിച്ചു 9

‘ഡീ നീ അന്ന് എന്തിനാ നിലവിളിച്ചതു… അല്ലേൽ നല്ലൊരു കളി കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ.???”” കൂട്ടുകാരി ചോദിച്ചു
‘ഡീ അന്ന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല…. ആദ്യമായിട്ടല്ല…. പേടിച്ചു പോയി.” വൈശാലി പറഞ്ഞു ‘അയ്യോ കഷ്ടം..’” എല്ലാരും കളിയാക്കി കൊണ്ട് പൊട്ടി ചിരിച്ചു. “”രാജ്യഗുരുവും ചിത്രങതൻ നാണു നിന്റെ അമ്മയുടെ അന്തപുരത്തിൽ… മിക്കപേരും അവർ സേനാപതിയുടെ പൂറു വലിച്ചു കീറും…’””” കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു
2009
“”മിണ്ടാതെ കിടക്കടി..’???
തറയിൽ കിടന്നു ശീലമില്ലാത്തുകൊണ്ടാണോ എന്തോ വൈശാലിക്ക് പുറം
വേദന എടുത്തു… ആ മുറിയിൽ ഒരേ ഒരു കട്ടിലിലേക്ക് അവൾ കയറി
കിടന്നു….

16 പേർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മുറിയിൽ വൈശാലിയുടെ കൂട്ടികാരികളായ അരുണിമയ്ക്കും നീലിമയ്ക്കും ആയിരുന്നു കഴപ്പ് കൂടുതൽ. അവർ
വൈശാലിയുടെ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരുമായിരുന്നു …മറ്റുള്ളവർ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞു നീലിമയും അരുണിമയും വൈശാലിയുടെ കൂടെ കയറി കിടന്നു . ഇന്ന് നിദ സഭയിൽ തകർത്താടിയായതു കൊണ്ടാവും എല്ലാരും സുഖ നിദ്രയിലായിരുന്നു..
“”എന്തൊരു മുലയാടി വൈശാലി… എനിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല… എന്തൊരു വലുപ്പം.” നീലിമ പറഞ്ഞു “’മാലിനിയുടെ പുത്രിയല്ലെടീ … ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറം വളർന്നാലും …ഇവളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല” … പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അരുണിമ പറഞ്ഞു .
അല്പം കഴിഞ്ഞു
അരുണിമ മെല്ലെ വൈശാലിയുടെ ചന്തിയുടെ മേൽ കയ്യ് വെച്ചു … അവളുടെ പാവാട മെല്ലെ ഉയർത്തി….
അതെ സമയം നീലിമ വൈശാലിയുടെ മുലകൾ ഞരടി ഉടയ്ക്കുകയായിരുന്നു.. അരുണിമ അവളുടെ പൂറിനു മേൽ കയ്യ് വെച്ച് തടവി.
വൈശാലി സുഖം കൊണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് മൂളി…
അരുണിമ അപ്പൊ അവളുടെ നടുവിരൽ അവളുടെ പൂറിനുള്ളിലേക്കു ഇറക്കി…
വൈശാലിക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തു…
വൈശാലി

കാലുകൾ അകത്തി വെച്ചു കൊടുത്തു… അരുണിമ അവളുടെ വിരലുകളുടെ സ്പീഡ് കൂടി…
വൈശാലിയും നീലിമയും അതെ സമയം ചുണ്ടുകൾ പരസ്പരം നുണഞ്ഞു രസിച്ചു. വൈശാലിയുടെ കയ്യ് ഇഴഞ്ഞു നീലിമയുടെ പൂറിലേക്ക് ചെന്നു ..
ഇതെല്ലം കണ്ടുകൊണ്ടു രാജ്യഗുരു വെളിയിൽ നില്പ്പുണ്ടായിരുന്നു… ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടു അധിക നേരം അവിടെ നില്ക്കാൻ പറ്റില്ലാന്ന്
അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു… തന്റെ മകൻ മാലിനിയെ പണിഞ്ഞു കഴിയുന്നതിനു മുമ്പേ അയാൾക്ക്
വൈശാലിയയെ പണ്ണണം…
ശം വന്നല് രാജ്യ ഗുരു ഉടൻ തന്നെ അന്തപുരത്തിന്റെ വാതിൽ മെല്ലെ തുറന്നു .. രാജ്യഗുരുവിനെ കണ്ടു അവർ മൂന്നുപേരും വസ്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചു ശരീരത്തിലേക്ക് അണിയുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. അവരുടെ രതി സുഖം പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങി. അവർ കണ്ണടച്ചു ഉറക്കം നടിച്ചു കിടന്നു.
അന്തപുരത്തിൽ നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നതിനാൽ രാജ്യഗുരു ഒന്നും കണ്ടു കാണില്ല. എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു …
രാജ്യഗുരു നിദ്രയിൽ ആയിരുന്ന 16 പെൺകുട്ടികളെയും വിളിച്ചെണീപ്പിച്ചു..
രാജാവിന്റെ കല്പന കാരണം ആ കൂട്ടത്തിൽ വൈശാലി മാത്രമേ കന്യക ആയിട്ടുള്ളു എന്നയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവളെ മാത്രം കിട്ടുന്നതിനായി കന്യകയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ യാഗത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും… ഒരു പെൺകുട്ടി വരണമെന്നും പറഞ്ഞു…

യാഗത്തിനായതിനാൽ ആരും എണീച്ചു ചെന്നില്ല. കാരണം അവർ കന്യകമാ യ ആയിരുന്നില്ല… എല്ലാരുടെയും മുഖം ചുവന്നു നാണം കേട്ട് നിന്നു … ആരും രാജ്യ ഗുരുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കീല…
ഗുരു …വൈശാലിയെ കൂട്ടികൊണ്ടു പോകു….
അരുണിമ പറഞ്ഞു….
രാജ്യഗുരുവിന്റെ ആവശ്യവും അതുതന്നായിരുന്നു…
എല്ലാരുടെയും ദയനീയമായ നോട്ടം വൈശാലിയിൽ പതിഞ്ഞു… അവൾ അതികം വൈകാതെ തന്നെ അന്തപുരത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി രാജ്യഗുരുവിനോടൊപ്പം ഇറങ്ങി…
തന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും.. രാജ്യഗുരു
ആയതുകൊണ്ടും… തന്റെ നാടിൻറെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയായായതുകൊണ്ടും
വൈശാലി എവിടേക്കു ഏന് ചോദിക്കാതെ ഗുരുവിനോടൊപ്പം പോയി…
രാജ്യകൊട്ടാരത്തിൽ കാവൽ പട ഒഴികെ എല്ലാരും ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞു… സമയം ഏതാണ്ട് 12 .30 കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
വൈശാലിയയെം ഗുരുവിനെയും അസമയത് കണ്ട് കാവൽ പടയിൽ ഒരാൾ ഗുരുവിനോട് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു…
ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഗുരു ആ ഭടന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കിഴി പൊൻപണം നൽകികൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു…
ഭടനും പുഞ്ചിരിച്ചു. അയാൾക്കു കാര്യം മനസിലായി..
ഗുരു

കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങി … അയാൾക്കു പിന്നിലൂടെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി വൈശാലിയും ഇറങ്ങി പോയി..
ഗുരു വൈശാലിയെയും കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിനു പുറകിലുള്ള വഴിയിലൂടെ
കൊട്ടാരത്തിനു വെളിയിലേക്കു തന്റെ കുതിരപ്പുറത്തു പോയി…
ഗുരു ആദ്യം തന്റെ കുതിരപ്പുറത്തുകയറി…. പിനീട് വൈശാലിയെ അയാളുടെ മുൻപിൽ ഇരുത്തി…
വൈശാലിയുടെ ശരീരം ചന്ദ്രന്റെ നില വെളിച്ചത്തിൽ മിനുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു…
പിങ്ക് പട്ടുപാവാടയും അതെ നിറത്തിലുള്ള തുണി കൊണ്ട് മാറും വലിച്ചു
കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണവൾ… – CIN
അരകെട്ടു ആലിലപോലെ നേർത്തതാണ്- .. അതിനുനടുക്കിൽ ഒരു കൊച്ചു കറുത്ത പൊട്ടു ചാർത്തിയ
പോലെ അവളുടെ കുഴിഞ്ഞ വട കാണാമായിരുന്നു … അവളുടെ മുലകൾ ചെറിയ തണ്ണിമത്തങ്ങയെ പോൽ ഉരുണ്ടു
മുഴുത്തിരിക്കുന്നു… രുദ്രാക്ഷമാലയും സ്വര്ണമാലയുമെല്ലാം അവളുടെ മാറിന് മുകളിലൂടെ പടർന്നു കിടക്കുന്നു…
അയാൾ അവളെ സ്പര്ശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായി… ഇളം തണുത്ത മാംസം…
കുതിര അത്യാവിശം വേഗത്തിൽ ഓടി…
വൈശാലിയുടെ ഉരുണ്ടു മുഴുത്ത കൊതം ആ കിളവൻ ഗുരുവിന്റെ കുണ്ണയിൽ പതിഞ്ഞു പതിഞ്ഞു ഇടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു… അയാൾ അവൾക്കു അടുത്ത്
കുറച്ചുകൂടെ ചേർന്നിരുന്നു…

Kambikathakal:  ശ്രുതിലയം - 3

അയാൾ അയാളുടെ കയ്യ് വൈശാലിയുടെ തുടയ്ക്കുമേൽ വെച്ചു … അയാൾ അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂടും ചൂരും മെല്ലെ ആസ്വദിക്കുവായിരുന്നു….
വൈശാലി കുതിര സവാരിയിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുവായിരുന്നു…
അങ്ങനെ അവർ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പഴയൊരു ക്ഷേ ത്രത്തിനുമിന്നിൽ എത്തി….
അവർ കുതിരയുടെ പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി…
ചന്ദ്രന്റെ നിലാ വെട്ടത്തിൽ വഴിയെല്ലാം നീലമയത്തിൽ തുളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു…
ക്ഷേത്രത്തിനുപിന്നിലുള്ള ഒരു മലയുടെ മുകളിലേക്ക് അവളെ അയാൾ കൊണ്ടുപോയി….
വൈശാലിയയെ ഒരു പറ പുറത്തു ഇരുത്തി. ല
പുതി. ഇനി നീ വേണം ഈ രാജ്യത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ.
ഞാനോ…
അതെ പുത്രി.. നിന്റെ ധർമം നീ പാലിച്ചാലും…
പക്ഷെ എങ്ങനെ ആണ് ഗുരു.
മകളെ നീ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഗന്ധർവ പാറ … ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കന്യാ രക്തം വീഴണം .അപ്പോൾ ഗന്ധർവ്വൻ പ്രീതി പെടും. പിനീട് ഗന്ധർവനെ ദൂതനായി നിയോഗിച്ചു ഇന്ദ്രദേവനെ ആവാഹിച്ചു പ്രീതിപ്പെടുത്തി
പ്രാണപ്രീതിഷ്ഠ കഴിച്ചു ഈ ക്ഷേത്ര ത്തിൽ കുടിയിരുത്തണം.
കന്യാരക്തമോ.??അതെങ്ങനെ

.??
ഞാൻ മോളെ ഇപ്പോൾ പണ്ണും … ഇ രാജ്യത്തിൻറെ സംരക്ഷത്തിനായി നീ ഇത് സമ്മതിക്കണം…
വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല ഗുരു…?
ഇല്ല പുതി…
പിന്നെ ഒരു കാര്യം.. പിനീട് ഒരിക്കലും ഈ നടക്കുന്ന കാര്യം കൂട്ടുകാരികളോട്
പോലും പറയരുത്…
എന്നാൽ എല്ലാം നിഷ്പ്രഭം ആകും.
ശരി ഗുരു ..
ഗുരു മെല്ലെ വൈശാലിയുടെ തോളിൽ കയ്യ് വെച്ചു …
ടെ തോളിൽ കയ് വെച്ചു et
അവളെ മെല്ലെ അയാൾ പാറയുടെ മുകളിൽ കിടത്തി….
ആദ്യമൊക്കെ ഒന്നു മടിച്ചെങ്കിലും വൈശാലി മെല്ലെ മെല്ലെ അയളുമായിട്ടു
പൊരുത്തപ്പെട്ടു… അവളുടെ കണ്ണും ആ മുക്-തിയും കണ്ട് അയാൾക്കു കമ്പി ആയി.. അയാൾ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രുദ്രാക്ഷ മാല ഊരി വെച്ച്. വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി ….
അയാൾ പൂർണ നഗ്നനായി അവൾക്കു മുന്നിൽ നിന്ന്… 58 കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അയാളുടെ കുണ്ണ ഒരു കുട്ടി കൊമ്പനാനയുടെ അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു… അവളിൽ അത് അസാമാന്യമായ കഴപ്പുണ്ടാക്കി…
അയാൾ അവളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞു… അവളുടെ മാർ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന തുണി അഴിച്ചു മാറ്റി.. അവളുടെ തണ്ണീർകുടങ്ങൾ അയാൾ വായിലാക്കി… ഞെരടി രസിച്ചു… അവയുടെ കുഞ്ഞു ചുണ്ടു അയാൾ തന്റെ വായിലാക്കി… അയാളുടെ നരച്ച താടി മുടി അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചു…

അവളുടെ ചുണ്ടു നുണഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ അയാൾ അവളുടെ കീഴ് വസ്ത്രം അഴിച്ചുമാറ്റി… അയാൾ അയാളുടെ നാക് കൊണ്ട് അവളുടെ ശരീരം മുഴുവനും നക്കി തുടച്ചു… അയാളുടെ നാക് ഇഴഞ്ഞു ഇഴഞ്ഞു അവളുടെ പൂറിന്റെ ഭാഗത്തെത്തി. അയാൾ അവളുടെ കന്ത് മെല്ലെ നുള്ളി… വിരലുകൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി….
അവൾ മൂളി തുടങ്ങി….
ആഹ്….അആഹ്…അആഹ്..അആഹ്.. .. ആആആ ആആആആആ ആആആ ..ആആആഹ്
കുറെ നേരം അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം അയാൾ വൈശാലിയെ ..എണീപ്പിച്ചിരുത്തി. അയാളുടെ കുണ്ണ വായിൽ കൊടുത്തു…. അവൾ അത് ആസ്വദിച്ച് വായിലിട്ടു… അയാളുടെ തുടക് ചുറ്റും വരിഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ടു അവൾ കുണ്ണ വായിലാക്കി…. കടി അങ്ങേയറ്റം ഇളകി നിന്ന ഗുരു അവളെ വീണ്ടും കിടത്തി… C കാലുകൾ രണ്ടുഭാഗത്തേക്കും കവച്ചു വെച്ച്… അയാളുടെ കുണ്ണ അവയുടെ പൂറിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു… അത് …കയറിയില്ല. അതിൽ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുരുവുവിന്… എത്ര ആഞ്ഞു തള്ളിയിട്ടും പൂറിനുള്ളിലേക്കു കുണ്ണ കയറുന്നില്ല…
അല്പം തുമ്പു മാത്രം കയറും… കുണ്ണയുടെ

തുമ്പു തന്റെ പൂറിൽ മുട്ടി നിന്നപ്പോൾ വൈശാലിക്കുണ്ടായ കഴപ്പ് സഹിക്കാതായപ്പോ ആഞ്ഞാരു തള്ളു വൈശാലി നടത്തി…
പൂറു കീറി അയാളുടെ കുണ്ണ ഉള്ളിൽ കയറി…
വൈശാലി യുടെ ആദ്യത്തെ കുണ്ണ .. സ്പര്ശനം.അവളുടെ കന്യാത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു…. അതും ഒരു 58 കാരന്റെ ആനകുണ്ണയിൽ യില്നിന്നും… അയാൾ പൂറിൽ നിന്നും കുണ്ണ ഊരിയതും കന്യരെക്തം പാറയുടെ മേൽ വീണു…
വൈശാലിക്ക് നല്ല സന്തോഷം തോന്നി…
അയാൾ അവളുടെ പൂറിലേക്ക് വീണ്ടും കുണ്ണ കയറ്റി അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടന്നു… അവളുടെ ചുണ്ടൻ കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടു പണ്ണി …
ഗുരു ആഞ്ഞു പന്നി.. അയാൾ പറന്നു നിന്ന് അടിച്ചു…
ആഹ്… ആഹ്…അആഹ്…അആഹ്…അആഹ്.. .. ആആആ ആആആആആ ആആആ …ആആആഹ്ആഹ്… ആഹ്…അആഹ്..അആഹ്…അആഹ്. .. ആആആ ആആആആആ ആആആ …ആആആഹ്
മലകൾ ക്കിടയിൽ ഇടിച്ചി ഇടിച്ചു അവളുടെ കമ്പി സൗണ്ട് ആ പരിസരമാകെ മുഴങ്ങി …
വിശാൽ സുഖത്താൽ നീരാടുകയായിരുന്നു… വയസ്സനാണേലും അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂടും ചൂരും അവൾ അറിഞ്ഞു രസിച്ചു… 25 -30 അടി

കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ ഉറവ പൊട്ടി… വൈശാലിയുടെ പൂറിനുള്ളിലേക്ക് നാം ശാം ബീജവർഷം നടത്തി…
അയാൾ തളർന്നു വൈശാലിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടന്നു..
വൈശാലി കാൽ കവച്ചു വെച്ച് തന്നെ ഇരുന്നു… ഗുരുവിന്റെ കുണ്ണ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ആ കുണ്ണ തന്റെ പൂറിനുള്ളില് വെച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ വിശ്രമിച്ചു…
പെട്ടന്നൊരു നിലവിളി കേട്ടാണ് വൈശാലി എണീച്ചതു… നോക്കിയപ്പോൾ തെന്റെ പുറത്തു വിശ്രമിച്ചു കിടക്കുന്ന ഗുരുവിന്റെ നിലവിളി ആയിരുന്നു… അയാളുടെ പുറകിൽ ആരോ ഉണ്ട്. നിഴലുമാത്രമാണ് കാണാൻ സാദിക്കുന്നത്… അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇരുതല വാളുമുണ്ട് ..
ആരാണയാൾ .?
തുടരും….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download This Full Story PDF